Bildvisnings- eller återgivningsproblem i biblioteksmodulen | Lightroom Classic CC

Problem

När du arbetar i biblioteksmodulen i Lightroom Classic CC, märker du ett eller flera av följande återgivningsproblem:
 • Miniatyrbilder visas inte i vyn Stödraster i biblioteksmodulen
 • När du klickar på en bild i filmremsan visas inte motsvarande miniatyrbild i stödrastret i biblioteksmodulen.
 • Om du växlar till luppvyn i biblioteksmodulen återges bilden konstigt och visar fragment av stödrastret eller föregående bilder i bakgrunden.
Oväntat visningsbeteende i luppvyn
Oväntat visningsbeteende i luppvyn.

Lightroom Classic CC visar inte miniatyrbilderna i biblioteksstödrastret eller på filmremsan.
Miniatyrbilder visas inte i biblioteksstödrastret eller på filmremsan.

Produktversioner som berörs

Lightroom Classic CC 7.0, 7.0.1 och 7.1

Operativsystem

Windows 7 och senare

Lösningar

Prova följande lösningar i den ordning som de visas nedan. När du har genomfört stegen för var och en av lösningarna ska du testa och se om problemet har åtgärdats.

Lösning 1: Uppdatera Lightroom Classic CC till den senaste versionen

Se till att du har uppdaterat Lightroom Classic CC till den senaste versionen.

Se Håll Lightroom uppdaterat för information om hur du söker efter och installerar de senaste uppdateringarna.

Lösning 2: Uppdatera grafikkortets drivrutiner

Hämta och installera den senaste drivrutinen direkt från grafikkortstillverkarens webbplats.

Lösning 3: Inaktivera Direct2D

(Lightroom Classic CC 7.1)

Följ dessa anvisningar om du använder Lightroom Classic CC 7.1:

 1. Starta Lightroom Classic CC.
 2. Välj Redigera > Inställningar (Win) eller Lightroom > Inställningar (Mac) i menyfältet.
 3. Gå till fliken Prestanda i dialogrutan Inställningar som öppnas.
 4. Avmarkera kryssrutan Använd grafikprocessor.
 5. Klicka på OK.

(Lightroom Classic CC 7.0 och 7.0.1)

Om du använder Lightroom Classic CC 7.0 eller 7.0.1 följer du dessa steg:

 1. Starta Lightroom Classic CC.
 2. Välj Redigera > Inställningar (Win) eller Lightroom > Inställningar (Mac).
 3. I dialogrutan Inställningar går du till fliken Förinställningar.
 4. Under fliken Förinställningar klickar du på knappen Visa mapp för Lightroom-förinställningar. Rotmappen med förinställningar öppnas i Utforskaren eller Finder.
 5. Navigera till Lightroom-mappen.
 6. Gå till länken https://adobe.ly/2hUHGYa och hämta config.lua-filen. Kopiera den hämtade config.lua-filen till mappen Lightroom som nämndes i föregående steg.
 7. Starta om Lightroom Classic CC.

Dialogrutan Systeminformation (Hjälp > Systeminformation) ska visa posten med config.lua-flaggor enligt nedan: 

Config.lua-flaggor:
AgView.disableDirect2D = true

Lösning 4: Associera färgprofilen sRGB IEC61966-2.1 på datorn

Problemet kan inträffa i rutnätsvisning i modulen Bibliotek på grund av en skadad färgprofil.

Anvisningar om ändring av färgprofilen i Windows- och Mac-systems finns i Lösning 2: Koppla färgprofilen sRGB IEC61966-2.1 i ditt system dokumenterat i den här artikeln.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto