Få svar på vanliga frågor om Färg i Lightroom

I modulen Framkalla renderar Lightroom förhandsvisningar med färgrymden ProPhoto RGB som standard. ProPhoto RGB innehåller alla färger som kan fångas med digitalkameror, vilket gör det till ett utmärkt val för bildredigering.

Modulerna Bibliotek, Karta, Bok och Skriv ut i Lightroom renderar färger i Adobe RGB-färgrymden. Färgomfånget i Adobe RGB innehåller de flesta färger som kan fångas med digitalkameror, tillsammans med vissa utskriftsfärger (speciellt nyanser av blå och cyan), som inte kan definieras med den mindre och webbläsarvänliga färgrymden sRGB.

Lightroom använder även Adobe RGB till:

Lightroom använder sRGB som standard för:

  • Modulerna Bildspel och Webb
  • Bilder som exporteras som jpeg-filer avsedda för webben och e-post
  • Uppladdade webbgallerier och PDF-bildspel
  • Bilder som publiceras på Facebook och andra fotodelningssajter med hjälp av panelen Publiceringstjänst
  • Om du exporterar böcker som PDF eller JPEG i modulen Bok kan du välja sRGB eller en annan färgprofil.

För att hitta relaterade hjälpartiklar om dessa ämnen, se Användarhandbok för Lightroom.

När du importerar Raw-bilder i Lightroom, är de första miniatyrbilderna som du ser bildernas inbäddade miniatyrer. Kameran genererar dessa miniatyrbilder automatiskt utifrån kamerainställningarna, inte utifrån Lightrooms standardinställningar för kamerakalibrering.

När bilderna har importerats och förhandsvisningsinställningar ha tillämpats (om du väljer att generera ”fullstora” förhandsbilder vid import), genererar Lightroom miniatyrbilder och förhandsbilder utifrån standardinställningarna för kamerakalibrering, förutom förinställningarna för modulen Framkalla som du kan ha valt att tillämpa vid bildimporten.

Lösning

På panelen Grundläggande i modulen Framkalla ska du välja rätt kameramatchningsprofil för din kameramodell, för att efterlikna hur kameran bearbetar bilden, istället för att använda standardprofilen Adobe Color.

Kameramatchningsprofiler försöker att matcha kameratillverkarens färgutseende under specifika inställningar. Använd Kameramatchningsprofiler när du föredrar färgåtergivningen som finns i programvaran från din kameratillverkare.

Mer information finns i Tillämpa en profil på din bild.

Lightroom arbetar på förväntat sätt när du ser dina raw-bilder i färg i modulen Framkalla. Raw-bilder läses alltid in i färg, om sensorn i din kamera är en färgsensor. Raw-bildfiler innehåller raw-sensordata, som har all den inbäddade färginformationen. 

När du använder någon kamerainställning, som monokrom eller svartvitt medan bilderna tas, är dessa inställningar användbara bara för JPEG-bilder och inte raw-bilder. Den monokroma förhandsvisningen, som du ser på din kameras bildskärm, är endera den inlästa JPG-filen (om du tar JPEG + RAW) eller JPEG-förhandsvisningens miniatyrbild inbäddad i raw-bilden; din kamera frambringar automatiskt dessa miniatyrbilder baserade endast på din kameras inställningar.

När du importerar raw-bilder i Lightroom, är de första miniatyrbilderna som du ser de inbäddade miniatyrbilderna i dina raw-bilder. 

Du kan konvertera dina raw-bilder till monokroma gråskalebilder i Lightroom genom att använda alternativet Svartvit mix i panelen svartvitt på framkallningsmodulen. Alternativt kan du också välja att använda de här framkallningsinställningarna på dina bilder under importen.

Se följande hjälpresurser för relaterad information:

En fördel med att ta Raw-bilder är att resultatbilden kan renderas på olika sätt utan att ursprungsinformationen förstörs på något sätt. Du kan ändra bilden så att den ser ut som du vill.

Läs Digital Negative (DNG) om du vill veta mer om det publika arkivformatet för digitala Camera Raw-data.

Modulen Bibliotek och det andra fönstret använder olika färgrymder och metoder för att rendera förhandsvisningar än modulen Framkalla. Förrenderade förhandsbilder visas för att snabba upp lagringsprocessen i modulen Bibliotek. Dessa förhandsbilder är destruktivt komprimerade 8-bitars JPEG-filer i Adobe RGB. Beroende på fotot så kan vissa bilddetaljer och färgskillnader gå förlorade.

Förhandsvisningar i modulen Bibliotek och det andra fönstret visas med hjälp av Adobe RGB-färgrymden. I modulen Framkalla visar Lightroom förhandsvisningar med färgrymden ProPhoto RGB som standard.  

