Användarhandbok Avbryt

Channel-id:n för användning med Adobe Remote Update Manager

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Adobe® Remote Update Manager har ett kommandoradsgränssnitt som underlättar fjärrdistribution av de flesta uppdateringarna av Adobe-sviter på klientdatorer som är specifika för de program som är installerade på dem. På så vis måste inte administratören logga in på varje klientdator för att köra uppdateringarna. Mer information om användningen av och syntaxen i Adobe Remote Update Manager finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Obs!

För program som visas på den här sidan använder du parametern --productVersion (i stället för -channelIds) enligt beskrivningen i tabellen Syntax för Remote Update Manager med beskrivning.Parametern –channelIds kan inte användas för uppdatering av de här programmen/versionerna.

Du kan använda parametern –channelIds=<channel_id_1,channel_id_2, ...> i Adobe Remote Update Manager för att fjärrdistribuera de uppdateringar som du själv anger, i stället för att göra alla uppdateringar obligatoriska. Du kan ange en eller flera uppdateringar som ska fjärrdistribueras.

I syntaxen står channel_id för den angivna produktens id. Uppdateringar för andra produkter eller komponenter som bör installeras med den angivna produkten kommer också att distribueras.

Om parametern –channelIds inte anges kommer alla tillgängliga uppdateringar för de installerade produkterna att distribueras.

Här är en lista över produkter och tillhörande channel-id:n för Adobe Creative Cloud™ och Adobe Creative Suite®. För var och en av produkterna listas det tillhörande channel-id:t med produktversionen och plattformen (win32, win64, osx10).

För, till exempel, After Effects CS6 11.0 för Windows 64-bitar, finns följande post under After Effects:

CS6--11.0--win64--AdobeAfterEffectsCS6-11 och ange den här parametern för fjärrdistribution: AdobeAfterEffectsCS6-11.

After Effects

CS6--11.0--osx10-64--AdobeAfterEffectsCS6-11
CS6--11.0--win64--AdobeAfterEffectsCS6-11
CC--12.0--osx10-64--AdobeAfterEffects-12.0.0
CC--12.0--win64--AdobeAfterEffects-12.0.0
CC (2014)--13.0--osx10-64--AdobeAfterEffects-13.0.0-Trial
CC (2014)--13.0--win64--AdobeAfterEffects-13.0.0-Trial
CC (2015)--13.5--osx10-64--AdobeAfterEffects-13.5.0-Trial
CC (2015)--13.5--win64--AdobeAfterEffects-13.5.0-Trial

InCopy
CS6--8.0--osx10--AdobeInCopyCS6-8.0
CS6--8.0--win32--AdobeInCopyCS6-8.0
CC--9.0--osx10--AdobeInCopyCC-9.0
CC (2014)--10.0--osx10--AdobeInCopyCC2014-10.0
CC (2014)--10.0--win32--AdobeInCopyCC201432-bit-10.0
CC (2014)--10.0--win64--AdobeInCopyCC2014-10.0
CC (2015)--11.0--osx10--AdobeInCopyCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--win64--AdobeInCopyCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--win32--AdobeInCopyCC201532-bit-11.0

Media Encoder 
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobeMediaEncoder-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobeMediaEncoder-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobeMediaEncoder-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobeMediaEncoder-9.0.0-Trial

Acrobat XI
Pro--11.0.0--osx10--AdobeAcrobatXIPro-11.0

Audition
CS6--5.0--win32--AdobeAuditionCS6-5.0
CS6--5.0--osx10--AdobeAuditionCS6-5.0
CC--6.0--win64--AdobeAuditionCC-6.0
CC--6.0--osx10-64--AdobeAuditionCC-6.0
CC (2014)--7.0--osx10-64--AdobeAudition-7.0.0-Trial
CC (2014)--7.0--win64--AdobeAudition-7.0.0-Trial
CC (2015)--8.0--osx10-64--AdobeAudition-8.0.0-Trial
CC (2015)--8.0--win64--AdobeAudition-8.0.0-Trial

Presenter 
9.0--win32--AdobePresenter9.0-9.0
10.0--win32--AdobePresenter10.0-10.0
10.0--osx10--AdobePresenterVideoExpress10-10.0
10.0--win64--AdobePresenter10Core_x64

Captivate
7.0--osx10--AdobeCaptivate7-7.0
7.0--win64--AdobeCaptivate764Bit-7.0
7.0--win32--AdobeCaptivate732Bit-7.0
8.0--win64--AdobeCaptivate864Bit-8.0
8.0--win32--AdobeCaptivate832Bit-8.0
8.0--osx10--AdobeCaptivate8-8.0

Dreamweaver
CS6--12.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS6-12
CS6--12.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS6-12
CC--13.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS7-13
CC--13.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS7-13
CC (2014)--14.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS8-14
CC (2014)--14.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS8-14
CC (2014.1)--15.0.0--win64--AdobeDreamweavercc1564Bit
CC (2014.1)--15.0.0--osx10-64--AdobeDreamweavercc1564Bit
CC (2014.1)--15.0.0--win32--AdobeDreamweavercc15
CC (2015)--16.0.0--osx10-64--AdobeDreamweavercc64Bit-16
CC (2015)--16.0.0--win32--AdobeDreamweavercc-16
CC (2015)--16.0.0--win64--AdobeDreamweavercc64Bit-16

Flash Professional
CS6 and Mobile Device Packaging--12.0--win32--FlashProDriver12.0
CS6 and Mobile Device Packaging--12.0--osx10--FlashProDriver12.0
CC and Mobile Device Packaging (2014)--14.0--win64--FlashPro14.0PR-64bit
CC and Mobile Device Packaging (2014)--14.0--osx10-64--FlashPro14.0PR
CC and Mobile Device Packaging (2015)--15.0--osx10-64--AdobeFlash-15.0.0
CC and Mobile Device Packaging (2015)--15.0--win64--AdobeFlash-15.0.0

Fireworks
CS6--12.0.0--win32--AdobeFireworksCS6-12.0.0-mul
CS6--12.0.0--osx10--AdobeFireworksCS6-12.0.0-mul

InDesign
CS6--8.0--osx10--AdobeInDesignCS6-8.0
CS6--8.0--win32--AdobeInDesignCS6-8.0
CC--9.0--osx10--AdobeInDesignCC-9.0
CC (2014)--10.0--osx10--AdobeInDesignCC2014-10.0
CC (2014)--10.0--win32--AdobeInDesignCC201432-bit-10.0
CC (2014)--10.0--win64--AdobeInDesignCC2014-10.0
CC (2015)--11.0--win32--AdobeInDesignCC201532-bit-11.0
CC (2015)--11.0--win64--AdobeInDesignCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--osx10--AdobeInDesignCC2015-11.0

Illustrator
CS6--16.0--osx10--AdobeIllustrator16-mul
CS6--16.0--win32--AdobeIllustrator16Driver-16.0
CC--17.0--osx10-64--AdobeIllustrator17-mul
CC (2014)--18.0--osx10-64--AdobeIllustrator18-mul
CC (2014)--18.0--win64--AdobeIllustrator18-mul_x64
CC (2014)--18.0--win32--AdobeIllustrator18-mul
CC (2015)--19.0--win32--AdobeIllustrator19-mul
CC (2015)--19.0--win64--AdobeIllustrator19-mul_x64
CC (2015)--19.0--osx10-64--AdobeIllustrator19-mul

Bridge
CC--6.0--win32--AdobeBridgeCC-6.0
CC--6.0--osx10--AdobeBridgeCC-6.0
CC--6.0--win64--AdobeBridgeCC64Bit-6.0

Extension Manager
CC--7.0--win32--AdobeExtensionManagerCC-7.0
CC--7.0--osx10--AdobeExtensionManagerCC-7.0

Extendscript Toolkit
CC--4.0--osx10--AdobeESTKCC-4.0.0
CC--4.0--win32--AdobeESTKCC-4.0.0

Lightroom
4--4.4--win32--Lightroom4.4-4.4
4--4.4--osx10--Lightroom4.4-4.4
CC (2015)--6.0--win64--AdobeLightroom-6.0
CC (2015)--6.0--osx10--AdobeLightroom-6.0

Muse
CC (2014.3)--2014.3.2--osx10-64--AdobeMuseCC2014-2014.3.2.11
CC (2014.3)--2014.3.2--win64--AdobeMuseCC2014-2014.3.2.11
CC (2015)--2015.0.2--win64--MuseCC2015-2015.0.2.4
CC (2015)--2015.0.2--osx10-64--MuseCC2015-2015.0.2.4

Photoshop
CS6--13.0--osx10--AdobePhotoshop13Driver-13.0
CS6--13.0--win32--AdobePhotoshop13Driver-13.0
CC--14.0--osx10--AdobePhotoshop14Driver-14.0
CC--14.0--win32--AdobePhotoshop14Driver-14.0
CC (2014)--15.0--win32--AdobePhotoshopCC201432Bit-15.0
CC (2014)--15.0--osx10--AdobePhotoshopCC2014-15.0
CC (2014)--15.0--win64--AdobePhotoshopCC2014-15.0
CC (2015)--16.0--win32--AdobePhotoshopCC201532Bit-16.0
CC (2015)--16.0--win64--AdobePhotoshopCC2015-16.0
CC (2015)--16.0--osx10--AdobePhotoshopCC2015-16.0

Premiere Pro
CC--7.0--win64--AdobePremierePro-7.0.0-Trial
CC--7.0--osx10-64--AdobePremierePro-7.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobePremierePro-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobePremierePro-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobePremierePro-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobePremierePro-9.0.0-Trial

Adobe Premiere Elements
12--12.0--osx10--AdobePRE12
13--13.0--win64--AdobePRE13-64
13--13.0--osx10--AdobePRE13
13--13.0--win32--AdobePRE13

Prelude
CS6--1.0--osx10-64--AdobePreludeCS6-1.0.0-Trial
CS6--1.0--win32--AdobePreludeCS6-1.0.0-Trial
CC--2.0--win64--AdobePrelude-2.0.0-Trial
CC--2.0--osx10-64--AdobePrelude-2.0.0-Trial
CC (2014)--3.0--win64--AdobePrelude-3.0.0-Trial
CC (2014)--3.0--osx10-64--AdobePrelude-3.0.0-Trial
CC (2015)--4.0--osx10-64--AdobePrelude-4.0.0-Trial
CC (2015)--4.0--win64--AdobePrelude-4.0.0-Trial

Adobe Photoshop Elements
12--12.0--osx10--AdobePSE12
13--13.0--win32--AdobePSE13
13--13.0--win64--AdobePSE13-64
13--13.0--osx10--AdobePSE1

SpeedGrade 
CS6--6.0--osx10-64--AdobeSpeedGradeCS6-6.0.0-Trial
CS6--6.0--win64--AdobeSpeedGradeCS6-6.0.0-Trial
CC--7.0--win64--AdobeSpeedGrade-7.0.0-Trial
CC--7.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-7.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobeSpeedGrade-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobeSpeedGrade-9.0.0-Trial

Touch App Plugins
1.0--osx10--TouchAppPlugins-1.0
1.0--win32--TouchAppPlugins-1.0

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?