Водяний знак – це текст або зображення, яке з’являється або напроти вмісту документа, або під ним, аналогічно до штампа. Наприклад, можна застосувати водяний знак «Конфіденційно» до сторінок із важливою інформацією. До одного або кількох PDF-файлів можна додати декілька водяних знаків, але кожний водяний знак потрібно додавати окремо. Ви можете вказати сторінку або діапазон сторінок, де з’являтиметься водяний знак.

Примітка.

На відміну від штампа водяний знак інтегровано у сторінки PDF-файлу в якості зафіксованого елемента. Штамп є одним із типів PDF-коментаря, який може відкрити користувач, що читає PDF, для відображення текстової анотації, переміщення, зміни або видалення.

До та після додавання водяного знаку в Acrobat
До і після додавання водяного знаку

Додавання або заміна водяних знаків, якщо відкрито документ

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Додати».

 2. (Необов’язково.) Щоб застосувати водяний знак вибірково до окремих сторінок, клацніть «Параметри діапазону сторінок». Потім укажіть діапазон сторінок і виберіть, якщо необхідно, параметр «Піднабір».

 3. Виберіть водяний знак:
  • Щоб повторно використати водяний знак і його параметри, збережені під час останнього сеансу, виберіть його в меню «Збережені параметри».

  • Щоб створити текстовий водяний знак, виберіть «Текст» і введіть текст у полі. Відкоригуйте належним чином параметри форматування тексту.

  • Щоб використати зображення як водяний знак, виберіть «Файл». Потім клацніть «Перегляд» і виберіть файл із зображенням. Якщо файл містить кілька сторінок із зображеннями, укажіть необхідну в полі «Номер сторінки».

  Примітка.

  Як водяні знаки можуть використовуватися лише файли форматів PDF, JPEG та BMP.

 4. Щоб змінити розмір водяного знака, виконайте одну з наведених нижче дій:
  • Щоб змінити розмір водяного знака відповідно до розміру вихідного файлу із зображенням, уведіть відсоткове відношення в полі параметра «Абсолютна шкала» (в області «Джерело» діалогового вікна).

  • Щоб змінити розмір водяного знака відповідно до розмірів сторінки PDF-файлу, введіть відсоткове відношення в полі параметра «Масштабувати відносно цільової сторінки» (в області «Вигляд» діалогового вікна).

 5. За необхідності відкоригуйте вигляд і розташування водяного знака.
 6. (Необов’язково.) Клацніть «Параметри вигляду» та вкажіть такі параметри:

  • Щоб визначити умови відображення водяного знака, встановіть або зніміть прапорці «Показати під час друку» та «Показати в разі відображення на екрані».

  • Щоб контролювати зміну положення водяного знака у PDF-файлі зі змінним розміром сторінок, встановіть або зніміть прапорець «Залишити положення і розмір тексту водяного знаку сталим під час роздруку на сторінках різного розміру».

 7. (Необов’язково) Щоб застосувати ті самі параметри до додаткових PDF-файлів, клацніть «Застосувати до кількох файлів». Клацніть «Додати файли», виберіть «Додати файли» або «Додати відкриті файли» та виберіть необхідні файли. Потім у діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть папку та параметри імені файлу, після чого натисніть кнопку «ОК».

Додавання і заміна водяних знаків, якщо документ не відкрито (Лише для Windows)

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Додати».

 2. У діалоговому вікні клацніть «Додати файли», виберіть «Додати файли» та виберіть необхідні файли.

  Примітка.

  Додавати файли або папки можна також шляхом перетягування їх у діалогове вікно.

 3. Клацніть «», щоб закрити діалогове вікно «Додати водяний знак».

 4. Щоб додати або замінити водяний знак у відкритому документі, виконайте кроки 2–6. Завершивши налаштування водяного знака, клацніть «».

 5. У діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть параметри папки та імені файлу й клацніть «».

Додавання або заміна водяного знаку у PDF-компоненті у портфоліо PDF

 1. Виберіть один чи декілька PDF-компонентів у портфоліо PDF.
 2. Дотримуйтесь цих етапів для додавання або заміни водяного знака з відкритим документом.

Оновлення водяного знака

 1. Відкрийте окремий PDF-файл.
 2. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Оновити».

 3. Відредагуйте водяний знак і клацніть «».

Примітка.

Якщо у вас є кілька водяних знаків у PDF-документі, ця процедура оновить лише перший водяний знак, який ви додали, і скасує всі інші водяні знаки. Якщо ви передумаєте оновлювати водяні знаки після завершення процесу, негайно виберіть «Правка» > «Скасувати водяний знак».

Видалення водяних знаків

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Відкрийте окремий PDF або виберіть один чи більше PDF-компонентів у портфоліо PDF. Потім виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Вилучити».

  • Щоб вилучити водяні знаки з декількох PDF-файлів, закрийте всі PDF-файли та виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Вилучити». У діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, клацніть «Додати файли», виберіть «Додати файли» та вкажіть потрібні файли. Натисніть «ОК», потім у діалоговому вікні «Параметри виводу» укажіть папку та ім’я файлу.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності