Włączanie dostępu do usług internetowych z programu Flash za pomocą Flash Gateway w programie ColdFusion MX Updater 3 i nowszych

Problem

Dostęp do usług internetowych z programu Macromedia Flash za pomocą Flash Gateway jest domyślnie wyłączony w programie ColdFusion MX Updater 3 lub nowszym. Aby umożliwić dostęp, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym artykule TechNote.

Rozwiązanie

Aby włączyć dostęp do usług sieciowych z programu Macromedia Flash, wykonaj następujące czynności:

ColdFusion MX 6.1
 1. Otwórz plik cf_root/wwwroot/WEB-INF/web.xml w edytorze tekstowym. W konfiguracji J2EE otwórz plik cf_root/WEB-INF/web.xml.
 2. Znajdź definicję serwletu dla programu Flash Gateway i zmień parametr DISABLE_CFWS_ADAPTERS init-param z wartości „true” na „false”, jak pokazano poniżej:
  <servlet><servlet-name>FlashGateway</servlet-name> ...<init-param><param-name>DISABLE_CFWS_ADAPTERS</param-name><param-value>false</param-value><description>When set to true, this setting disables the     ColdFusion WebServices Adapters in the gateway.</description></init-param></servlet>
 3. Zapisz plik.

ColdFusion MX Updater 3
 1. Zatrzymaj serwer aplikacji ColdFusion.
 2. Za pomocą programu WinZip lub wybranego programu do archiwizacji otwórz plik flashgateway.ear znajdujący się w katalogucf_root/runtime/servers/default.
 3. Otwórz plik gateway-webapp.war, który znajduje się w pliku flashgateway.ear.
 4. Za pomocą wybranego edytora tekstu otwórz plik web.xml znajdujący się w pliku gateway-webapp.war.
 5. Zmodyfikuj wartość param-value dla nazwy DISABLE_CFWS_ADAPTERS param-name na „false”, aby umożliwić dostęp:
  <init-param><param-name>DISABLE_CFWS_ADAPTERS</param-name><param-value>false</param-value><description>When set to true, this setting disables the  ColdFusion WebServices Adapters in the gateway.</description></init-param>
 6. Zapisz zmiany w pliku web.xml.
 7. Za pomocą programu WinZip lub wybranego programu do archiwizacji zapisz zmodyfikowany plik web.xml w pliku archiwum gateway-webapp.war.
 8. Za pomocą programu WinZip lub wybranego programu do archiwizacji zapisz zmodyfikowany plik archiwum gateway-webapp.war w pliku flashgateway.ear.
 9. Wymień istniejący plik cf_root/runtime/servers/default/flashgateway.ear zaktualizowanym plikiem.
 10. Uruchom ponownie serwer aplikacji ColdFusion.

Dodatkowe informacje

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online