Úvodní obrazovka

Ve výchozím nastavení se po spuštění aplikace Photoshop Elements zobrazí úvodní obrazovka. Úvodní obrazovka představuje praktický začátek (nebo centrum) pro všechny hlavní úlohy.

Na úvodní obrazovce klepněte na:

 • Tlačítko Editor fotografií – poté lze vylepšovat obrazy nebo přidávat speciální efekty.
  • Kliknutím na ikonu Editoru fotografií editor otevřete ve výchozím režimu.
  • Kliknutím na rozbalovací ikonu Editoru fotografií editor otevřete spolu s jedním z nedávno otevřených souborů, novým souborem nebo možností vybrat soubor, který se má otevřít.
 • Tlačítko Organizátor – poté lze importovat, opatřit visačkami nebo uspořádat fotografie.
 • Tlačítko Editor videí – poté lze kreativně upravovat videa nebo z nich vytvářet zábavné filmy.
 • Tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu úvodní obrazovky. Obrazovku tak zavřete. Chcete-li otevřít další pracovní plochy, není nutné se vracet k úvodní obrazovce, protože další pracovní plochy můžete otevřít z kterékoliv jiné pracovní plochy.
 • Ikonu nastavení (vedle tlačítka Zavřít) – poté lze zvolit, kterou aplikaci chcete aktivovat při spuštění.
Úvodní obrazovka aplikace Photoshop Elements 14
Úvodní obrazovka aplikace Photoshop Elements

Okno aplikace Photoshop Elements

Okno aplikace Photoshop Elements poskytuje režimy k vytvoření a úpravě obrazů. Vyberte jednu z těchto voleb:

Rychlé

Umožňuje provádění úprav fotografií v rychlém režimu.

S průvodcem

Umožňuje provádění úprav fotografií v režimu Úpravy s průvodcem.

Expert

Umožňuje provádění úprav fotografií v režimu Expert.

Režim Expert obsahuje nástroje, které slouží ke korekci problémů s barvou, vytváření speciálních efektů a vylepšení fotografií. Rychlý režim obsahuje jednoduché nástroje pro opravy barev a osvětlení a příkazy pro rychlé opravy běžných chyb, jako jsou červené oči. Režim úprav s průvodcem obsahuje nástroje pro základní úpravy fotografií, činnosti s průvodcem a pro fotografické efekty. Pokud s úpravou digitálních obrazů teprve začínáte, je rychlý režim nebo režim úprav s průvodcem tím správným místem, kde s opravami fotografií začít.

Pokud jste s aplikacemi pro úpravy obrazů pracovali již dříve, zjistíte, že režim Expert nabízí pružné a výkonné pracovní prostředí pro korekci obrazů. Obsahuje příkazy pro korekci osvětlení a barev, nástroje pro opravu vad obrazů, pro výběr, přidání textu a nástroje pro malování ve vašich obrazech. Pracovní plochu Expert můžete uspořádat podle vlastních potřeb. V zásobníku panelů lze panely přesouvat, skrýt, zobrazit a uspořádat. Lze také zvětšit nebo zmenšit fotografii, posunout se na jinou oblast okna dokumentu nebo vytvořit více oken a zobrazení.

pse13_wa_workspace1444144465867
Aplikace Photoshop Elements v režimu Expert

A. Aktivní záložka B. Neaktivní záložka C. Aktivní oblast obrazu D. Pruh voleb E. Panel nástrojů F. Pruh voleb nástroje / Zásobník fotografií G. Hlavní panel H. Pruh Panel 

Panel nabídek

Obsahuje nabídky pro provádění úloh. Nabídky jsou uspořádané podle tématu. Například nabídka Vylepšit obsahuje příkazy, které na obraz aplikují přizpůsobení.

Selektor režimu

Obsahuje tlačítka pro vstup do tří dostupných režimů pro úpravy. Obsahuje také rozbalovací nabídku Otevřít (naposledy použité soubory) a Vytvořit (fotografické projekty).

Panel nástrojů

Obsahuje nástroje pro úpravy obrazů.

Zásobník panelů

Logicky seskupené funkce, akce nebo ovládací prvky.

Zásobník fotografií / volby nástrojů

Přepíná mezi zásobníkem fotografií (zobrazení a správa miniatur aktuálně vybraných fotografií) a volbami nástrojů (zobrazí a nastaví možnosti pro aktuálně vybraný nástroj)

Hlavní panel

Zobrazuje nejčastěji používané akce jako tlačítka zajišťující rychlý a snadný přístup.

Použití kontextových nabídek

Kontextové nabídky můžete použít v pracovních plochách Editoru fotografií i Organizátoru. Kontextově závislé nabídky zobrazují příkazy odpovídající aktivnímu nástroji, výběru nebo panelu. Tyto nabídky často poskytují další způsob, jak získat přístup k příkazům v hlavních nabídkách.

 1. Umístěte ukazatel na obraz nebo na položku panelu.

  Poznámka:

  Některé panely kontextové nabídky nenabízejí.

 2. Klepněte pravým tlačítkem a zvolte z nabídky příkaz.

Používání klávesových příkazů a modifikačních kláves

Klávesové zkratky můžete použít v pracovních plochách Editoru fotografií i Organizátoru. Klávesové příkazy vám umožňují provést příkazy rychle bez použití nabídky; modifikační klávesy vám umožňují upravit to, jak určitý nástroj pracuje. Klávesový příkaz se zobrazuje v nabídkách vpravo od názvů příkazů, pokud je k dispozici.

Ukončení programu Photoshop Elements

Chcete-li aplikaci Photoshop Elements ukončit, musíte uzavřít obě pracovní plochy Editoru fotografií i Organizátoru – zavření jedné pracovní plochy ještě automaticky nezavře druhou.

 1. Z libovolné pracovní plochy proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V systému Windows zvolte příkaz Soubor > Konec. V systému Mac zvolte příkaz Photoshop Elements > Ukončit aplikaci Photoshop Elements.
  • Klepněte na tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu pracovní plochy.
 2. Při zavírání aplikace Photoshop Elements si zvolte, zda si přejete uložit případné otevřené soubory.