Níže jsou uvedeny poznámky k vydání aplikace Adobe Sign, přičemž ty aktuální jsou nahoře a starší zobrazíte při procházení stránkou směrem dolů.

Nejvýznamnější události vydání – prosinec 2018

Důvěryhodné a bezpečné špičkové řešení

Další krok kupředu v oblasti ověřování příjemce – ověřování průkazem totožnosti pomocí vládou vydaného dokumentu (pasu / řidičského průkazu / průkazu totožnosti) v kombinaci se snímkem příjemce v reálném čase zajišťuje kvalitní ověření příjemce.

Je možné ověřit tisíce typů globálních průkazů totožnosti v reálném čase pomocí desítek automatizovaných technik ověřování založených na umělé inteligenci, jako je například hodnocení struktury dokumentu, porovnání pomocí biometrické zóny strojového čtení atd.

Dále je možné pomocí sofistikovaných algoritmů pro porovnávání obličeje automaticky porovnat portrét extrahovaný z průkazu totožnosti se selfie příjemce. Tím lze potvrdit, že příjemce předkládající průkaz totožnosti je jeho právoplatným majitelem.

(Řízené vydání – Pro přístup kontaktujte svého manažera pro úspěch zákazníků)

gov_id_verificationinprocess


Podpora OAuth pro partnery CSC

Autoři podpisu mohou přistupovat ke svému digitálnímu podpisu TSP pomocí přihlašovacích údajů třetích stran (Google, Facebook atd.) prostřednictvím služby ověření OAuth, čímž odpadne potřeba pokaždé se ručně přihlašovat k TSP pomocí uživatelského jména a hesla. 

Adobe Sign vytváří novou oficiální zprávu o auditu, která se bude vytvářet pouze při dokončení pracovního postupu podpisu. „Předběžná zpráva o auditu“ bude k dispozici před oficiální „konečnou“ zprávou.  Tato nová zpráva bude v rámci této verze implementována postupně pro zákazníky nižších skupin. Všichni firemní a globální zákazníci poté přijdou na řadu na začátku roku 2019.

V rámci této změny bude časové razítko pro všechny události nastaveno na formát RRRR-MM-DD s časovým pásmem GMT.

release_notes


Vylepšený uživatelský zážitek

Smlouvy zaslané pomocí vlastních pracovních postupů nyní budou moci používat jedinou existující šablonu dokumentu a definici pracovního postupu k překročení volitelných podpisů a polí ve smlouvě.

Například šablonu knihovny vytvořenou pro dva externí autory podpisu a jednu interní druhou podepisující osobu lze nyní odeslat pouze jednomu externímu autorovi podpisu. Pracovní postup přeskočí pole definovaná pro druhého podepisujícího, přičemž se zajistí, že druhá podepisující osoba použije svoje informace na správné prostory polí.

optional_signersinworkflow


Integrace

Služba Dropbox spouští pro své webové rozhraní nový nástroj „akce souborů“. Uživatelé si mohou zvolit jednotlivé soubory prostřednictvím známého rozhraní služby Dropbox a s využitím nového nástroje Akce souborů odeslat vybraný soubor (ve formátu DOC aplikace Word nebo PDF) k podpisu prostřednictvím služby Adobe Sign. Je vyžadováno Adobe ID.

select_adobe_signsignatureoption

Integrace služby Adobe Sign se službou MS Dynamics 365 se rozšiřuje na Dynamics 365 for Talent, takže personální a náboroví manažeři mohou využít elektronické podpisy u dopisů s nabídkami doručenými skrze službu Dynamics. 

talent_365

Adobe Sign se dokonale integruje s aplikacemi HR Service Delivery a dá se použít pro přidání důvěryhodného, právně závazného elektronického podpisu do jakéhokoli dokumentu.

ServiceNowAdobeSignNew3

Služba Adobe Sign je integrována s řešením Workplace ve službě Facebook, čímž umožňuje společným zákazníkům bezproblémové zapojení do pracovního postupu elektronického podpisu přímo z prostředí Workplace. K dispozici na začátku roku 2019.

get_sarted_link


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4208150 Opravená neshoda časového pásma pro smlouvy Fill & Sign
4208214 Opraven problém se selháním automatické delegace v případě, že delegovaný uživatel již byl součástí smlouvy
4211047 Vylepšené formátování obsahu v polích měny
4213971 Opraven problém se synchronizací doby načítání v prohlížeči IE11 pro navigační šipku Start
4220788 Opraven problém s odesláním rozhraní API, kde paralelní příjemci, kteří obsahovali odesílatele, umístili odesílatele jako prvního příjemce mimo paralelní skupinu
4221170 Opraven problém, kdy metoda „GET /agreements“ vracela neplatnou smlouvu pro uživatele, který není odesílatelem
4221360 Opraven problém s pokročilým sdílením účtů, když měly uživatelské účty stejné hodnoty pro zobrazovaný název
4222055 Opraven problém, kdy bylo možné delegovat psaný podpis po naplnění obsahu pole, což mělo za následek nahrazení prvního pole podpisu
4223110 Opravena chyba uživatelského rozhraní, kdy vytváření zobrazí dvě instance posledního účastníka v seznamu účastníků
4224522 Vylepšeno zpracování chyb pro volání rozhraní API, jež definujívisiblePages
4224704 Opraven problém s tím, když funkce Fill & Sign nemohla přidat text, když byla spuštěna z documents.adobe.com
4227806 Vylepšená e-mailová upozornění pro stažená data zprávy
4228506 Vylepšené rozhraní API REST v5 pro lepší zpracování smluv, když je vícekrát přidán tentýž příjemce
4228555 Opraven problém s rozhraním API, kde bylo vráceno nesprávné participantID, pokud byl účastník několikrát nahrazen
4229406 Vylepšené e-mailové upozornění pro smlouvy odeslané prostřednictvím vlastních pracovních postupů, když je smlouva zrušena
4229407 Opraven problém, kdy miniatura e-mailu zobrazovala nesprávný obrázek na titulní stránce pro příjemce, když byla aktivována omezená viditelnost dokumentu
4230601 Vylepšené zobrazení tlačítka Kliknutím podepište v aplikacích pro mobilní zařízení
4230764 Opraven problém, kdy smlouvy odeslané z documents.adobe.com v rámci pravidel biofarmacie nedovolí autorovi podpisu aplikovat podpis
4231703 Opraven problém, kdy bylo jméno prvního autora podpisu prezentováno na stránce pro správu, pokud byl druhý autor podpisu aktivní a následně delegovaný
4232121 Opraven problém s nedoručováním e-mailů Prosím podepište druhé instanci příjemce, pokud byly instance uvedeny po sobě ve frontě podpisů
4232237 Vylepšená funkce MegaSign pro zobrazení odkazu Exportovat data na úrovni kontejneru
4232310 Vylepšené vykreslování obsahu panelu Zobrazit stránky Správa pro malé obrazovky
4232604 Vylepšená aktualizace archivního e-mailu, pokud účet uživatele změní svoji e-mailovou adresu
4232764 Opraven problém, kdy vlastníci šablony nemohli upravovat šablonu a zobrazovala se jim chyba Smlouvu nelze upravit
4233242 Vylepšena zpráva po podpisu pro widgety, které mají jen jednoho autora podpisu
4233352 Vylepšeno uživatelské rozhraní pro nastavení jazyka, aby se zobrazoval aktuálně zvolený jazyk
4233987 Opraven problém v návrháři pracovního postupu, který způsobil, že pokud bylo pole Kopie upraveno, stalo se povinným
4235089 Opraven problém, kdy redigovaní uživatelé nemohli podepisovat nové smlouvy
4235261 Opraven problém, kdy odesílatelé dostávali více připomínek pro odeslané smlouvy
4235725 Pole „Fax je kód“ bylo odebráno z profilu uživatele
4235743 Opraven problém, kdy se logo účtu autora podpisu načetlo, když byl stažen proces psaného podpisu
4235960 Vylepšená zpětná vazba uživatele při načítání stránek OAuth
4194228 Vylepšeno směrování napříč oddíly na stránky podpory v rámci aplikace
4232734 Vylepšeno ověřování podpisu pro interní autory podpisu v rámci pracovních postupů podepisování CFR
4232754 Opravena chyba délky zprávy, kdy zpětná volání selhala s chybou 411
4235002 Opraven problém, kdy použití volání PUT/formFields generovalo úvodní obrazovku „Smlouva upravena“
4235748 Vylepšen kód, který zobrazuje banner s přijetím používání souborů cookie pro vložené aplikace

Poznámka:

Žádné nové funkce obsažené v této verzi nebudou mít vliv na stávající zákaznické účty, nastavení a přizpůsobení. Většinu funkcí může po jejich zveřejnění v účtu povolit správce účtu. Správci účtů mohou v rámci svého účtu postupně, po příslušném testování a ověření, zveřejňovat nové funkce.


Předchozí vydání

Září 2018

Změny pracovních postupů

Správa souborů cookie v souladu s GDPR

Pravidla GDPR vyžadují, aby uživatelé z Evropské Unie udělili povolení před uložením všech souborů cookie, které nejsou výslovně potřebné pro provoz stránky.

Uživatelé z EU, kteří používají bezplatnou nebo individuální úroveň služby, musí před dalším používáním služby Adobe Sign toto ustanovení odsouhlasit.

Souhlas s umístěním souborů cookie stačí vyjádřit jednou (pro každé zařízení), poté se uživatelům tento požadavek již znovu nezobrazuje.

Jménem zákazníků na úrovni služby Team, Business nebo Enterprise vyjádří souhlas s umístěním souborů cookie jejich správce účtu, a to pro celý účet. Jednotlivým uživatelům se výzva k vyjádření souhlasu s umístěním souborů cookie zobrazí pouze v případě, že přistoupí do služby Adobe Sign dříve než jejich správce.

Autoři podpisů z rozsahů IP adres pocházejících z EU musí rovněž před otevřením smluv vyjádřit souhlas s umístěním souborů cookie.


Vylepšené rozhraní návrháře vlastního pracovního postupu

Pro zákazníky na úrovni Enterprise, kteří používají návrháře vlastního pracovního postupu, bude aktivováno vylepšené rozhraní tohoto návrháře.

Toto vylepšené rozhraní bude od prosincové verze jedinou možností, a proto doporučujeme, aby se správci i jejich uživatelé seznámili s novými funkcemi.

Zákazníci, kteří potřebují více času na přípravu svých uživatelů, se mohou až do prosincové verze následujícím způsobem vrátit do staršího prostředí rozhraní:

 • Přihlaste se jako správce účtu
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Odesílání vlastních pracovních postupů
 • Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit nové prostředí pro odesílání vlastních pracovních postupů
 • Klikněte na tlačítko Uložit


Vylepšení přístupnosti pro autory podpisů se zrakovým postižením

V této verzi se podařilo významně vylepšit dostupnost služby Adobe Sign.

Odebráním nepotřebných prvků byla provedena optimalizace rozvržení obrazovky pro programy pro čtení z obrazovky; ovládací prvky lze nyní okamžitě identifikovat a ke smlouvě se lze dostat přímo bez nutnosti stažení souboru PDF. Programy pro čtení z obrazovky nyní čtou dokument přímo z prohlížeče.

 


Výchozí zobrazení na celou obrazovku pro rozhraní Adobe Sign

Pro zvýšení pohodlí uživatelů menších zařízení a lepší čtení na počítačích přináší březnové vydání aplikace Adobe Sign flexibilnější uživatelské rozhraní Sign vycházející ze šířky prohlížeče. 

Toto bylo původně povoleno selektivně pro podnikové účty a obecně pro všechny individuální a týmové účty. 

V červenci se z tohoto stala výchozí konfigurace. Všichni noví uživatelé viděli uživatelské rozhraní webu přizpůsobené šířce stránky a shromážděné komponenty namísto jejich shluknutí, aby se vešly do úzké šířky. Stávajícím uživatelům zůstala možnost vrátit se zpět k předchozímu rozhraní.

Od září byli všichni uživatelé přesunuti na nové zalamovatelné rozhraní a možnost návratu na předchozí rozhraní byla odebrána.


Inovace prostředí

Vylepšení efektivity widgetu předvyplněním hodnot polí daty z adresy URL widgetu. Eliminace nutnosti spravovat více widgetů pro téměř identické formuláře.  Lepší prostředí pro autory podpisů, protože pole, za která nejsou zodpovědní, jsou již předvyplněná.  Zákazníci mají možnost vytvořit jeden widget a segmentovat či předávat odpovědi příslušným zodpovědným osobám nebo analytikům.

Další podrobnosti se dozvíte zde >


Nastavení HIPAA pro klienty služby Document Cloud

Uživatelé, kteří pracují se službou Adobe Sign prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud a kteří vyžadují soulad se zákonem HIPAA, musí zaškrtnout políčko Soulad se zákonem HIPAA.

 • Přihlaste se do služby Adobe Sign přímo jako správce účtu ve službě Adobe Sign
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení HIPAA
 • Zaškrtněte políčko vedle možnosti Moje organizace vyžaduje soulad se zákonem HIPAA
 • Klikněte na tlačítko Uložit

Toto nastavení potlačuje upozornění vydávaná prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud.

Zákazníci, kteří se přihlašují do služby Adobe Sign přímo, nemusí toto nastavení povolit.

Uživatelé, kteří pracují se službou Adobe Sign prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud a kteří vyžadují soulad se zákonem HIPAA, musí zaškrtnout políčko Soulad se zákonem HIPAA.

 • Přihlaste se do služby Adobe Sign přímo jako správce účtu ve službě Adobe Sign
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení HIPAA
 • Zaškrtněte políčko vedle možnosti Moje organizace vyžaduje soulad se zákonem HIPAA
 • Klikněte na tlačítko Uložit

Toto nastavení potlačuje upozornění vydávaná prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud.

Zákazníci, kteří se přihlašují do služby Adobe Sign přímo, nemusí toto nastavení povolit.

Podrobnější konfigurace rozesílání připomenutí podpisu. Připomenutí můžete nakonfigurovat nejen na každý den nebo týden, ale rovněž na každý druhý den, na každý pracovní den, na každý třetí den a na každý pátý den!

Další informace o připomenutích získáte kliknutím sem >


Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum*

Správa souborů cookie v souladu s GDPR Vše 6. září 2018
Vylepšené rozhraní návrháře vlastního pracovního postupu Enterprise 6. září 2018
Widgety – vyplnění pomocí adresy URL Business a Enterprise 6. září 2018
Soulad se zákonem HIPAA pro účty ve službě Document Cloud Vše 6. září 2018
Rozšířené možnosti připomenutí Vše 6. září 2018
Vylepšená přístupnost Vše 6. září 2018


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4175944 Výskyt chyby „Volání API nemají oprávnění ke spuštění této operace“ při používání metody GET /libraryDocuments/ID pro sdílenou šablonu
4193231 Při spuštění sestavy ze systému back-end se nezobrazí sloupec „Volba zabezpečení příjemce“
4199103 Ovládání pomocí tabulátoru (stisknutím klávesy TAB nebo tlačítka DALŠÍ) nefunguje ve formulářích (polích formulářů) služby Adobe Sign správně
4201566 Určitá smlouva se druhému příjemci zobrazí jako prázdná
4203106 Adresa URL v nastavení odesílání zpráv autora podpisu se nepřevádí na hypertextový odkaz.
4210091 Změna parametrů sestavy změní pořadí barev na stupnici „střední čas dokončení“ řídicího panelu.
4212595 Při rychlém klikání na políčko Potřebuji podepsat na stránce odeslání MegaSign dojde k zaškrtnutí tohoto políčka, ale příslušné nastavení se neprojeví
4219812 Zrušené e-maily se neodešlou nahrazenému autorovi podpisu
4220682 Do prvního pole příjemce se doplní e-mailová adresa odesílatele
4223594 Stránka zobrazení smlouvy by neměla umožnit zobrazení odstraněných smluv
4223667 Při odeslání z integrací třetích stran někdy dojde k chybám transakcí
4223756 Část „Pokyny pro odesílatele“ nerozpozná klávesu Enter (zalomení řádku).
4223856 Pokud uživatel zákazníka provedl změnu, je pole „Upravil“ v historii systému back-end prázdné
4223902 Uživatel uvedený v kopii nedostává e-maily s každodenním připomenutím.
4223991 Autoři podpisů dostávají několik podepsaných a archivovaných kopií
4224477 Po odeslání nelze změnit způsob ověření autora podpisu.
4224769 Uživatelé s vypnutým odesíláním nemohou odesílat, pokud sdílejí s účtem, pro který je odesílání zapnuté
4224783 Při pokusu o přístup na kartu Historie na stránce Správa se zákazníkům zobrazuje chyba
4224835 Pole Chybějící podpis se zobrazuje na stránce vytváření, i když jsou pole podpisů přiřazena autorům podpisů.(s e-mailovou adresou zákazníka)
4227764 Prozkoumat problém, když se kanadské mobilní číslo zobrazuje jako pevná linka
4227839 Použít název společnosti na všechna uživatelská nastavení, která si neuchovávají svoji hodnotu
4227871 Určité mobilní číslo vyvolá chybu při použití možnosti Mobilní podepsání
4227886 MegaSign – zaškrtávací políčko Potřebuji podepsat je stále zaškrtnuté
4227894 V pracovních postupech nejsou rozpoznáni uživatelé uvedení v kopii a oddělení mezerou a šablony knihoven
4227959 Prozkoumat problém zákazníka z Norska – nebyla přijata textová zpráva mobilního podepsání
4228335 REST API v6 – e-mail vyžadovaný pro podpis nebyl odeslán, pokud byla odesílající osoba stejná osoba jako první autor podpisu
4228555 Pokud má proměnná MULTI_ACTION_ENABLED hodnotu true, nevrací volání get/agreements/id hodnotu participantid. Stejný autor podpisu je nahrazen více než jednou
4229533 Pole pro rozšířené hledání na stránce Správa je na několik minut neaktivní a uživatel nemůže hledat smlouvy.

Červen 2018

Inovace prostředí

Díky automatizaci pracovních postupů stihnete více práce

Vylepšení obchodních procesů vytvořených v Návrháři pracovního postupu služby Adobe Sign. Nové prostředí pro odesílání vlastních pracovních postupů má modernější zalamovatelný design, který je sladěn s rozhraním odesílání. 

Další informace o vylepšeních Návrháře pracovního postupu >

 

Upozorňujeme, že se toto prostředí v některých ohledech od rozhraní odesílání liší, protože funkce vlastních pracovních postupů umožňuje vkládat pokyny ke konfiguraci rozhraní odesílání.  Nové prostředí pro odesílání pracovních postupů umisťuje tyto pokyny v horní části stránky na rozdíl od klasického prostředí, ve kterém se nacházely vedle parametrů odesílání.

Kromě toho budou po aktivaci nového prostředí prostřednictvím návrháře pracovního postupu dostupné tyto nové funkce:

 • Použití šablon knihovny vyžadující, aby autoři podpisů používali digitální podpisy
 • Konfigurace ověření příjemců prostřednictvím kódu PIN v telefonu
 • Konfigurace definice skupin příjemců na stránce Odeslat
 • Připojování souborů z jakéhokoliv povoleného zdroje na stránce Odeslat

 


Podepisování jednoduchých formulářů pomocí digitálního ID

Pomocí nástroje Fill & Sign můžete podepisovat dokumenty nebo formuláře cloudovým digitálním podpisem bez ohledu na formát dokumentu.  Stačí nahrát smlouvu a umístit podpis.  

Všechny předchozí funkce produktu Fill & Sign budou samozřejmě nadále k dispozici.   Snazší už to být nemůže!

Další informace o nástroji Fill & Sign >

 

 

Přizpůsobení ověření pomocí SMS

Ověřovací proces pomocí SMS si můžete přizpůsobit názvem společnosti a zajistit tak, že příjemci budou vědět, že číslo PIN pochází z vaší společnosti.

Další informace o této nové funkci >

 

 

Rozšířené dodržování předpisů

GDPR

Správci zákaznických účtů mohou zajistit naprostý soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie prostřednictvím přímé kontroly nad údaji shromažďovanými od autorů podpisů. Správci soukromí jsou oprávněni odebírat informace o uživatelích z řad zaměstnanců ze systému a rovněž odstraňovat smlouvy od autorů podpisů, kteří již nejsou potřební pro obchodní operace.

Přehled souladu s nařízením GDPR naleznete zde >

 

K dispozici jsou tři nástroje, které poskytují podporu pro nařízení GDPR:

 • Odstranění smlouvy – správci soukromí jsou oprávněni vyhledat e-mail příjemce, zkontrolovat nalezené smlouvy a odstranit ty, které již nemají žádnou hodnotu

 

 

Vylepšení pro biofarmacii

Dodržování požadavků předpisu 21 CFR Part 11 u každého zákaznického pracovního postupu ve vašem účtu. 

Návrhář pracovního postupu nyní podporuje digitální podpisy.

Pokud je aktivní funkce Vynucené ověření identity, je nutné, aby uživatel po kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat provedl ověření.  

 • Konečné ověření může na vyžádání odebrat manažer pro úspěch zákazníků

 

Metoda Ověřování službou Adobe Sign ve výchozím nastavení vloží e-mailovou adresu příjemce do panelu ověření.

 • Manažer pro úspěch zákazníků může výchozí akci nakonfigurovat tak, aby pole s e-mailem zůstalo prázdné

 

Přehled biofarmacie naleznete zde >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign je plně v souladu s požadavky programu FedRAMP Tailored pro všechny uživatele a úrovně služeb.

 

 

Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Vylepšené ovládání cloudových podpisů

Dodatečná granularita funkce předběžného výběru cloudového podpisu. Správci získají kontrolu nad tím, které poskytovatele digitálního ID autoři podpisu uvidí na základě toho, zda jsou internisté nebo externisté organizace využívající službu Adobe Sign.

Zákazníci ve vztahu s omezeným poskytovatelem (např. bankovní ID) musí takovému poskytovateli doručit ID účtu, aby mohli získat přístup k poskytovateli digitálního ID. ID účtu naleznou externí autoři podpisu v části Možnosti.

Další informace o výběru poskytovatele ID získáte zde >

 

 

Podpora RSA-PSS

Podpora bezpečnějšího algoritmu podpisu. Soulad s německými požadavky na kvalifikovaný elektronický podpis.

 

 

Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Integrace s rozhraními API REST v6 a webhooky

Službu Adobe Sign lze nyní integrovat rychleji a získat nové funkce díky nástrojům API nové generace, včetně zcela nového prostředí pro správce webhooků, kde lze vytvářet nabízená oznámení, která lze používat k aktualizaci řídicích panelů a spouštění dalších procesů.

 


Adobe Sign pro Microsoft Dynamics CRM v7

Své prodejní týmy můžete vybavit zcela novým uživatelským prostředím, které jim umožní rychleji uzavírat obchody, a kontakty na zákazníky ze sítě LinkedIn. Dále můžete zcela automatizovat svůj proces od nabídky po platbu tím, že Adobe Sign vložíte do pracovních postupů Microsoft Dynamics.

Všechny příručky jsou uvedeny na stránce integrace s Dynamics >

 

 

Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Zlepšení automatizace pracovních postupů Enterprise 11. června
Podepisování jednoduchých formulářů pomocí digitálního ID Vše 11. června
Přizpůsobení SMS Business a Enterprise 11. června
GDPR Vše 11. června
Vylepšení pro biofarmacii Enterprise 11. června
FedRAMP Tailored Vše 11. června
Vylepšené ovládání cloudových podpisů Business a Enterprise 11. června
Podpora RSA-PSS Vše 11. června
REST API v6 s webhooky Enterprise 11. června
Adobe Sign pro Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise 11. června

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4022024 Vylepšené prostředí přihlašování na kartě Správa, když uživatelé několikrát použijí stejnou smlouvu
4181842 Opraven problém, kdy se smlouva pro příjemce nezobrazila na kartě Správa, pokud byla příjemcem skupina
4181927 Opraven problém, kdy automatická delegace správně nepřevedla smlouvu delegující osoby, a ta se do seznamu příjemců zahrnula více než jednou
4183019 Lepší podpora bez souborů cookie pro zařízení Apple při interakci s ovládacími prvky
4196244 Vylepšená funkce „Nahradit autora podpisu“, která umožňuje uvedení stávajících příjemců více než jednou
4198442 Opravena chyba, která v rozhraní POST/Agreement REST API mohla způsobit reakci „nesprávný požadavek“
4201635 Vylepšeno zpracování polohy GPS
4202778 Opraven problém, kdy se výchozí data v poli mohla přenést do dokumentu, pokud se pole přesunulo
4204328 Opraven problém, kdy nebylo možné odebrat z nové šablony smlouvy soubory s velmi dlouhými názvy
4207846 Opraven problém, kdy se znaky s diakritickými znaménky občas nahlašovaly jako neznámé znaky
4208002 Opraven problém s konfigurací, který mohl mít za následek nevyplnění důvodů zamítnutí smlouvy ve zprávách
4209645 Opraven problém, kdy biometrické podpisy v objektu digitálního podpisu mohly způsobovat zablokování procesu podpisu
4210095 Přidán vodoznak na stránku transakce za účelem identifikace ukázkové transakce
4210491 Opraven problém s knihovnou, kdy připojený dokument z knihovny mohl způsobit nesprávné spuštění pracovního postupu
4211295 Opraven problém, který blokoval podpisy nástroje Fill & Sign, pokud byly zakázány ručně nakreslené a obrazové podpisy
4211537 Opraven problém, kdy ovládací prvky neuložily nastavení rolí pro pole
4211656 Vylepšena data ukončení platnosti, která jsou svázána s časem vytvoření smlouvy
4212722 Opraven problém, kdy nebyly vždy vynucovány důvody zamítnutí při zamítnutí ze stránky správy
4213328 Lepší přístup pro lidi, kteří při podepisování používají čtečky obrazovky
4215256 Vylepšení způsobu, jakým mohou čtečky obrazovky přistupovat k vyskakovacímu obsahu při podepisování dokumentů
4215416 Srozumitelnější překlad portugalštiny pro e-maily s výzvou k podpisu
4215419 Vylepšené zobrazení popisků u polí, která mají delší zobrazovaný obsah
4215906 Opravena podmínka, při které se mohly zrušené ovládací prvky vrátit do stavu Odesláno k podpisu, pokud původní autor podpisu po zrušení ověřil svůj podpis
4216325 Vylepšená funkce pro skupinové správce pro hromadné přidávání uživatelů prostřednictvím souboru CSV
4217578 Opraven problém s přesměrováním po podpisu, kdy se digitální podpisy aplikovaly v přesměrování se zpožděním 0 sekund
4218427 Opraven problém, kdy ovládací prvky nemohly odeslat externí kopii archivu, pokud se archivní e-mail změnil po publikování ovládacího prvku.

Duben 2018

Předem nakonfigurovat nastavení podpisu pro nařízení ručního podpisu na mobilních zařízeních. Podepisující obdrží na své mobilní zařízení textovou zprávu a mohou se podepsat prstem nebo stylusem.


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4192638 Opravena chyba, kdy podmínečná pole pro přílohu neumožňovala odeslání v prohlížeči Safari
4196239 Opravena chyba s nesprávnou identifikací umístěných polí podpisů Mega Sign v šablonách
4197658 Vylepšeny adresy URL pro přihlašování a odhlašování služby SAML, aby podporovaly další parametry
4204151 Opraven výjimečný problém, kdy pole formuláře přemístí jednu stránku, pokud je přidáno více šablon
4207445 Vylepšeno upozornění na zrušení smlouvy, pokud je zamítající strana součástí hybridního pracovního postupu
4208213 Vylepšeno podepisování pomocí widgetu v prohlížeči Safari, když nejsou povoleny soubory cookie
4208237 Vylepšeny možnosti stahování dokumentů podpory v původním formátu
4208421 Vylepšen převod dokumentů Excel do formátu PDF
4209132 Opraven problém, kdy bylo formátování polí dat pro některé transakce API nepřijatelné
4209983 Opraven problém, kdy podmíněná zaškrtávací políčka nesprávně načítala výchozí hodnoty pro textová pole
4212432 Opraven problém, kdy v určitých případech při volání REST API nebylo přijatelné místní nastavení
4215323 Opraven problém, kdy ve výjimečných případech nebyla správně vykreslena pole podepisujícího
4215324 Opraven problém, kdy externí uživatelé archivu neobdrželi konečný soubor PDF
4215418 Opraven konflikt viditelnosti, kdy nebyly sdílené dokumenty při omezených pravidlech viditelnosti viditelné pro příjemce
4215420 Opraven problém písma, kdy byla textová pole umístěna na stejné místo dokumentu jako pole podpisů

Březen 2018

Biologie – dodržování předpisů

Dodržování požadavků předpisu FDA 21 CFR Part 11, globálně používaného standardu týkajícího se elektronických záznamů a podpisů v biofarmaceutickém průmyslu. Dodržování požadavků CFR21 je dnes možné pouze pomocí digitálních podpisů. Tato verze rozšiřuje vaše možnosti tím, že umožňuje dodržování požadavků předpisu CFR21-11 pomocí následujících funkcí:

phone_auth_-_9_3

 

 • Důvody podepsání zahrnující vlastní vstup nebo výběr položky z předdefinovaného seznamu:
reason_pick-list-93
 • Vynutit místní časové razítko – Zobrazovat čas zabezpečeného podepsání jako vizuální komponentu bloku podpisu s použitím místního časového pásma. Odkaz na čas je uložen do dokumentu a zaznamenán v protokolu auditu.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association je standard digitální identity a digitálních podpisů určený pro globální farmaceutický a biotechnologický průmysl a zdravotnictví. Adobe Sign je certifikovaný produkt splňující všechny požadavky certifikace produktů a služeb SAFE-BioPharma. Toto řešení rovněž zajišťuje shodu s požadavky předpisu FDA 21 CFR Part 11, a to používáním digitálních podpisů společně s ověřováním založeným na certifikátech vydaných poskytovateli, jako např. TransSped.


Formuláře

Shromažďujte platby jednoduše a bezpečně – jako například smluvní poplatky, dary a online objednávky – zatímco příjemci vyplní a podepíší formuláře. Vyžaduje obchodní účet Braintree.

Dostupné pro zákaznické účty v datových centrech NA, EU a AU.

calculated_field-93

Další možnosti využití funkce Fill & Sign. Kromě vyplňování a podepisování dokumentů, které vám posílají jiní uživatelé, můžete nyní jednoduše vyplnit formulář, aniž byste do něho přidali podpis.

sender_-_manage_page-93


Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Shodu s firemními standardy zajistíte výběrem jednoho či několika cloudových poskytovatelů digitálních ID prostřednictvím nabídky Účet:Správce.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Řízení digitálních podpisů na úrovni skupiny

Správci skupin mohou nyní řídit předvolby digitálních podpisů pro své specifické firemní procesy. Zobrazujte nebo skrývejte v prostředí autorů podpisů pole formulářů s digitálními podpisy, požadujte po autorech podpisů uvedení důvodu podepsání a další.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


Podepisování pomocí bankovního ID ve Švédsku

Snadné získávání podpisů od zákazníků a partnerů ve Švédsku. Více než 6,5 milionu lidí ve Švédsku se může bezpečně podepisovat pomocí digitální identity přidělené jejich bankou. Registrace ani stahování nejsou nutné.

bank_id_authentication-93

V průběhu března a dubna začnou být dostupná digitální ID od několika již dříve oznámených partnerů.

Používejte svoje heslo do služby Adobe Sign jako druhotné ověření. Dokonalé řešení pro interní autory podpisů, kteří mají účet ve službě Adobe Sign.


Inovace prostředí

Získávejte soubory z úložiště Microsoft OneDrive. Odesílatelé mohou odeslat soubory při odeslání k podpisu. Autoři podpisů mohou přistupovat do služby OneDrive a odesílat obrázky, které se zobrazí v dokumentu jako obrázky, razítka nebo licence.

add_files_-_9_3

Aplikace Adobe Sign i nadále vylepšuje prostředí pro odesílatele používající různé velikosti obrazovek. V této verzi byla domovská stránka a obrazovka Správa optimalizovány pro plynulé přeformátování na obrazovkách libovolných velikostí.

wide_manage_-_9_3

Rozšiřte přizpůsobení e-mailu pomocí dvou nových šablon. Nyní máte kompletní kontrolu nad e-mailovými šablonami sloužícími k odesílání připomenutí lidem, kteří ještě nepřipojili svůj podpis nebo ke zrušení požadavku na podepsání. Jedná se o rozšíření stávajících možností přizpůsobení pro požadování a potvrzování podpisů. Přizpůsobení poskytované prostřednictvím profesionálních služeb Adobe.


Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Biologie – dodržování předpisů

Enterprise 16. března – na základě požadavku 
Online platby Business a Enterprise 16. března – na základě požadavku 
Prosté vyplnění s funkcí Fill & Sign Vše 16. března
Předvolba poskytovatele cloudového podpisu Business a Enterprise 16. března
Řízení digitálních podpisů na úrovni skupiny Business a Enterprise 16. března
Podepisování pomocí bankovního ID ve Švédsku Business a Enterprise 16. března
Integrace služby OneDrive Vše 16. března
Adaptivní prostředí stránky Vše 16. března
Rozšířené přizpůsobení e-mailu Enterprise 16. března – na základě požadavku
Ověřování službou Adobe Sign Enterprise 16. března – na základě požadavku


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4189092 Opraven formát data pro zákazníky v EU v části Archivováno stránky Správa
4194130 Opraven problém, při kterém vzájemně si odporující metody ověřování způsobily v pracovních postupech zobrazení prázdné rozevírací nabídky Ověření
4195998 Opraven stav, který mohl způsobit zobrazení chyby serveru šablonami polí formuláře
4198332 Vylepšeno rozvržení návrháře pracovního postupu v oblasti velikosti pole a rozestupů
4198567 Vylepšeno umístění přepínacího tlačítka
4198771 Opraven stav, kdy správci skupin nemohli aktualizovat e-mail pro uživatele ve svých skupinách
4202918 Opraven stav, do kterého mohli uživatelé přejít a který zablokoval úpravy hodnoty názvu v případě, že byla povolena služba SAML.
4204219 Opraven problém, kdy nebyla při ověření pole Regex respektována vlastnost hřebenového pole
4205020 Vyřešen problém se šablonami pracovních postupů v případě odebrání všech polí libovolného účastníka
4207981 Opraven problém, při kterém nemohli uživatelé v centru AU1 používat funkci jednotného přihlášení s protokolem Oauth
4209279 Aktualizován formulář W-9 v knihovně Adobe Sign

Listopad 2017

Nyní dostupné v plánech Business a Enterprise ve všech datových centrech. Služba Adobe Sign automaticky rozpozná pravděpodobná pole formuláře, abyste je mohli snadno přidat do dokumentu a dokončit práci jen v několika krocích.

Candidate Field Flag-Sept

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4203690 Opraven problém, kdy nelze připojit tři nebo více šablon k jedné transakci.
4202659 Opravena velikost písma u polí příloh, když je popisek pole menší než deset znaků
4202630 Opraven problém nemožnosti vyřešit adresy URL zpětného volání, pokud nejsou ukončeny lomítkem
4200277 Opraven problém, kdy při samostatném stahování hlásí protokoly auditu chybu 500
4199264 Opraven problém, kdy byli noví uživatelé SAML směřováni na chybnou instanci, což generovalo chybovou zprávu
4198517 Opraven problém s widgety zobrazujícími jméno a společnost autora widgetu na kartě Spravovat namísto Podepisující.
4194226 Aktualizován formulář I-9 v knihovně Adobe Sign
4187044 Vyřešen problém, kdy se nové pracovní postupy neukládají správně

Září 2017


Lepší dodržování požadavků

Splňte nejvyšší stupeň požadavků nařízení eIDAS Evropské unie pomocí Adobe kvalifikovaných časových razítek, která jsou certifikovaná na Důvěryhodných seznamech Evropské unie (EUTL). Služba Adobe Sign nyní v Evropě přidává kvalifikovaná časová razítka k dokumentům podepsaným digitálními podpisy, a tím zajišťuje dlouhodobé ověřování podpisu (LTV) po dobu až deseti let.

e-IDAS cert

Splňujte požadavky dlouhodobého ověřování podpisů kdekoli na světě. Služba Adobe Sign může být na požádání nastavena tak, aby spolupracovala i s ostatními poskytovateli časových razítek. Poskytovatel je podřízen souhlasu společnosti Adobe. 

Enabled Custom Time Stamp

Ověřujte podepisující s vysokou jistotou. Nyní si můžete zvolit ze tří různých poskytovatelů digitálních identifikátorů: InfoCert, Intesi Group a Trans Sped. Vítáme také nového partnera v Japonsku, společnost Seiko.

Nové datové centrum v Indii (IN1)

Zachovávejte požadavky Indie na online správu dat. Nové účty služby Adobe Sign v Indii nyní spravují data bez ohledu na státní hranice.

Splňujte přísný zákon elektronického podpisu v Indii. Noví držitelé účtu služby Adobe Sign v Indii mohou umožnit bezpečné podepisování pomocí vládou vydaného čísla identity Aadhaar. Registrace ani stahování nejsou nutné.

Aadhaar ID Panel


Poskytněte lepší uživatelské rozhraní

Podepisujte formuláře rychle a bezchybně. Nyní mají formuláře a podpisová pole pro jednotlivé příjemce svou barvu, takže můžete zkontrolovat správnost rozvržení jedním pohledem.

Release Notes Image

Připravujte dokumenty a formuláře rychleji. Nyní dostupné v plánech Business a Enterprise ve všech datových centrech s výjimkou NA1. Služba Adobe Sign automaticky rozpozná pravděpodobná pole formuláře, abyste je mohli snadno přidat do dokumentu a dokončit práci jen v několika krocích.

Candidate Field Flag-Sept

Vybírejte z šesti různých písem pole formuláře, aby lépe odpovídala uspořádání dokumentu, když vytváříte nebo upravujete textová pole formuláře v prostředí pro vytváření. Nově jsou přidaná tři písma: Roboto, Lato, Slabo 13 px. 

~ Release Notes

Úspora času při zadání chybné osoby. Odesílatelé nyní mohou vybrat nového příjemce a současně zachovat původního, nebo jej zcela nahradit novým příjemcem.

Nav to Setting in Account2

Změny v poznámce

Vzájemná podpora SSL pro smluvní oznámení

Vylepšete ochranu soukromí finančních služeb a dalších důležitých transakcí sdílených pomocí oznámení. Zašifrujte transakce pomocí firemního privátního klíče namísto klíče od Adobe. 

Jak už jsme oznámili v květnu, byla ukončena klasická verze stránky Odeslat a nová verze se stala standardní pro všechny účty.

V2-V3 together-9-2 Release Notes

Spolu se změnou stránky Odeslat pro metodu získání fyzického podpisu pracovní postup písemného podpisu oficiálně nahrazuje původní postup s využitím faxu, a to pro všechny účty.

Three Steps


Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Časová razítka vyhovující nařízení eIDAS

Všechny plány – pouze oddíl Evropské unie

23. 9. 2017

Nastavitelné služby časového razítka

Pouze Enterprise

Aktivace na žádost. Poskytovatel je podřízen souhlasu společnosti Adobe.

Rozšíření poskytovatelů identity pro cloudové digitální podpisy

Všechny plány

23. 9. 2017

Podepisování Aadhaar

Pouze Enterprise – pouze oddíl IN – Vyžaduje dodatečný souhlas

23. 9. 2017

Barevné značení polí příjemců

Všechny plány

23. 9. 2017

Nová písma pole formuláře

Všechny plány

23. 9. 2017

Vylepšení nahrazení současného příjemce

Všechny plány

23. 9. 2017

Automatická detekce pole formuláře

Všechny plány – Vyjma NA1

23. 9. 2017

Přechod všech uživatelů na nové prostředí pro odesílání a vytváření

Všechny plány

23. 9. 2017

Pracovní postupy psaného podpisu

Všechny plány

23. 9. 2017


Integrace

Posílejte smlouvy přímo z aplikace Outlook nebo pro podpis vám zaslaných dokumentů použijte funkci Vyplnit a podepsat, to vše bez nutnosti ručního převodu dokumentu do prostředí služby Adobe Sign. Dostupná je také funkce, která vám umožní zkontrolovat stav poslední smlouvy, kterou jste odeslali.

14Email as a template

Otevřete jakýkoli dokument Microsoft Word nebo PowerPoint a odešlete ho jako smlouvu přímo ze zobrazení dokumentu. Dokument se automaticky připojí, stačí jen přidat příjemce do panelu doplňku a zvolit možnost Odeslat k podpisu.

RHP Docs

Uživatelé služby Microsoft Teams mohou odeslat smlouvu prostřednictvím svého osobního účtu služby Adobe Sign přímo z rozhraní Teams. Služba Adobe Sign Bot vám také umožňuje přístup k posledním aktivitám smluv.

teams_release_notes

Služba Adobe Sign nabízí uživatelům Flow 12 akcí, které mohou použít pro automatickou správu dokumentů, proces podepisování a notifikace aktivované jinými aplikacemi, jako je Dropbox, OneDrive či SharePoint.

Release notes - Rebranded

Nejnovější verze populární integrace Dynamics přináší významné změny používání šablon pro automatickou konfiguraci smluv, včetně možnosti automatického odeslání smlouvy bez jakékoli uživatelské interakce!

1Contact Menu part

Integrace služby Adobe Sign do služby Microsoft SharePoint představuje výkonné řešení vytváření, odesílání, sledování a spravování elektronických podpisů přímo z knihoven nebo seznamů služby SharePoint. 

- Release Notes version

Nový vysoce poptávaný balíček, který umožňuje správcům služby ServiceNow nainstalovat a nastavit funkce služby Adobe Sign pomocí vlastních položek katalogu a pracovních postupů.

Release Notes version


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4156581 Opraven problém, kdy přizpůsobení barvy hypertextového odkazu nebylo jednotné ve všech prohlížečích
4168220, 4168908 Opraveny některé dánské lokalizace během procesu podepisování
4173394 Opraven problém přesměrování některých uživatelů během připojování na podporu
4180230, 4188110 Opraven problém, kdy se stažené zprávy s lokalizovanými názvy stahovaly bez správné přípony souboru
4180337 Opraven problém, kdy byly převáděny speciální znaky apostrofů ve jménech v SMS zprávách
4182419 Vylepšeno usnadnění přístupu při používání pouze klávesnice
4182759 Opraven problém, kdy Mega Sign mohl při odesílání převádět pole Účastníka 1 na předvyplněná.
4183975 Vylepšeny výsledky rozhraní REST API pro smlouvy s výsledky nedoručeného e-mailu
4185619 Opraven problém s podmínečně viditelnými poli a více přepínacími tlačítky
4185655 Vylepšena operace Modulo, když byla používána s velmi vysokými čísly
4186116 Zlepšen čas odpovědi u volání rozhraní REST API
4187633 Saúdská Arábie (+966) přidána na seznam kódů zemí pro telefonické ověřování
4187756 Opraven problém, kdy vybrané zprávy používaly rozšířenou sadu dat
4188541 Vylepšena analýza tagu textu zprava doleva
4189462 Opraven problém analýzy šablon zpráv a vícečetných dvojitých uvozovek
4189478 Opraven problém analýzy při použití apostrofů v heslech pro PDF razítka
4189917 Vylepšena francouzská lokalizace
4189940 Vylepšeno denní e-mailové připomenutí tak, aby se nepřekrývalo s původním e-mailem Podepište
4190842 Vylepšeny překryvné popisky při najetí myší na pruhové grafy zpráv
4191274 Vylepšeno zasílání zpráv při pokusu o stažení smlouvy, která byla odstraněna kvůli zásadě uchovávání dat
4191314 Vylepšena lokalizace stránky Zprávy
4191373 Opraven problém se zarovnáním mezi obrázkem a polem souboru přílohy
4191803 Opraven problém, kdy widgety s více podepisujícími osobami mohly zobrazovat všechna pole jako podepisující widgetu
4192092 Opraven problém, kdy mohly některé měnové hodnoty ovlivnit podmínečně viditelná pole
4192179 Opraven problém s přidělováním polí, když je odesílatel zahrnut do souběžného pracovního postupu více podepisujících
4192951 Vylepšen proces e-mailové notifikace během úpravy widgetů
4193318 Vylepšen formát časového razítka ve zprávách formátu CSV
4194298 Vylepšení správy chyb textových značek, které měly deformované direktivy
4195286 Vylepšeno vypršení platnosti smluv Mega Sign
4195474 Opravena situace, kdy zrušení sdílené smlouvy zobrazovalo neošetřenou chybu
4196191 Opraven problém, kdy počítaná data měnila formátování
4196390 Opraven problém, kdy se používaly obecné miniatury, pokud byly v e-mailech povolené miniatury založené na formátu doc
4196742 Vylepšena funkce vyhledávání na stránce Správa
4197158 Vylepšena spolehlivost načítání velmi starých dokumentů přes rozhraní API
4197357 Opraven problém v rozhraní API, kdy docházelo k převodu znaku „&“ v přesměrovaných adresách URL na „&“
4199335 Opraven problém, kdy smlouva mohla odeslat dva e-maily upozornění místo jednoho

Červenec 2017


Aktualizace ohledně dostupnosti funkcí v květnovém vydání

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Záznam podpisů napříč zařízeními

Vše

Dostupné

Cloudové digitální podpisy

Vše

Povolena na žádost

Přizpůsobitelné e-mailové šablony

Adobe Sign – Enterprise

Na žádost

Nové role příjemců

Adobe Sign – Enterprise

Dostupné

Nový pracovní postup psaného podpisu

Vše

Dostupné

Fill & Sign

Vše

Dostupné

Vložené obrázky

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Dostupné

Razítka

Vše

Dostupné

Nové rozhraní pro odesílání pro zabudované integrace

Adobe Sign – Enterprise

Dostupné

Vylepšení využitelnosti prostředí pro vytváření

Vše

Dostupné

Automatická detekce polí formuláře v prostředí vytváření

Vše

Povolena všem

Adobe Sign Business a Enterprise v instanci NA1
povolena na žádost

Nový prvek Vytvořit šablonu

Vše

Dostupné

Vylepšení vytváření widgetů

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Dostupné

Vynucené přečtení podmínek používání a právo požadovat podpis na papíře

Vše

Dostupné

Skrytí nápovědy pro podepisování

Adobe Sign – Enterprise

Dostupné

Skenování a podepisování

Vše

Dostupné

Řídicí panel pro lepší sledování a správu

Vše

Dostupné

Režim čtení v systému iOS

Vše

Dostupné

Widget pro mobilní sledování v systému iOS

Vše

Dostupné

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4187757

Opravena chyba, kdy se v podpisu razítka nezobrazoval titul a společnost poslední podepisující osoby
4189255 Přidán kód pro lepší zpracování výpočtů s více než jedním desetinným místem
4189548 Vylepšeno dynamické aktualizování možností stránky v rámci jedné relace
4189895 Opraven problém, kdy aktualizace uživatelů prostřednictvím souboru CSV nepřipojila správně správce účtů k uživatelům, pokud byli označeni
4191249 Vylepšeno zasílání zpráv pro přiložené dokumenty, když příjemci přikládají soubor, ale zpozdí podepsání o více než 90 dní
4191265 Vylepšeno ověřování SAML pro příjemce, když jsou smlouvy zasílány mezi instancemi
4191323 Vylepšen proces rozdělení velkých počtů souborů v e-mailu podepsaných a archivovaných
4191424 Opravena zpráva příjemcům „Delegující osoba“ po delegování
4191994 Opraven problém, kde ne vždy pole Podpis správně překrývalo text značky
4192346 Opraven problém s počítanými poli, když jsou přiřazena „komukoli“ jako role příjemce pole
4193031 Vylepšena interakce s předběžně vyplněnými poli, když je povolena omezená viditelnost dokumentu
4194140 Opraven problém, kdy byl obsah zprávy znovu poslán dle výchozího nastavení, poté co byl ke smlouvě připojen soubor

Květen 2017

Objevte nové cesty automatizace podnikových procesů s novými výkonnými volbami, které nabízejí pokrytí vyššího počtu případů použití napříč vaším podnikem.

Využijte nové role příjemce a získejte dokonalou kontrolu nad postupem práce s dokumenty. Tato aktualizace začleňuje tři nové role: akceptor, certifikovaný příjemce a osoba vyplňující formulář (každá doplněna o roli delegující osoby)

Signer Option

Nespokojte se pouze s pracovním postupem vyplňování a podepisování. Umožněte účastníkům kliknutím schvalovat či přijímat, vyplňovat formulář bez podepisování nebo delegovat akci na někoho jiného. Volby nastavení zahrnují také možnost přidat příjemce na kopii.

CreateAWidgetReleaseNotes

Umožněte účastníkům přidávat do dokumentu nebo formuláře viditelný obrázek, jako je profilový obrázek nebo obrázek řidičského průkazu. Autoři formulářů mohou do svých dokumentů snadno přidávat velikostně upravitelná vyhrazená místa pro obrázky. Podepisující osoby nahrají obrázek, jehož velikost se dynamicky upraví podle místa. Vložené obrázky je možné samostatně extrahovat, což je praktické u podnikových procesů, které potřebují shromažďovat obrázky.

Placed Image

Zrychlení přípravy dokumentů. Prostředí pro vytváření, je-li aktivováno, automaticky rozpoznává pole formulářů a přidává je do dokumentů. Autoři mohou pole přijmout nebo změnit, a pokud je třeba, také přiřadit příjemce.

Candidate Field Flag

Vylepšení využitelnosti prostředí pro vytváření

Vylepšujeme prostředí pro vytváření, aby bylo snazší porozumět polím vztahujícím se k příjemcům, a aby bylo možné měnit typy polí (podpis, datum, titul atd.) v rámci vlastností polí.

AuthoringImprovments9_1


Seznamte se s nejnáročnějšími požadavky na ověřování totožnosti a dodržování předpisů. Získejte flexibilitu a kontrolu potřebnou k vytváření podpisových a schvalovacích procesů, které splňují náročné normy.

Nabídněte snadno použitelné a vysoce spolehlivé webové a mobilní podpisové rozhraní díky otevřeným digitálním identifikátorům splňujícím standardy a ty nejpřísnější předpisy. Podepisující osoby si volí své identifikátory založené na certifikátech zcela v rámci nativního podpisového rozhraní.

RCS Choice9_1

Dodržujte podnikové procesy, které vyžadují obchodní razítka, jako je razítko „přijato“, firemní razítko či razítko Hanko v Japonsku.  Nové pole razítko je alternativou pro pole podpis. Máte možnost jej používat spolu s běžným podpisem nebo místo něj. Příjemci jednoduše během podepisování jednou nahrají obrázek a ten se automaticky replikuje do všech polí pro razítko v dokumentu. 

Stamps pre-post placment-new

Získejte pro psané podpisy přesnost a kontrolovatelnost elektronického podepisování. Umožněte autorům podpisů vyplňovat, tisknout, podepisovat, skenovat a vracet dokumenty bez použití faxu. Veškeré záznamy a správa probíhají elektronicky, takže získáte čitelný text a k tomu údaje o ověření autora podpisu v protokolu auditu.

Three Steps

Vynucené přečtení rozšiřuje funkci Výslovného souhlasu, která zajišťuje informovaný souhlas ze strany příjemce, protože příjemce musí otevřít dokument Podmínky používání a právo požadovat podpis na papíře předtím, než může v procesu přejít k podepisování.

Forced Review Accepted

Služba Adobe Sign nativně nabízí podepisujícím osobám pomoc s orientací v polích a zvýrazňuje pole, která je třeba vyplnit.  Pokud však toto rozhraní s nápovědou nepotřebujete, máte možnost jej deaktivovat.

Hide Navigation small


Poskytněte zákazníkům a zaměstnancům výjimečné rozhraní, které funguje napříč zařízeními. Umožněte jim bez námahy přecházet mezi stolním počítačem, tablety a chytrými telefony, aby mohli udržovat svůj podnik v chodu odkudkoli.

Podepisujete-li dokument na stolním počítači, odešlete požadavek na své mobilní zařízení, kde můžete použít stylus (nebo prst), a získat tak čistý obrázek podpisu, který jedním klepnutím připojíte ke smlouvě.

phone

Nastavení moderního rozhraní

S květnou verzí končí klasické rozhraní. Uživatelům napříč plány se jako výchozí zobrazí nové rozhraní Adobe Sign – což platí i pro prostředí pro odesílání a vytváření.

Pro stránku Vytvořit šablonu jsme použili nové dynamické uživatelské rozhraní, které uživatelům dovoluje snadněji vytvářet šablony na různých zařízeních s odlišnou velikostí obrazovky.

CreatTemplateUI 9_1

Nástroj Podepisuji pouze já je nahrazen nástrojem novým s názvem Fill & Sign. Nový vzhled nabízí přeformátovatelnou strukturu, která lépe vyhoví široké škále zařízení a velikostí obrazovky. Nová funkce zahrnuje možnost nahrávat a vyplňovat formulářová data, odesílat kopii dokumentu druhé straně a mít k dispozici záznamy o obsahu vložených polí.

Complete form

Zákazníci v oblasti integrace/API, kteří mají stránku Odeslat začleněnu v aplikaci, získají stránku Odeslat namísto klasické stránky. Mnoho nových funkcí objevujících se v nových verzích závisí na architektuře nové stránky Odeslat, takže přechod na novou verzi stránky, kterou s sebou přinese API, otevírá stávajícím zákazníkům API nové funkce.

release notes

Obohaťte značku společnosti o plnou HTML kontrolu nad obsahem a rozložením e-mailů „Podepište“ a „Podepsáno a archivováno“, která zahrnuje obrázky reklamních panelů, vlastní zprávy a další práci s vizuálními prvky. Mohou být účtovány poplatky za odborné služby.


Aplikace Adobe Sign Mobile

Umožněte členům týmu zvládnout více práce na mobilních zařízeních. Urychlete plnění úkolů a zjednodušte si život díky novým přelomovým možnostem, které přináší mobilní aplikace Adobe Sign.

Skenování a podepisování Android || iOS

Přejděte od papíru na elektronické podpisy – v rekordním čase.  Rychle převeďte libovolný papírový dokument do formátu PDF a odešlete ho k rychlému elektronickému podpisu.

Přečtěte si lehce text psaný malým písmem ještě před podpisem díky možnosti přeformátování jedním klepnutím v režimu čtení. Velikost textu můžete zvětšovat a zmenšovat

Řídicí panel s rozšířením sledování a správy Android || iOS

Sledujte a spravujte postup dokumentu, ať už jste kdekoli. Nové rozšířené uživatelské rozhraní přináší lepší přehled o stavu smlouvy a umožňuje uživatelům rychle odeslat připomenutí, pokud je třeba.

Sledujte a spravujte důležité informace bez toho, abyste museli otevírat mobilní aplikaci Adobe Sign. Přidejte si widget na domovskou obrazovku a získejte okamžitý přehled o stavu smlouvy nebo možnost odeslat požadavek na podpis nového dokumentu.


Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Záznam podpisů napříč zařízeními

Vše

Polovina června

Cloudové digitální podpisy

Vše – Aktivace na žádost

Polovina června

Přizpůsobitelné e-mailové šablony

Adobe Sign – Enterprise

Na žádost

Nové role příjemců

Adobe Sign – Enterprise

Dostupné

Nový pracovní postup psaného podpisu

Vše

S uvedením na trh

Fill & Sign

Vše

Polovina června

Vložené obrázky

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

S uvedením na trh

Razítka

Vše

S uvedením na trh

Nové rozhraní pro odesílání pro zabudované integrace

Adobe Sign – Enterprise

S uvedením na trh

Vylepšení využitelnosti prostředí pro vytváření

Vše

S uvedením na trh

Automatická detekce polí formuláře v prostředí vytváření

Výchozí pro úroveň jednotlivců a týmů

Dostupné na vyžádání pro služby Business a Enterprise

Polovina června

Nový prvek Vytvořit šablonu

Vše

S uvedením na trh

Vylepšení vytváření widgetů

Adobe Sign – Enterprise: schvalovatel, akceptor, osoba vyplňující formulář, delegující osoba a příjemce na kopii

Adobe Sign – Business: pouze schvalovatel a příjemce na kopii

S uvedením na trh

Vynucené přečtení podmínek používání a právo požadovat podpis na papíře

Vše

S uvedením na trh

Skrytí nápovědy pro podepisování

Adobe Sign – Enterprise

S uvedením na trh

Skenování a podepisování

Vše

Dostupné

Řídicí panel pro lepší sledování a správu

Vše

Dostupné

Režim čtení v systému iOS

Vše

Dostupné

Widget pro mobilní sledování v systému iOS

Vše

Dostupné

Datum vydání do Instance

Výskyt Datum vydání
NA1 23. května 2017
NA2 24. května 2017
EU1 25. května 2017
JP1 24. května 2017
AU1 24. května 2017

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4111915

Opraven problém v prohlížeči Safari, kde se část automaticky vyplněného obsahu neukládala do hodnot polí

4141349

Opraven problém, kdy se textová značka transactionID správně nereplikovala napříč více poli.

4155962

Opraven problém, kdy některá pole s více řádky ztrácela obsah, pokud byl dokončený dokument znova nahrán k novému procesu podepisování.

4172366

Zlepšení registrační logiky u zkušebních účtů.

4173477

Zlepšení funkce změny velikosti u vytvořených polí

4174052

Opraven problém, kdy zaškrtávací pole neanalyzovala správně hrot nástroje

4174226

Vylepšená registrace zkušebního účtu pro e-mailové adresy, které využívají zvláštní znaky

4174645

Rozšířený reporting pro dokumenty, které jsou odeslány, ale poté zrušeny.

4174659

Rozšíření výchozího nastavení účasti pole v rozhraní pro vytváření, kdy je odesílatel prvním příjemcem

4174822

Srozumitelnější text zprávy o auditu pro příjemce, kteří nejsou kontaktováni e-mailem

4175542

Zlepšení komunikace počítaných polí s vlastnostmi polí o více řádcích

4177235

Opravena chyba UI, kdy byly hybridní skupiny definovány v souběžném pracovním postupu

4180649

Opraven problém, kdy digitální podpisy blokovaly načtení velkoformátových miniatur.

4181643

Opraven problém, kdy bylo možné odeslat delegujícím osobám další e-maily týkající se podpisového procesu.

4181855

Opraven problém, kdy bylo možné odeslat připomenutí týkající se již dokončených transakcí

4181885

Opravena část textu lokalizace pro portugalské uživatelské rozhraní

4181890

Opraven problém, kdy se metody ověřování nepřenastavily zpět na e-mail (výchozí), pokud bylo ověřování vypnuto

4182419

Lepší přístup pro čtení z obrazovky

4182577

Vylepšené zasílání chybových zpráv správcům při přidávání uživatele k účtu

4183019

Vylepšené zabudované widgety, aby fungovaly lépe, když jsou vypnuty soubory cookie třetí strany.

4183977

Vylepšené odesílání chybových zpráv v Návrháři pracovního postupu týkajících se povinných polí.

4184102

Vyšší konzistentnost způsobu zobrazování podpisů mezi registrovanými a neregistrovanými podepisujícími osobami

4184217

Vylepšené zasílání chybových zpráv v souvislosti s vypršením platnosti API tokenu

4184258

Vylepšené formátování textu Zpráv o auditu

4184506

Lepší správa rozlišování velkých a malých písmen v e-mailových adresách

4184722

Vylepšený 256bitový parsing AES pro nahrané soubory PDF.

4184814

Opraven problém v japonském oddílu, kdy byly neregistrovaným uživatelům odesílány uvítací e-maily bez ohledu na jazykové nastavení na úrovni účtu.

4184975

Opraven odkaz ke stránce aplikací API, který odkazoval na nesprávnou adresu URL

4185134

Zlepšené zachycování chyb u řetězců nealfanumerických znaků

4185268

Vylepšení pokynů v aplikaci týkajících se velikosti obrázků v záhlaví a zápatí

4185844

Vylepšené styly log pro widgety

4185944

Vylepšení nakreslených podpisů, aby bylo potřeba více datových bodů a vznikl ucelenější obrázek podpisu

4186438

Opraven problém, kdy Právo požadovat podpis na papíře nenabízelo u některých transakcí správné jazykové volby.

4186518

Opraven problém, kdy se text Pole náhledu a přidání podpisu nelokalizoval správně

4186539

Opraven problém v uživatelském rozhraní, kdy nedocházelo ke zmenšování obrázků záhlaví a zápatí e-mailů pro zobrazení.

4186540

Opraven problém, kdy prohlížeč Edge vyhazoval chybu chybějící hodnoty názvu, avšak hodnota názvu již byla řádně uvedena.

4186542

Opraven problém, kdy Zprávy bez uloženého názvu vyhazovaly chybu.

4186795

Opraven problém, kdy funkce Nahradit podepisujícího nebyla dostupná pro některé členy hybridní podpisové skupiny

4187114

Opraven problém, kdy se automaticky delegované widgety druhého podepisujícího nezobrazovaly správně na kartě Správa

4187287

Vylepšení kontroly přístupu pro správce skupin

4187633

Do ověřovacího seznamu SMS přidán kód země Saúdské Arábie

4188388

Vylepšení Alt textu pro obrázky loga

4188852

Odstraněna pravopisná chyba na stránce telefonického ověřování

4189263

Zlepšen kontrast textu Podmínky používání a právo požadovat podpis na papíře při podepisování

4189919

Odstraněna chyba, kdy nebyly podpůrné dokumenty připojeny ve správném pořadí

4190049

Opraven problém, kdy nebyl reflektován přístup Správce skupiny

4179080, 4177224

Vylepšeno formátování polí ověřených jako „Měna“

4181120, 4180484

Opraven problém s odkazem na stránky s lokalizovanou nápovědou.

4186779, 4145443

Opravena chyba generovaná při přihlášení uživatelů, kteří použili poprvé službu SAML.

4188389, 4185077

Vylepšení REST API pro dokumenty s Omezenou viditelností dokumentu

4189531, 4177631

Opraven problém s malými a velkými písmeny při analýze e-mailů

Březen 2017

Využijte nové role příjemce a získejte dokonalou kontrolu nad postupem práce s dokumenty. Tato aktualizace začleňuje tři nové role: akceptor, certifikovaný příjemce a osoba vyplňující formulář (každá doplněna o roli delegující osoby)

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se funkce nové role, obraťte se na svého manažera CSM.

Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné v Severní Americe

Dostupné v Evropské Unii

Dostupné v Japonsku a Austrálii

Rozšíření rolí pro příjemce

Adobe Sign – Enterprise
9. 3. 2017 9. 3. 2017 9. 3. 2017

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4184847

Opraven problém s ohlašováním nedoručených e-mailů

4184227

Opravena záhlaví šablony MegaSign pro Název skupiny

4184195

Opraven problém s widgety zobrazujícími počítaná pole

4182568

Opraven problém s funkcí MegaSign, kdy se pole Role zobrazuje nesprávně

4183651 Opraven problém, kdy se časové známky protokolu auditu nezobrazovaly správně

4181996

Zlepšení konzistentnosti volání API, které má za úkol získat obsah pole, když je pole prázdné

4181853

Zlepšení zaměření karet na widgety při používání příloh

4180649

Opraven problém, kdy příjemci ověřovaní na základě hesla neměli přístup ke smlouvě po použití digitálního podpisu

4177620

Vylepšení protokolu Nedávných událostí, aby se lépe zaznamenávaly události delegování

4175853

Vylepšení funkce SAML SLO

4145443

Opraven problém s importováním čekajících uživatelů prostřednictvím funkce SAML

4109043

Vylepšen způsob správy příloh, když je v účtu aktivována Omezená viditelnost dokumentu

Leden 2017

Při používání nového rozhraní pro odeslání uvidí nyní odesílatelé seznam s návrhy e-mailových adres založenými na právě zadávané e-mailové adrese.  Seznam čerpá ze smluv nahraných na kartu Správa odesílatelova účtu, když se poprvé přihlásil do aplikace.

Poznámka:

S instalací prediktivního zadávání e-mailových adres se nové rozhraní pro odesílání a vytváření stává kompletním a bude přidáno do standardu aplikace pro verzi vydanou na jaře 2017. 

Chcete-li aktivovat nový prvek Odeslat pro svůj účet, přejděte na: Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Nový prvek Odeslat

Chcete-li aktivovat nové rozhraní pro vytváření, přejděte na: Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Nové rozhraní pro náhled a vytváření

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se přechodu na nové rozhraní pro odesílání, obraťte se na svého manažera CSM.

Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné v Severní Americe

Dostupné v Evropské Unii

Dostupné v Japonsku a Austrálii

Prediktivní e-mailové adresy

Vše 26. 1. 2017 26. 1. 2017 26. 1. 2017

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4181926

Opraven problém, kdy některé zprávy neimportovaly záznamy o zprávě

4181266

Zlepšen způsob, jakým byly záznamy o prázdné smlouvě vkládány na stránku Správa

4180296

Opraven problém, kdy byla e-mailová záhlaví na úrovni skupiny označena jako omezená na úrovni účtu

4179580

Opraven problém, kdy smlouvy v systému Salesforce nemohly odesílat připomenutí předchozím podepisujícím osobám

4178398

Odstraněn nadměrný prázdný prostor v horní a dolní části widgetů nevyužívajících Chrome

4177412

Přidáno nové časové pásmo pro Austrálii (Brisbane)

4177236

Opraven problém s počítanými poli, když jsou přiřazena „komukoli“

4176547

Opraven problém, kdy odesílající osoba obdržela dvě e-mailová upozornění, pokud byla také stranou automaticky zahrnutou do kopie

4175352

Opraven problém s připomenutím vyskytující se u druhých podepisujících osob využívajících widgety

4175129

Objasnění textu na tlačítku při modifikaci smlouvy

4174851

Objasnění varovné zprávy, když uživatel automaticky deleguje sám sebe prostřednictvím Widget CC

4174681

Opraven problém, kdy nebylo možné delegovat telefonické ověření na nové telefonní číslo

4173793

Opraven problém, kdy u některých verzí prohlížečů docházelo k nesprávné interpretaci mezer v adresách URL

4168050

Srozumitelnější jazyk textu v Upozorněních na události chybějícího podpisu

4159688

Opraven problém, kdy rozevírací pole neumožňovala některým podepisujícím osobám prázdnou hodnotu

4158728

Opraven problém se systémem iOS, kdy bylo v polích s datem/časem použito nesprávné časové pásmo

4155424

Opraven problém, kdy aplikace Internet Explorer 11 otevírala přihlašovací URL

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online