Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 8 listopada 2016 r.

Identyfikator luki: APSB16-37

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2016-7857, CVE-2016-7858, CVE-2016-7859, CVE-2016-7860, CVE-2016-7861, CVE-2016-7862, CVE-2016-7863, CVE-2016-7864, CVE-2016-7865

Platformy: Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS.  Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.  

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 23.0.0.205 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Adobe Flash Player dla Google Chrome 23.0.0.205 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 23.0.0.205 i starsze wersje Windows 10 i 8.1
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.643 i starsze wersje Linux
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Ocena priorytetu Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player
23.0.0.207 Windows i Macintosh
1

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Adobe Flash Player dla Google Chrome 23.0.0.207 Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS   1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 23.0.0.207 Windows 10 i 8.1 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla systemu Linux 11.2.202.644 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla platform Windows i Macintosh aktualizację do wersji 23.0.0.207 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom programu Adobe Flash Player dla systemu Linux aktualizację do programu Adobe Flash Player 11.2.202.644. Plik aktualizacji można pobrać z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 23.0.0.207 w systemie Windows, na komputerach Mac oraz w systemie Linux i Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemu Windows w wersjach 10 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 23.0.0.207. 
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla systemu Mac OS X, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące błędnego rozpoznania typu obiektu, które mogą pozwolić na uruchomienie kodu (CVE-2016-7860, CVE-2016-7861, CVE-2016-7865).
 • Te aktualizacje usuwają luki dotyczące używania zasobów po ich zwolnieniu, które mogą pozwolić na uruchomienie kodu (CVE-2016-7857, CVE-2016-7858, CVE-2016-7859, CVE-2016-7862, CVE-2016-7863, CVE-2016-7864).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:
 • Archer w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-7859)
 • Kiritou Kureha w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-7858)
 • Erisaka Mafuyu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-7863)
 • onoe serika w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-7862)
 • Kuchiki Toko w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-7865)
 • Takanashi Rikka w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-7864)
 • bo13oy z CloverSec Labs w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-7857, CVE-2016-7860, CVE-2016-7861)