Uwagi do wydania | Flash Player 11, AIR 3 |

4 października 2011 r. Witamy w programie Adobe® Flash® Player 11 i Adobe® AIR® 3! Ta wersja oprogramowania jest wyposażona w nowe funkcje, jak również udoskonalenia i poprawki błędów związane z zabezpieczeniami, stabilnością, wydajnością i zgodnością urządzeń. Ten dokument może być okresowo aktualizowany o nowe informacje. 

Wersje środowiska wykonawczego

 • Flash Player dla komputerów: 11.0.1.152
 • Flash Player dla systemu Android: 11.0.1.153
 • AIR dla komputerów i systemu Android: 3.0.0.408
 • Zestaw SDK środowiska AIR (w tym środowisko AIR for iOS): 3.0.0.4080

Nowe funkcje programu Flash Player 11 i środowiska AIR 3

Stage 3D — renderowanie z przyspieszaniem grafiki 3D (Flash Player i AIR dla komputerów oraz AIR for TV) . Stage 3D to nowa architektura renderowania grafiki z przyspieszaniem sprzętowym opracowana po to, aby udostępnić zestaw interfejsów API niskiego poziomu oferujących zaawansowane funkcje renderowania grafiki 2D i 3D na różnych ekranach i urządzeniach (takich jak komputery, telefony komórkowe czy telewizory). Architektura Stage 3D pozwala programistom platform i aplikacji korzystać z wydajnych funkcji przyspieszania sprzętowego GPU, które umożliwiają opracowywanie innowacyjnych i rozbudowanych materiałów interaktywnych. Uwaga: architektura Stage 3D dla przenośnych wersji programu Flash Player i środowiska AIR będzie dostępna w przyszłej wersji.

Ulepszenia ochrony zawartości Flash Access. – Nowe funkcje ochrony zawartości Flash Access obejmują rotację kluczy, łańcuchy licencji V3, obsługę domen, zaawansowaną ochronę danych wyjściowych oraz filtrowanie urządzeń.

Chronione dynamiczne przesyłanie strumieniowe HTTP (HDS). Technologia chronionego dynamicznego przesyłania strumieniowego HTTP (HDS, HTTP Dynamic Streaming) oferuje zabezpieczenia wideo przesyłanego strumieniowo między ekranami, a także eliminuje złożone operacje związane z wdrażaniem serwera licencji.

NetStream.dispose(). Działa podobnie do metody NetStream.close(), ale dodatkowo czyści ostatnią klatkę zatrzymaną przez obiekt NetStream, która jest wyświetlana w obiekcie Video. Należy używać tej metody zamiast metody NetStream.close(), jeśli obiekt NetStream ma być używany później do obsługi innych strumieni. Wymusza ona czyszczenie pamięci klatki wideo i związanych z nią obiektów dekompresora. Obiekt wideo wyświetli pustą klatkę po użyciu tej metody.

Kodowanie programowe H.264/AVC dla kamer (na komputerze) – Wideo w wysokiej jakości można przesyłać strumieniowo z kamery komputera, korzystając ze sprawniejszej kompresji i obsługi tego standardu branżowego. W ten sposób można obsługiwać kompleksowe materiały informacyjne działające w czasie rzeczywistym, takie jak rozmowy wideo, konferencje i audycje wideo na żywo.

Obsługa formatu JPEG-XR. Program Flash Player i środowisko AIR obsługują teraz standard zaawansowanej kompresji obrazów JPEG-XR (standard międzynarodowy ISO/IEC 29199-2). Format JPEG-XR zapewnia niską złożoność obliczeń oraz wyższy stopień kompresji niż format JPEG. Obsługuje zarówno kompresję stratną, jak i bezstratną, a także pozwala stosować przezroczystość opartą na kanale alfa.

Ulepszona obsługa bitmap o wysokiej rozdzielczości. Obiekty BitmapData nie mają już ograniczenia rozdzielczości do 16 megapikseli (16 777 215 pikseli), a ich maksymalna szerokość i wysokość nie jest już ograniczona do 8191 pikseli. Pozwala to opracowywać aplikacje korzystające z bardzo dużych bitmap.

