Grundläggande felsökningssteg för att åtgärda problem i Lightroom Classic

Det här dokumentet innehåller grundläggande felsökningsåtgärder som bör lösa de flesta problem som du kan stöta på när du använder Lightroom Classic. Pröva alla steg nedan innan du publicerar på forumen vid specifika Lightroom Classic-problem.

Obs!

Var noga med att skicka alla kraschrapporter om en krasch inträffar. Om du skickar in en kraschrapport för ett känt fel och anger din e-postadress, kan vi mejla dig en lösning för att korrigera problemet.

Kända problem i Lightroom Classic

Kontrollera om problemet du stöter på är ett känt fel i den senaste versionen av Lightroom Classic.

Se Kända fel i Lightroom Classic.

Hämta den senaste versionen av kamerastöd

Den vanligaste supportfrågan är Hur får jag stöd för Raw-filer för de senaste kamerorna?

Se Photoshop eller Lightroom stöder inte min kamera.

Installera de senaste Lightroom Classic-uppdateringarna

Du kan korrigera många problem enkelt genom att kontrollera att ditt Adobe-program är uppdaterat.

Se Håll Lightroom Classic uppdaterat.

Obs!

Adobe tillhandahåller teknisk support och säkerhetskorrigeringar för aktuell version och tidigare version. Felkorrigeringar tillhandahålls endast för aktuell version. Se Lightroom Classic – versioner som stöds för mer information.

Installera uppdateringar för operativsystemet

Du kan korrigera många problem enkelt genom att kontrollera att ditt operativsystem är uppdaterat.

Adobe rekommenderar att du utför ett eget test på en partition som inte används i produktionen för att säkerställa att det nya operativsystemet fungerar med aktuell maskinvara och drivrutiner.

Creative Cloud visar inte tillgängliga uppdateringar eller program befinner sig i testläge

Hittar du inga tillgängliga uppdateringar? Visar dina program sig som testversioner?

Se Tillgängliga uppdateringar som ej listats.

Jag kan inte aktivera Lightroom Classic, eller program befinner sig i testläge

Kan du inte aktivera Lightroom Classic, är utvecklarmodulen avaktiverad eller visas program som utvärderingsversioner? Se följande:

Installera grafikkortdrivrutinsuppdateringar (GPU)

Information om hur du felsöker datorns grafikkortsprocessor (GPU) och drivrutin finns i Felsöka problem med grafikprocessorer (GPU) och grafikdrivrutiner | Lightroom Classic.

För mer information om Lightroom Classics användning av datorns grafikkort GPU (Graphics Processing Unit), se Vanliga frågor om grafikprocessor (GPU) | Lightroom Classic.

Windows:

Du kan undvika GPU-drivrutinskrascher, omritning av skärm/dokument eller problem med färgskärm om du använder de senaste grafikdrivrutinerna. Uppdaterade drivrutiner finns tillgängliga på korttillverkarens webbplats (NVIDIA, AMD eller Intel).

Obs!

Du erhåller inte den senaste videodrivrutinen genom att endast köra Windows Update. Du måste gå direkt till din kortillverkares webbplats för att söka efter drivrutinsuppdateringar.

macOS:

Videodrivrutinerna ingår i uppdateringarna av operativsystemet. Säkerställ att du har installerat alla de senaste OS-uppdateringarna genom att välja Apple-menyn > Om den här datorn > Programuppdatering.

Optimera Lightroom Classics prestanda

Se Optimera prestanda för att optimera Lightroom Classic på datorn.

Kalibrera bildskärmen

Skadade bildskärmsprofiler påverkar både prestandan och färgåtergivningen i Lightroom Classic.

Kalibrera bildskärmen via operativsystemets kalibreringsfunktion eller en maskinvarukolorimeter för att skapa en bra färgprofil för din skärm.

Ytterligare information om hur du kalibrerar din skärm finns i Hur (och varför) du bör kalibrera din skärm.

Svar på vanliga frågor om färg i Lightroom finns i Vanliga frågor | Färg i Lightroom Classic.

Återställningsinställningar

Du kan lösa många onormala och återkommande problem genom att återställa Lightroom Classics inställningar till fabriksstandard. 

För att återställa Lightroom Classic-inställningar:

 1. Avsluta Lightroom Classic.
 2. Starta Lightroom Classic när du håller in tangenterna Shift + Option (macOS) eller Shift + Alt (Windows). 

Du får en fråga om du vill återställa inställningarna. 

 1. Klicka på Ja.
Återställ Lightroom Classic-inställningarna

Felsöka saknade foton

I utvecklingsmodulen indikerar Lightroom Classic att fotot inte kunde hittas, eller är offline eller saknas, eller att dina bilder visar en saknad ikon () i bildceller i rutnätsvyn och filmstrippen.

Se Leta efter saknade bilder.

Felsöka kataloger

Se Vanliga frågor om katalogen Lightroom Classic.

Om du öppnar Lightroom Classic och katalogen är tom eller inte har alla bilder du förväntar dig, är det troligt att du av misstag har skapat en ny katalog eller öppnat fel eller en gammal katalog. Se 

Om får du felet ”Lightroom-katalogen kan inte öppnas eftersom den redan har öppnats i ett annat program” när du startar Lightroom Classic.

Se Fel: Lightroom-katalogen kan inte öppnas.

 

Ytterligare katalogresurser:

Viktigt:

Hantera tredjepartstjänster för onlinelagring och synkronisering med Lightroom Classic 

När du synkroniserar med tjänster som Microsoft OneDrive eller Apple iCloud Drive i Lightroom Classic ska du vara medveten om att du oavsiktligt använder onlinelagring. Du kan exkludera platsen för Lightroom-ekosystemets foton i synkroniseringsklientens inställningar eller ange en annan mapplacering i Lightroom Classics synkroniseringsinställningar om du vill undvika överföring till synkroniseringstjänstens onlinelagring.

Felsök synkronisering

För att hitta vanliga frågor om synkronisering i Lightroom Classic, se Vanliga frågor om synkronisering av Lightroom Classic.

Felsök tillägg

Om du har installerat många tilläggsprogram från tredje part och tycker att Lightroom Classic uppträder konstigt felsöker du följande tilläggsprogram.

 1. Kontrollera med tillverkaren av tillägget och se om det finns en uppdatering för tillägget.
 2. Avaktivera problematiska plugin-program via Lightroom Classics Plug-in Manager:
  1. I Lightroom väljer du Arkiv > Plugin-hanterare.
  2. Klicka på Avaktivera för varje plugin-program som visas.
  3. Kontrollera om problemet kvarstår.
  4. Om problemet är löst aktiverar du plugin-programmen på nytt, ett i taget.
  5. Se om problemet uppstår på nytt efter att du har återaktiverat varje plugin-program.
Avaktivera plugin-program i Lightroom

Lightroom Classic startar inte i Windows N-utgåvan

Lightroom Classic behöver Windows Media Feature Pack för att kunna startas.

Så här installerar du Media Feature Pack i Windows 10 N och Windows 11 N:

 • Windows 10 N: Välj Start  och sedan Inställningar > Appar > Appar och funktioner > Valfria funktioner > Lägg till en funktion.  Leta sedan reda på Media Feature Pack i listan över tillgängliga valfria funktioner.
 • Windows 11 N: Välj Start och sedan Inställningar > Appar > Valfria funktioner.  Välj Visa funktioner bredvid Lägg till en valfri funktion och välj sedan Media Feature Pack i listan över tillgängliga valfria funktioner.
Obs!

Du uppmanas inte att starta om datorn, men du måste starta om för att slutföra installationen av Media Feature Pack.

Om du vill ha mer information om Windows Media Feature Pack klickar du här.

Felsöka behörighet för användarkonto

Om inget av felsökningsstegen ovan löser problemet kan ditt problem bero på användarbehörigheter.

Klicka på Reparera för att fortsätta

Om du får dialogrutan Lightroom stötte på problem med användarbehörigheter vid start klickar du på Reparera för att fortsätta i feldialogrutan.

Ändra mappbehörigheter manuellt

Ändra behörigheterna manuellt på följande mappar och alla objekt i dessa mappar till Läsa och Skriva så att Adobe-program kan skriva till dessa mappar när de öppnas och används:

 • /Users/[användarnamn]/Library/Preferences/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/Adobe/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/Adobe/Lightroom
 • /Användare/[användarnamn]/Library/Caches/Adobe/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Cacheminnen/Adobe/Lightroom/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Cacheminnen/Adobe Camera Raw 2/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Lightroom/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/OOBE/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Lightroom/Common/
 • /Användare/[användarnamn]/Mina dokument/Adobe/
 • /Användare/[användarnamn]/Mina dokument/LrClassicLogs/
 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Cacheminnen/Adobe/

Gör så här:

1.   Öppna användarens biblioteksmapp. För att göra det ska du trycka på Alternativ och välja Kör > Bibliotek i Finder.

Obs!

Användarens biblioteksmapp döljs som standard i macOS X 10.7 och senare. Du hittar och får åtkomst till användarens biblioteksmapp i Ser inte användarens biblioteksfiler i macOS X 10.7 och senare.

2.   Ändra behörighet på dessa mappar och alla objekt i dessa mappar till Läsa och skriva. För att utföra behörighetsändringarna, se följande ämnen Tilldela behörigheter till användare och grupper och Tillämpa behörigheter på alla objekt i en mapp eller på en hårddisk i artikeln Ställa in behörigheter för objekt på datorn, Apples dokumentation.

Obs!

Tilldela behörighet för Läsa och skriva på alla objekt i dessa mappar. Administratörsnamn och lösenord krävs för detta.

3.    Starta Lightroom.        

Använd ett skript för att återställa behörigheter

Om de tidigare lösningarna inte åtgärdar problemet med mappbehörigheten kan du prova denna lättkörda skalskriptbaserade lösning som förklaras nedan. Detta skalskript återställer automatiskt äganderätten, läs- och skrivbehörigheten och tar bort åtkomstkontrollistan (ACL) från uppsättningen av Adobes användarmappar och dess undermappar.

Gör följande för att köra skalskriptet:

 1. Hämta LightroomCorrectPermission.zip med hjälp av länken ovan. Som standard sparas filen under /Användare/[användarnamn] /Hämtade filer/lightroomcorrectpermission.zip.
 2. Packa upp den hämtade zip-filen och extrahera skalskriptfilen LightroomCorrectPermission.sh.
 3. På Mac skriver du Terminal i Spotlight-sökrutan och startar programmet Terminal.
 4. Från Finder ska du dra den uppackade skalskriptfilen LightroomCorrectPermission.sh (i steg 2) till terminalfönstret. Följande text visas i terminalfönstret:
  /Användare/[användarnamn]/Downloads/LightroomCorrectPermission.sh
 5. Tryck på Retur för att köra skalskriptet.
 6. Ange dina inloggningsuppgifter för Mac när du uppmanas till det.
  Obs! Kontrollera att du loggar in på kontot med administratörsbehörighet.
 7. Starta Lightroom.

Skapa ett nytt administratörskonto

Skapa ett nytt administratörskonto för att identifiera behörighetsproblem. Anvisningar om hur du skapar ett administratörskonto finns här: 

macOS:

Obs!

Var noga med att ändra popup-fönstret för nytt konto från [Standard] till [Administratör] när du skapar den nya användaren.

Prova att reparera behörigheter på disken om du fortfarande upplever problem med macOS. Ytterligare information finns i Reparera diskbehörigheter med skivverktyg.

Obs!

Om du påträffar problem med användarbehörighet när du startar Lightroom Classic går du till Problem med användarbehörighet uppstod i Lightroom vid start för lösningar.

Windows:

När du har skapat administratörskontot loggar du in på den nya användaren och kör Lightroom Classic för att se om problemet är borta.

Obs!

Kommandot Reparera behörighet reparerar behörighet för operativsystemet men inte för program som Lightroom Classic.

Starta i säkert läge för att felsöka tilläggsprogram och verktyg för system

Ibland kan tredjepartstillägg och andra verktyg störa Lightroom Classics drift.

Om du startar datorn i felsäkert läge avaktiveras tredjepartstillägg och verktyg, vilket kan hjälpa dig att lösa problemet.

macOS:

 • Starta i felsäkert läge: I macOS avaktiverar felsäkert läge alla tillägg och startobjekt från tredje part. Den kör endast kärntillägg och Apple-installerade startobjekt.

Windows:

Ytterligare felsökning

Prova alla stegen ovan innan du publicerar på forumet för Lightroom Classic-specifika problem.

Se följande länk vid frågor om hur du ska gå tillväga eller frågor om förändringar i beteendet mellan Lightroom Classic-versioner:

Om du behöver mer allmän felsökningshjälp, se följande:

Om du behöver hjälp med appinstallation/hämtningar eller ditt Creative Cloud-medlemskap kan du läsa följande:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online