Dessa skillnader gör ibland att bilderna kan se olika ut.

develop-library
Färger kan se annorlunda ut i modulerna Bibliotek och Framkalla

Visa dina bilder med zoomnivå 1:1 eller högre i modulen Framkalla. Förhandsvisningarna i modulen Framkalla är mest exakta på dessa zoomnivåer.

Du kan välja en passande profil på panelen Grundläggande i modulen Framkalla. Mer information finns i Tillämpa en profil på din bild.

Nej, det finns ingen sådan inställning för tillfället.

Lightroom-modulen Skriv ut använder Adobe RGB för att visa förhandsvisningar av bilder och vid utskrift i utkastläget visar modulen Framkalla som standard förhandsgranskningar i färgrymden ProPhoto RGB, som är ett stort omfång som innehåller alla färger som digitalkameror kan läsa in. Skrivarenheten använder CMYK för att beskriva färger.

På grund av de olika färgrymderna ser bildens färger ofta annorlunda ut beroende på var du visar dem.För att stämma av färgskillnaderna innan du faktiskt skriver ut dina Lightroom-foton ska du använda panelen Korrektur i modulen Framkalla för att förhandsgranska hur färgerna ser ut i olika färghanterade utskriftsförhållanden.

Obs!

Se till att din bildskärm är kalibrerad. För att få veta mer, se Kalibrera bildskärmen.

Korrigera ditt foto i modulen Framkalla

Korrektur

Med korrektur på skärmen i Lightroom kan du testa hur bilder ser ut vid utskrift och justera dem så att du kan reducera oväntade ton- och färgskiftningar på utskriften.

Profil: Använd ICC-profilen för den specifika papperstyp som du vill skriva ut dina foton på. Lightroom översätter bildens färger till skrivarens färgrymd så att färgerna visas korrekt på utskriften. Vanligtvis finns ICC-profiler för olika papperstyper installerade tillsammans med din enhets drivrutin för utskrift. Om ICC-färgprofilerna för en viss papperskombination inte finns installerade på datorn kan du hämta dem från din enhetstillverkares webbplats.

Obs!

Lightroom visar inte automatiskt ICC-färgprofilerna som finns installerade på datorn. Du måste manuellt välja de enskilda profiler som ska visas i Lightroom. Så här gör du:

  1. I popup-menyn Profil ska du välja Övrigt
  2. I dialogrutan Välj profiler ska du välja de enskilda färgprofiler som ska visas i Lightroom.

När du har lagt till dessa kommer färgprofilerna att visas i popup-menyn Profil i panelen Korrektur (modulen Framkalla) såväl som i panelen Utskriftsjobb (modulen Skriv ut).   

Leta efter Omfångsvarning för mål i området Förhandsgranskning av korrektur. Justera färgerna i fotot som ligger utanför skrivarens återgivningskapacitet, dessa visas med röda markeringar i förhandsgranskningsområdet.

För mer information, se Korrekturbilder.

Ange färghanteringsinställningar i modulen Skriv ut

Innan du skriver ut dina Lightroom-foton gör korrektur det möjligt för dig att justera färger i dina foton som ligger utanför skrivarens återgivningskapacitet. Se till att du väljer samma ICC-färgprofil som du använde vid korrekturen för att konvertera dina foton innan du skickar dem till skrivaren för att få exakt rätt färg när du skriver ut på en viss papperstyp. I modulen Skriv ut finns inställningen Profil i området Färghantering på panelen Utskriftsjobb.       

För detaljerad information om utskriftsinställningar i modulen Skriv ut, se Ställ in färghantering för utskriften.

När du exporterar eller skriver ut foton från Lightroom, kan du välja en kameraprofil eller färgrymd för att bestämma hur färgerna du ser i Lightroom ska visas på målenheten.

Du kan till exempel exportera med sRGB om du ska dela foton på nätet. Om du skriver ut bilderna (annat än i utkastläge), kan du välja en anpassad färgprofil för enheten.

Hjälpresurser:

Många webbläsare är inte färghanterade och visar bilder i sRGB, oavsett vilken färgprofil de använder.

Dessutom tillämpar vissa sociala nätverk destruktiv komprimering på bilderna som du överför. Därför kan dina bilder uppvisa fler defekter eller smärre färgändringar jämfört med hur de såg ut när de exporterades från Lightroom.

Foton tagna med högt ISO-värde i svaga ljusförhållanden eller mindre sofistikerade digitalkameror kan ha synbart brus. Bildbrus är främmande, synliga artefakter som försämrar bildens kvalitet. Till brus räknas luminansbrus (gråskalebrus), som får en bild att se grynig ut samt färgbrus som vanligtvis syns som färgdetaljer i bilden.  

Använd reglagen för luminans- och färgbrusminskning i panelen Detaljer i modulen Framkalla för att ta bort bildbrus. 

Använd panelen Detaljer för att minska bruset.
Använd panelen Detaljer för att minska bruset.

Detaljerad information finns i följande hjälpresurser:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy