Водяний знак – це текст або зображення, яке з’являється або напроти вмісту документа, або під ним, аналогічно до штампа. Наприклад, можна застосувати водяний знак «Конфіденційно» до сторінок із важливою інформацією. До одного або кількох PDF-файлів можна додати декілька водяних знаків, але кожний водяний знак потрібно додавати окремо. Ви можете вказати сторінку або діапазон сторінок, де з'являтиметься водяний знак.

Примітка.

На відміну від штампа водяний знак інтегровано у сторінки PDF-файлу в якості зафіксованого елемента. Штамп є одним із типів PDF-коментаря, який може відкрити користувач, що читає PDF, для відображення текстової анотації, переміщення, зміни або видалення.

До та після додавання водяного знаку в Acrobat
До і після додавання водяного знаку

Додавання або заміна водяних знаків, якщо відкрито документ

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Додати».

 2. (Необов’язково.) Щоб застосувати водяний знак вибірково до окремих сторінок, клацніть «Параметри діапазону сторінок». Потім укажіть діапазон сторінок та оберіть, якщо необхідно, параметр «Скорочений набір символів».

 3. Вкажіть водяний знак:
  • Щоб повторно використати водяний знак та його параметри, збережені в останньому сеансі, виберіть його в меню «Збережені параметри».

  • Щоб створити текстовий водяний знак, виберіть «Текст» і введіть текст у полі. Скорегуйте належним чином параметри форматування тексту.

  • Щоб використати зображення як водяний знак, виберіть «Файл». Потім клацніть «Перегляд» і виберіть файл із зображенням. Якщо файл має декілька сторінок із зображеннями, вкажіть необхідний «Номер сторінки».

  Примітка.

  Як водяні знаки можуть використовуватися лише файли форматів PDF, JPEG та BMP.

 4. Щоб змінити розмір водяного знаку, виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб змінити розмір водяного знака відповідно до розміру вихідного файлу із зображенням, уведіть відсоткове відношення в полі параметра «Абсолютна шкала» (в області «Джерело» діалогового вікна).

  • Щоб змінити розмір водяного знаку відповідно до розмірів сторінки PDF-файлу, уведіть відсоткове відношення в полі параметра «Масштабувати відносно кінцевої сторінки» (в області «Вигляд» діалогового вікна).

 5. За необхідності відкоригуйте вигляд та розташування водяного знака.
 6. (Необов'язково.) Клацніть «Параметри вигляду» та вкажіть такі параметри:

  • Щоб визначити умови відображення водяного знака, встановіть або зніміть прапорці «Показати під час друку» та «Показати в разі відображення на екрані».

  • Щоб контролювати зміну положення водяного знака у PDF-файлі зі змінним розміром сторінок, встановіть або зніміть прапорець «Залишити положення і розмір тексту водяного знаку сталим під час роздруку на сторінках різного розміру».

 7. (Необов’язково) Щоб застосувати ті самі параметри до додаткових PDF-файлів, клацніть «Застосувати до кількох файлів». Клацніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» або «Додати відкриті файли» та виберіть файли. Потім у діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть папку та параметри імені файлу, після чого натисніть кнопку «ОК».

Додавання і заміна водяних знаків, якщо документ не відкрито (лише для Windows)

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Додати».

 2. У діалоговому вікні натисніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» та виберіть файли.

  Примітка.

  Додавати файли або теки можна також шляхом перетягування їх у діалогове вікно.

 3. Клацніть «», щоб закрити діалогове вікно «Додати водяний знак».

 4. Щоб додати або замінити водяний знак у відкритому документі, виконайте кроки 2–6. Завершивши налаштування водяного знака, клацніть «».

 5. У діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть теку та параметри імені файлу, та клацніть «OK».

Додавання або заміна водяного знаку у PDF-компоненті у портфоліо PDF

 1. Виберіть один чи декілька PDF-компонентів у портфоліо PDF.
 2. Дотримуйтесь цих етапів для додавання або заміни водяного знака з відкритим документом.

Оновлення водяного знака

 1. Відкрийте окремий PDF-файл.
 2. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Оновити».

 3. Відредагуйте водяний знак і клацніть «».

Примітка.

Якщо у вас є кілька водяних знаків у PDF-документі, ця процедура оновить лише перший водяний знак, який ви додали, і скасує всі інші водяні знаки. Якщо ви передумаєте оновлювати водяні знаки після завершення процесу, негайно виберіть «Правка» > «Скасувати водяний знак».

Видалення водяних знаків

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Відкрийте окремий PDF або виберіть один чи більше PDF-компонентів у портфоліо PDF. Потім виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Вилучити».

  • Щоб вилучити водяні знаки з декількох PDF-файлів, закрийте всі PDF-файли та виберіть у меню команди «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Водяний знак» > «Вилучити». У діалоговому вікні, що з'явилося, клацніть «Додати файли», оберіть «Додати файли» та виберіть файли. Натисніть «ОК», потім у діалоговому вікні «Параметри виводу» вкажіть теку та параметри імені файлу.