Adobe Sign – poznámky k vydání: 2018

Níže jsou uvedeny poznámky k vydání aplikace Adobe Sign, přičemž ty aktuální jsou nahoře a starší zobrazíte při procházení stránkou směrem dolů.

Nejvýznamnější události vydání: 2018

Důvěryhodné a bezpečné špičkové řešení

Další krok kupředu v oblasti ověřování příjemce – ověřování průkazem totožnosti pomocí vládou vydaného dokumentu (pasu / řidičského průkazu / průkazu totožnosti) v kombinaci se snímkem příjemce v reálném čase zajišťuje kvalitní ověření příjemce.

Je možné ověřit tisíce typů globálních průkazů totožnosti v reálném čase pomocí desítek automatizovaných technik ověřování založených na umělé inteligenci, jako je například hodnocení struktury dokumentu, porovnání pomocí biometrické zóny strojového čtení atd.

Dále je možné pomocí sofistikovaných algoritmů pro porovnávání obličeje automaticky porovnat portrét extrahovaný z průkazu totožnosti se selfie příjemce. Tím lze potvrdit, že příjemce předkládající průkaz totožnosti je jeho právoplatným majitelem.

(Řízené vydání – Pro přístup kontaktujte svého manažera pro úspěch zákazníků)


Podpora OAuth pro partnery CSC

Autoři podpisu mohou přistupovat ke svému digitálnímu podpisu TSP pomocí přihlašovacích údajů třetích stran (Google, Facebook atd.) prostřednictvím služby ověření OAuth, čímž odpadne potřeba pokaždé se ručně přihlašovat k TSP pomocí uživatelského jména a hesla. 

Adobe Sign vytváří novou oficiální zprávu o auditu, která se bude vytvářet pouze při dokončení pracovního postupu podpisu. „Předběžná zpráva o auditu“ bude k dispozici před oficiální „konečnou“ zprávou.  Tato nová zpráva bude v rámci této verze implementována postupně pro zákazníky nižších skupin. Všichni firemní a globální zákazníci poté přijdou na řadu na začátku roku 2019.

V rámci této změny bude časové razítko pro všechny události nastaveno na formát RRRR-MM-DD s časovým pásmem GMT.


Vylepšený uživatelský zážitek

Dohody zaslané pomocí vlastních pracovních postupů nyní budou moci používat jedinou existující šablonu dokumentu a definici pracovního postupu k překročení volitelných podpisů a polí v dohodě.

Například šablonu knihovny vytvořenou pro dva externí autory podpisu a jednu interní druhou podepisující osobu lze nyní odeslat pouze jednomu externímu autorovi podpisu. Pracovní postup přeskočí pole definovaná pro druhého podepisujícího, přičemž se zajistí, že druhá podepisující osoba použije svoje informace na správné prostory polí.


Integrace

Služba Dropbox spouští pro své webové rozhraní nový nástroj „akce souborů“. Uživatelé si mohou zvolit jednotlivé soubory prostřednictvím známého rozhraní služby Dropbox a s využitím nového nástroje Akce souborů odeslat vybraný soubor (ve formátu DOC aplikace Word nebo PDF) k podpisu prostřednictvím služby Adobe Sign. Je vyžadováno Adobe ID.

Integrace služby Adobe Sign se službou MS Dynamics 365 se rozšiřuje na Dynamics 365 for Talent, takže personální a náboroví manažeři mohou využít elektronické podpisy u dopisů s nabídkami doručenými skrze službu Dynamics. 

Adobe Sign se dokonale integruje s aplikacemi HR Service Delivery a dá se použít pro přidání důvěryhodného, právně závazného elektronického podpisu do jakéhokoli dokumentu.

Služba Adobe Sign je integrována s řešením Workplace ve službě Facebook, čímž umožňuje společným zákazníkům bezproblémové zapojení do pracovního postupu elektronického podpisu přímo z prostředí Workplace. K dispozici na začátku roku 2019.


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4208150 Opravená neshoda časového pásma pro dohody Fill & Sign
4208214 Opraven problém se selháním automatické delegace v případě, že delegovaný uživatel již byl součástí dohody
4211047 Vylepšené formátování obsahu v polích měny
4213971 Opraven problém se synchronizací doby načítání v prohlížeči IE11 pro navigační šipku Start
4220788 Opraven problém s odesláním rozhraní API, kde paralelní příjemci, kteří obsahovali odesílatele, umístili odesílatele jako prvního příjemce mimo paralelní skupinu
4221170 Opraven problém, kdy metoda „GET /agreements“ vracela neplatnou dohodu pro uživatele, který není odesílatelem
4221360 Opraven problém s pokročilým sdílením účtů, když měly uživatelské účty stejné hodnoty pro zobrazovaný název
4222055 Opraven problém, kdy bylo možné delegovat psaný podpis po naplnění obsahu pole, což mělo za následek nahrazení prvního pole podpisu
4223110 Opravena chyba uživatelského rozhraní, kdy vytváření zobrazí dvě instance posledního účastníka v seznamu účastníků
4224522 Vylepšeno zpracování chyb pro volání rozhraní API, jež definují visiblePages
4224704 Opraven problém s tím, když funkce Fill & Sign nemohla přidat text, když byla spuštěna z documents.adobe.com
4227806 Vylepšená e-mailová upozornění pro stažená data zprávy
4228506 Vylepšené rozhraní API REST v5 pro lepší zpracování dohod, když je vícekrát přidán tentýž příjemce
4228555 Opraven problém s rozhraním API, kde bylo vráceno nesprávné  participantID,  pokud byl účastník několikrát nahrazen
4229406 Vylepšené e-mailové upozornění pro dohody odeslané prostřednictvím vlastních pracovních postupů, když je dohoda zrušena
4229407 Opraven problém, kdy miniatura e-mailu zobrazovala nesprávný obrázek na titulní stránce pro příjemce, když byla aktivována omezená viditelnost dokumentu
4230601 Vylepšené zobrazení tlačítka Kliknutím podepište v aplikacích pro mobilní zařízení
4230764 Opraven problém, kdy dohody odeslané z documents.adobe.com v rámci pravidel biofarmacie nedovolí autorovi podpisu aplikovat podpis
4231703 Opraven problém, kdy bylo jméno prvního autora podpisu prezentováno na stránce pro správu, pokud byl druhý autor podpisu aktivní a následně delegovaný
4232121 Opraven problém s nedoručováním e-mailů Prosím podepište druhé instanci příjemce, pokud byly instance uvedeny po sobě ve frontě podpisů
4232237 Vylepšená funkce MegaSign pro zobrazení odkazu Exportovat data na úrovni kontejneru
4232310 Vylepšené vykreslování obsahu panelu Zobrazit stránky Správa pro malé obrazovky
4232604 Vylepšená aktualizace archivního e-mailu, pokud účet uživatele změní svoji e-mailovou adresu
4232764 Opraven problém, kdy vlastníci šablony nemohli upravovat šablonu a zobrazovala se jim chyba Dohodu nelze upravit
4233242 Vylepšena zpráva po podpisu pro widgety, které mají jen jednoho autora podpisu
4233352 Vylepšeno uživatelské rozhraní pro nastavení jazyka, aby se zobrazoval aktuálně zvolený jazyk
4233987 Opraven problém v návrháři pracovního postupu, který způsobil, že pokud bylo pole Kopie upraveno, stalo se povinným
4235089 Opraven problém, kdy redigovaní uživatelé nemohli podepisovat nové dohody
4235261 Opraven problém, kdy odesílatelé dostávali více připomínek pro odeslané dohody
4235725 Pole „Fax je kód“ bylo odebráno z profilu uživatele
4235743 Opraven problém, kdy se logo účtu autora podpisu načetlo, když byl stažen proces psaného podpisu
4235960 Vylepšená zpětná vazba uživatele při načítání stránek OAuth
4194228 Vylepšeno směrování napříč oddíly na stránky podpory v rámci aplikace
4232734 Vylepšeno ověřování podpisu pro interní autory podpisu v rámci pracovních postupů podepisování CFR
4232754 Opravena chyba délky zprávy, kdy zpětná volání selhala s chybou 411
4235002 Opraven problém, kdy použití volání PUT/formFields generovalo úvodní obrazovku „Dohoda upravena“
4235748 Vylepšen kód, který zobrazuje banner s přijetím používání souborů cookie pro vložené aplikace

Změny pracovních postupů

Správa souborů cookie v souladu s GDPR

Pravidla GDPR vyžadují, aby uživatelé z Evropské Unie udělili povolení před uložením všech souborů cookie, které nejsou výslovně potřebné pro provoz stránky.

Uživatelé z EU, kteří používají bezplatnou nebo individuální úroveň služby, musí před dalším používáním služby Adobe Sign toto ustanovení odsouhlasit.

Souhlas s umístěním souborů cookie stačí vyjádřit jednou (pro každé zařízení), poté se uživatelům tento požadavek již znovu nezobrazuje.

Jménem zákazníků na úrovni služby Team, Business nebo Enterprise vyjádří souhlas s umístěním souborů cookie jejich správce účtu, a to pro celý účet. Jednotlivým uživatelům se výzva k vyjádření souhlasu s umístěním souborů cookie zobrazí pouze v případě, že přistoupí do služby Adobe Sign dříve než jejich správce.

Autoři podpisů z rozsahů IP adres pocházejících z EU musí rovněž před otevřením dohod vyjádřit souhlas s umístěním souborů cookie.


Vylepšené rozhraní návrháře vlastního pracovního postupu

Pro zákazníky na úrovni Enterprise, kteří používají návrháře vlastního pracovního postupu, bude aktivováno vylepšené rozhraní tohoto návrháře.

Toto vylepšené rozhraní bude od prosincové verze jedinou možností, a proto doporučujeme, aby se správci i jejich uživatelé seznámili s novými funkcemi.

Zákazníci, kteří potřebují více času na přípravu svých uživatelů, se mohou až do prosincové verze následujícím způsobem vrátit do staršího prostředí rozhraní:

 • Přihlaste se jako správce účtu
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Odesílání vlastních pracovních postupů
 • Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit nové prostředí pro odesílání vlastních pracovních postupů
 • Klikněte na tlačítko Uložit


Vylepšení přístupnosti pro autory podpisů se zrakovým postižením

V této verzi se podařilo významně vylepšit dostupnost služby Adobe Sign.

Odebráním nepotřebných prvků byla provedena optimalizace rozvržení obrazovky pro programy pro čtení z obrazovky; ovládací prvky lze nyní okamžitě identifikovat a k dohodě se lze dostat přímo bez nutnosti stažení souboru PDF. Programy pro čtení z obrazovky nyní čtou dokument přímo z prohlížeče.

 


Výchozí zobrazení na celou obrazovku pro rozhraní Adobe Sign

Pro zvýšení pohodlí uživatelů menších zařízení a lepší čtení na počítačích přináší březnové vydání aplikace Adobe Sign flexibilnější uživatelské rozhraní Sign vycházející ze šířky prohlížeče. 

Toto bylo původně povoleno selektivně pro podnikové účty a obecně pro všechny individuální a týmové účty. 

V červenci se z tohoto stala výchozí konfigurace. Všichni noví uživatelé viděli uživatelské rozhraní webu přizpůsobené šířce stránky a shromážděné komponenty namísto jejich shluknutí, aby se vešly do úzké šířky. Stávajícím uživatelům zůstala možnost vrátit se zpět k předchozímu rozhraní.

Od září byli všichni uživatelé přesunuti na nové zalamovatelné rozhraní a možnost návratu na předchozí rozhraní byla odebrána.


Inovace prostředí

Vylepšení efektivity widgetu předvyplněním hodnot polí daty z adresy URL widgetu. Eliminace nutnosti spravovat více widgetů pro téměř identické formuláře.  Lepší prostředí pro autory podpisů, protože pole, za která nejsou zodpovědní, jsou již předvyplněná.  Zákazníci mají možnost vytvořit jeden widget a segmentovat či předávat odpovědi příslušným zodpovědným osobám nebo analytikům.

Další podrobnosti se dozvíte zde >


Nastavení HIPAA pro klienty služby Document Cloud

Uživatelé, kteří pracují se službou Adobe Sign prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud a kteří vyžadují soulad se zákonem HIPAA, musí zaškrtnout políčko Soulad se zákonem HIPAA.

 • Přihlaste se do služby Adobe Sign přímo jako správce účtu ve službě Adobe Sign
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení HIPAA
 • Zaškrtněte políčko vedle možnosti Moje organizace vyžaduje soulad se zákonem HIPAA
 • Klikněte na tlačítko Uložit

Toto nastavení potlačuje upozornění vydávaná prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud.

Zákazníci, kteří se přihlašují do služby Adobe Sign přímo, nemusí toto nastavení povolit.

Uživatelé, kteří pracují se službou Adobe Sign prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud a kteří vyžadují soulad se zákonem HIPAA, musí zaškrtnout políčko Soulad se zákonem HIPAA.

 • Přihlaste se do služby Adobe Sign přímo jako správce účtu ve službě Adobe Sign
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení HIPAA
 • Zaškrtněte políčko vedle možnosti Moje organizace vyžaduje soulad se zákonem HIPAA
 • Klikněte na tlačítko Uložit

Toto nastavení potlačuje upozornění vydávaná prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud.

Zákazníci, kteří se přihlašují do služby Adobe Sign přímo, nemusí toto nastavení povolit.

Podrobnější konfigurace rozesílání připomenutí podpisu. Připomenutí můžete nakonfigurovat nejen na každý den nebo týden, ale rovněž na každý druhý den, na každý pracovní den, na každý třetí den a na každý pátý den!

Další informace o připomenutích získáte kliknutím sem >


Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum*

Správa souborů cookie v souladu s GDPR

Vše

6. září 2018

Vylepšené rozhraní návrháře vlastního pracovního postupu

Enterprise

6. září 2018

Widgety – vyplnění pomocí adresy URL

Business a Enterprise

6. září 2018

Soulad se zákonem HIPAA pro účty ve službě Document Cloud

Vše

6. září 2018

Rozšířené možnosti připomenutí

Vše

6. září 2018

Vylepšená přístupnost

Vše

6. září 2018


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4175944 Výskyt chyby „Volání API nemají oprávnění ke spuštění této operace“ při používání metody GET /libraryDocuments/ID pro sdílenou šablonu
4193231 Při spuštění sestavy ze systému back-end se nezobrazí sloupec „Volba zabezpečení příjemce“
4199103 Ovládání pomocí tabulátoru (stisknutím klávesy TAB nebo tlačítka DALŠÍ) nefunguje ve formulářích (polích formulářů) služby Adobe Sign správně
4201566 Určitá dohoda se druhému příjemci zobrazí jako prázdná
4203106 Adresa URL v nastavení odesílání zpráv autora podpisu se nepřevádí na hypertextový odkaz.
4210091 Změna parametrů sestavy změní pořadí barev na stupnici „střední čas dokončení“ řídicího panelu.
4212595 Při rychlém klikání na políčko Potřebuji podepsat na stránce odeslání MegaSign dojde k zaškrtnutí tohoto políčka, ale příslušné nastavení se neprojeví
4219812 Zrušené e-maily se neodešlou nahrazenému autorovi podpisu
4220682 Do prvního pole příjemce se doplní e-mailová adresa odesílatele
4223594 Stránka zobrazení dohody by neměla umožnit zobrazení odstraněných dohod
4223667 Při odeslání z integrací třetích stran někdy dojde k chybám transakcí
4223756 Část „Pokyny pro odesílatele“ nerozpozná klávesu Enter (zalomení řádku).
4223856 Pokud uživatel zákazníka provedl změnu, je pole „Upravil“ v historii systému back-end prázdné
4223902 Uživatel uvedený v kopii nedostává e-maily s každodenním připomenutím.
4223991 Autoři podpisů dostávají několik podepsaných a archivovaných kopií
4224477 Po odeslání nelze změnit způsob ověření autora podpisu.
4224769 Uživatelé s vypnutým odesíláním nemohou odesílat, pokud sdílejí s účtem, pro který je odesílání zapnuté
4224783 Při pokusu o přístup na kartu Historie na stránce Správa se zákazníkům zobrazuje chyba
4224835 Pole Chybějící podpis se zobrazuje na stránce vytváření, i když jsou pole podpisů přiřazena autorům podpisů.(s e-mailovou adresou zákazníka)
4227764 Prozkoumat problém, když se kanadské mobilní číslo zobrazuje jako pevná linka
4227839 Použít název společnosti na všechna uživatelská nastavení, která si neuchovávají svoji hodnotu
4227871 Určité mobilní číslo vyvolá chybu při použití možnosti Mobilní podepsání
4227886 MegaSign – zaškrtávací políčko Potřebuji podepsat je stále zaškrtnuté
4227894 V pracovních postupech nejsou rozpoznáni uživatelé uvedení v kopii a oddělení mezerou a šablony knihoven
4227959 Prozkoumat problém zákazníka z Norska – nebyla přijata textová zpráva mobilního podepsání
4228335 REST API v6 – e-mail vyžadovaný pro podpis nebyl odeslán, pokud byla odesílající osoba stejná osoba jako první autor podpisu
4228555 Pokud má proměnná MULTI_ACTION_ENABLED hodnotu true, nevrací volání get/agreements/id hodnotu participantid. Stejný autor podpisu je nahrazen více než jednou
4229533 Pole pro rozšířené hledání na stránce Správa je na několik minut neaktivní a uživatel nemůže hledat dohody.

Inovace prostředí

Díky automatizaci pracovních postupů stihnete více práce

Vylepšení obchodních procesů vytvořených v Návrháři pracovního postupu služby Adobe Sign. Nové prostředí pro odesílání vlastních pracovních postupů má modernější zalamovatelný design, který je sladěn s rozhraním odesílání. 

Další informace o vylepšeních Návrháře pracovního postupu >

 

Upozorňujeme, že se toto prostředí v některých ohledech od rozhraní odesílání liší, protože funkce vlastních pracovních postupů umožňuje vkládat pokyny ke konfiguraci rozhraní odesílání.  Nové prostředí pro odesílání pracovních postupů umisťuje tyto pokyny v horní části stránky na rozdíl od klasického prostředí, ve kterém se nacházely vedle parametrů odesílání.

Kromě toho budou po aktivaci nového prostředí prostřednictvím návrháře pracovního postupu dostupné tyto nové funkce:

 • Použití šablon knihovny vyžadující, aby autoři podpisů používali digitální podpisy
 • Konfigurace ověření příjemců prostřednictvím kódu PIN v telefonu
 • Konfigurace definice skupin příjemců na stránce Odeslat
 • Připojování souborů z jakéhokoliv povoleného zdroje na stránce Odeslat

 


Podepisování jednoduchých formulářů pomocí digitálního ID

Pomocí nástroje Fill & Sign můžete podepisovat dokumenty nebo formuláře cloudovým digitálním podpisem bez ohledu na formát dokumentu.  Stačí nahrát dohodu a umístit podpis.  

Všechny předchozí funkce produktu Fill & Sign budou samozřejmě nadále k dispozici.   Snazší už to být nemůže!

Další informace o nástroji Fill & Sign >

 

 

Přizpůsobení ověření pomocí SMS

Ověřovací proces pomocí SMS si můžete přizpůsobit názvem společnosti a zajistit tak, že příjemci budou vědět, že číslo PIN pochází z vaší společnosti.

Další informace o této nové funkci >

 

 

Rozšířené dodržování předpisů

GDPR

Správci zákaznických účtů mohou zajistit naprostý soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie prostřednictvím přímé kontroly nad údaji shromažďovanými od autorů podpisů. Správci soukromí jsou oprávněni odebírat informace o uživatelích z řad zaměstnanců ze systému a rovněž odstraňovat dohody od autorů podpisů, kteří již nejsou potřební pro obchodní operace.

Přehled souladu s nařízením GDPR naleznete zde >

 

K dispozici jsou tři nástroje, které poskytují podporu pro nařízení GDPR:

 • Odstranění dohody – správci soukromí jsou oprávněni vyhledat e-mail příjemce, zkontrolovat nalezené dohody a odstranit ty, které již nemají žádnou hodnotu

 

 

Vylepšení pro biofarmacii

Dodržování požadavků předpisu 21 CFR Part 11 u každého zákaznického pracovního postupu ve vašem účtu. 

Návrhář pracovního postupu nyní podporuje digitální podpisy.

Pokud je aktivní funkce Vynucené ověření identity, je nutné, aby uživatel po kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat provedl ověření.  

 • Konečné ověření může na vyžádání odebrat manažer pro úspěch zákazníků

 

Metoda Ověřování službou Adobe Sign ve výchozím nastavení vloží e-mailovou adresu příjemce do panelu ověření.

 • Manažer pro úspěch zákazníků může výchozí akci nakonfigurovat tak, aby pole s e-mailem zůstalo prázdné

 

Přehled biofarmacie naleznete zde >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign je plně v souladu s požadavky programu FedRAMP Tailored pro všechny uživatele a úrovně služeb.

 

 

Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Vylepšené ovládání cloudových podpisů

Dodatečná granularita funkce předběžného výběru cloudového podpisu. Správci získají kontrolu nad tím, které poskytovatele digitálního ID autoři podpisu uvidí na základě toho, zda jsou internisté nebo externisté organizace využívající službu Adobe Sign.

Zákazníci ve vztahu s omezeným poskytovatelem (např. bankovní ID) musí takovému poskytovateli doručit ID účtu, aby mohli získat přístup k poskytovateli digitálního ID. ID účtu naleznou externí autoři podpisu v části Možnosti.

Další informace o výběru poskytovatele ID získáte zde >

 

 

Podpora RSA-PSS

Podpora bezpečnějšího algoritmu podpisu. Soulad s německými požadavky na kvalifikovaný elektronický podpis.

 

 

Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Integrace s rozhraními API REST v6 a webhooky

Službu Adobe Sign lze nyní integrovat rychleji a získat nové funkce díky nástrojům API nové generace, včetně zcela nového prostředí pro správce webhooků, kde lze vytvářet nabízená oznámení, která lze používat k aktualizaci řídicích panelů a spouštění dalších procesů.

 


Adobe Sign pro Microsoft Dynamics CRM v7

Své prodejní týmy můžete vybavit zcela novým uživatelským prostředím, které jim umožní rychleji uzavírat obchody, a kontakty na zákazníky ze sítě LinkedIn. Dále můžete zcela automatizovat svůj proces od nabídky po platbu tím, že Adobe Sign vložíte do pracovních postupů Microsoft Dynamics.

Všechny příručky jsou uvedeny na stránce integrace s Dynamics >

 

 

Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Zlepšení automatizace pracovních postupů Enterprise 11. června
Podepisování jednoduchých formulářů pomocí digitálního ID Vše 11. června
Přizpůsobení SMS Business a Enterprise 11. června
GDPR Vše 11. června
Vylepšení pro biofarmacii Enterprise 11. června
FedRAMP Tailored Vše 11. června
Vylepšené ovládání cloudových podpisů Business a Enterprise 11. června
Podpora RSA-PSS Vše 11. června
REST API v6 s webhooky Enterprise 11. června
Adobe Sign pro Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise 11. června

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4022024 Vylepšené prostředí přihlašování na kartě Správa, když uživatelé několikrát použijí stejnou dohodu
4181842 Opraven problém, kdy se dohoda pro příjemce nezobrazila na kartě Správa, pokud byla příjemcem skupina
4181927 Opraven problém, kdy automatická delegace správně nepřevedla dohodu delegující osoby, a ta se do seznamu příjemců zahrnula více než jednou
4183019 Lepší podpora bez souborů cookie pro zařízení Apple při interakci s ovládacími prvky
4196244 Vylepšená funkce „Nahradit autora podpisu“, která umožňuje uvedení stávajících příjemců více než jednou
4198442 Opravena chyba, která v rozhraní POST/Agreement REST API mohla způsobit reakci „nesprávný požadavek“
4201635 Vylepšeno zpracování polohy GPS
4202778 Opraven problém, kdy se výchozí data v poli mohla přenést do dokumentu, pokud se pole přesunulo
4204328 Opraven problém, kdy nebylo možné odebrat z nové šablony dohody soubory s velmi dlouhými názvy
4207846 Opraven problém, kdy se znaky s diakritickými znaménky občas nahlašovaly jako neznámé znaky
4208002 Opraven problém s konfigurací, který mohl mít za následek nevyplnění důvodů zamítnutí dohody ve zprávách
4209645 Opraven problém, kdy biometrické podpisy v objektu digitálního podpisu mohly způsobovat zablokování procesu podpisu
4210095 Přidán vodoznak na stránku transakce za účelem identifikace ukázkové transakce
4210491 Opraven problém s knihovnou, kdy připojený dokument z knihovny mohl způsobit nesprávné spuštění pracovního postupu
4211295 Opraven problém, který blokoval podpisy nástroje Fill & Sign, pokud byly zakázány ručně nakreslené a obrazové podpisy
4211537 Opraven problém, kdy ovládací prvky neuložily nastavení rolí pro pole
4211656 Vylepšena data ukončení platnosti, která jsou svázána s časem vytvoření dohody
4212722 Opraven problém, kdy nebyly vždy vynucovány důvody zamítnutí při zamítnutí ze stránky správy
4213328 Lepší přístup pro lidi, kteří při podepisování používají čtečky obrazovky
4215256 Vylepšení způsobu, jakým mohou čtečky obrazovky přistupovat k vyskakovacímu obsahu při podepisování dokumentů
4215416 Srozumitelnější překlad portugalštiny pro e-maily s výzvou k podpisu
4215419 Vylepšené zobrazení popisků u polí, která mají delší zobrazovaný obsah
4215906 Opravena podmínka, při které se mohly zrušené ovládací prvky vrátit do stavu Odesláno k podpisu, pokud původní autor podpisu po zrušení ověřil svůj podpis
4216325 Vylepšená funkce pro skupinové správce pro hromadné přidávání uživatelů prostřednictvím souboru CSV
4217578 Opraven problém s přesměrováním po podpisu, kdy se digitální podpisy aplikovaly v přesměrování se zpožděním 0 sekund
4218427 Opraven problém, kdy ovládací prvky nemohly odeslat externí kopii archivu, pokud se archivní e-mail změnil po publikování ovládacího prvku.

Předem nakonfigurovat nastavení podpisu pro nařízení ručního podpisu na mobilních zařízeních. Podepisující obdrží na své mobilní zařízení textovou zprávu a mohou se podepsat prstem nebo stylusem.


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4192638 Opravena chyba, kdy podmínečná pole pro přílohu neumožňovala odeslání v prohlížeči Safari
4196239 Opravena chyba s nesprávnou identifikací umístěných polí podpisů Mega Sign v šablonách
4197658 Vylepšeny adresy URL pro přihlašování a odhlašování služby SAML, aby podporovaly další parametry
4204151 Opraven výjimečný problém, kdy pole formuláře přemístí jednu stránku, pokud je přidáno více šablon
4207445 Vylepšeno upozornění na zrušení dohody, pokud je zamítající strana součástí hybridního pracovního postupu
4208213 Vylepšeno podepisování pomocí widgetu v prohlížeči Safari, když nejsou povoleny soubory cookie
4208237 Vylepšeny možnosti stahování dokumentů podpory v původním formátu
4208421 Vylepšen převod dokumentů Excel do formátu PDF
4209132 Opraven problém, kdy bylo formátování polí dat pro některé transakce API nepřijatelné
4209983 Opraven problém, kdy podmíněná zaškrtávací políčka nesprávně načítala výchozí hodnoty pro textová pole
4212432 Opraven problém, kdy v určitých případech při volání REST API nebylo přijatelné místní nastavení
4215323 Opraven problém, kdy ve výjimečných případech nebyla správně vykreslena pole podepisujícího
4215324 Opraven problém, kdy externí uživatelé archivu neobdrželi konečný soubor PDF
4215418 Opraven konflikt viditelnosti, kdy nebyly sdílené dokumenty při omezených pravidlech viditelnosti viditelné pro  příjemce
4215420 Opraven problém písma, kdy byla textová pole umístěna na stejné místo dokumentu jako pole podpisů

Biologie – dodržování předpisů

Dodržování požadavků předpisu FDA 21 CFR Part 11, globálně používaného standardu týkajícího se elektronických záznamů a podpisů v biofarmaceutickém průmyslu. Dodržování požadavků CFR21 je dnes možné pouze pomocí digitálních podpisů. Tato verze rozšiřuje vaše možnosti tím, že umožňuje dodržování požadavků předpisu CFR21-11 pomocí následujících funkcí:

 

 • Důvody podepsání zahrnující vlastní vstup nebo výběr položky z předdefinovaného seznamu:

 • Vynutit místní časové razítko – Zobrazovat čas zabezpečeného podepsání jako vizuální komponentu bloku podpisu s použitím místního časového pásma. Odkaz na čas je uložen do dokumentu a zaznamenán v protokolu auditu.

SAFE-BioPharma Association je standard digitální identity a digitálních podpisů určený pro globální farmaceutický a biotechnologický průmysl a zdravotnictví. Adobe Sign je certifikovaný produkt splňující všechny požadavky certifikace produktů a služeb SAFE-BioPharma. Toto řešení rovněž zajišťuje shodu s požadavky předpisu FDA 21 CFR Part 11, a to používáním digitálních podpisů společně s ověřováním založeným na certifikátech vydaných poskytovateli, jako např. TransSped.


Formuláře

Shromažďujte platby jednoduše a bezpečně – jako například smluvní poplatky, dary a online objednávky – zatímco příjemci vyplní a podepíší formuláře. Vyžaduje obchodní účet Braintree.

Dostupné pro zákaznické účty v datových centrech NA, EU a AU.

Další možnosti využití funkce Fill & Sign. Kromě vyplňování a podepisování dokumentů, které vám posílají jiní uživatelé, můžete nyní jednoduše vyplnit formulář, aniž byste do něho přidali podpis.


Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Shodu s firemními standardy zajistíte výběrem jednoho či několika cloudových poskytovatelů digitálních ID prostřednictvím nabídky Účet:Správce.


Řízení digitálních podpisů na úrovni skupiny

Správci skupin mohou nyní řídit předvolby digitálních podpisů pro své specifické firemní procesy. Zobrazujte nebo skrývejte v prostředí autorů podpisů pole formulářů s digitálními podpisy, požadujte po autorech podpisů uvedení důvodu podepsání a další.


Podepisování pomocí bankovního ID ve Švédsku

Snadné získávání podpisů od zákazníků a partnerů ve Švédsku. Více než 6,5 milionu lidí ve Švédsku se může bezpečně podepisovat pomocí digitální identity přidělené jejich bankou. Registrace ani stahování nejsou nutné.

V průběhu března a dubna začnou být dostupná digitální ID od několika již dříve oznámených partnerů.

Používejte svoje heslo do služby Adobe Sign jako druhotné ověření. Dokonalé řešení pro interní autory podpisů, kteří mají účet ve službě Adobe Sign.


Inovace prostředí

Získávejte soubory z úložiště Microsoft OneDrive. Odesílatelé mohou odeslat soubory při odeslání k podpisu. Autoři podpisů mohou přistupovat do služby OneDrive a odesílat obrázky, které se zobrazí v dokumentu jako obrázky, razítka nebo licence.

Aplikace Adobe Sign i nadále vylepšuje prostředí pro odesílatele používající různé velikosti obrazovek. V této verzi byla domovská stránka a obrazovka Správa optimalizovány pro plynulé přeformátování na obrazovkách libovolných velikostí.

Rozšiřte přizpůsobení e-mailu pomocí dvou nových šablon. Nyní máte kompletní kontrolu nad e-mailovými šablonami sloužícími k odesílání připomenutí lidem, kteří ještě nepřipojili svůj podpis nebo ke zrušení požadavku na podepsání. Jedná se o rozšíření stávajících možností přizpůsobení pro požadování a potvrzování podpisů. Přizpůsobení poskytované prostřednictvím profesionálních služeb Adobe.


Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Biologie – dodržování předpisů

Enterprise 16. března – na základě požadavku 
Online platby Business a Enterprise 16. března – na základě požadavku 
Prosté vyplnění s funkcí Fill & Sign Vše 16. března
Předvolba poskytovatele cloudového podpisu Business a Enterprise 16. března
Řízení digitálních podpisů na úrovni skupiny Business a Enterprise 16. března
Podepisování pomocí bankovního ID ve Švédsku Business a Enterprise 16. března
Integrace služby OneDrive Vše 16. března
Adaptivní prostředí stránky Vše 16. března
Rozšířené přizpůsobení e-mailu Enterprise 16. března – na základě požadavku
Ověřování službou Adobe Sign Enterprise 16. března – na základě požadavku


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4189092 Opraven formát data pro zákazníky v EU v části Archivováno stránky Správa
4194130 Opraven problém, při kterém vzájemně si odporující metody ověřování způsobily v pracovních postupech zobrazení prázdné rozevírací nabídky Ověření
4195998 Opraven stav, který mohl způsobit zobrazení chyby serveru šablonami polí formuláře
4198332 Vylepšeno rozvržení návrháře pracovního postupu v oblasti velikosti pole a rozestupů
4198567 Vylepšeno umístění přepínacího tlačítka
4198771 Opraven stav, kdy správci skupin nemohli aktualizovat e-mail pro uživatele ve svých skupinách
4202918 Opraven stav, do kterého mohli uživatelé přejít a který zablokoval úpravy hodnoty názvu v případě, že byla povolena služba SAML.
4204219 Opraven problém, kdy nebyla při ověření pole Regex respektována vlastnost hřebenového pole
4205020 Vyřešen problém se šablonami pracovních postupů v případě odebrání všech polí libovolného účastníka
4207981 Opraven problém, při kterém nemohli uživatelé v centru AU1 používat funkci jednotného přihlašování s protokolem OAuth
4209279 Aktualizován formulář W-9 v knihovně Adobe Sign

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.