Fel: Lightroom-katalogen kan inte öppnas

Problem

När du startar Lightroom Classic får du felet ”Lightroom-katalogen kan inte öppnas eftersom den redan har öppnats i ett annat program.

Lösning

 1. Stäng Lightroom Classic.

 2. Gå till mappen där katalogfilen [dittkatalognamn].lrcat har sparats. Som standard sparar Lightroom Classic kataloger i följande mappar:

  • Windows: \Användare\[användarnamn]\Bilder\Lightroom
  • Mac OS: /Användare/[användarnamn]/Bilder/Lightroom

  där [användarnamn] är användar-ID:et som du är inloggad med.

 3. Flytta filen [dittkatalognamn].lrcat.lock till papperskorgen (både för Mac OS och Windows) om den visas på denna mapplats.

  Viktigt:

  Ta inte bort eller flytta den huvudsakliga [dittkatalognamn].lrcat-filen.

 4. Starta om Lightroom Classic.

 5. Om katalogen öppnas, kan du tömma papperskorgen (både för macOS och Windows).

Mer information

När Lightroom Classic körs med en öppen katalog, skapas filen [dittkatalognamn].lrcat.lock bredvid filen [dittkatalognamn].lrcat. Den här filen kontrollerar att ingen annan åtkomst ges till katalogen som används. När du avslutar Lightroom Classic tas den låsta filen bort automatiskt.

Men om Lightroom Classic inte stängs korrekt så ligger .lrcat.lock-filen kvar i samma mapp som .lrcat-filen och hindrar Lightroom Classic från att öppnas.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?