Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data udostępnienia: 11 sierpnia 2015

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2015 r.

Identyfikator luki: APSB15-19

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2015-5125, CVE-2015-5127, CVE-2015-5129, CVE-2015-5130, CVE-2015-5131, CVE-2015-5132, CVE-2015-5133, CVE-2015-5134, CVE-2015-5539, CVE-2015-5540, CVE-2015-5541, CVE-2015-5544, CVE-2015-5545, CVE-2015-5546, CVE-2015-5547, CVE-2015-5548, CVE-2015-5549, CVE-2015-5550, CVE-2015-5551, CVE-2015-5552, CVE-2015-5553, CVE-2015-5554, CVE-2015-5555, CVE-2015-5556, CVE-2015-5557, CVE-2015-5558, CVE-2015-5559, CVE-2015-5560, CVE-2015-5561, CVE-2015-5562, CVE-2015-5563, CVE-2015-5564, CVE-2015-5565, CVE-2015-5566, CVE-2015-6682

Platforma: wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player.  Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 18.0.0.209 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.309 i starsze wersje Windows i Macintosh
Adobe Flash Player dla Google Chrome  18.0.0.209 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 18.0.0.209 i starsze wersje Windows 10
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 18.0.0.209 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.491 i starsze wersje Linux
Środowisko desktop AIR 18.0.0.180 i starsze wersje Windows i Macintosh
Zestaw SDK środowiska AIR 18.0.0.180 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 18.0.0.180 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player
18.0.0.232 Windows i Macintosh
1 Centrum pobierania programu Flash Player  Dystrybucja programu Flash Player
Adobe Flash Player Extended Support Release [2] 18.0.0.232 Windows i Macintosh
1 Przedłużona pomoc techniczna
Adobe Flash Player dla Google Chrome 18.0.0.232 Windows i Macintosh   1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Google Chrome 18.0.0.233 Linux i Chrome OS 3 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 18.0.0.232 Windows 10 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 18.0.0.232 Windows 8.0 i 8.1
1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.508 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
Środowisko desktop AIR 18.0.0.199 Windows i Macintosh 3 Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR 18.0.0.199 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 18.0.0.199 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows i Mac OS X aktualizację programu Adobe Flash Player do wersji 18.0.0.232. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu [1].
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) [2] aktualizację do wersji 18.0.0.232 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.508. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 18.0.0.232 w systemach Windows i Mac OS oraz 18.0.0.233 w systemach Linux i Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Microsoft Edge dla systemu Windows 10 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 18.0.0.232.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 i 11 dla systemu Windows 8.0 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 18.0.0.232.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop AIR, zestawu AIR SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska AIR aktualizację do wersji 18.0.0.199 za pośrednictwem Centrum pobierania środowiska AIR lub Centrum deweloperów środowiska AIR
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.
 
[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla systemu Mac OS X, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.
 
[2] Uwaga: Począwszy od 11 sierpnia 2015 r., firma Adobe będzie zmieniać wersję wydania z przedłużoną pomocą techniczną (Extended Support Release) z Flash Player 13 na Flash Player 18 w systemach Mac OS X i Windows. Aby mieć bieżący dostęp do wszystkich dostępnych aktualizacji zabezpieczeń, użytkownicy powinni zainstalować wersję 18 programu Flash Player Extended Support Release lub dokonać aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji. Aby uzyskać kompletne informacje, należy zapoznać się z wpisem na blogu pod adresem: http://blogs.adobe.com/flashplayer/2015/05/upcoming-changes-to-flash-players-extended-support-release-2.html

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące błędnego rozpoznania typu obiektu, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-5554, CVE-2015-5555, CVE-2015-5558, CVE-2015-5562).
 • Te aktualizacje zawierają dodatkowe obostrzenia poprawek wprowadzonych w wersji 18.0.0.209 w celu ochrony przed uszkodzeniem długości wektorów (CVE-2015-5125).
 • Te aktualizacje usuwają luki typu „use-after-free”, które mogą pozwolić na uruchomienie kodu (CVE-2015-5550, CVE-2015-5551, CVE-2015-5556, CVE-2015-5130, CVE-2015-5134, CVE-2015-5539, CVE-2015-5540, CVE-2015-5557, CVE-2015-5559, CVE-2015-5127, CVE-2015-5563, CVE-2015-5561, CVE-2015-5564, CVE-2015-5565, CVE-2015-5566, CVE-2015-6682).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na przepełnieniu bufora sterty, które mogą prowadzić do wykonania kodu (-5129, CVE-2015-, CVE-2015-5541).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na przepełnieniu bufora, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-5131, CVE-2015-5132, CVE-2015-5133).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach powodujące uszkodzenie zawartości pamięci, które mogą pozwolić na uruchomienie kodu (CVE-2015-5544, CVE-2015-5545, CVE-2015-5546, CVE-2015-5547, CVE-2015-5548, CVE-2015-5549, CVE-2015-5552, CVE-2015-5553).
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-5560).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

 • Kai Lu z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet (CVE-2015-5129)
 • Chris Evans, Ben Hawkes i Mateusz Jurczyk z zespołu Google Project Zero (CVE-2015-5131, CVE-2015-5132, CVE-2015-5133, CVE-2015-5544, CVE-2015-5545, CVE-2015-5546, CVE-2015-5547, CVE-2015-5548)
 • Wu Ha z zespołu Alibaba Security Research Team (CVE-2015-5566)
 • Natalie Silvanovich z zespołu Google Project Zero (CVE-2015-5550, CVE-2015-5551, CVE-2015-5554, CVE-2015-5555, CVE-2015-5556, CVE-2015-5134, CVE-2015-5539, CVE-2015-5540, CVE-2015-5557, CVE-2015-5558, CVE-2015-5562, CVE-2015-5560, CVE-2015-5564, CVE-2015-5565)
 • Chris Evans z projektu Google Project Zero (CVE-2015-5549, CVE-2015-5125)
 • bilou, pracujący w ramach programu Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-5563, CVE-2015-5561, CVE-2015-5130, CVE-2015-5127)
 • Yuki Chen z zespołu Qihoo 360 Vulcan (CVE-2015-5552, CVE-2015-5553, CVE-2015-5559)
 • instruder z zespołu Alibaba Security Research Team (CVE-2015-5541)
 • Peter Pi z TrendMicro (CVE-2015-6682)

 

Wersje

11 sierpnia 2015: zaktualizowano tabelę zagrożonych wersji o program Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 w systemie Windows 10.  Dodano też odniesienie do CVE-2015-5564, które zostało przypadkowo pominięte w biuletynie.     

12 sierpnia 2015: dodano odniesienie do poprawki CVE-2015-5565, która dotyczyła luki typu „use-after-free” podobnej do błędu CVE-2015-3107.  Błąd CVE-2015-3107 został rozwiązany w poprawce APSB15-11, obostrzonej w poprawce APSB15-19.  Usunięto też błąd CVE-2015-5128, który został wcześniej sklasyfikowany jako problem dotyczący błędnego rozpoznania typu obiektu. Obecna klasyfikacja to niepodatna na złośliwe wykorzystanie awaria wynikająca z wyjątku wskaźnika null.

20 sierpnia 2015 r.: Problem o numerze CVE-2015-5124 został zastąpiony przez CVE-2015-5566. Problem o numerze CVE-2015-5124 został rozwiązany w biuletynie APSB15-16 i nieumyślnie użyty ponownie w biuletynie APSB15-19. 

2 września 2015 r.: Dodano odwołanie do poprawki o numerze CVE-2015-6682 dotyczącej luki typu „use-after-free”, która została rozwiązana w tej wersji, ale przypadkowo pominięta w tym biuletynie.