Problem

När du först startar Lightroom Classic efter uppdatering till version 7.3 (april 2018 release), visar det ett meddelande om uppdatering av dina egna utvecklingsinställningar (.lrtemplate) till ett nytt förinställt format (XMP).

Men efter att uppdateringen är klar märker du följande problem: 

  • Lightroom Classic har inte konverterat några av dinaanpassadeutvecklingsförinställningar till XMP.
  • Panelen Förinställningar i Utvecklingsmodulen visar inte en del av dina anpassade utvecklingsinställningar.

Obs!

Problemet har åtgärdats i Lightroom Classic CC 7.3.1.

Produktversion som berörs

Lightroom Classic CC 7.3

Operativsystem

Windows och macOS

Orsak

Detta problem med konvertering av förinställningar uppstår i följande fall:

  • Befintliga utvecklingsförinställningar (.lrtemplate)Har specialtecken i filnamnet som till exempel / : \ * ? " < > | ¥
  • Har någon av de överliggande förinställda mapparna ett specialtecken i filnamnet som till exempel / : \ * ? " < > | ¥
  • Inom en förinställd mapp installerar du en ny utvecklingsinställning som har ett liknande filnamn som en befintlig utvecklingsinställning som redan har konverterats. Om du till exempel installerar en ny utvecklingsinställning med namnet X.lrtemplate i en förinställd mapp som innehåller en befintlig utvecklingsinställning ~~X.lrtemplate (redan konverterad) misslyckas konverteringen av den nya utvecklingsinställningen. 

Lightroom Classic CC 7.3 kan inte konvertera sådana utvecklade förinställda filer till det nya XMP- formatet.

Lösning

Med införandet av nya förinställningar och profiler har formatet för att utveckla förinställningar ändrats från .lrtemplate till XMP.Lightroom Classic konverterar nu dina befintliga utvecklingsförinställningar (.lrtemplate) till XMP-format, inklusive de som innehåller specialtecken i filnamnet.

För att uppdatera Lightroom Classic till den senaste versionen, välj Hjälp > Uppdateringar. För relaterad information, se Håll Lightroom uppdaterat.

Ytterligare information

Viktigt:

För att .lrtemplate ska konverteras på ett framgångsrikt sätt bör du följa dessa tips för de förinställda utvecklingsfilerna:

  • Se till att de överliggande förinställda mapparna inte har något specialtecken i filnamnet. Annars kommer konvertering av förinställningar som finns i de förinställda mapparna att misslyckas. 
  • Du har inte installerat någon ny utvecklingsinställning (till exempel X.lrtemplate ) i en förinställd mapp som innehåller en befintlig utvecklingsinställning (till exempel ~~ X.template) med samma namn, som redan har konverterats. Annars kommer konverteringen av denna nya utvecklingsförinställning att misslyckas.

Lightroom Classic visar också en lista med förinställningar som misslyckats med konverteringen.

För att visa dina förinställningar, gå till Redigera (Windows)/Lightroom (Mac) > Inställningar> Förinställningar-fliken och klicka Visa förinställningsmapp.

När du startar Lightroom Classic CC 7.3.1 efter uppdatering konverterar den automatiskt alla dina utvecklingsinställningar (.lrtemplate) till XMP igen och lägger till dubbla tilde (~~) i de .lrtemplate-filnamn som har konverterats framgångsrikt. Automatisk konvertering är den bästa lösningen för användare som har stort antal förinställningar och som vill upprätthålla hierarkin. Om du vill att förinställningarna ska konverteras och användas i Lightroom, kan du redigera filerna manuellt och ta bort de tillagda dubbla tildena [~~] från namnet och starta om Lightroom.

Vid varje senare lansering kontrollerar Lightroom Classic för.lrtemplate förinställda filer som inte har konverterats. Om de finns konverterar den dem till XMP-formatet.

För att visa .lrtemplate förinställda filer, gå till Edit (Win)/Lightroom (Mac) > Preferences > Presets-fliken och klicka på Show Lightroom Presets Folder.

Efter konvertering sparas de nya XMP-förinställningarna på följande plats:

  • (Win) C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings 
  • (Mac) ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings

För användbar information om hur du importerar förinställningar med förinställningspanelen, se Utveckla modulgrunder.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy