Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 21 września 2015

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2015

Identyfikator luki: APSB15-23

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2015-5567, CVE-2015-5568, CVE-2015-5570, CVE-2015-5571, CVE-2015-5572, CVE-2015-5573, CVE-2015-5574, CVE-2015-5575, CVE-2015-5576, CVE-2015-5577, CVE-2015-5578, CVE-2015-5579, CVE-2015-5580, CVE-2015-5581, CVE-2015-5582, CVE-2015-5584, CVE-2015-5587, CVE-2015-5588, CVE-2015-6676, CVE-2015-6677, CVE-2015-6678, CVE-2015-6679, CVE-2015-6682

Platforma: wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player. Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 18.0.0.232 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.232 i starsze wersje Windows i Macintosh
Adobe Flash Player dla Google Chrome 18.0.0.233 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 18.0.0.232 i starsze wersje Windows 10
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 18.0.0.232 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.508 i starsze wersje Linux
Środowisko desktop AIR 18.0.0.199 i starsze wersje Windows i Macintosh
Zestaw SDK środowiska AIR 18.0.0.199 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 18.0.0.180 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
AIR dla systemu Android 18.0.0.143 i starsze wersje Android
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player
19.0.0.185 Windows i Macintosh
1 Centrum pobierania programu Flash Player  Dystrybucja programu Flash Player
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.241 Windows i Macintosh
1 Przedłużona pomoc techniczna
Adobe Flash Player dla Google Chrome 19.0.0.185 Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS    1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 19.0.0.185 Windows 10 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 19.0.0.185 Windows 8.0 i 8.1
1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.521 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
Środowisko desktop AIR 19.0.0.190 Windows i Macintosh 3 Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR 19.0.0.190 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 19.0.0.190 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
AIR dla systemu Android 19.0.0.190 Android 3 Google Play
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows i Mac OS X aktualizację programu Adobe Flash Player do wersji 19.0.0.185. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu [1].
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 18.0.0.241 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.521. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.185 w systemie Windows, na komputerach Mac oraz w systemie Linux i Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Microsoft Edge dla systemu Windows 10 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.185.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 i 11 dla systemu Windows 8.0 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.185.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop AIR, zestawu AIR SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska AIR aktualizację do wersji 19.0.0.190 za pośrednictwem Centrum pobierania środowiska AIR lub Centrum deweloperów środowiska AIR
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe AIR dla systemu Android aktualizację do wersji 19.0.0.190, która jest dostępna w sklepie Google Play.
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.
 
[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla systemu Mac OS X, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą błędnego rozpoznania typu obiektu, która mogłaby pozwolić na wykonanie kodu (CVE-2015-5573). 
 • Te aktualizacje usuwają luki typu „use-after-free”, które mogą pozwolić na uruchomienie kodu (CVE-2015-5570, CVE-2015-5574, CVE-2015-5581, CVE-2015-5584, CVE-2015-6682). 
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na przepełnieniu bufora, które mogłyby pozwolić na wykonanie kodu (CVE-2015-6676, CVE-2015-6678). 
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na uszkadzaniu zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-5575, CVE-2015-5577, CVE-2015-5578, CVE-2015-5580, CVE-2015-5582, CVE-2015-5588, CVE-2015-6677). 
 • Aktualizacje te zawierają dodatkowe mechanizmy kontrolne, które pozwalają upewnić się, że program Flash Player odrzuca złośliwe treści z podatnych na lukę interfejsów API obsługujących dane zwrotne z JSONP (CVE-2015-5571). 
 • Te aktualizacje usuwają lukę powodującą przeciek pamięci (CVE-2015-5576). 
 • Te aktualizacje zawierają dodatkowe obostrzenia poprawek w celu ochrony przed uszkodzeniem długości wektorów (CVE-2015-5568). 
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach związane z uszkodzeniem zawartości stosu, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-5567, CVE-2015-5579). 
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na przepełnieniu stosu, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-5587). 
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą ominięcie zabezpieczeń, która może prowadzić do ujawnienia informacji (CVE-2015-5572). 
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach, która może posłużyć do obejścia zasady tego samego źródła, stwarzając zagrożenie ujawnienia informacji (CVE-2015-6679).

Podziękowania

Firma Adobe pragnie złożyć podziękowania dla Wena Guanxinga z firmy Venustech ADLAB, pracującego w ramach programu Chromium Vulnerability Rewards Program, za zgłoszenie kilku luk w zabezpieczeniach programu Flash Player 19 beta.  Firma Adobe składa również podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów: 

 • Ben Hayak (CVE -2015-5571) 
 • Jing Cheng Liu z zespołu Alibaba Security Research Team (CVE-2015-5587)
 • Malte Batram (CVE-2015-6679)
 • Natalie Silvanovich z projektu Google Project Zero (CVE-2015-5574) 
 • Chris Evans, Ben Hawkes i Mateusz Jurczyk z zespołu Google Project Zero (CVE-2015-5575, CVE-2015-5576, CVE-2015-5577, CVE-2015-5578, CVE-2015-5579, CVE-2015-5580, CVE-2015-5584)
 • Użytkownik instruder z zespołu Alibaba Security Threat intelligence centers (CVE-2015-5573, CVE-2015-6677)
 • Zespół Keen Team pracujący w ramach programu HP Zero Day Initiative (CVE-2015-6678) 
 • bilou pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP (CVE-2015-5570) 
 • Użytkownik bilou (CVE-2015-5567)
 • James Forshaw z zespołu Google Project Zero (CVE-2015-5568) 
 • Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (CVE-2015-5581)
 • Alexey Rekish z firmy AddReality (CVE-2015-5572)
 • Użytkownik LMX z firmy Qihoo 360 (CVE-2015-5582, CVE-2015-5588, CVE-2015-6676)
 • Yuki Chen z zespołu Qihoo 360 Vulcan Team w ramach programu Google Chrome Rewards Program (CVE-2015-6682)

Wersje

21 września 2015 r.: Zaktualizowano uznanie dotyczące problemu CVE-2015-6682 z Chris Evans na Yuki Chen z Qihoo 360 Vulcan Team. 

23 września 2015 r.: Dodano podziękowanie dla Wena Guanxinga za ujawnienie luk w zabezpieczeniach programu Flash Player 19 beta w ramach programu Chromium Vulnerability Rewards Program.