Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 16 października 2015 r.

Identyfikator luki: APSB15-27

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2015-7645, CVE-2015-7647, CVE-2015-7648

Platforma: wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player.  Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Firma Adobe wie o zgłoszeniu świadczącym o tym, że program wykorzystujący lukę CVE-2015-7645 jest używany do przeprowadzenia ograniczonej liczby ukierunkowanych ataków.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 19.0.0.207 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.252 i starsze wersje Windows i Macintosh
Adobe Flash Player dla Google Chrome 19.0.0.207 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 19.0.0.207 i starsze wersje Windows 10
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 19.0.0.207 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.535 i starsze wersje Linux
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player
19.0.0.226 Windows i Macintosh
1 Centrum pobierania programu Flash Player  Dystrybucja programu Flash Player
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.255 Windows i Macintosh
1 Przedłużona pomoc techniczna
Adobe Flash Player dla Google Chrome 19.0.0.226 Windows, Mac OS i Linux    1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Google Chrome 19.0.0.225 Chrome OS 1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 19.0.0.226 Windows 10 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 19.0.0.226 Windows 8.0 i 8.1
1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.540 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows i Mac OS X aktualizację programu Adobe Flash Player do wersji 19.0.0.226. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu [1].
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 18.0.0.255 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.540. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.226 w systemie Windows, na komputerach Mac oraz w systemie Linux oraz do programu Adobe Flash Player 19.0.0.225 w systemie Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Microsoft Edge dla systemu Windows 10 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.226.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer 10 i 11 dla systemu Windows 8.0 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 19.0.0.226.
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.
 
[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla systemu Mac OS X, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące błędnego rozpoznania typu obiektu, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-7645, CVE-2015-7647, CVE-2015-7648).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

 • Peterowi Pi z firmy Trend Micro za wykrycie i zanalizowanie luki (CVE -2015-7645)
 • Natalie Silvanovich z zespołu Google Project Zero za zbadanie luk (CVE-2015-7645, CVE-2015-7647, CVE-2015-7648)