Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 12 maja 2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 3 czerwca 2016

Identyfikator luki: APSB16-15

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2016-1096, CVE-2016-1097, CVE-2016-1098, CVE-2016-1099, CVE-2016-1100, CVE-2016-1101, CVE-2016-1102, CVE-2016-1103, CVE-2016-1104, CVE-2016-1105, CVE-2016-1106, CVE-2016-1107, CVE-2016-1108, CVE-2016-1109, CVE-2016-1110, CVE-2016-4108, CVE-2016-4109, CVE-2016-4110, CVE-2016-4111, CVE-2016-4112, CVE-2016-4113, CVE-2016-4114, CVE-2016-4115, CVE-2016-4116, CVE-2016-4117, CVE-2016-4120, CVE-2016-4121, CVE-2016-4160, CVE-2016-4161, CVE-2016-4162, CVE-2016-4163

Platforma: Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Mac OS, Linux i ChromeOS.  Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.  Firma Adobe zna raport o istnieniu mechanizmu wykorzystania luki CVE-2016-4117. Szczegóły można znaleźć we wpisie APSA16-02.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 21.0.0.226 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.343 i starsze wersje Windows i Macintosh
Adobe Flash Player dla Google Chrome 21.0.0.216 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 21.0.0.241 i starsze wersje Windows 10
Adobe Flash Player dla Internet Explorer 11 21.0.0.241 i starsze wersje Windows 8.1
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.616 i starsze wersje Linux
Środowisko desktop AIR 21.0.0.198 i starsze wersje Windows i Macintosh
Zestaw SDK środowiska AIR 21.0.0.198 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 21.0.0.198 i starsze wersje Windows, Mac OS, Android i iOS
  • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  
  • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe AIR zainstalowanej na komputerze, należy postępować zgodnie z instrukcjami w notatce technicznej na temat środowiska Adobe AIR

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Ocena priorytetu Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player
21.0.0.242 Windows i Macintosh
1

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.352 Windows i Macintosh
1 Przedłużona pomoc techniczna
Adobe Flash Player dla Google Chrome 21.0.0.242 Windows, Macintosh, Linux i ChromeOS   1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 21.0.0.242 Windows 10 i 8.1 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.621 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
Środowisko desktop AIR 21.0.0.215 Windows i Macintosh 3 Centrum pobierania środowiska AIR
Zestaw SDK środowiska AIR 21.0.0.215 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR 21.0.0.215 Windows, Mac OS, Android i iOS 3 Pobieranie zestawu SDK środowiska AIR
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla platform Windows i Macintosh aktualizację do wersji 21.0.0.242 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji po wyświetleniu monitu [1] lub przez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player Extended Support Release (wydania z przedłużoną pomocą techniczną) aktualizację do wersji 18.0.0.352 przez odwiedzenie strony http://helpx.adobe.com/pl/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.621. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 21.0.0.242 w systemie Windows, na komputerach Mac oraz w systemie Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Microsoft Edge i Internet Explorer dla systemu Windows 10 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 21.0.0.242.
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop AIR, zestawu AIR SDK oraz zestawu SDK i kompilatora środowiska AIR aktualizację do wersji 21.0.0.215 za pośrednictwem Centrum pobierania środowiska AIR lub Centrum deweloperów środowiska AIR.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla systemu Mac OS X, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

  • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące błędnego rozpoznania typu obiektu, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2016-1105, CVE-2016-4117).
  • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące używania zasobów po ich zwolnieniu, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2016-1097, CVE-2016-1106, CVE-2016-1107, CVE-2016-1108, CVE-2016-1109, CVE-2016-1110, CVE-2016-4108, CVE-2016-4110, CVE-2016-4121).
  • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na przepełnieniu bufora sterty, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2016-1101).
  • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach polegającą na przepełnieniu bufora, która może spowodować wykonanie kodu (CVE-2016-1103).
  • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach powodujące uszkodzenie zawartości pamięci, które mogą pozwolić na uruchomienie kodu (CVE-2016-1096, CVE-2016-1098, CVE-2016-1099, CVE-2016-1100, CVE-2016-1102, CVE-2016-1104, CVE-2016-4109, CVE-2016-4111, CVE-2016-4112, CVE-2016-4113, CVE-2016-4114, CVE-2016-4115, CVE-2016-4120CVE-2016-4160, CVE-2016-4161, CVE-2016-4162, CVE-2016-4163).
  • Te aktualizacje usuwają lukę w ścieżce wyszukiwania katalogów służącej do wyszukiwania zasobów. Ta luka może spowodować wykonanie kodu (CVE-2016-4116).

Podziękowania

  • Nicolas Joly z zespołu Microsoft Vulnerability Research (CVE-2016-1108, CVE-2016-1109, CVE-2016-1110)
  • Wen Guanxing z Pangu LAB, pracujący w ramach programu Chromium Vulnerability Rewards Program (CVE-2016-1097)
  • Mateusz Jurczyk i Natalie Silvanovich z Google Project Zero (CVE-2016-1096, CVE-2016-1101, CVE-2016-1102, CVE-2016-1103, CVE-2016-1104)
  • Wen Guanxing z Pangu LAB (CVE-2016-1098, CVE-2016-1099, CVE-2016-1100)
  • Użytkownik willJ z Tencent PC Manager (CVE-2016-4109, CVE-2016-4110, CVE-2016-4111, CVE-2016-4112, CVE-2016-4113, CVE-2016-4114, CVE-2016-4115)
  • Ladislav Baco z CSIRT.SK (CVE-2016-4116)
  • Natalie Silvanovich z projektu Google Project Zero (CVE-2016-1105, CVE-2016-1106, CVE-2016-4108)
  • NSFOCUS Security Team (CVE-2016-1107)
  • Genwei Jiang z FireEye, Inc. (CVE-2016-4117)
  • Użytkownik bee13oy z zespołu CloverSec Labs (CVE-2016-4121)
  • Yuki Chen z zespołu Qihoo 360 Vulcan Team (CVE-2016-4120, CVE-2016-4160, CVE-2016-4161, CVE-2016-4162, CVE-2016-4163)

Wersje

13 maja 2016: zmodyfikowano zmienione wersje programu Flash Player dla przeglądarek Microsoft Edge i Internet Explorer 11 w systemach Windows 10 i 8.1 od wersji 21.0.0.213 i starszych do 21.0.0.241 i starszych.

19 maja 2016 r.: Dodano problemy CVE-2016-4120 i CVE-2016-4121, które zostały rozwiązane w tej wersji, ale omyłkowo pominięto je w oryginalnym wydaniu biuletynu. 

3 czerwca 2016 r.: Dodano problemy CVE-2016-4160, CVE-2016-4161, CVE-2016-4162 i CVE-2016-4163, które zostały rozwiązane w tej wersji, ale omyłkowo pominięto je w oryginalnym wydaniu biuletynu.