Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 14 lutego 2017 r.

Data ostatniej aktualizacji: 13 kwietnia 2017

Identyfikator luki: APSB17-04

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numery CVE: CVE-2017-2982, CVE-2017-2984, CVE-2017-2985, CVE-2017-2986, CVE-2017-2987, CVE-2017-2988, CVE-2017-2990, CVE-2017-2991, CVE-2017-2992, CVE-2017-2993, CVE-2017-2995, CVE-2017-2996

Platformy: Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS. Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 24.0.0.194 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
Adobe Flash Player dla Google Chrome 24.0.0.194 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 24.0.0.194 i starsze wersje Windows 10 i 8.1
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Ocena priorytetu Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player 24.0.0.221 Windows i Mac OS 1 Centrum pobierania programu Flash Player
Dystrybucja programu Flash Player
Adobe Flash Player dla Google Chrome 24.0.0.221  Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS 1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 24.0.0.221 Windows 10 i 8.1 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop Adobe Flash Player 24.0.0.221 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh i Linux aktualizację do wersji 24.0.0.221 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub przez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 24.0.0.221 dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemu Windows w wersjach 10 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 24.0.0.221.
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy programu Flash Player 11.2.x i starszych wersji dla systemu Windows oraz programu Flash Player 11.3.x i starszych wersji dla komputerów Macintosh, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach dotyczącą błędnego rozpoznania typu obiektu, która mogłaby pozwolić na wykonanie kodu (CVE-2017-2995).
 • Te aktualizacje rozwiązują problem przekroczenia zakresu liczb całkowitych, który może spowodować wykonanie kodu (CVE-2017-2987).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące używania zasobów po ich zwolnieniu, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2017-2982, CVE-2017-2985, CVE-2017-2993).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na przepełnieniu bufora sterty, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2017- 2984, CVE-2017-2986, CVE-2017-2992).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na uszkadzaniu zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2017-2988, CVE-2017-2990, CVE-2017-2991, CVE-2017-2996).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

 • Mateusz Jurczyk i Natalie Silvanovich z Google Project Zero (CVE-2017-2985, CVE-2017-2986, CVE-2017-2988, CVE-2017-2992).
 • Nicolas Joly z projektu Microsoft Vulnerability Research (CVE-2017-2993).
 • Tao Yan z firmy Palo Alto Networks (CVE-2017-2982, CVE-2017-2996).
 • Kai Lu z działu FortiGuard Labs firmy Fortinet w ramach Chromium Vulnerability Rewards Program (CVE-2017-2984, CVE-2017-2990, CVE-2017-2991).
 • bo13oy z CloverSec Labs w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (, CVE-2017-2995).

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

 • Dhanesh Kizhakkinan z firmy FireEye oraz Peter Pi z firmy TrendMicro (CVE-2015-5122)
 • Peter Pi z firmy TrendMicro oraz slipstream/RoL (@TheWack0lian) (CVE-2015-5123)

Wersje

13 kwietnia 2017 r.: Usunięto odnośnik do problemu CVE-2017-2994, który został błędnie dodany do biuletynu. Przeniesiono odnośnik do problemu CVE-2017-2994 z tej wersji do wersji APSB17-07