Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player

Data wydania: 11 kwietnia 2017

Identyfikator luki: APSB17-10

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2017-3058, CVE-2017-3059, CVE-2017-3060, CVE-2017-3061, CVE-2017-3062, CVE-2017-3063, CVE-2017-3064

Platformy: Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS. Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 25.0.0.127 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
Adobe Flash Player dla Google Chrome 25.0.0.127 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 25.0.0.127 i starsze wersje Windows 10 i 8.1
 • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowane wersje Platforma Ocena priorytetu Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player 25.0.0.148 Windows i Mac OS 1 Centrum pobierania programu Flash Player
Dystrybucja programu Flash Player
Adobe Flash Player dla Google Chrome 25.0.0.148  Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS 1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 25.0.0.148 Windows 10 i 8.1 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop Adobe Flash Player 25.0.0.148 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
 • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh i Linux aktualizację do wersji 25.0.0.148 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub przez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 25.0.0.148 dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS.
 • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemu Windows 10 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 25.0.0.148.
 • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące używania zasobów po ich zwolnieniu, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2017-3058, CVE-2017-3059, CVE-2017-3062, CVE-2017-3063).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach powodujące uszkodzenie zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2017-3060, CVE-2017-3061, CVE-2017-3064).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

 • Mateusz Jurczyk i Natalie Silvanovich z projektu Google Project Zero (CVE-2017-3061, CVE-2017-3064)
 • Anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2017-3059)
 • Zespół Keen współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2017-3063)
 • b5e4b07ed250ac8014390628445b0d26 współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2017-3060)
 • bee13oy z CloverSec Labs współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2017-3058)
 • Yuki Chen z zespołu 360 Vulcan współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2017-3062)

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

 • Dhanesh Kizhakkinan z firmy FireEye oraz Peter Pi z firmy TrendMicro (CVE-2015-5122)
 • Peter Pi z firmy TrendMicro oraz slipstream/RoL (@TheWack0lian) (CVE-2015-5123)