Metody ověření podepisujícího

Služba Adobe Sign nabízí několik možností ověření, že autor podpisu vašeho dokumentu je stejná osoba, které jste dokument zaslali. 

Chcete-li mít jistotu, že příjemce je osoba, která má dokument podepsat, zapněte volbu Ověřit identitu autora podpisu při odesílání transakce.

Správce účtu může také upravit, které metody ověření mohou odesilatelé použít (pokud nějaké) ve svém účtu. Chcete-li tato nastavení upravit, přihlaste se jako správce účtu. Přejděte na stránku

Karta Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání.

Přejděte k možnosti „Nastavení ověření identity autora podpisu“ a zaškrtněte možnosti, ke kterým chcete mít při odesílání přístup.

Možnosti ověření identity podle příjemce

Povolte odesílajícím nastavit volby ověření identity podepisujícího podle jednotlivých osob. Odesílatelé mohou například nastavit různé heslo pro každého příjemce v transakci.

Heslo pro podpis

Heslo pro podpis umožňuje odesilateli nastavit konkrétní heslo. Poté lze toto heslo odeslat autorovi podpisu, a umožnit mu tak přístup k dokumentu a jeho podepsání. 

Poznámka:

Hesla mohou obsahovat pouze písmena a čísla; nejsou povoleny žádné zvláštní znaky. Například:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < > ?

Poznámka:

Obnovení hesla pro podpis není možné. Pokud Heslo pro podpis zapomenete nebo ztratíte, k dokumentu či transakci nelze získat jiný přístup. Transakci je nutné zrušit, a dokument odeslat znovu v nové transakci.

Select Password

Ověření založené na znalostech

Jde o ověření na vysoké úrovni, používané zejména ve finančních institucích a v jiných případech, jež vyžadují silnou jistotu o autenticitě autora podpisu. Autorovi podpisu je položeno několik upravených, netriviálních otázek z minulosti, a musí na ně odpovědět správně, jinak smlouvu nemohou podepsat. Tato volba je k dispozici pouze pro účty úrovně Enterprise a Global, a může se vztahovat pouze na autory podpisu ve Spojených státech.

Třetí strana provede Ověření na základě znalostí (KBA (na základě technologie InstantID Q&A společnosti LexisNexis Risk Solutions). Má-li autor podpisu dokument úspěšně podepsat při umožnění této funkce, musí o sobě sdělit osobní informace. Třetí strana je použije k vytvoření otázek a ověření správných odpovědí.

Společnost Adobe tuto funkci poskytuje díky partnerství na základě technologie InstantID Q&A společnosti LexisNexis Risk Solution. Další informace o funkci Ověření identity LexisNexis.

Select KBA
kba2

Úspěšné ověření identity KBA se zapíše do Zprávy o auditu pro tuto transakci.

kba1kbaaudit

Pokud byly otázky Ověření na základě znalostí (KBA) několikrát zodpovězeny špatně, dokument se zamkne, a nelze k němu získat přístup. V tom případě se obraťte přímo na osobu, který vám dokument k podpisu odeslala. Požádejte buď o snížení úrovně obtížnosti ověření KBA, nebo jeho odstranění a nové odeslání dokumentu.

Nejlépe to provedete pomocí funkce Odpovědět u zaslaného e-mailu se žádostí o podpis. Tento e-mail bude odeslán z e-mailové domény echosign.com. Pokud však na e-mail odpovíte, všimnete si, že odpověď bude odeslána na e-mailovou adresu odesilatele.

 

Webové ověření identity

Webové ověření identity vyžaduje, aby se autoři podpisu před zobrazením a podepsáním dokumentu přihlásili pomocí svého účtu Google, LinkedIn, Facebook nebo Twitter.  Jakmile autor podpisu úspěšně ověří svou webovou identitu, tato událost se také zaznamená do Zprávy o auditu pro tuto transakci.

Select Social
Social - Signer Options

Telefonické ověření

Telefonické ověření je dvoudílná forma ověření autora podpisu, povolená na úrovních Enterprise a Global služby. Autor podpisu získá kód do svého telefonu, a po jeho zadání může zobrazit a podepsat dokument. 

Povolení telefonického ověření

Před telefonickým ověřením jako metody ověření identity je nutné, aby tuto možnost povolil správce účtu.


Použití telefonického ověření

Jakmile je telefonické ověření povoleno, lze je používat jako metodu ověření identity při odesílání dokumentu k podpisu. V tomto videu uvidíte, jak lze telefonické ověření vybrat jako metodu ověření identity a jak autor podpisu ověří svou identitu po přijetí dokumentu.


Select Phone

Ověřování službou Adobe Sign

Ověřování službou Adobe Sign vyžaduje, aby uživatel zadáním svého hesla do služby Adobe Sign provedl ověření smlouvy.

Pokud příjemce nemá heslo do služby Adobe Sign, bude muset před získáním přístupu ke smlouvě zaregistrovat svoji e-mailovou adresu (a vytvořit heslo).

Poznámka:

Ověřování službou Adobe Sign je dostupné pouze zákazníkům úrovně Enterprise a musí jej povolit manažer pro úspěch zákazníků.

as_authentication
adobe_sign_authentication

 

Ve výchozím nastavení panel ověření vloží e-mailovou adresu příjemce.

Případně lze kontaktovat manažera pro úspěch zákazníků a nechat si výchozí nastavení změnit tak, aby pole s e-mailem zůstalo prázdné.

adobe_sign_authenticationgump

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online