Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 10 stycznia 2017 r.

Identyfikator luki: APSB17-02

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2017-2925, CVE-2017-2926, CVE-2017-2927, CVE-2017-2928, CVE-2017-2930, CVE-2017-2931, CVE-2017-2932, CVE-2017-2933, CVE-2017-2934, CVE-2017-2935, CVE-2017-2936, CVE-2017-2937, CVE-2017-2938

Platformy: Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS.  Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.  

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 24.0.0.186 i starsze wersje
Windows, Mac OS i Linux
Adobe Flash Player dla Google Chrome 24.0.0.186 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 24.0.0.186 i starsze wersje Windows 10 i 8.1
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:
Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Ocena priorytetu Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player
24.0.0.194 Windows i Macintosh
1 Centrum pobierania programu Flash Player 
Dystrybucja programu Flash Player
Adobe Flash Player dla Google Chrome 24.0.0.194 Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS 1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 24.0.0.194 Windows 10 i 8.1 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Adobe Flash Player dla systemu Linux 24.0.0.194 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla platform Windows, Macintosh i Linux aktualizację do wersji 24.0.0.194 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub przez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 24.0.0.194 w systemie Windows, na komputerach Mac oraz w systemie Linux i Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemu Windows w wersjach 10 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 24.0.0.194. 
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla systemu Mac OS X, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą ominięcie zabezpieczeń, która może prowadzić do ujawnienia informacji (CVE-2017-2938).
 • Te aktualizacje usuwają luki typu „use-after-free”, które mogą doprowadzić do uruchomienia kodu (CVE-2017-2932, CVE-2017-2936, CVE-2017-2937).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące przepełnienia buforów, które mogłyby prowadzić do wykonania kodu (CVE-2017-2927, CVE-2017-2933, CVE-2017-2934, CVE-2017-2935).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach powodujące uszkodzenie zawartości pamięci, które mogłyby pozwolić na uruchomienie kodu (CVE-2017-2925, CVE-2017-2926, CVE-2017-2928, CVE-2017-2930, CVE-2017-2931).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:
 • Nicolas Joly z zespołu Microsoft Vulnerability Research (CVE-2017-2936, CVE-2017-2937)
 • Mateusz Jurczyk i Natalie Silvanovich z zespołu Google Project Zero (CVE-2017-2931, CVE-2017-2932, CVE-2017-2933, CVE-2017-2934, CVE-2017-2935)
 • Khalil Zhani, pracujący w ramach programu Chromium Vulnerability Rewards Program (CVE-2017-2928)
 • willJ z zespołu Tencent PC Manager (CVE-2017-2925)
 • Francis Provencher z COSIG (CVE-2017-2930)
 • Jann Horn z zespołu Google Project Zero (CVE-2017-2938)
 • Kai Lu z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet, pracujący w ramach programu Chromium Vulnerability Rewards Program (CVE-2017-2926, CVE-2017-2927)