Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 28 grudnia 2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: 23 czerwca 2016

Identyfikator luki: APSB16-01

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2015-8459, CVE-2015-8460, CVE-2015-8634, CVE-2015-8635, CVE-2015-8636, CVE-2015-8638, CVE-2015-8639, CVE-2015-8640, CVE-2015-8641, CVE-2015-8642, CVE-2015-8643, CVE-2015-8644, CVE-2015-8645, CVE-2015-8646, CVE-2015-8647, CVE-2015-8648, CVE-2015-8649, CVE-2015-8650, CVE-2015-8651, CVE-2016-0959

Platforma: wszystkie platformy

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player.  Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Firma Adobe wie o zgłoszeniu świadczącym o tym, że program wykorzystujący lukę CVE-2015-8651 jest używany do przeprowadzenia ograniczonej liczby ukierunkowanych ataków.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 20.0.0.235 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.268 i starsze wersje Windows i Macintosh
Adobe Flash Player dla Google Chrome 20.0.0.228 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 20.0.0.228 i starsze wersje Windows 10
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 20.0.0.228 i starsze wersje Windows 8.0 i 8.1
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.554 i starsze wersje Linux
Środowisko desktop AIR 20.0.0.204 i starsze wersje Windows i Macintosh
Zestaw SDK środowiska AIR 20.0.0.204 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 20.0.0.204 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
AIR dla systemu Android 20.0.0.204 i starsze wersje Android
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma   Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player
20.0.0.267 Windows i Macintosh
1

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.324 Windows i Macintosh
1 Przedłużona pomoc techniczna
Adobe Flash Player dla Google Chrome 20.0.0.267 Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS    1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 20.0.0.267 Windows 10 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 20.0.0.267 Windows 8.0 i 8.1
1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.559 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
Środowisko desktop AIR 20.0.0.233 Windows i Macintosh 3 Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR 20.0.0.233 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 20.0.0.233 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
AIR dla systemu Android 20.0.0.233 Android 3 Google Play
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska Desktop Runtime dla systemów Windows i Mac OS X aktualizację programu Adobe Flash Player do wersji 20.0.0.267. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player lub za pomocą zawartego w produkcie mechanizmu uaktualnień automatycznych po wyświetleniu monitu [1].
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 18.0.0.324 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.559. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 20.0.0.267 w systemie Windows, na komputerach Mac oraz w systemie Linux i Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Microsoft Edge i Internet Explorer dla systemu Windows 10 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 20.0.0.267.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Internet Explorer dla systemu Windows 8.x zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji dostępnej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 20.0.0.267.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop AIR, zestawu AIR SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska AIR aktualizację do wersji 20.0.0.233 za pośrednictwem Centrum pobierania środowiska AIR lub Centrum deweloperów środowiska AIR.
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.
 
[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla systemu Mac OS X, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą błędnego rozpoznania typu obiektu, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-8644).
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-8651).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące używania zasobów po ich zwolnieniu, które mogą pozwolić na wykonanie kodu (CVE-2016-8634, CVE-2015-8635, CVE-2015-8638, CVE-2015-8639, CVE-2015-8640, CVE-2015-8641, CVE-2015-8642, CVE-2015-8643, CVE-2015-8646, CVE-2015-8647, CVE-2015-8648, CVE-2015-8649, CVE-2015-8650, CVE-2015-0959).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na uszkadzaniu zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-8459, CVE-2015-8460, CVE-2015-8636, CVE-2015-8645).

Podziękowania

 • Natalie Silvanovich z projektu Google Project Zero (CVE-2015-8644)
 • Użytkownik Anonymous pracujący w ramach programu HP Zero Day Initiative (CVE-2015-8638, CVE-2015-8639, CVE-2015-8647, CVE-2015-8648, CVE-2015-8649, CVE-2015-8650)
 • Yuki Chen z zespołu Qihoo 360 Vulcan (CVE-2015-8640, CVE-2015-8641, CVE-2015-8642, CVE-2015-8643, CVE-2015-8646)
 • Jie Zeng z firmy Qihoo 360 (CVE-2015-8460)
 • Ben Hawkes, Mateusz Jurczyk i Natalie Silvanovich z projektu Google Project Zero (CVE-2015-8634, CVE-2015-8635, CVE-2015-8636)
 • Kai Kang z zespołu Xuanwu LAB firmy Tencent (CVE-2015-8459)
 • Jaehun Jeong (@n3sk) z zespołu WINS, WSEC Analysis Team pracujący w ramach programu Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-8645)
 • Nicolas Joly z zespołu Microsoft Vulnerability Research (CVE-2016-0959)

Wersje

29 grudnia 2015 r.: Usunięto podziękowanie z sekcji dotyczącej luki CVE-2015-8651. 

23 czerwca 2016 r.: Dodano odnośnik do problemu CVE-2016-0959, który został rozwiązany w tych aktualizacjach, lecz nieumyślnie pominięto go w treści biuletynu.