Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 13 października 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2016 r.

Identyfikator luki: APSB15-25

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2015-5569, CVE-2015-7625, CVE-2015-7626, CVE-2015-7627, CVE-2015-7628, CVE-2015-7629, CVE-2015-7630, CVE-2015-7631, CVE-2015-7632, CVE-2015-7633, CVE-2015-7635, CVE-2015-7636, CVE-2015-7637, CVE-2015-7638, CVE-2015-7639, CVE-2015-7640, CVE-2015-7641, CVE-2015-7642, CVE-2015-7643, CVE-2015-7644

Platforma: wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player.  Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 19.0.0.185 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.241 i starsze wersje Windows i Macintosh
Adobe Flash Player dla Google Chrome 19.0.0.185 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 19.0.0.185 i starsze wersje Windows 10
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 19.0.0.185 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.521 i starsze wersje Linux
Środowisko desktop AIR 19.0.0.190 i starsze wersje Windows i Macintosh
Zestaw SDK środowiska AIR 19.0.0.190 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 19.0.0.190 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player
19.0.0.207 Windows i Macintosh
1 Centrum pobierania programu Flash Player  Dystrybucja programu Flash Player
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.252 Windows i Macintosh
1 Przedłużona pomoc techniczna
Adobe Flash Player dla Google Chrome 19.0.0.207 Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS    1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 19.0.0.207 Windows 10 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 19.0.0.207 Windows 8.0 i 8.1
1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.535 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
Środowisko desktop AIR 19.0.0.213 Windows i Macintosh 3 Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR 19.0.0.213 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 19.0.0.213 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows i Mac OS X aktualizację programu Adobe Flash Player do wersji 19.0.0.207. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu [1].
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 18.0.0.252 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.535. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.207 w systemie Windows, na komputerach Mac oraz w systemie Linux i Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Microsoft Edge dla systemu Windows 10 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.207.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 i 11 dla systemu Windows 8.0 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.207.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop AIR, zestawu AIR SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska AIR aktualizację do wersji 19.0.0.213 za pośrednictwem Centrum pobierania środowiska AIR lub Centrum deweloperów środowiska AIR
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.
 
[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla systemu Mac OS X, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach, która może posłużyć do obejścia zasady tego samego źródła, stwarzając zagrożenie ujawnienia informacji (CVE-2015-7628).
 • Te aktualizacje zawierają funkcję obrony w głąb w interfejsie API programu Flash broker (CVE-2015-5569).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące używania zasobów po ich zwolnieniu, które mogą pozwolić na wykonanie kodu (CVE-2015-7629, CVE-2015-7631, CVE-2015-7635, CVE-2015-7636, CVE-2015-7637, CVE-2015-7638, CVE-2015-7639, CVE-2015-7640, CVE-2015-7641, CVE-2015-7642, CVE-2015-7643, CVE-2015-7644).
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na przepełnieniu bufora, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2015-7632).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach powodujące uszkodzenie zawartości pamięci, które mogą pozwolić na wykonanie kodu (CVE-2015-7625, CVE-2015-7626, CVE-2015-7627, CVE-2015-7630, CVE-2015-7633).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

 • Dave „dwizzzle” Weston (CVE -2015-5569)
 • Użytkownik bee13oy, pracujący w ramach programu Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-7633)
 • Użytkownik instruder z centrum informacyjnego Alibaba Security Threat Information Center pracujący w ramach programu Zero Day Intiative firmy HP (CVE-2015-7629)
 • Użytkownik Anonymous pracujący w ramach programu HP Zero Day Initiative (CVE-2015-7632)
 • Nicolas Joly i Natalie Silvanovich pracujący w ramach Projektu Zero firmy Google (CVE-2015-7644)
 • bilou pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP (CVE-2015-7631)
 • Użytkownik bilou pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP i Yuki Chen z zespołu Qihoo 360 Vulcan Team (CVE-2015-7643)
 • Użytkownik instruder z centrum informacyjnego Alibaba Security Threat Information Center (CVE-2015-7630)
 • Jincheng Liu i Lijun Cheng z zespołu Alibaba Security Research Team (CVE-2015-7625, CVE-2015-7626)
 • Kai Kang z zespołu Xuanwu LAB firmy Tencent (CVE-2015-7627)
 • Yuki Chen z zespołu Qihoo 360 Vulcan (CVE-2015-7635, CVE-2015-7636, CVE-2015-7637, CVE-2015-7638, CVE-2015-7639, CVE-2015-7640, CVE-2015-7641, CVE-2015-7642, CVE-2015-7643)
 • Tokuji Akamine (CVE-2015-7628)

Wersje

14 października 2015 r.: Dodano numery CVE problemów zgłoszonych przez Yuki Chen z zespołu Qihoo 360 Vulcan Team.

5 listopada 2015 r.: Usunięto problem o numerze CVE-2015-7634 z biuletynu.  Ten numer CVE został pierwotnie sklasyfikowany jako problem polegający na uszkadzaniu zawartości pamięci, ale został sklasyfikowany ponownie jako niepodatna na złośliwe wykorzystanie awaria wynikająca z wyjątku wskaźnika null.

7 stycznia 2016 r.: Dodano uznanie dla Tokuji Akamine za ujawnienie luki o numerze CVE-2015-7628.