Lightroom Classic CC kraschar vid start | Windows

Problem

Lightroom Classic CC 8.0 (oktober 2018-versionen) kraschar vid start i Windows. Problemet kan uppstå när Lightroom Classics språkinställningar är inställda på Automatisk (standard) medan operativsystemets språk är inställt på ett språk som inte stöds av Lightroom Classic.

Produktversion som berörs

Lightroom Classic CC 8.0

Operativsystem

Endast Windows

Kringgå problemet

För att lösa detta problem, använd någon av metoderna som listas nedan på din Windows-dator.

 1. Installera de tidigare versionerna av Lightroom Classic CC 7.x (från version 7.0 till 7.5) med Creative Cloud-skrivbordsprogram. Se Installera tidigare versioner av din Creative Cloud-programmet.

 2. Efter installationen av föregående version, starta Lightroom Classic.

 3. Välj Redigera > Inställningar i menyraden.

 4. I dialogrutan Inställningar, välj fliken Allmänt. Ställ in Språk till Engelska och klicka på OK.   

  Avsluta Lightroom Classic.

 5. Uppdatera Lightroom Classic till den senaste versionen av Creative Cloud-skrivbordsprogram. Gå till Uppdatera Creative Cloud-program.

  Starta programmet efter att du installerat den senaste versionen. Problemet ska nu ha åtgärdats. 

Obs!

Innan du börjar rekommenderas det att du säkerhetskopierar registret. Se Microsofts dokumentation: Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows.

 1. Öppna Register redigeraren.

  Tryck på Windows + R-tangenten eller välj > Kör. Skriv regedit.exe i dialogrutan Kör och tryck på OK.

  Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller att bekräfta skriver du in lösenordet eller bekräftar.Om du har begränsad åtkomst till den Windows-dator du är inloggad på kan du inte få åtkomst till Windows-registret. Kontrollera att du har administrativ behörighet på din dator.   

 2. I fönstret Register redigerare, leta upp mappsökvägen nedan:

  Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Lightroom

  Finns Lightroom-mappen?
  • Nej: Om Lightroom-mappen inte finns i den vänstra rutan i mappsökvägen som nämns ovan, fortsätt till steg 3 nedan. 
  • Ja: Om Lightroom-mappen finns, kontrollera efter en post som heter språk i den högra rutan.
   Finns språkposten?
   • Nej: Om språkposten inte existerar, fortsätt direkt till steg 3c. 
   • Ja: Om språkposten finns, kontrollera om dess värde är inställt på en i kolumnen Värdedata
    Är språkvärdet inställt på en?
    • Nej: Om språkvärdet inte är inställt på en, fortsätt direkt till steg 4.
    • Ja: Om språkvärdet redan är inställt på en, kör Lightroom.exe som administratör för att lösa kraschproblemet. Standardinstallationsvägen är: C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom Classic CC\Lightroom.exe. Se Kör ett Adobe-program som administratör.        
 3. Gör så här:

  a. Högerklicka i mappen Adobe i vänstra rutan. Välj Ny > Nyckel i popup-menyn.

  Skapa en ny nyckel under Adobe om Lightroom-mappen inte finns
  Skapa en ny nyckel under Adobe om Lightroom-mappen inte finns

  b. Högerklicka på denna nyckel i vänstra rutan och välj Byt namn i popup-menyn. Skriv namnet som Lightroom och tryck på Enter.

  Byt namn på den nya nyckeln som Lightroom
  Byt namn på den nya nyckeln som Lightroom

  c. Kontrollera att mappen Lightroom är vald. I den högra rutan, högerklickar du och väljer Nytt > Strängvärde.

  Skapa ett nytt strängvärde i mappen Lightroom
  Skapa ett nytt strängvärde i mappen Lightroom

  d. Högerklicka på denna nya post i högra rutan och välj Byt namn i popup-menyn. Skriv namnet som språk och tryck på Retur.

  Byt namn på den nya posten som språk
  Byt namn på den nya posten som språk

  Gå vidare till nästa steg.

 4. Högerklicka på språkposten i den högra rutan och välj Ändra i popup-menyn.

  I dialogrutan Redigera sträng skriver du en i fältet värdedata och klickar på OK.

  Ändra språkdatavärde till en
  Ändra språkdatavärde till en

 5. Starta om Lightroom Classic. Problemet ska nu ha åtgärdats.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto