Funkce „Vynucené ověření identity“ je dostupná v rámci služby na úrovni Enterprise.

Popis funkce

Funkce Vynucené ověření identity vyžaduje, aby se autoři podpisů znovu ověřili při každém použití svého podpisu.

Toto nastavení se vztahuje na vyžadovaná i volitelná pole podpisů a pole bloků podpisů.

Znovu ověřována jsou pouze pole podpisů, u polí s iniciály se opětovné ověření neprovádí.

Toto nastavení se vztahuje na všechny autory podpisů ve smlouvě (interní i externí).

Přístup k této funkci se nachází na stránce Nastavení pro biofarmacii a je k dispozici všem zákazníkům s balíčkem služby Enterprise.

Poznámka:

Funkce Vynucené ověření identity je dostupná pouze na stránce Nastavení pro biofarmacii, kterou musí povolit podpora nebo váš manažer CSM.


Jak se používá

Předpoklady

Aby mohla funkce Vynucené ověření identity fungovat, musí autor podpisu ověřovat svoji identitu jedním z následujících způsobů:

  • Telefonické ověření (SMS) – doporučeno pro externí autory podpisů
  • Ověřování službou Adobe Sign – doporučeno pro interní autory podpisů

Způsob ověření je definován na stránce Nastavení odeslání v části Způsoby ověření identity.

 

Vynucené ověření identity vyžaduje, aby se autor podpisu znovu ověřil při každém použití svého podpisu.

Po kliknutí na pole podpisu se zobrazí výzva k ověření.  Existují zde dvě možnosti:

  • Telefonické ověření – Zpráva SMS s textem obsahujícím pětimístný číselný kód, který musí autor podpisu před připojením podpisu zadat
phone_auth

 

  • Ověřování službou Adobe Sign – Požadavek na zadání hesla autora podpisu do služby Adobe Sign
adobe_sign_authentication

 

Po připojení podpisu může příjemce pokračovat v procesu vyplňování nebo podepisování formuláře.


Možnosti konfigurace

Pokud je aktivní funkce Vynucené ověření identity, je nutné, aby uživatel po kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat provedl ověření.

Konečné ověření může na vyžádání odebrat manažer pro úspěch zákazníků.

click_to_sign_button


Postup povolení nebo zakázání

Funkci „Vynucené ověření identity“ může na úrovni účtu povolit správce účtu Adobe Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu.

 

Chcete-li získat přístup k těmto možnostem, přejděte do nabídky: Účet > Nastavení účtu > Nastavení pro biofarmacii

navigate_to_biopharmapage


Na co pamatovat...

  • Vynucené ověření identity se používá u polí digitálního a elektronického podpisu
    • Každý autor podpisu může mít pouze jedno pole digitálního podpisu a několik polí elektronického podpisu
  • Vynucené ověření identity nelze použít, pokud se jako podpis použije pouze razítko

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online