Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 9 czerwca 2015

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2015 r.

Identyfikator luki: APSB15-11

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2015-3096, CVE-2015-3097, CVE-2015-3098, CVE-2015-3099, CVE-2015-3100, CVE-2015-3101, CVE-2015-3102, CVE-2015-3103, CVE-2015-3104, CVE-2015-3105, CVE-2015-3106, CVE-2015-3107, CVE-2015-3108, CVE-2015-5120

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.  Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.  Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji:

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Mac OS X powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 18.0.0.160.
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) dla systemów Windows i Mac OS X powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.292. *
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.466.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 18.0.0.160 (Windows i Linux) lub 18.0.0.161 (Mac OS X). 
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Internet Explorer w systemach Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 18.0.0.160.
 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 18.0.0.143 (Mac OS X) lub 18.0.0.144 (Windows).
 • Użytkownicy zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 18.0.0.143 (Mac OS X) lub 18.0.0.144 (Windows). 
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 18.0.0.143.

Zagrożone wersje oprogramowania

 • Adobe Flash Player 17.0.0.188 i starsze wersje dla systemów Windows i Mac OS X
 • Adobe Flash Player Extended Support 13.0.0.289 (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) i starsze wersje 13.x dla systemów Windows i Mac OS X
 • Adobe Flash Player 11.2.202.460 i starsze wersje 11.x dla systemu Linux
 • Środowisko desktop Adobe AIR 17.0.0.172 i starsze wersje dla systemów Windows i Mac OS X
 • Zestaw SDK oraz zestaw SDK i kompilator środowiska desktop Adobe AIR 17.0.0.172 i starsze wersje dla systemów Windows i Mac OS X
 • Program Adobe AIR dla systemu Android 17.0.0.144 i starsze wersje

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows i Mac OS X aktualizację programu Adobe Flash Player do wersji 18.0.0.160. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 13.0.0.292 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.*
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.466. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 18.0.0.160 (Windows i Linux) lub 18.0.0.161 (Mac OS X).
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows 8.x zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 18.0.0.160.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe AIR aktualizację do wersji 18.0.0.143 (Mac OS X) lub 18.0.0.144 (Windows) za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska Adobe AIR aktualizację do wersji 18.0.0.143 (Mac OS X) lub 18.0.0.144 (Windows) za pośrednictwem Centrum pobierania programu Adobe AIR
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe AIR dla systemu Android aktualizację do najnowszej wersji 18.0.0.143, która jest dostępna w sklepie Google Play.

*Uwaga: 11 sierpnia 2015 r. firma Adobe zmieni wersję objętą przedłużoną pomocą techniczną z wersji Flash Player 13 na Flash Player 18 w systemach Mac OS X i Windows. Aby mieć bieżący dostęp do wszystkich dostępnych aktualizacji zabezpieczeń, użytkownicy powinni zainstalować wersję 18 programu Flash Player Extended Support Release lub dokonać aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji. Szczegółowe informacje zawiera ten wpis na blogu

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zagrożone wersje Platforma Ocena priorytetu
Środowisko desktop Adobe Flash Player 17.0.0.188 i starsze wersje
Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.289 i starsze wersje Windows i Macintosh
1
Adobe Flash Player dla Google Chrome  17.0.0.188 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
1
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 17.0.0.188 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.460 i starsze wersje Linux 3
Środowisko desktop AIR 17.0.0.172 i starsze wersje Windows i Macintosh  3
Zestaw SDK środowiska AIR 17.0.0.172 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS  3
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 17.0.0.172 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS  3
AIR dla systemu Android 17.0.0.144 i starsze wersje Android 3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS i Linux.  Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.  Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszych wersji: 

 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows i Mac OS X powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 18.0.0.160. 
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player Extended Support (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) dla systemów Windows i Mac OS X powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 13.0.0.292. 
 • Użytkownicy programu Adobe Flash Player dla systemu Linux powinni przeprowadzić aktualizację do wersji Adobe Flash Player 11.2.202.466. 
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 18.0.0.160 (Windows i Linux) lub 18.0.0.161 (Mac OS X).  
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany przy użyciu przeglądarki Internet Explorer w systemach Windows 8.x zostanie automatycznie zaktualizowany do wersji 18.0.0.160. 
 • Użytkownicy środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 18.0.0.143 (Mac OS X) lub 18.0.0.144 (Windows). 
 • Użytkownicy zestawu SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska desktop Adobe AIR powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 18.0.0.143 (Mac OS X) lub 18.0.0.144 (Windows).  
 • Użytkownicy środowiska Adobe AIR dla systemu Android powinni przeprowadzić aktualizację do wersji 18.0.0.143.

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach (CVE-2015-3096), która może posłużyć do obejścia poprawki błędu CVE-2014-5333. 

Te aktualizacje ulepszają mechanizm losowego przydzielania adresów na stercie środowiska Flash na 64-bitowej platformie Windows 7 (CVE-2015-3097). 

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach, które mogą posłużyć do obejścia zasady tego samego źródła, stwarzając zagrożenie ujawnienia informacji (CVE-2015-3098, CVE-2015-3099, CVE-2015-3102).  

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na przepełnieniu stosu, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-3100).

Te aktualizacje usuwają błąd obsługi uprawnień brokera Flash dla przeglądarki Internet Explorer, który może posłużyć do podniesienia poziomu uprawnień z niskiego do średniego (CVE-2015-3101).    

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-3104).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na uszkadzaniu zawartości pamięci, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2015-3105, CVE-2015-5120).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą używania zasobów po ich zwolnieniu, która może umożliwić wykonanie kodu (CVE-2015-3103, CVE-2015-3106, CVE-2015-3107).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą wycieku pamięci, która może posłużyć do obejścia techniki ASLR (CVE-2015-3108). 

Zagrożone oprogramowanie   Zalecana aktualizacja odtwarzacza Dostępność
Środowisko desktop Flash Player
  18.0.0.160

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.292 Przedłużona pomoc techniczna
Flash Player dla systemu Linux   11.2.202.466 Centrum pobierania programu Flash Player
Flash Player dla Google Chrome  

18.0.0.160 (Windows i Linux)

18.0.0.161 (Mac OS X)

Wersje przeglądarki Google Chrome
Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11   18.0.0.160
Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop AIR  

18.0.0.143 (Mac OS X)

18.0.0.144 (Windows)

Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR  

18.0.0.143 (Mac OS X)

18.0.0.144 (Windows)

Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR  

18.0.0.143 (Mac OS X)

18.0.0.144 (Windows)

Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
AIR dla systemu Android   18.0.0.143 Google Play

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

 • bilou, pracujący w ramach programu Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-3106)  
 • Chris Evans z zespołu Google Project Zero (CVE-2015-3097, CVE-2015-3104, CVE-2015-3105, CVE-2015-3108)
 • Haifei Li z zespołu McAfee Labs IPS (CVE-2015-3100) 
 • 李普君 (Pujun Li)/zespół PKAV (pkav.net) (CVE-2015-3102)
 • Malte Batram (CVE-2015-3098, CVE-2015-3099)  
 • Natalie Silvanovich z projektu Google Project Zero (CVE-2015-3107)
 • Tomas Polesovsky (CVE-2015-3096) 
 • Wen Guanxing z firmy Venustech ADLAB (CVE-2015-3103)
 • Linan Hao z zespołu Qihoo 360 Vulcan (CVE-2015-5120)

Wersje

3 lipca 2015 r.: Dodano odnośnik do problemu CVE-2015-5120, który został usunięty w tych aktualizacjach, lecz nieumyślnie pomięto go w treści biuletynu.