Adobe Flash Player — materiały szkoleniowe i pomoc techniczna

Pomoc dotycząca instalacji

Pobierz i zainstaluj program Flash Player.
 

Pomoc dotycząca instalacji

Poradnik administratora

Uzyskaj pomoc dotyczącą instalacji, wdrażania, konfiguracji i używania programu Adobe Flash Player

Poradnik administratora


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Skorzystaj z informacji w artykule Problemy z instalacją | Program Flash Player | Komputery Mac, aby zidentyfikować problem i wypróbować zalecaną czynność naprawczą.

Przeglądarka Google Chrome (32-bitowa) obejmuje wbudowany program Adobe Flash Player. W związku z tym przeglądarka Chrome nie musi pobierać programu Flash Player oddzielnie. Więcej informacji na temat programu Flash Player i przeglądarki Google Chrome znajduje się w artykule Program Flash Player w przeglądarce Google Chrome.

Skorzystaj z informacji w artykule Program Flash Player | Windows 7 | Internet Explorer w wersji 64-bitowej, aby zidentyfikować problem i wypróbować zalecaną czynność naprawczą. 

Skorzystaj z informacji w artykule Problemy z programem Flash Player | Windows 10 | Microsoft Edge, aby rozwiązać problem.

Firma Adobe zaleca korzystanie z najnowszej wersję programu Flash Player. Można jednak zainstalować poprzednią wersję programu Flash Player, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Instalacja poprzedniej wersji.

Sprawdź wersję programu Flash Player w swoim systemie, wykonując prosty test tutaj: Pomoc programu Flash Player.

Program Flash Player został zintegrowany z przeglądarką Internet Explorer w systemie operacyjnym Windows 10.  Nie trzeba instalować programu Flash Player. Więcej informacji na temat programu Flash Player zintegrowanego z przeglądarką IE w systemie Windows 10 znajduje się w artykule Problemy związane z programem Flash Player | Windows 10 | Internet Explorer.

Jeśli program Flash Player uległ awarii i potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z artykułem Zgłaszanie awarii programu Flash Player. Znajdziesz w nim szczegółowy opis informacji potrzebnych do dokonania zgłoszenia, które pomogą nam rozwiązać Twój problem.

Wypróbuj rozwiązania w tym dokumencie dotyczącym rozwiązywania problemów, aby rozwiązać często występujące problemy z programem Flash Player.

Społeczność

Dołącz do rozmowy