Sorun

Projenize bir film menüsü eklemeye çalıştığınızda Menü temaları eksik. Temalar açılır menüsü menü temalarının listesini doldurmaz. 

Çözüm

Bu sorunu çözmek için, DVD şablonlarını indirin ve bunları aşağıdaki konuma çıkarın:

Windows: C:\ProgramData\Adobe\Premiere Elements\16.0\Online

Mac: /Kitaplık/Application Support/Adobe/Premiere Elements/16.0/Online

Menü temalarının listesi artık temalarda açılır.