Obsługa bardzo wydajnej kompresji plików SWF. Programiści mogą teraz stosować do plików SWF kompresję LZMA. Kompresja LZMA może zmniejszyć rozmiar pliku SWF nawet o 40%, umożliwiając oferowanie użytkownikom bogatszej zawartości i krótszych czasów pobierania przez redukcję wymaganej przepustowości.

Kompresja dźwięku G.711 na potrzeby telefonii. Teraz jest możliwa współpraca ze starszymi systemami telefonicznymi za pośrednictwem oprogramowania Flash Media Gateway (FMG) oraz klientów innych firm (opartych na otwartym protokole RTMP) — bez potrzeby zmian kodowania.

Natywna obsługa formatu JSON (JavaScript Object Notation) – Programiści ActionScript mogą korzystać z wydajnych natywnych funkcji analizowania i generowania danych w formacie JSON.

Podpowiedzi dotyczące czyszczenia pamięci. Zapewnia płynność interfejsu użytkownika przez umożliwienie programistom wprowadzania podpowiedzi ułatwiających optymalizację harmonogramu czyszczenia pamięci.

Sześcienne krzywe Beziera. Interfejs API rysowania cubicCurveTo umożliwia programistom łatwe tworzenie złożonych sześciennych krzywych Beziera bez pisania własnego kodu ActionScript.

Bezpieczny generator liczb losowych – Programiści mogą korzystać z bezpiecznego kryptograficznie mechanizmu generowania liczb losowych, który zapewnia bezpieczeństwo algorytmów i protokołów.

Zdarzenia postępu gniazd. Klasa Socket usprawnia zarządzanie przesyłaniem danych. Oferuje ona nową właściwość pozwalającą ustalić liczbę bajtów, jakie pozostały w buforze zapisu, a także nowe zdarzenie wywoływane, gdy dane są wysyłane do warstwy sieci. Za pomocą nowych interfejsów API programiści mogą opracowywać na przykład narzędzia do przesyłania plików, które monitorują postęp operacji w gniazdach i szybko oferują odpowiednie informacje użytkownikom.

Metody DisplayObjectContainer.removeChildren i MovieClip.isPlaying – Klasa DisplayObjectContainer implementuje teraz interfejs API removeChildren, co pozwala programistom szybko usunąć wszystkie elementy potomne kontenera przy użyciu jednego wywołania interfejsu API. Nowa właściwość MovieClip.isPlaying zwraca bieżący stan odtwarzania obiektu MovieClip.

Metody Sound.loadCompressedDataFromByteArray i  Sound.loadPCMFromByteArray. Programiści mogą teraz wstawić skompresowane lub surowe dane PCM dźwięku do obiektu Sound w celu odtwarzania dźwięków.

Nowe funkcje programu Flash Player 11Natywna obsługa technologii 64-bitowej (Flash Player dla komputerów)
. Teraz można korzystać z natywnej obsługi 64-bitowych systemów operacyjnych i 64-bitowych przeglądarek internetowych w systemach Linux, Mac OS i Windows.

Asynchroniczne dekodowanie bitmap (nowość w programie Flash Player). Dekodowanie obrazów na początku wczytywania zamiast na żądanie poprawia płynność aplikacji i zapewnia równomierność animacji. Obrazy są buforowane odpowiednio do potrzeb.

Obsługa bezpiecznych pakietów TLS (nowość w programie Flash Player). Umożliwia bezpieczną komunikację w aplikacjach typu klient-serwer.

Nowe funkcje środowiska AIR 3


Rozszerzenia natywne
– Biblioteki rozszerzeń natywnych umożliwiają programistom tworzenie i używanie bibliotek natywnych, które można wywoływać w kodzie ActionScript. Za pomocą tych bibliotek ActionScript, które zapewniają wygodną integrację z aplikacjami AIR, programiści mogą korzystać z tych samych funkcji natywnych platform i poszczególnych urządzeń, a także z interfejsów API dostępnych dla aplikacji natywnych. Oprócz tego rozszerzenia natywne mogą być używane w kodzie wymagającym wysokiej wydajności, a także w przypadku konwertowania istniejących bibliotek natywnych, takich jak dekodery obrazów, do użytku w aplikacji AIR.

Obsługa ochrony zawartości Flash Access dla środowiska AIR na urządzeniach przenośnych. Obecnie na wszystkich urządzeniach przenośnych, również na smartfonach i tabletach z systemem Android, jest obsługiwany mechanizm ochrony zawartości oparty na module Flash Access. Oprócz tego ochrona zawartości jest obsługiwana na tabletach z systemem BlackBerry® Tablet OS. Uwaga: Moduł Flash Access dla systemu iOS nie jest obecnie obsługiwany. Oprócz tego nie jest obecnie obsługiwany program Flash Access dla program Flash Player w systemie Android.

Zaszyfrowany magazyn lokalny dla urządzeń przenośnych. Na urządzeniach przenośnych jest teraz obsługiwany zaszyfrowany magazyn lokalny. Aplikacje mogą w bezpieczniejszy sposób przechowywać poufne dane na urządzeniu użytkownika. Umożliwia to przetwarzanie danych poufnych, takich jak hasła, certyfikaty czy informacje dotyczące inspekcji.

Obsługa dołączonego środowiska wykonawczego – Ta popularna funkcja środowiska AIR for iOS jest teraz dostępna w przypadku środowisk AIR dla komputerów, AIR for Android i AIR for TV. Dołączając środowisko AIR do aplikacji przeznaczonej dla systemu Windows, komputera Mac, systemu Android lub telewizora, można uprościć proces instalowania aplikacji i zmniejszyć koszty testowania oraz certyfikacji. 

Przyspieszanie sprzętowe wideo na stole montażowym (AIR dla urządzeń przenośnych). Przyspieszanie sprzętowe można stosować w całym procesie obsługi wideo, co zapewnia najlepszą w klasie wydajność odtwarzania wideo w wysokiej rozdzielczości. Mechanizm ten redukuje użycie procesora, zapewnia płynność odtwarzania wideo, obniża użycie pamięci i poprawia jakość obrazu na urządzeniach przenośnych (z systemami Android 3.1, BlackBerry Tablet OS i iOS) oraz na urządzeniach telewizyjnych.

Obsługa odtwarzania formatów H.264/AAC (AIR for iOS). W przypadku przyspieszania sprzętowego wideo na stole montażowym jest możliwe odtwarzanie materiałów w formatach H.264 i AAC w systemie iOS. Ta funkcja wymaga, aby dane wideo były dostarczane przy użyciu pobierania progresywnego lub HLS. Ze względu na ograniczenia platformy nie jest obsługiwany protokół RTMP.

Obsługa kamery przedniej (AIR for Android). Na urządzeniach z systemem Android można teraz korzystać z kamery przedniej. Dotąd ta funkcja była dostępna tylko w środowisku AIR for iOS i systemie BlackBerry Tablet OS. Dzięki kamerze przedniej użytkownicy mogą łatwiej korzystać z konferencji i rozmów wideo w wysokiej rozdzielczości, używając smatfronów i tabletów.

Obsługa odtwarzania dźwięku w tle (AIR for iOS). Programiści mogą teraz pisać aplikacje dla systemu iOS korzystające z architektury wielozadaniowej, które mogą odtwarzać dźwięk podczas działania w tle, na przykład aplikacje odtwarzające muzykę oraz niezawodne aplikacje do obsługi konferencji głosowych pracujące w środowisku wielozadaniowym.

Sterowanie głośnikiem urządzenia przenośnego (AIR for iOS i AIR for Android). Ta funkcja umożliwia programistom określenie, czy dźwięki mają być generowane za pomocą głośnika telefonu czy głośnika zewnętrznego.

16- i 32-bitowa głębia kolorów. Jest dostępne ustawienie deskryptora aplikacji, za pomocą którego programiści mogą określić głębię kolorów grafiki w systemie Android (16 bitów lub 32 bity) na potrzeby trybu renderowania za pomocą procesora lub automatycznego. W przypadku przestrzeni nazw środowiska AIR 2.7 lub starszego wartość domyślna to kolory 16-bitowe. W przypadku przestrzeni nazw środowiska AIR 3.0 i nowszych wersji wartość domyślna to kolory 32-bitowe.

Interfejs API kontrolerów gier (AIR dla urządzeń telewizyjnych) – Umożliwia programistom tworzenie aplikacji telewizyjnych, które mogą komunikować się z podłączeniami urządzeniami wejściowymi do gier, takimi jak kontrolery do gier i kontrolery ruchu. Uwaga: ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w środowisku AIR dla komputerów i urządzeń przenośnych. 

Znane problemy

Stage 3D

 • Mac: w systemie Mac OS X renderowanie z przyspieszaniem sprzętowym nie jest obsługiwane w przypadku kart Intel GMA, ATI Radeon x1600 i ATI Radeon 2400.
 • Oprogramowanie Stage 3D używa zintegrowanego GPU komputerów MacBook Pro z procesorami Intel i7 i i5 (2943979).
 • W przypadku mikroukładów VIA nie jest obsługiwane renderowanie z przyspieszaniem sprzętowym.

Pliki zasad protokołu TLS i bezpiecznych gniazd:

 • System Linux nie zawiera certyfikatów przeglądarek typowych na platformach Mac i Windows, które są wymagane do prawidłowej współpracy bezpiecznych plików zasad i protokołu TLS (2827902).
 • Na komputerach Mac są obsługiwane listy unieważniania certyfikatów (CRL, Certificate Revocation List) w formacie DER, ale nie w formacie PEM.

Flash Player dla systemu Android

 • W przypadku strumieni Speex z właściwością ns.bufferTime o wartości innej niż zero występuje początkowe opóźnienie 4–5 s (2884740).
 • Ze względu na błąd w dekoderze sprzętowym formatu AAC w urządzeniach Samsung Infuse i Epic 4G dźwięk jest na nich odtwarzany z szybkością niższą niż nominalna (2884721).

AIR for iOS

 • Gdy aplikacja dostarczająca strumień na żywo z kamery i jednocześnie go odtwarzająca jest uruchamiana ponownie po zablokowaniu ekranu, jest ona blokowana na klatce wyświetlanej, gdy telefon został zablokowany.(2875954).

Flash Access

 • Znane problemy z zestawem SDK klienta i serwera Flash Access omówiono na stronie http://help.adobe.com/pl_PL/flashaccess/3.0/releasenotes.html.

Inne

 

Projektowanie materiałów dla programu Flash Player 11

Aby korzystać z nowego programu Flash Player, należy tworzyć pliki SWF w wersji 13, przekazując do kompilatora Flex dodatkowy argument: -swf-version=13. Poniżej znajdują się wskazówki.
Jeśli używasz zestawu SDK programu Adobe Flex:

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 11.
 • Pobierz zestaw SDK programu Flex 4.5 (wersję 4.5.0.20967), korzystając z tabeli zestawów SDK programu Flex 4.5.
 • Instalowanie kompilacji w środowisku programistycznym
  • Utwórz nowy projekt ActionScript w programie Flash Builder, używając polecenia Plik -> Nowy -> Projekt ActionScript.
  • Otwórz panel Właściwości projektu. W tym celu kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Z listy po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
  • Użyj opcji Konfiguruj zestawy SDK programu Flex w prawym górnym rogu ekranu, aby wskazać programowi Flex kompilację 20967. Kliknij przycisk OK.
 • Konfigurowanie projektu do tworzenia plików SWF w wersji 13
  • Otwórz panel Właściwości projektu. W tym celu kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Z listy po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
  • Dodaj następujący wpis do argumentów wejściowych kompilatora: -swf-version=13. Zapewnia to, że generowane pliki SWF są w wersji 13. W przypadku kompilowania za pomocą wiersza poleceń, a nie programu Flash Builder, należy dodać ten sam argument.
  • Upewnij się, że w przeglądarce jest zainstalowana nowa kompilacja programu Flash Player 11.

Projektowanie materiałów dla środowiska AIR 3

Zaktualizuj przestrzeń nazw do wersji AIR 3.0. Aby korzystać z nowych interfejsów API i zachowań dostępnych w środowisku AIR 3.0, należy zmienić przestrzeń nazw na wersję 3.0 w pliku deskryptora aplikacji. Jeśli aplikacja nie wymaga interfejsów API ani zachowań dostępnych w środowisku AIR 3.0, nie trzeba zmieniać przestrzeni nazw. Zalecane jest jednak, aby wszyscy użytkownicy zaczęli korzystać z przestrzeni nazw środowiska AIR 3.0, nawet jeśli nie używają jeszcze funkcji dostępnych w wersji 3.0. Aby zmienić przestrzeń nazw, należy zmienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następujący:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.0"> Wymagania systemowe

Bieżące wymagania systemowe programu Flash Player można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flashplayer/systemreqs/.

Aktualne wymagania systemowe środowiska AIR można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/pl/products/air/systemreqs/.

Wymagania systemowe oprogramowania Flash Access (klienta i serwera) podano na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flashaccess/systemreqs/.

Minimalne wymagania systemowe programu Flash Player 11:

 

Windows

Macintosh  

Linux

Solaris

Android

Procesor

Procesor zgodny ze standardem x86 2,33 GHz lub szybszy albo Intel® Atom™ lub zgodny 1,6 GHz lub szybszy (w przypadku netbooków)

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz lub szybszy

Procesor zgodny ze standardem x86 2,33 GHz lub szybszy albo Intel Atom™ lub zgodny 1,6 GHz lub szybszy (w przypadku netbooków)

Sun™ UltraSPARC® IIIi 1600 MHz lub szybszy

ARM 7 z koprocesorem Vector (co najmniej 550 MHz), z obsługą standardu OpenGL ES 2.0 i dekoderami sprzętowymi formatów H.264 i AAC

System operacyjny

Microsoft® Windows® XP (wersje 32-bitowe), Windows Server® 2003 (wersje 32-bitowe), Windows Server 2008 (wersje 32-bitowe), Windows Vista® (wersje 32-bitowe), Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowe)

Mac OS® X 10.6 i Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 lub nowszy (wersje 32- i 64-bitowe), openSUSE® 11.3 lub nowszy (wersje 32- i 64-bitowe), Ubuntu 10.04 lub nowszy (wersje 32- i 64-bitowe)

Solaris™ 10

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 i 3.2

Przeglądarka

Internet Explorer 7.0 i nowsze wersje, Mozilla Firefox 4.0 i nowsze wersje, Google Chrome, Safari 5.0 i nowsze wersje, Opera 11

Safari 5.0 i nowsze wersje, Mozilla Firefox 4.0 i nowsze wersje, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 i nowsze wersje, Google Chrome

Mozilla Firefox 4 i nowsze wersje

Przeglądarka wbudowana systemu Android

Pamięć

128 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB RAM w przypadku netbooków), 128 MB pamięci graficznej

512 MB pamięci RAM, 128 MB pamięci graficznej

512 MB pamięci RAM, 128 MB pamięci graficznej

2 GB pamięci RAM

256 MB

Minimalne wymagania systemowe środowiska AIR 3:

 

Windows

Macintosh  

Android  

iOS

Procesor/urządzenie

Procesor zgodny ze standardem x86 2,33 GHz lub szybszy albo Intel Atom™ lub zgodny 1,6 GHz lub szybszy (w przypadku netbooków)

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz lub szybszy

ARM 7 z koprocesorem Vector (co najmniej 550 MHz), z obsługą standardu OpenGL ES 2.0 i dekoderami sprzętowymi formatów H.264 i AAC

iPod touch (3. generacji) — modele 32 GB i 64 GB, iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

System operacyjny

Microsoft® Windows® XP; Windows Server® 2003; Windows Server® 2008; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise (w tym wersje 64-bitowe) z dodatkiem Service Pack 2; Windows 7

Mac OS® X 10.6 i 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 i 3.2

iOS 4 oraz nowsze wersje

Pamięć RAM

512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)

512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)

256 MB

 -

Zgłaszanie problemów

Wystąpił błąd? Prosimy o jego zgłoszenie w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu urządzeń do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. W przypadku zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Prosimy dołączyć te informacje zgodnie z opisem w dokumencie Instrukcje dotyczące zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za korzystanie z oprogramowania Adobe Flash Player i AIR oraz poświęcenie czasu na przesłanie do nas opinii!

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?