Användarhandbok Avbryt

Licenstilldelningsrapporter för företagsprodukter

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
   7. Global administration
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Kom igång med global administration
  1. Börja administrera globalt
  2. Välj din organisation
  3. Hantera organisationens hierarki
  4. Hantera produktprofiler
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera administratörer
  7. Uppdatera organisationspolicyer
  8. Hantera policymallar
  9. Tilldela underordnade organisationer produkter
  10. Utför väntande jobb
  11. Exportera eller importera organisationsstruktur
  12. Utforska insikter
 10. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 11. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 12. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 13. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

 

Håll reda på organisationens licenstilldelningsuppgifter och planera driftsättningen av användarnas licenser med hjälp av licenstilldelningsrapporterna. Licenstilldelningsuppgifter stöder endast namngivna användarlicenser för Creative Cloud- och Document Cloud-produkter som har köpts enligt ETLA (Enterprise Term License Agreement).

 Gå till Admin Console > Insikter för att kolla organisationens licenstilldelningsuppgifter.

Översikt

Adobe Admin Console – rapporten Licenstilldelning

Licenstilldelningsuppgifter hjälper dig att hålla reda på tilldelade licenser och antalet du har köpt. Uppgifterna mäts för alla aktuella produkter som du har köpt sedan det senaste årsdatumet eller startdatumet för licensavtalet för företag (ETLA). Läs de vanliga frågorna nedan för eventuella undantag.

Systemadministratörer ser licenstilldelningsuppgifter i form av grafer på fliken Insikter i Admin Console. Det hjälper organisationerna (som har ett ETLA) att hålla reda på sina tidigare licenstilldelningar. Uppgifterna finns i månadsvyn och vyn Från början av året.

Systemadministratörer kan också när som helst köra en rapport och hämta de data som visas på instrumentpanelen.

Licenstilldelningsuppgifter
Licenstilldelningsuppgifter

Visa och använd licenstilldelningsrapporter

Logga in på Adobe Admin Console med dina systemadministratörsuppgifter. Gå till fliken Insikter och använd detta:

Instrumentpanel

På instrumentpanelen visas en grafisk översikt av varje produkts historiska tilldelning. Välj vilken produkt som helst i listan till vänster för att visa vyn Från början av året eller Månad. Varje diagram visar de licenser som var tilldelade under den valda perioden.

Följande bilder visar skillnaden mellan de två vyerna:

Vyn Från början av året visar den högsta licenstilldelningen varje månad.

Vyn Månad visar det högsta antalet licenstilldelningar för varje dag under avtalsmånaden.

Licenser

Antalet köpta licenser för en viss produkt. Under successiva år från inköpsdatumet visar denna uppgift även de ytterligare licenser som organisationen har köpt via tillägg, justeringar osv.

Tilldelade

Antalet licenser som hade tilldelats användarna i organisationen.

Rapporter

Skapa och hämta en licenstilldelningsrapport för det valda datumintervallet och hämta uppgifterna som visas på instrumentpanelen.

Licenstilldelningsrapporten visar den högsta dagliga licenstilldelningen för var och en av de köpta produkterna. Varje produkt har en unik rad för varje dag i det angivna datumintervallet.

Obs!

Tilldelningsuppgifterna uppdateras regelbundet från 18 juni 2020. Tidigare data är inte tillgängliga. Du kan bara ange datum efter 18 juni 2020 i avsnittet Datumintervall.

Skapa en rapport genom att gå till Insikter > Rapporter > Licenstilldelning > Skapa > ange Datumintervall > klicka på Skapa.

Alla systemadministratörer kan skapa och hämta rapporten från menyn Hämta rapporter.

Vanliga frågor

Licenstilldelningsuppgifter stöder endast namngivna användarlicenser för Creative Cloud- och Document Cloud-produkter som har köpts enligt Enterprise Term License Agreement (ETLA).

De gäller inte medlemskap i Value Incentive Plan (VIP), Digital Experience eller Teams.

Licenstilldelningsuppgifter gäller endast Creative Cloud- och Document Cloud-produkter. Inga användningsbaserade produkter ingår. Även om administratörer ser en lista över sina inköpta produkter från sina ETLA-avtal har endast licensbaserade produkter en motsvarande tabell. Undantagna produkter saknar ett motsvarande diagram. Detta meddelande visas i stället:

Ingen tabell är tillgänglig för den här produkten.

Adobe Acrobat Sign och Adobe Stock har en användningsmodell. All överskjutande användning debiteras separat enligt villkoren i kundens ETLA-avtal.

Nej, licenstilldelningsuppgifterna visar de sammanlagda tilldelade licenserna.

Licenstilldelningsuppgifter är tillgängliga från 18 juni 2020. Tidigare uppgifter är inte tillgängliga i Admin Console.

Licenstilldelningsuppgifter stöder endast namngivna användarlicenser för Creative Cloud- och Document Cloud-produkter som har köpts enligt Enterprise Term License Agreement.

De stöder inte serienummerlicenser eller delade enhetslicenser.

Administratörer måste titta på sina licenstilldelningsuppgifter när de ska skicka in sin egenrapporterade justering Rapportera ytterligare driftsättning på årsdagen.

Ordet driftsättning syftar på antalet licenser som hade delegerats till eller tilldelats slutanvändare.

Kontakta Adobes kundtjänst om du har fler frågor.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online