Při získávání podpisů nebo schválení od příjemců mnoho smluv požaduje vyšší jistotu ověření než jednoduché e-mailové ověření. Adobe Sign poskytuje odesílatelům několik možností, jak do procesu vložit dvoufaktorové ověřování, a tím zajistit vyšší úroveň důvěrnosti, pro jakou jsou příjemci správně certifikováni.

Popis funkce

Ověření identity příjemce je klíčovým prvkem při získávání zákonného podpisu.

Adobe Sign využívá e-mail jako výchozí způsob jednofaktorového ověřování, které vyhovuje požadavkům na zákonný elektronický podpis podle zákona ESIGN. Pro potřeby mnoha zákazníků to stačí.

Někteří zákazníci však dávají přednost přidání dvoufaktorového ověřování, které zamýšleného příjemce identifikuje s vyšší jistotou. K tomuto účelu Adobe Sign poskytuje na výběr několik možností podle úrovně jistoty považované za vhodnou.

Obecně řečeno robustnější způsoby ověření vkládají do procesu podpisu více „tření“, proto je na správci, aby nastavil dostupné možnosti, které jsou podle interních zásad rozumné a vhodné.

Složitější „prémiové“ způsoby ověřování zvyšují náklady na každou transakci.

Způsoby ověření autora podpisu

 • E-mail – E-mail je výchozí jednofaktorové ověření příjemce
  • Všechny úrovně služby tuto možnost využívají jako výchozí způsob ověřování
 • Heslo – Autor podpisu musí zadat alfanumerické heslo, které zadal odesílatel během konfigurace smlouvy
  • K dispozici pro všechny úrovně služby
  • Jedinečné alfanumerické heslo nastavené pro konkrétního příjemce
  • Hesla se nezobrazují v záznamech smluv, ani je po odeslání smlouvy nelze obnovit
 • Sociální sítě – Autor podpisu musí provést ověření pomocí jedné z povolených služeb třetí strany
  • K dispozici pouze pro účty na obchodní a firemní úrovni
 • Ověřování službou Adobe Sign – Autor podpisu se musí ověřit službou Adobe Sign
  • K dispozici pouze pro účty na firemní úrovni
  • Musí být povoleno na backendu manažerem pro úspěch zákazníka


„Prémiové“ způsoby ověření autora podpisu

Prémiové způsoby ověření mohou zahrnovat další náklady na příjemce. Podrobnosti se dozvíte od svého manažera prodeje nebo manažera pro úspěch zákazníka.

 • Na základě znalostí (KBA) – Autor podpisu musí zodpovědět několik náhodně vybraných otázek načtených z veřejných databází
  • K dispozici pouze pro účty na obchodní a firemní úrovni
  • 50 bezplatných ověření za rok
   • Další náklady na příjemce, pokud je potřeba více než původních 50 ověření
  • Použitelné pouze pro příjemce v USA
 • Telefon (SMS) – Ověřovací kód se odešle na telefonní číslo příjemce
  • K dispozici pouze pro účty na firemní úrovni
  • Telefonní číslo příjemce se musí zadat při vytváření smlouvy
  • 50 bezplatných ověření za rok
   • Další náklady na příjemce, pokud je potřeba více než původních 50 ověření
 • Průkaz totožnosti – Příjemce musí poskytnout přijatelný průkaz totožnosti a selfie
  • K dispozici pouze pro účty na firemní úrovni
  • Další náklady na příjemce, které je třeba povolit, než lze volbu zveřejnit v uživatelském rozhraní pro správu


Jak se používá

Pohled odesílatele

Odesílatelé mohou vybrat způsob ověření z rozevírací nabídky hned vpravo od e-mailové adresy příjemce.

Seznam dostupných možností omezuje správce a rovněž lze nastavit výchozí hodnotu (viz Konfigurace). 

Také se dají nastavit různé způsoby ověřování pro konkrétní příjemce. To se hodí zejména v případě, že máte interní druhé podepisující, kteří nevyžadují tak silný způsob ověřování (jako KBA nebo průkaz totožnosti).

recipient_list_-uniqueauthentications

Výběr způsobu ověřování lze provést pouhým kliknutím a vybráním procesu – existují však dvě výjimky:

 • Ověření heslem vyžaduje, aby odesílatel zadal heslo (dvakrát)
  • Hesla se mohou skládat pouze z alfanumerických znaků. Žádné speciální znaky
  • Odesílatel musí heslo sdělit příjemci prostřednictvím nějakého externího kanálu
  • Heslo se nikde v aplikaci neukládá jako čistý text. Pokud heslo ztratíte, nedá se obnovit ani resetovat. Smlouva se bude muset zrušit a znovu odeslat
Password

 

 • Telefonické ověření vyžaduje zadání telefonního čísla příjemce
phone_authentication

Podepsání prostřednictvím e-mailového ověření

Podepsání prostřednictvím e-mailového odkazu je výchozí proces pro všechny transakce. Přístup do e-mailové schránky je ověřený proces, takže poskytnutí přístupu k e-mailu je způsob ověření příjemce.

Pokud se nepoužije žádné dvoufaktorové ověřování, po kliknutí na e-mailový odkaz se otevře obsah smlouvy, který příjemci přímo poskytne neomezený přístup k dokumentům odeslaným ke kontrole.

email_authentication

Poznámka:

Smlouvy, které jsou zabezpečeny pomocí dvoufaktorového ověřování, maskují miniaturu dokumentu.

protected_email

 

Zpráva o auditu zaznamenává pouze úspěšný elektronický podpis.

email_authenticationauditreport

Podpis pomocí hesla

Podpis smlouvy pomocí hesla nainstalovaného jako dvoufaktorové ověřování začíná u e-mailového odkazu.

Po kliknutí na odkaz příjemce přejde k rozhraní hesla.

password_authentication

E-mailový odkaz se poskytuje (pod jménem odesílatele), pokud příjemce musí pro získání hesla kontaktovat odesílatele.

Pokud příjemce heslo zadá pětkrát nesprávně, smlouva se zruší.

 • Odesílatel bude upozorněn, že smlouva byla zrušena – s poznámkou, že příjemce nezadal správné heslo pro podpis.

Po úspěšném zadání hesla získá příjemce neomezený přístup k obsahu.

 

Zpráva o auditu naznačuje, že heslo bylo úspěšně zadáno.

password_authenticationauditreport


Podpis prostřednictvím ověření sociální (webové) identity

Ověření sociální (neboli „webové“) identity vyžaduje úspěšné přihlášení autorů podpisu k webové službě třetí strany.

 • Výchozími možnostmi jsou Google, LinkedIn a Facebook, i když správce účtu může požádat i o povolení dalších možností

Autor podpisu může vybrat libovolnou dostupnou možnost služby:

social_authentication

Po vybrání služby se na obrazovce otevře přihlašovací obrazovka dané služby.

Příjemce provede ověření v dané službě pomocí správných přihlašovacích údajů pro tuto službu.

 • Tento proces probíhá výhradně v kompetenci služby třetí strany. Žádná část procesu ověření neprobíhá v prostoru služby Adobe Sign a přihlašovací údaje se nikam neukládají

Po úspěšném ověření autora podpisu služba nahlásí zpět službě Adobe Sign, že ověření proběhlo úspěšně a že úspěch je zaznamenán jako platné ověření identity.

linkedin_authentication

Určitý obsah se v tuto chvíli předá zpět do služby Adobe Sign, aby se aktualizovala zpráva o auditu. Například LinkedIn vloží hodnotu Jméno z účtu do pole podpisu a vloží odkaz do zprávy o auditu, který ukazuje na ověření profilu služby LinkedIn.

social_audit_report


Podpis pomocí ověřování službou Adobe Sign

Ověřování službou Adobe Sign vyžaduje, aby uživatel zadáním svých přihlašovacích údajů do služby Adobe Sign provedl ověření smlouvy.

Tento proces je podobný výše uvedenému způsobu ověření pomocí sociální sítě, ale jedinou možností pro ověření je služba Adobe Sign. 

adobe_sign_authentication

Ve výchozím nastavení panel ověření vloží e-mailovou adresu příjemce.

 • Lze kontaktovat manažera pro úspěch zákazníků a nechat si výchozí nastavení změnit tak, aby pole s e-mailem zůstalo prázdné.
adobe_sign_authenticationgump

Zpráva o auditu jasně naznačuje, že příjemce byl ověřen pomocí ověřování službou Adobe Sign.

adobe_authenticationauditreport


Ověření založené na znalostech

Ověření založené na znalostech je ověření na vysoké úrovni používané zejména ve finančních institucích a v jiných případech, jež vyžadují silnou jistotu o autenticitě autora podpisu.

Autor podpisu je nejprve vyzván k zadání osobních údajů, které aplikace KBA využije k načtení několika přizpůsobených, netriviálních otázek z jeho minulosti (s využitím veřejných databází). Ke smlouvě bude udělen přístup až po správném zodpovězení všech otázek.

Příjemce má omezený počet pokusů na správné zodpovězení otázek. V případě neúspěchu se smlouva zruší a odesílatel bude o situaci informován.

Společnost Adobe tuto funkci poskytuje díky partnerství na základě technologie InstantID Q&A společnosti LexisNexis Risk Solution.

Další informace o funkci Ověření identity LexisNexis.

kba_authentication

 

Úspěšné ověření identity na základě znalostí se poté zaprotokoluje do zprávy o auditu, včetně tokenu ověření z Lexis Nexis.

kba_authenticatedauditreport


Ověření pomocí telefonu

Ověření pomocí telefonu doručí příjemci na mobilní telefon kód o pěti číslicích, který je potřeba k zobrazení smlouvy.

 • Telefonní číslo je třeba zadat během vytváření smlouvy
 • Pokud příjemce deleguje svoji podpisovou autoritu, bude vyzván k zadání platného telefonního čísla pro nového příjemce. Je třeba zadat správné telefonní číslo, jinak se ověření nezdaří
 • Příjemce má možnost vybrat Textovou zprávu (pro smartphony, které dokážou přijímat textové zprávy) nebo Hlasové volání (pokud není k dispozici telefon s podporou textových zpráv)
  • Ověřovací kód platí po dobu deseti minut od doručení
       
 • Zobrazeny jsou pouze poslední čtyři číslice telefonního čísla.  Pokud příjemce identifikuje, že telefonní číslo není správné, slouží k usnadnění kontaktu e-mailový odkaz pod jménem odesílatele
phone_authenticationrequest

 

Jakmile příjemce klikne na tlačítko Odeslat kód, stránka se aktualizuje, aby bylo možné zadat přístupový kód.

 • Příjemce má pět pokusů na zadání správného kódu.
 • Pokud příjemce pětkrát neuspěje, smlouva se zruší a odesílatel bude o této skutečnosti informován.
phone_auth_entercode

 

Zpráva o auditu jasně identifikuje, že k ověření bylo použito telefonní číslo. 

 • Zobrazeny jsou pouze poslední čtyři číslice telefonního čísla
phone_auth_auditreport


Průkaz totožnosti

Poznámka:

Funkce průkazu totožnosti je aktuálně v omezeném provozu.

Pokud byste chtěli probrat získání přístupu k této nové funkci, obraťte se na svého manažera pro úspěch zákazníka.

Ověření pomocí průkazu totožnosti využívá příjemcem dodaný snímek průkazu totožnosti doplněný o vlastní selfie, čímž je dosaženo silného ověření.

Podporovány jsou tyto dokumenty:

 • Celosvětový pas
  • Všechny pasy vyhovující ICAO
 • Řidičský průkaz / průkaz totožnosti
  • USA
  • Velká Británie
  • Kanada
  • Francie
  • Irsko
  • Itálie
  • Nizozemsko
  • Španělsko

Po kliknutí na e-mailový odkaz je příjemce vyzván k zadání telefonního čísla smartphonu. To je potřeba pro aplikaci pořizující snímky, která porovná průkaz s vládní databází.

 • Časový limit na dokončení procesu ověřování je 15 minut, přičemž se proces zahájí ihned po kliknutí na e-mailový odkaz.
 • Po odeslání textové zprávy se zobrazí modrá zpráva značící odeslání zprávy a platnost odkazu v této zprávě vyprší za pět minut.

Poznámka:

Pokud je proces podpisu zahájen na mobilním telefonu, bude tento krok s telefonním číslem přeskočen.

gov_id_notificationmessage

 

Na smartphone je doručena textová zpráva s odkazem.

Po kliknutí na odkaz má příjemce možnost provést ověření pomocí řidičského průkazu / průkazu totožnosti nebo pasu.

gov_id_first_steps-400

 

Při použití řidičského průkazu / průkazu totožnosti aplikace vyzve příjemce, aby vyfotografoval:

 • Přední stranu karty
 • Zadní stranu karty
 • Sebe

Při použití pasu stačí jen jeden snímek pasu.

gov_id_front_andback-400

 

Během procesu získávání a ověřování obsahu dokumentu původní stránka s oznámením zobrazí zprávu, že se údaje ověřují.

gov_id_verificationinprocess

 

Naskenovaný průkaz totožnosti je ověřen v reálném čase pomocí validace desítek prvků dokumentu, včetně:

 • Struktury dokumentu
 • Biografických údajů
 • Čárového kódu PDF417 (je-li k dispozici)
 • Zóny strojového čtení (je-li k dispozici)
 • Bezpečnostních prvků
 • Oblasti fotografie
 • Podpisu

Následně je dodaná selfie porovnána se snímkem na dokumentu, čímž se provede porovnání příjemce s dokumentem v reálném čase.

Více informací o procesu ověření…

Proces ověření průkazu totožnosti od společnosti Adobe Sign je založen na pokročilých algoritmech strojového učení a umožňuje společnostem po celém světě ověřit totožnost digitálních uživatelů díky jejich důvěryhodným podpisům – kdykoli a kdekoli.

Vrstva 1:

První vrstva této technologie poskytuje bezproblémový a bezpečný způsob ověření a identifikace dokumentu, který je předložen v rámci digitální transakce, a díky tomu potvrdit, zda je dokument autentický a nezměněný.

Kombinace nejlepšího způsobu snímání ve své třídě a osvědčeného modulu pro ověření identifikátorů dokumentů zajišťuje spolehlivou kontrolu digitální identity a bezproblémovou uživatelskou zkušenost.

Ověření průkazu totožnosti je k dispozici pro všechny jazyky s latinským původem a podporuje stovky mezinárodních a vnitrozemských identifikačních dokumentů, včetně:

 • Cestovních pasů
 • Průkazů totožnosti
 • Řidičských průkazů

 

Pro zajištění spolehlivých výsledků zajišťuje tato služba všechny následující prvky:

 • Snímání dokumentu s průvodcem – Uživatelé dostávají pokyny, jak vytvořit kvalitní fotografii pro optimální zpracování
 • Klasifikace dokumentů – Algoritmy „Computer vision“ dokáží rozpoznat a klasifikovat stovky úředních dokumentů, čímž umožňují spolehlivou extrakci dat a ověření dokumentů
 • Extrakce dat – Tato služba jde za hranice běžného optického rozpoznávání znaků. Dokáže totiž dekonstruovat dokument a analyzovat obsah jednotlivých polí
 • Hodnocení prvků autenticity – Kombinací technik umělé inteligence je možné ověřit desítky prvků v rámci identifikačního dokumentu, včetně:
  • Struktury dokumentu
  • Biografických údajů
  • Čárového kódu PDF417 (je-li k dispozici)
  • Zóny strojového čtení (je-li k dispozici)
  • Bezpečnostních prvků
  • Oblasti fotografie
  • Podpisu

 

Vrstva 2:

V druhé vrstvě ověření dochází k přiřazení portrétu extrahovaného z průkazu totožnosti k selfie uživatele pomocí biometrického porovnávání obličeje. Tím lze potvrdit, že uživatel předkládající průkaz totožnosti je jeho právoplatným majitelem.

Anti-spoofingové techniky

 • Je využíváno analýzy snímku videa, aby bylo zajištěno, že uživatel vytvoří kvalitní selfie v optimálních podmínkách snímání.
 • Mezi hodnocené podmínky patří osvětlení, zaostření a zarovnání.

 

Po úspěšném dokončení obou kroků je příjemci udělen přístup ke smlouvě.

 • Jméno příjemce, jak je prezentováno na průkazu totožnosti, se importuje do pole podpisu a nelze jej upravit
gov_id_success

Příjemce má pět pokusů o úspěšné ověření pomocí svého průkazu totožnosti. Pokud pětkrát neuspěje, smlouva se zruší a odesílatel bude o této skutečnosti informován.

 

Zpráva o auditu jasně naznačuje, že příjemce byl ověřen pomocí ověřování s využitím průkazu totožnosti.

gov_id_auth_auditreport


Možnosti konfigurace

Všechny metody a možnosti ověření lze konfigurovat na úrovni účtu nebo skupiny.

 • Každou skupinu lze konfigurovat samostatně podle vašich konkrétních obchodních potřeb.

Po aktivaci jakékoli metody ověření se tato stane dostupnou možností pro:


Možnosti pro obecný přístup k volbám ověřování

Několik slov o konfiguraci interních příjemců

Na stránce Nastavení odesílání jsou k dispozici dva oddíly s podobnými ovládacími prvky.

 • Horní skupina ovládacích prvků stanovuje „obecná“ pravidla přístupu
 • Spodní skupina umožňuje použití jiné sady pravidel pro vaše „interní příjemce“
  • Interní příjemce se definuje jako jakýkoli příjemce (e-mailová adresa) v rámci účtu služby Adobe Sign
   • Pamatujte, že to nutně nemusí zahrnovat všechny osoby ve vaší společnosti
   • Příjemci v jiném účtu služby Adobe Sign nejsou „interní“ z pohledu aplikace, i když jsou ve vaší společnosti a sdílejí e-mailovou doménu

Konfigurace interních příjemců pomocí jiného způsobu ověřování (např. ověřování službou Adobe Sign) má výhody:

 • Méně frustrace pro podepisující osoby
 • Jednodušší proces podpisu urychluje podepisování pro příjemce, kteří mohou fungovat jako druzí podepisující pro mnoho smluv
 • Dají se odbourat náklady na prémiové ověřování

 

Ovládací prvky obecného přístupu

Existují tři ovládací prvky obecného přístupu:

 • Požadovat po odesílatelích určit jeden z povolených způsobů ověřování příjemců – Když je povoleno, e-mail se odstraní ze seznamu způsobů ověření. Je třeba zvolit jeden z dvoufaktorových způsobů ověřování
  • Budete muset zvolit výchozí způsob ověření
 • Ve výchozím nastavení používat následující způsob – Zřizuje výchozí způsob, který se vkládá, když se příjemce přidává do smlouvy
 • Povolit odesílatelům změnit výchozí metodu ověřování – Pokud je povoleno, odesílatel bude mít možnost z rozevíracího seznamu vybrat jeden povolený způsob
  • Pokud je zakázáno, dá se použít pouze výchozí způsob ověřování
Controls

 

Ovládací prvky interních příjemců

Existují také tři ovládací prvky týkající se interních příjemců:

 • Povolit odlišné způsoby ověření identity pro interní příjemce – Když je povoleno, pro interní příjemce budou platit různá pravidla ověřování
 • Ve výchozím nastavení používat následující způsob – Zřizuje výchozí způsob pro interní příjemce
 • Povolit odesílatelům změnit výchozí metodu ověřování – Uděluje odesílateli oprávnění měnit výchozí způsob ověření na jakoukoli jinou možnost povolenou správcem

Možnosti hesla

Heslo pro podpis smlouvy má tři možnosti ovládacích prvků, které může konfigurovat správce na stránce Nastavení zabezpečení:

 • Omezit počet pokusů – Ve výchozím nastavení povoleno. Pokud je zakázáno, příjemci se mohou pokoušet zadávat heslo, kolikrát chtějí 
  • Umožnit autorovi podpisu XX pokusů zadat heslo ke smlouvě, než bude smlouva zrušena – Správce může zadat libovolné číslo pro omezení počtu pokusů o ověření. Jakmile bude zadaný počet překročen, smlouva se automaticky zruší a odesílatel bude o této skutečnosti informován
 • Síla hesla k podpisu smlouvy – Definuje složitost hesla, které je třeba zadat, když odesílatel vytváří smlouvu

Poznámka:

Možnosti konfigurace nastavení zabezpečení jsou vidět pouze v případě, že je způsob ověřování povolen na stránce Nastavení odesílání.

agreememnt_passwordsettings

Možnosti ověření pomocí sociálních sítí

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici jen tři volby webových identit:

 • Google
 • LinkedIn
 • Facebook

Firemní zákazníci mohou svého manažera pro úspěch zákazníka požádat o povolení kterékoli z níže uvedených možností:

 • Yahoo
 • Twitter
 • Microsoft LiveID

Možnosti ověřování službou Adobe Sign

Metoda ověřování službou Adobe Sign ve výchozím nastavení vloží e-mailovou adresu příjemce do okna ověření.

V případě potřeby může váš manažer pro úspěch zákazníka zakázat toto automatické plnění a ponechat pole e-mailu prázdné pro vyplnění příjemcem.

Možnosti ověření na základě znalostí

Ověření na základě znalostí má tři konfigurovatelné možnosti, které lze najít na stránce Nastavení zabezpečení:

 • Omezit počet pokusů – Ve výchozím nastavení povoleno. Pokud je zakázáno, příjemci se mohou pokoušet o ověření, kolikrát chtějí
  • Umožnit autorovi podpisu XX pokusů ověřit svoji identitu, než bude smlouva zrušena – Správce může zadat libovolné číslo pro omezení počtu pokusů o ověření. Jakmile bude zadaný počet překročen, smlouva se automaticky zruší a odesílatel bude o této skutečnosti informován
 • Úroveň obtížnosti ověřování na základě znalostí – Definuje složitost procesu ověřování:
  • Výchozí – Autorům podpisu budou položeny 3 otázky, na které budou muset správně odpovědět. Pokud správně odpoví jen dvakrát, dostanou další 2 otázky, které budou muset správně zodpovědět
  • Těžké – Autorům podpisu budou položeny 4 otázky, na které budou muset správně odpovědět. Pokud správně odpoví jen třikrát, dostanou další 2 otázky, které budou muset správně zodpovědět

Poznámka:

Možnosti konfigurace nastavení zabezpečení jsou vidět pouze v případě, že je způsob ověřování povolen na stránce Nastavení odesílání.

kba_authenticationsecuritysettings

Možnosti ověření pomocí telefonu

Ověření pomocí telefonu umožňuje správci konfigurovat počet povolených neúspěšných pokusů, než bude smlouva zrušena.

Toto nastavení se dá konfigurovat na stránce Nastavení zabezpečení

Poznámka:

Možnosti konfigurace nastavení zabezpečení jsou vidět pouze v případě, že je způsob ověřování povolen na stránce Nastavení odesílání.

phone_authenticationsecuritysettings

Poznámka:

Ověření pomocí telefonu nabízí uživateli možnost upravit zprávu SMS a na místo „Adobe Sign“ vložit název společnosti z profilu odesílatele. Další podrobnosti najdete zde

Možnosti ověření pomocí průkazu totožnosti

Poznámka:

Funkce průkazu totožnosti je aktuálně v omezeném provozu.

Pokud byste chtěli probrat získání přístupu k této nové funkci, obraťte se na svého manažera pro úspěch zákazníka.

Přístup k ověření pomocí průkazu totožnosti vyžaduje, aby smlouva platila pro specifický roční objem příjemců. Dokud toto nebude konfigurováno v backendu, volba nebude v rozhraní správce viditelná.

Počet úspěšných pokusů o ověření identity je standardně nastaven na pět.  Tento počet se dá upravit oběma směry na vyžádání u vašeho správce pro úspěch zákazníka.


Postup povolení nebo zakázání

Výchozí proces ověření e-mailem pro standardní smlouvy nelze prostřednictvím uživatelského rozhraní okamžitě zakázat. 

Výjimkou jsou widgety (viz níže)

Firemní zákazníci mohou spolu se svým manažerem pro úspěch zákazníka prozkoumávat kreativní způsoby (například API), jak obejít způsoby ověření, pokud mají proces k externímu uspokojení požadavků na ověření.

Způsoby dvoufaktorového ověřování se povolují nebo zakazují prostřednictvím rozhraní správce: Nastavení účtu > Nastavení odesílání

nav_to_identify_authenticationmethod


Zakázat ověření widgetů e-mailem

Widgety se využívají v mnoha jedinečných případech a jen zřídka je poptávka po silně vynuceném ověření příjemců.  

Pro účty, které nepotřebují ověřovat podpisy widgetů, lze konfigurovat volbu deaktivace ověřování e-mailem. To lze provést v části: Nastavení účtu > Předvolby podpisu > Ověření widgetů e-mailem

Poznámka:

Toto nastavení zakáže pouze ověřování podpisu e-mailem.

 • Toto nastavení platí pro všechny widgety v účtu nebo skupině, kde je nastavení definováno.

Pokud je povoleno heslo pro udělení přístupu k widgetu, nebude tato bezpečnostní brána nijak ovlivněna.

disable_widget_identity

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online