Problem efter uppdatering till Lightroom Classic CC 7.2

Problem

Ett eller flera av följande problem uppstod när du nyligen uppdaterade till Lightroom Classic CC version 7.2 (februari 2018-versionen):

 • När du redigerar metadata för flera bilder tar det lång tid att uppdatera.
 • Kortkommandot B för ”Lägg till i målsamling” eller ”Ta bort från målsamling” fungerar inte korrekt. 
 • Bilden som markerats i filmremsan i modulen Framkalla läses inte in i luppvyn.
 • Oväntat långsam eller beter sig konstigt.

Produktversion som berörs

Lightroom Classic CC version 7.2

Operativsystem

Windows och macOS

Orsak

När Synkronisera med Lightroom CC är på, utför Lightroom Classic CC en engångsaktivitet i bakgrunden som innebär att du går igenom alla foton i din katalog. Lightroom Classic beräknar MD5-hashar på raw-filerna för att synkronisera snabbare och även för att identifiera dubbletter när de synkroniseras med Lightroom CC på olika enheter. 

Tillfällig lösning 1: Inaktivera ”Synkronisera med Lightroom CC”

Rekommenderas om du inte synkroniserar dina foton med Lightroom CC på olika enheter

Klicka på identitetsplåten i det övre vänstra hörnet i Lightroom Classic-gränssnittet och pausa alternativet Synkronisera med Lightroom CC.

Pausa Synkronisering med Lightroom CC
Pausa Synkronisering med Lightroom CC

Obs!

Om du vill fortsätta att synkronisera Lightroom Classic-foton med Lightroom CC på olika enheter, och inte vill vänta tills engångsaktiviteten är slutförd i bakgrunden, kan du gå till Tillfällig lösning 2: Inaktivera förberäkning av MD5-hashar nedan.

Tillfällig lösning 2: Inaktivera förberäkning av MD5-hashar

Detta rekommenderas om du vill fortsätta synkronisera dina foton med Lightroom CC på olika enheter, och inte vill vänta tills engångsaktiviteten har slutförts i bakgrunden

 1. Starta Lightroom Classic CC.
 2. Välj Redigera > Inställningar (Win) eller Lightroom > Inställningar (Mac).
 3. I dialogrutan Inställningar går du till fliken Förinställningar.
 4. På fliken Förinställningar klickar du på knappen Visa mapp för Lightroom-förinställningar. Rotmappen med förinställningar öppnas i Utforskaren eller Finder. 
 5. Navigera till Lightroom-mappen.
 6. Gå till länken https://adobe.ly/2GV75fM och hämta filen config.lua. Kopiera den hämtade filen config.lua till Lightroom-mappen som nämndes i föregående steg.
 7. Starta om Lightroom Classic CC.

Dialogrutan Systeminformation (Hjälp > Systeminformation) bör visa posten med config.lua-flaggor enligt nedan:

Config.lua flags:
DigestManager.dontCalculateDigest = true

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto