Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Form doldurulabilir bir form mu?

Tüm formlar doldurulabilir özellikte olmayabilir. Bazen form oluşturucular, PDF'lerini etkileşimli doldurulabilir formlara dönüştürmezler. Ya da özellikle yalnızca elle ya da Metin Ekle aracıyla doldurabileceğiniz bir form tasarlarlar. Bu etkileşimli olmayan formlara düz formlar adı verilir.

Reader XI'de doldurulabilir formlar
Reader XI'de doldurulabilir formlar

A. Etkileşimli formlarda yazmanız gereken yer vurgulanır B. Yazılı Yorum Ekle aracının göründüğü formlarda dilediğiniz yere metin ekleyebilirsiniz 

Etkileşimli formları doldurma

Etkileşimli formlar, seçebileceğiniz ya da doldurabileceğiniz alanlar içerir.

Etkileşimli doldurulabilir form
Etkileşimli doldurulabilir form

A. Mor mesaj çubuğu, doldurulabilir alanların varlığını belirtir. B. Tıklatıldığında, doldurulabilir alanların bulunduğu yerleri gösterir. 
 1. Gerekirse belgeyi sağ tıklatın ve açılır menüden El Aracı'nı veya Seçim Aracı'nı seçin.

  İşaretçi, bir alanın üzerine getirdiğinizde farklı bir simgeye dönüşür. Örneğin, El aracı, form alanına metin yazabileceğiniz yerlerde bir I kesitli kiriş  simgesine dönüşür. Bazı metin alanları dinamiktir, diğer bir deyişle girdiğiniz veri miktarına uyum sağlamak için otomatik olarak yeniden boyutlandırılırlar ve birden fazla sayfaya yayılabilirler.

 2. (İsteğe bağlı) Form alanlarının tanınmasını kolaylaştırmak için belge mesaj çubuğundaki Alanları Vurgula düğmesini  tıklatın. Form alanları renkli bir arka planla (varsayılan olarak açık mavi) görüntülenir ve tüm zorunlu form alanları başka bir renkle (varsayılan olarak kırmızı) çerçeve içine alınır.

 3. Radyo düğmeleri gibi seçenekleri belirlemek için tıklatın. Yazmak için bir metin alanının içini tıklatın.
 4. İleriye gitmek için Sekme tuşuna, geriye gitmek içinse Shift+Sekme tuşuna basın.
 5. İşlemi tamamladığınızda, verileri bir sunucuya göndermek ya da verileri göndermek üzere bir e-posta oluşturmak için gönder düğmesini tıklatın. Gönder düğmesi, formun üst kısmındaki mor mesaj çubuğunda veya form içeriğinde bulunabilir.

Form doldurma sorunlarını gidermeye yönelik ipuçları için, bkz. Troubleshooting forms (Form sorunlarını giderme).

Düz formları Metin Ekle aracıyla doldurma

Düz bir formda etkileşimli alanlar bulunmaz. Ancak, Metin Ekle aracını kullanarak bilgileri boş form alanlarına yazabilirsiniz. Acrobat ve Reader XI'de Metin Ekle aracı bulunur. Reader X veya önceki sürümlerinde, ancak formu oluşturan kişi Metin Ekle (veya Daktilo) aracını etkinleştirmişse metin ekleyebilirsiniz.

Not:

Metin Ekle aracıyla eklediğiniz metin, bir yorum metnidir ve Yorum Listesi'nde (Yorum > Yorum Listesi) görünür.

Metin Ekle aracıyla düz doldurulabilir formlar (üç çeşit)
Düz doldurulabilir formlar (üç çeşit). Metin Ekle aracı düz biçimde yazı yazmanızı sağlar.

A. Tarayıcıdaki yüzen araç çubuğunda bulunan Metin Ekle aracı. B. Mor mesaj çubuğundaki Metin Ekle aracı. C. İmzala panelinde seçilerek yüzen araç çubuğunda görüntülenen Metin Ekle aracı. 
 1. Formun pencerenizde nasıl göründüğüne bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mor mesaj çubuğunda veya kayan araç çubuğunda, Metin Ekle düğmesini tıklatın.

  • Acrobat uygulamasında (bir tarayıcıda değil), İmzala > Metin Ekle'yi seçin.

  Metin Ekle'yi seçin ve formun üzerine bir metin yazın
  Metin Ekle'yi seçin ve formun üzerine bir metin yazın.

  Form bir tarayıcı penceresinde görünüyorsa, imlecinizi formun alt kısmına götürün ve yarı saydam kayan araç çubuğunda Kaydet simgesini  tıklatın. PDF formunu Acrobat'ta açın ve İmzala > Metin Ekle'yi seçin.

  Acrobat'ta açın ve İmzala > Metin Ekle'yi seçin.
  Metin Ekle araç çubuğu görünmez. Formu kaydedin, ardından Acrobat'ta açın ve İmzala > Metin Ekle'yi seçin.

 2. Boş bir form alanını tıklatıp yazın.

 3. (İsteğe bağlı) Metin boyutunu, konumunu veya fontunu değiştirmek için mor mesaj çubuğunda ya da kayan araç çubuğunda seçenekleri ayarlayın. Metin Ekle aracı ve araç çubuğu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Metin Ekle aracını kullanarak metin ekleme.

 4. İşleminizi bitirdiğinizde, doldurulan formun bir kopyasını yazdırın.

  Not:

  Metin Ekle aracı kullanılarak doldurulmuş bir formu elektronik olarak gönderemezsiniz. Doldurulmuş formu yazdırmanız gerekir. Yazdır iletişim kutusunda Belge ve İşaretleyiciler'i seçtiğinizden emin olun.

Tarayıcıda düz formları doldurma

PDF formu doldurmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, web tarayıcıdan doldurmaktır; örneğin, bir web sitesindeki bir bağlantıyı tıklatarak form doldurabilirsiniz. Etkileşimli alanlar içermeyen bir formu Metin Ekle aracını kullanarak doldurabilirsiniz. Bazı formlar Metin Ekle araç çubuğunu görüntüleyerek açılır. Bazılarıysa, öncelikle formu kaydetmenizi, ardından doğrudan Acrobat'ta açmanızı gerektirir. Reader XI'de Metin Ekle aracı bulunur. Reader'ın önceki sürümlerinde, bu seçenek ancak formu oluşturan kişi seçeneği etkinleştirmişse kullanılabiliyordu.

Metin ekle araç çubuğu görünüyorsa Metin Ekle'yi tıklatın. Ardından sayfayı tıklatıp yazmaya başlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Düz formları Metin Ekle aracıyla doldurma.

Yüzen araç çubuğunda bulunan Metin Ekle aracı
Yüzen araç çubuğunda bulunan Metin Ekle aracı

Metin Ekle araç çubuğunu görmüyorsanız ve alanları seçemiyor veya içlerine yazamıyorsanız, PDF'yi bilgisayarınıza kaydedin. (İmlecinizi formun alt kısmına kadar götürün ve yarı saydam kayan araç çubuğundaki Kaydet simgesini  tıklatın.) PDF formunu Acrobat'ta açın ve İmzala > Metin Ekle'yi seçin. Ardından sayfayı tıklatıp yazmaya başlayın.

Formu kaydedin, ardından Acrobat'ta açın ve İmzala > Metin Ekle'yi seçin.
Metin Ekle araç çubuğu görünmez. Formu kaydedin, ardından Acrobat'ta açın ve İmzala > Metin Ekle'yi seçin.

Not:

Metin Ekle araç çubuğunu kapatırsanız, imlecinizi formun alt kısmına götürün ve yarı saydam kayan araç çubuğundaki Acrobat simgesini  tıklatın. Metin Ekle araç çubuğu yeniden görünür. Metin Ekle araç çubuğunu yeniden kapatırsanız, aşağıya inip kayan araç çubuğuna gidin ve Okuma Modu düğmesini  tıklatın. Ardından yeniden Acrobat simgesini tıklatın.

Formlarla çalışma seçenekleri

Tuş

Sonuç

Sekme veya Shift+Sekme

Yazmayı kabul eder ve bir sonraki alana geçer

Yukarı/Sol Ok

Bir gruptaki bir önceki radyo düğmesini seçer

Aşağı/Sağ Ok

Bir sonraki radyo düğmesini seçer

Esc

Form alanını reddeder ve seçimini kaldırır

Esc (iki defa basıldığında)

Tam Ekran modundan çıkar

Enter veya Return (tek satırlı metin alanı)

Yazmayı kabul eder ve alanın seçimini kaldırır

Enter veya Return (çok satırlı metin alanı)

Aynı form alanında paragraf başı oluşturur

Enter veya Return (onay kutusu)

Onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır

Enter (tuş takımı)

Yazmayı kabul eder ve geçerli form alanının seçimini kaldırır

(Windows) Ctrl+Sekme Metin alanına sekme ekler
(Mac) Alt+Sekme Metin alanına sekme ekler

Formları otomatik tamamlama (yalnızca etkileşimli formlar)

Otomatik Tamamlama özelliği, etkileşimli form alanına yazdığınız tüm girişleri saklar. Ardından, Otomatik Tamamlama diğer form alanlarına girdiğiniz yazılarla eşleşen yanıtları önerir, hatta otomatik olarak girer. Öneriler, eşleştirme seçebileceğiniz bir açılır menüde görüntülenir. Otomatik Tamamlama özelliği varsayılan olarak kapalıdır; bu nedenle, kullanmak istediğinizde bu özelliği form tercihlerinde etkinleştirmeniz gerekir.

Daha sonra bulduğunuz ve düzelttiğiniz yanlış yazılmış girişler gibi girişleri Otomatik Tamamlama belleğinden silmek için tercihler alanında listeyi düzenleyin.

Acrobat'ta Otomatik Tamamlama seçeneğini etkinleştirme | lynda.com (video 2:43)

Not:

Form tercihleri, siz açık formlarla çalışırken uygulamanın bunları işleyiş şeklini etkiler. Tercihler PDF formunun kendisine kaydedilmez.

Otomatik Tamamlama seçeneğini etkinleştirme

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat/Adobe Reader > Tercihler (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.

 2. Sol taraftan Formlar'ı seçin.

 3. Otomatik Tamamlama alanında, menüden Temel veya Gelişmiş'i seçin.

 4. Otomatik Tamamlama belleğinin formlara yazdığınız sayıları saklamasını istiyorsanız Sayısal Verileri Anımsa'yı seçin.

Not:

Otomatik Tamamlama menüsünde bir seçenek belirlediğinizde, alt taraftaki metin alanında seçiminizin Otomatik Tamamlama özelliğinin davranışını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir açıklama görüntülenir.

Otomatik Tamamlama belleğinden giriş silme

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

 2. Sol taraftan Formlar'ı seçin.

 3. Giriş Listesi Düzenle'yi tıklatın.

 4. Otomatik Tamamlama Giriş Listesi iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın ve onay iletişim kutusunda Evet'i tıklatın:

  • Tüm girişleri kaldırmak için Tümünü Kaldır'ı tıklatın.
  • Girişlerden bazılarını kaldırmak için ilgili girişleri seçin ve Kaldır'ı tıklatın. (Birden çok bitişik girişi seçmek için Shift tuşu basılı olarak tıklatın; bitişik olmayan birden çok girişi seçmek için Ctrl tuşu basılı olarak tıklatın.)

Düz formları doldurulabilir forma dönüştürme (Acrobat Pro)

Form sihirbazını kullanarak ya da Metin Ekle aracını etkinleştirerek düz bir formu doldurulabilir bir forma dönüştürebilirsiniz. Acrobat ve Reader XI kullanıcıları düz formları doldurmak için Metin Ekle aracını kullanabilirler.  Ancak, Reader'ın önceki sürümlerinde, doğrudan PDF'den etkinleştirilmediği sürece Metin Ekle aracı (veya Daktilo aracı) bulunmaz.

Etkileşimli form

Etkileşimli bir form oluşturmak için Form sihirbazını kullanın. Bkz. Acrobat'ı kullanarak form oluşturma

Düz form

Metin Ekle aracını etkinleştirmek için, Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Belgelerde (Doldurulabilir Formlar Olmayan) Metin Eklemeyi Etkinleştir seçeneklerini belirleyin. Bu seçenek, form Acrobat veya Reader'da açıldığında mor bir mesaj çubuğunda Metin Ekle araç çubuğunu görüntüler. Form bir tarayıcıda açıldığında, bunun yerine Metin Ekle araç çubuğu görünür.

Metin Ekle aracı, yalnızca geçerli form için etkinleştirilir. Farklı bir form oluştururken, Reader kullanıcılarının Metin Ekle aracını kullanmasını sağlamak için bu görevi yineleyin.

Formları kaydetme

 • Doldurulan formu kaydetmek için, Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve dosyayı yeniden adlandırın.

 • Genişletilmiş Reader özelliklerini kaldırmak için Dosya > Kopyasını Kaydet'i seçin.

 • Reader kullanıcılarının yazdıkları verileri kaydetmelerini sağlamak için Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF > Daha Fazla Araç Etkinleştir (Form Doldur ve Kaydet seçeneklerini de içerir) seçeneklerini belirleyin.

 1. Yazdır düğmesini tıklatın veya Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Yazdır iletişim kutusunun üst kısmındaki menüden bir yazıcı seçin.

 3. Yazdır iletişim kutusunun sağ üst alanındaki Yorumlar ve Formlar menüsünde, aşağıdakilerden birini seçip Tamam'ı tıklatın:

  • (Etkileşimli veya düz form) Formu ve yazılan girişleri yazdırmak için Belge'yi seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

  • (Etkileşimli veya düz form) Formu, yazılan girişleri ve formdaki yorumları yazdırmak için, Belge ve İşaretlemeler'i seçin. Bu seçenek, Metin Ekle aracını kullanarak yazdığınız metni yazdırır.

  • (Yalnızca etkileşimli form) Formun kendisini değil, yalnızca yazılan girişleri yazdırmak için Sadece Form Alanları'nı seçin.

Formları temizleme

Tarayıcıdaki formu temizleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Varsa, Formu Sıfırla düğmesini tıklatın. Bu eylemi geri alamazsınız.
  • Tarayıcıdan çıkın ve yeniden başlatın.

  Not:

  Web tarayıcısının Yeniden Yükle veya Yenile düğmesini ya da Geri veya Geri Git düğmesini tıklatmak veya başka bir sayfaya giden bir bağlantıyı izlemek formu tümüyle temizlemeyebilir.

Kaydedilmemiş form girişlerini temizleme

 1. Araçlar > Formlar > Diğer Form Seçenekleri > Formu Temizle'yi seçin.

Örnek formlar

Sokol Consulting firmasından Patti Sokol, düz bir formla etkileşimli bir form arasındaki farklılıkları göstermek için iki örnek form oluşturdu. Düz formu görmek için burayı tıklatın. Düz formdaki alanlara yazamayacağınızı unutmayın. Etkileşimli formu görmek için burayı tıklatın. Alanları vurgulayabilir ve içlerine yazabilirsiniz.

Her örnek formun üstündeki metin kutularında bulunan bilgileri okuduğunuzdan emin olun. Sonra da hangi eylemlerin kullanılabilir olduğunu görmek için imlecinizi alanların üzerinde gezdirin. Formları yazdırabilir ve bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi