Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Flash Player | APSB17-28
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB17-28 12 września 2017 1

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS. Te aktualizacje usuwają dwie krytyczne luki w zabezpieczeniach związane z uszkodzeniem zawartości pamięci, które mogłyby prowadzić do wykonania kodu.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt Wersja Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 26.0.0.151 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
Adobe Flash Player dla Google Chrome 26.0.0.151 i starsze wersje Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 26.0.0.151 i starsze wersje Windows 10 i 8.1
  • Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, przejdź na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybierz z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.  

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Wersja Platforma Priorytet Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player 27.0.0.130 Zestaw SDK i kompilator 1

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Adobe Flash Player dla Google Chrome 27.0.0.130 Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS  2 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 27.0.0.130 Windows 10 i 8.1 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop Adobe Flash Player 27.0.0.130 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player

Uwaga:

  • Firma Adobe zaleca użytkownikom oprogramowania Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows, Macintosh i Linux aktualizację do wersji 27.0.0.130 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 27.0.0.130 dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemów Windows 10 i 8.1 zostanie zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 27.0.0.130.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ostrość Numery : CVE
Uszkodzenie pamięci Zdalne wykonywanie kodu
Krytyczna CVE-2017-11281
Uszkodzenie pamięci Zdalne wykonywanie kodu Krytyczna CVE-2017-11282

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Mateuszowi Jurczykowi i Natalie Silvanovich z Google Project Zero za zgłoszenie tych problemów (CVE-2017-11281, CVE-2017-11282) oraz współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.