Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Flash Player | APSB17-17

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB17-17

13 czerwca 2017 r.

1

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS. Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Środowisko desktop Adobe Flash Player

25.0.0.171 i starsze wersje

Windows, Mac OS i Linux

Adobe Flash Player dla Google Chrome

25.0.0.171 i starsze wersje

Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

25.0.0.171 i starsze wersje

Windows 10 i 8.1

  • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Środowisko desktop Adobe Flash Player

26.0.0.126

Zestaw SDK i kompilator

1

Adobe Flash Player dla Google Chrome

26.0.0.126

Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS 

1

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

26.0.0.120

Windows 10 i 8.1

1

Środowisko desktop Adobe Flash Player

26.0.0.126

Linux

3

Uwaga:
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom środowiska desktop Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh i Linux aktualizację do wersji 26.0.0.126 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub przez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 26.0.0.126 dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemu Windows 10 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 26.0.0.120.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery : CVE

Użycie pamięci po zwolnieniu (Use After Free)

Zdalne wykonywanie kodu

Krytyczna

CVE-2017-3075, CVE-2017-3081, CVE-2017-3083, CVE-2017-3084

Uszkodzenie pamięci

Zdalne wykonywanie kodu

Krytyczna

CVE-2017-3076, CVE-2017-3077, CVE-2017-3078, CVE-2017-3079, CVE-2017-3082

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

  • Użytkownik bo13oy z CloverSec Labs, pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2017-3075, CVE-2017-3082, CVE-2017-3083, CVE-2017-3084)
  • Mateusz Jurczyk i Natalie Silvanovich z projektu Google Project Zero (CVE-2017-3076, CVE-2017-3077, CVE-2017-3078)
  • Jihui Lu z Tencent KeenLab  (CVE-2017-3079, CVE-2017-3081)
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto