Níže jsou uvedeny poznámky k vydání aplikace Adobe Sign, přičemž ty aktuální jsou nahoře a starší zobrazíte při procházení stránkou směrem dolů.

Nejvýznamnější prvky vydání – květen 2019

Aktualizace uživatelského rozhraní

Webové formuláře (dříve Widgety)

Stránka „Widgety“ byla přejmenována na „Webové formuláře“. Veškeré odkazy na stránku Widgety v uživatelském rozhraní byly změněny. Celková struktura a funkce stránky Webové formuláře zůstává beze změny.

Duben 2019 – Webové formuláře

Domovská stránka (dříve Řídicí panel)

Stránka „Řídicí panel“ byla přejmenována na domovskou. Veškeré odkazy na stránku Řídicí panel byly změněny.

Duben 2019 – karta Domovská stránka

Formát domovské stránky

Byla vytvořena nová, volitelně dostupná domovská stránka. Tato nová domovská stránka byla navržena ke zlepšení viditelnosti nejčastěji používaných funkcí a potlačení prvků, které mnozí uživatelé nevyužívají.

 • Změny budou nejprve zavedeny pouze pro individuální a týmovou úroveň služby.
  • Možnost použití nového formátu bude zpřístupněna i pro další úrovně služby po rozvrstvení stránky pro podporu pokročilejších funkcí.
 • Bezplatné, individuální a týmové účty vytvořené před vydáním budou mít zobrazenu možnost přepnutí mezi novým a klasickým formátem.
  • Nové účty budou mít k dispozici pouze nový formát.

Další podrobnosti o formátu nové domovské stránky najdete zde >

Duben 2019 – formát nové domovské stránky

Formát stránky Správa

Byla vytvořena nová, volitelně dostupná stránka Správa. Tato nová stránka pro správu byla navržena za účelem lepšího získávání a filtrování obsahu uživatele.

 • Formát nové stránky Správa bude představován postupně. Toto vydání zavádí základní funkce. Další funkce budou přidány v budoucích vydáních. Mezi prvky, které nejsou momentálně podporovány, patří:
  • Sdílení účtů
  • Podrobné recenze webových formulářů
  • Podrobné recenze funkce Mega Sign
 • Individuální a týmové účty vytvořené před vydáním budou mít začátkem června zobrazenou možnost přepnutí mezi novým a klasickým formátem. 
  • Zákazníci úrovně Business a Enterprise budou mít v uživatelském rozhraní pro správu k dispozici dodatečné ovládací prvky ke zpřístupnění stránky Správa. 
   • Ovládací prvky nové stránky Správa budou pro stávající zákazníky zpřístupněny až začátkem června.
  • Nové účty budou mít k dispozici pouze nový formát.

Další podrobnosti o formátu nové stránky pro správu najdete zde >

Duben 2019 – stránka Správa

Stránka Zobrazit dohodu

„Nová“ stránka Zobrazit dohodu (představená ve vydání z června 2018) se stala pro nové účty výchozí a ovládací prvek v rozhraní pro správu byl odebrán. Účty, které chtějí změnit verzi stránky Zobrazit dohodu, se mohou obrátit na svého manažera pro úspěch pro změnu nastavení v backendu.

 • Nová stránka Zobrazit dohodu je u nové stránky Správa aktivována ve výchozím nastavení.

 

Nastavení Digitální podpis

Nastavení správce, která řídí digitální podpisy, byla v seznamu nastavení Správce vyčleněna na vlastní kartu.

Duben 2019 – karta Digitální podpis


Vylepšený uživatelský zážitek

Aktualizována nabídka Správce

Bylo přidáno několik aktualizací zlepšujících schopnost správce provádět správu uživatelů a řídit přístup k funkcím:

 • Zlepšená správa uživatelů – správci mají pod přímou kontrolou prvky profilů uživatelů, kteří pod ně spadají. Mezi tyto prvky patří změna jména, společnosti a titulu nebo zahájení procesu změny e-mailové adresy.

Další podrobnosti o správě uživatelů najdete zde >

Duben 2019
 • Řízení účtů nebo skupin u funkcí Fill & Sign, Mega Sign, webové formuláře a šablony knihovny – v rozhraní byly do ovládacích prvků správce přidány pokročilé metody generování dokumentů, které správcům umožňují povolit přístupové body pro Webové formuláře, Mega Sign, šablony knihovny a Fill & Sign na úrovni účtu nebo skupiny.
  • U stávajících účtů bude automaticky zachována stejná použitelnost (z hlediska přístupu) jako před tímto vydáním.

Prostřednictvím níže uvedených odkazů zjistíte více o:

Duben 2019 – řízení přístupu

Stažení rozdělených dokumentů:

U dohod vytvořených z několika nahraných souborů lze na stránce Správa stáhnout celou dohodu ve formátu PDF nebo jednotlivé soubory dohody.

Duben 2019

Vylepšená detekce pole

Automatická detekce pole byla vylepšena, aby lépe rozuměla polím nacházejících se v blízkosti pole podpisu a lépe předvídala charakter těchto polí. (Např.: Pokud je v blízkosti pole podpisu očekáváno pole, které se nachází za textem naznačujícím, že se bude jednat o datum, místo prostého textového pole se vloží pole data.)

Další podrobnosti o automatické detekci pole >

 

Rozšířená sada funkcí

Do úrovní služeb nižších než Enterprise byly přidány některé rozšířené funkce:

 • Business
  • Bylo zpřístupněno pole Platba.
  • K dostupným rolím příjemce byl přidán Vyplňovatel formulářů.
  • U nových účtů je ve výchozím nastavení povoleno vytváření; u stávajících účtů je zachováno aktuální nastavení.
 • Team
  • U nových účtů je povolen nový formát domovské stránky; stávající účty budou nadále vidět klasický formát. Všechny účty mohou přepínat mezi formáty.
  • Pro všechny účty byla zpřístupněna funkce Mega Sign.
  • Pro všechny účty byla zpřístupněna funkce Webové formuláře.
  • Bylo zpřístupněno pole Platba.
  • Byla zpřístupněna funkce Pokročilá formulářová pole. To zahrnuje přílohy, vypočítaná a podmíněná pole, pokročilé ověřování a razítka/vložené obrázky.
  • K dostupným rolím příjemce byli přidány role Schvalovatel a Vyplňovatel formulářů.
  • Byla zpřístupněna Upozornění.
  • U nových účtů je ve výchozím nastavení povoleno vytváření; u stávajících účtů je zachováno aktuální nastavení.
 • Individual
  • U nových účtů je povolen nový formát domovské stránky; stávající účty budou nadále vidět klasický formát. Všechny účty mohou přepínat mezi formáty.
  • Všichni individuální uživatelé se přihlašují na domovské stránce.
  • U nových účtů je ve výchozím nastavení povoleno vytváření; u stávajících účtů je zachováno aktuální nastavení.
  • Bezplatná
  • U všech účtů je ve výchozím nastavení povoleno vytváření.

 


Důvěryhodná a bezpečná špičková řešení

Hlášení o identitě autora podpisu

Je zaveden nový objekt Dokument, který při použití průkazu totožnosti zachytí informace o identitě podepisujícího.  Tento dokument je samostatně uložen a zpřístupněn pomocí volání rozhraní API.

Hlášení o identitě autora podpisu v systému Adobe Sign zůstanou spolu s ostatními daty transakce, dokud nebudou odstraněna kvůli zásadám o uchovávání nebo GDPR.

Dokumentaci k rozhraní API najdete zde >

 

Vylepšení funkce digitálního podpisu

 • Vylepšené podepisování – proces podepisování byl zjednodušen, aby se snížil počet zobrazovaných dialogových oken.
 • Individuální ovládací prvky cloudových a místních podpisů – správci mohou na úrovni účtu nebo skupiny povolit či zakázat použití cloudových nebo místních podpisových certifikátů, když příjemci aplikují digitální podpis.
  • Stávající účty mají obě nastavení povolená pro zajištění konzistence služby po aktualizaci.
Duben 2019 – povolení podpisu s místním certifikátem
 • Preferovaný partner CSC – příjemci v průběhu podpisového procesu uvidí v podpisovém rozhraní odkaz pro vytvoření nového digitálního podpisu. Správci pod tento odkaz mohou vložit svou vlastní adresu URL odkazující na jimi vlastněnou stránku. Tuto stránku lze využít k provázení podepisujících vytvořením digitálního certifikátu za pomoci preferovaného dodavatele (nebo jakýchkoli jiných pokynů či obsahu, který jim poskytnete).
  • Interním příjemcům lze v případě potřeby poskytnout odlišnou adresu URL.
Duben 2019 – vlastní adresa URL poskytovatele digitálního podpisu


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4182083 Aktualizována událost protokolu auditu při otevření e-mailu, aby v ní bylo zpráva „E-mail byl zobrazen uživatelem [recipient]“.
4208271 Opraven problém, kdy odkaz Přidat mě vkládal nesprávný řetězec.
4215863 Opravena textová chyba, kdy kód země +61 vracel špatný název země:
Při odesílání dohody nebo webového formuláře nebo při delegování dohody pomocí rozhraní API REST se v modelu zobrazí nové pole „countryIsoCode“. Toto pole se nachází pod polem „phoneInfo“ a společně s polem „countryCode“ pomáhá určit, jaká země se nastavuje pro telefonické ověřování (dvě země mohou mít v poli countryCode stejnou hodnotu, například USA a Kanada, a proto je rozlišujeme přidáním pole countryIsoCode s hodnotou US pro USA a CA pro Kanadu).
4224881 Opraven problém, kdy se dohody načítané z domovské stránky vykreslovaly jako prázdné.
4229971 Opraven stav, kdy dohody s vloženým obrázkem spolehlivě nezasílaly odesílateli e-maily Podepsáno a Archivováno.
4232573 Opravena situace, kdy indikátor „Vyžadováno“ u pole nezmizel po vyplnění pole.
4233694 Opraven stav, kdy byla dohoda po dokončení transakce směrována do nesprávné části stránky Správa.
4234320 Opraven problém v rozhraní REST v5, kdy dohody typu „Podepisuji pouze já“ a „Fill & Sign“ nevracely hodnotu parametru agreementID.
4234694 Při úpravě stávající dohody bude nyní dostupná funkce rozpoznávání polí, pokud se uživatel rozhodne přejít na stránku vytváření. Funkce rozpoznávání polí bude fungovat za předpokladu, že ji má uživatel zapnutou nebo je pro něj k dispozici.
4235050 Opravena grafická chyba, kdy jsou okraje polí formuláře na stránce pro podpis zobrazeny odlišně.
4235155 Vylepšena navigace příznaku „Další pole“ pro lepší správu obrazových typů polí.
4235452 Vylepšeno oznamování, aby lépe odráželo stav dohod ve stavu předvyplnění.
4235732 Opraven problém, kdy rozhraní REST v5 za použití metody GET /agreements/{agreementID}/documents nevracelo název dokumentu konzistentně.
4236359 Opraven problém, kdy byly e-maily Podepsáno a Archivováno odeslány, ale nebyly přijaty, pokud byla povolena ochrana heslem.
4236644 Opraven problém, kdy formát data nastavený na US způsobil poškození textu data.
4237182 Vylepšena správa relací u uživatelů verze DC pro zajištění správného otevírání obsahu (oproti prázdným stránkám).
4238264 Při volání metody „GET /agreements/{agreementId}“ v rozhraní REST v5 je do pole popisu vrácena hodnota <jméno příjmení (e-mail)> namísto <jméno příjmení>.
4239679 Opraven problém zobrazení při použití pokročilého sdílení účtů, když má přepnutý uživatel k dispozici obsah sdílený třetí stranou.
4239688 Opraven problém, kdy možnost nahrání podepsané kopie nebyla dostupná u vlastních pracovních postupů obsahujících delegování autora podpisu.
4239704 Opraven problém, kdy uživatelé nemohli exportovat data zprávy.
4239823 Opraven ojedinělý případ, kdy při vyhledávání e-mailové adresy na kartě Soukromí došlo k chybě.
4240803 Opraven problém, kdy se při delegování správně neaktualizoval stav dohody.
4240809 Informace o názvu sady přidružené k sadě Pouze pro odesílatele budou zachovány a vráceny v následných voláních rozhraní API. Pracovní postup již také nebude považován za typ Nejprve podepisují příjemci a nebudou již přiřazována vlastní chování pracovního postupu Nejprve podepisují příjemci, jako je přesměrování na stránku eSign po odeslání, e-maily Bez podpisu atd.
4240919 Lepší dokumentace atributu MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS při aktualizaci uživatele.
4241489 Opraven problém, kdy uživatelé přidaní prostřednictvím konzole správce nedostávali e-maily o konfliktu, když narazili na přesun mezi kartami.
4241493 Opraven problém, kdy u některých digitálních podpisů nebyly jako možnost uvedeny místní podpisy. Počínaje verzí 10.3 mohou zákazníci konfigurovat dohody zaslané ze skupiny k použití digitálního podpisu pouze jejich stažením a podepsáním pomocí aplikace Acrobat a nemohou používat cloudové digitální podpisy.
4242208 Vylepšeno pole Datum, aby jeden příjemce mohl mít k dohodě přiřazeno více různých dat.
4243893 Opraven problém, kdy se uživatelům ve zprávě o auditu nezobrazoval správný e-mail.
4243953 Při vytváření dohody s poli pro digitální podpis jsou nyní bez ohledu na způsobu umístění pole (textová značka nebo přetažení) používány konzistentní výchozí rozměry pole pro digitální podpis (výška a šířka).
4244195 Opraveno posunutí času (v sekundách) v časovém razítku na podepsaném dokumentu a zprávě o auditu, když je povolen důvod podpisu.
4244712 Opraven problém, kdy uživatelé nemohli odesílat dohody za použití služby Google Team Drive.
4244858 Opraven ojedinělý stav, který mohl způsobit doručení vysokého počtu e-mailů Podepsáno a Archivováno jedinému příjemci.
4245053 Opraven problém, kdy se delegovaný podepisující pokusil použít psaný podpis a znemožnil tak podepsání původnímu podepisujícímu.
4245178 Opraven problém, kdy digitální podpisy využívající důvod podpisu zakryly datum podpisu.  
4247378 Opraven problém, kdy aktivní oblast šipky řízené navigace zasahovala mimo ikonu.

Poznámka:

Žádné nové funkce obsažené v této verzi nebudou mít vliv na stávající zákaznické účty, nastavení a přizpůsobení. Většinu funkcí může po jejich zveřejnění v účtu povolit správce účtu. Správci účtů mohou v rámci svého účtu postupně, po příslušném testování a ověření, zveřejňovat nové funkce.


Předchozí vydání

Duben 2019

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4227560 Opraven problém s nefunkčním ověřováním adresy URL (pro procesy OAuth), pokud byl režim SAML nastaven jako povinný
4232039 Opraven problém s prodlevou ve vyplňování nových pracovních postupů do seznamu pracovních postupů.
4243078 Opraven problém s podpisy založenými na obrazu, které zobrazují razítko času a data v podpisovém rozhraní
4243910 Opraven problém s rozhraním API v5, kde se nespouštěla připomenutí pro transakce Mega Sign
4243918 Opraven problém s nefunkčním prvkem „přiblížení roztažením prstů“ na tabletových zařízeních Android
4244022 Vylepšen lístkový systém pro jednodušší správu uživatelských změn e-mailu

Březen 2019

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4207768

Opraveno uživatelské rozhraní, které nesprávně zobrazovalo obrazovky kódu PIN a OTP na mobilních zařízeních.

4223649

Vylepšen popis ikon nápovědy Zrušit a Odstranit dohodu

4236140

Opraven formát data pro ověření pole

4236147

Opravena sekce Soubor, aby se správně zobrazovala v novém uživatelském rozhraní vlastních pracovních postupů.

4238650

Opraven problém týkající se některých účtů, kde se nezobrazovala funkce Povolené role příjemce

4238855

Opraven problém, kdy po přidání polí formuláře s rozhraním API v6 k dohodě s 2 souběžnými schvalovateli a 1 podepisující osobou došlo k přidání bloku podpisu pro podepisující osobu

4239831

Opraven problém s odesílanou zprávou při použití korejštiny, kdy nebylo možné podepsat soubor pomocí možnosti Mobil.

4240827

Opraven problém, kdy se u dokumentů ve frontě Zrušeno/odmítnuto zobrazovala chyba „Podrobnosti této dohody nelze nyní zobrazit.“

4240995

Vyřešen problém, kdy příjemci nedostávali SMS, pokud využívali pro podpis možnost Mobil.

4241012

Vyřešen problém, kdy volání PUT /agreements/{agreementId}/formFields s nulovými hodnotami zobrazovalo výzvu obecná chyba (chyba serveru 500)

4241062

Opraven problém, kdy vytváření koncového bodu rozhraní PUT /agreements/{agreementId}/state API občasně generovalo chybu „MISC_SERVER_ERROR“

4241374

Opraven problém, kdy se neukládala šířka a výška polí v šabloně

4241381

Opraven problém, kdy byla osobám podepisujícím widget zasláno nesprávné „E-mailové ověření widgetu“.

4241723

Opraven problém s využitím telefonického ověření z vložené stránky Odeslat v integraci Ariba

4242529

Opraven problém se spouštěním chyb BAD_REQUEST během volání POST/Widgets a POST/Agreements prostřednictvím aplikace REST Swagger

4243026

Opraven stav, který umožňoval automatické vyplňování pole název dohody pomocí e-mailové adresy odesílatele při používání prohlížeče Chrome

4243046

Opravena chyba zobrazující se při kliknutí na dohodu DigSig s více soubory, která byla podepsána s povoleným stahováním více souborů

4243067

Opraven problém s nefunkční adresou postSign redirectUrl v rozhraní POST /megaSigns

4243073

Opraven problém s časovým omezením při volání v rozhraní GET agreements/agreementId/documents API

4243184

Opraven problém, kdy položka „Poslední přihlášení“ v „Uživatelských nastaveních“ zobrazovala čas přihlášení správce namísto uživatele.

4243252

Opraven problém, kdy nebyla spotřeba KBA/PhoneAuth aktualizována v prostředí SOUP.

4243285

Opraven problém, kdy odesílatel zaujímal více pozic příjemce v jedné transakci

4243366

Opraven problém, kdy widgety bez předpony oddílu nebyly správně vykreslovány v prohlížeči

4243589

Opraven problém, kdy dohody generované prostřednictvím funkce Live Sign zobrazovaly prodlevu na tlačítku Přijmout při přístupu pomocí mobilního zařízení

4244192

Pozměněna česká lokalizace ze „Smlouva“ na „Dohoda“ v českých e-mailech

4245162

Opraveny problémy s občasným „zablokováním“ aplikace Acrobat, pokud nebyl k dispozici přístup ke službě časového razítka

Únor 2019

Neměnné zprávy o auditu

V této verzi byla do všech verzí služeb zavedena nová neměnná zpráva o auditu.

V rámci této změny je časové razítko pro všechny události nastaveno na formát RRRR-MM-DD s časovým pásmem GMT.

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4036211 Vylepšena funkce hledání na stránce Správa
4193226 Vyřešen problém, při kterém docházelo k chybě v textových značkách při transakci Mega Sign, protože při odesílání nebyla identifikována pole autora podpisu 2
4194228 Vyřešen problém, při kterém požadavky nápovědy na některé oddíly způsobovaly přesměrování na stránku pro přihlášení
4212732 Opraven problém, při kterém byly v případě splnění podmínky „onlyShowLatestEvent“: true vraceny starší události
4215910 Vyřešen problém, při kterém nahrazení příjemci s telefonickým ověřením generovali po delegování chyby.
4227813 Vylepšen blok podpisu tak, aby v něm bylo dostatek místa pro dlouhé hodnoty e-mailových adres
4231847 Vyřešen konflikt mezi uživateli s nakonfigurovanou funkcí Zobrazit e-mail a poli digitálních podpisů
4232304 Opraven problém, při kterém nebyla pole pouze ke čtení při exportu dat pole zahrnuta v datech formuláře
4233232 Opraven konflikt pole, když byly v jedné transakci odeslány knihovny I-9 a W-9
4235332 Vylepšena mobilní aplikace, aby lépe pracovala se záhlavími a posuvníky
4235631 Opraven problém, který blokoval ověřování SAML při používání sady Google G-Suite jako poskytovatele digitálního ID
4235739 Opraven problém, při kterém docházelo v případě splnění podmínky noChrome = true k zobrazení voleb navigace
4237020 Vyřešena chyba, která se zobrazovala, když se sdílející pokusil v rozšířeném sdílení upravit datum ukončení platnosti
4237283 Vylepšen obsah textu na stránce správy v holandštině
4238201 Opraven problém, při kterém byla data předvyplněných polí ve zprávách nesprávně exportována
4238612 Vyřešen problém, kdy nebyla dodržována adresa URL přesměrování v případě vypršení platnosti stránky dialogu OAuth
4238667 Vyřešena chyba, která se zobrazovala, když byl příjemce třikrát delegován
4239560 Opravena chyba v návrháři pracovního postupu, ke které docházelo, když hodnota e-mailu příjemce obsahovala apostrof
4239632 Opraven problém, kdy se mohla na stránce Spravovat při kontrole historie dohody zobrazit chyba
4239674 Vyřešen problém, který mohl způsobit, že na stránce Spravovat nebyly viditelné podrobnosti widgetu
4239678 Vylepšeno přizpůsobení telefonického ověření
4239823 Rozšířeny nástroje GDPR pro lepší načítání starších dohod
4239868 Vylepšena latence systému při připojování dokumentů v průběhu předvyplňování v pokročilém sdílení účtu
4239872 Zlepšena správa chyb při podepisování widgetů
4240303 Zlepšena rychlost reakce v prostředí mobilního podepisování

Prosinec 2018

Důvěryhodné a bezpečné špičkové řešení

Další krok kupředu v oblasti ověřování příjemce – ověřování průkazem totožnosti pomocí vládou vydaného dokumentu (pasu / řidičského průkazu / průkazu totožnosti) v kombinaci se snímkem příjemce v reálném čase zajišťuje kvalitní ověření příjemce.

Je možné ověřit tisíce typů globálních průkazů totožnosti v reálném čase pomocí desítek automatizovaných technik ověřování založených na umělé inteligenci, jako je například hodnocení struktury dokumentu, porovnání pomocí biometrické zóny strojového čtení atd.

Dále je možné pomocí sofistikovaných algoritmů pro porovnávání obličeje automaticky porovnat portrét extrahovaný z průkazu totožnosti se selfie příjemce. Tím lze potvrdit, že příjemce předkládající průkaz totožnosti je jeho právoplatným majitelem.

(Řízené vydání – Pro přístup kontaktujte svého manažera pro úspěch zákazníků)


Podpora OAuth pro partnery CSC

Autoři podpisu mohou přistupovat ke svému digitálnímu podpisu TSP pomocí přihlašovacích údajů třetích stran (Google, Facebook atd.) prostřednictvím služby ověření OAuth, čímž odpadne potřeba pokaždé se ručně přihlašovat k TSP pomocí uživatelského jména a hesla. 

Adobe Sign vytváří novou oficiální zprávu o auditu, která se bude vytvářet pouze při dokončení pracovního postupu podpisu. „Předběžná zpráva o auditu“ bude k dispozici před oficiální „konečnou“ zprávou.  Tato nová zpráva bude v rámci této verze implementována postupně pro zákazníky nižších skupin. Všichni firemní a globální zákazníci poté přijdou na řadu na začátku roku 2019.

V rámci této změny bude časové razítko pro všechny události nastaveno na formát RRRR-MM-DD s časovým pásmem GMT.


Vylepšený uživatelský zážitek

Dohody zaslané pomocí vlastních pracovních postupů nyní budou moci používat jedinou existující šablonu dokumentu a definici pracovního postupu k překročení volitelných podpisů a polí v dohodě.

Například šablonu knihovny vytvořenou pro dva externí autory podpisu a jednu interní druhou podepisující osobu lze nyní odeslat pouze jednomu externímu autorovi podpisu. Pracovní postup přeskočí pole definovaná pro druhého podepisujícího, přičemž se zajistí, že druhá podepisující osoba použije svoje informace na správné prostory polí.


Integrace

Služba Dropbox spouští pro své webové rozhraní nový nástroj „akce souborů“. Uživatelé si mohou zvolit jednotlivé soubory prostřednictvím známého rozhraní služby Dropbox a s využitím nového nástroje Akce souborů odeslat vybraný soubor (ve formátu DOC aplikace Word nebo PDF) k podpisu prostřednictvím služby Adobe Sign. Je vyžadováno Adobe ID.

Integrace služby Adobe Sign se službou MS Dynamics 365 se rozšiřuje na Dynamics 365 for Talent, takže personální a náboroví manažeři mohou využít elektronické podpisy u dopisů s nabídkami doručenými skrze službu Dynamics. 

Adobe Sign se dokonale integruje s aplikacemi HR Service Delivery a dá se použít pro přidání důvěryhodného, právně závazného elektronického podpisu do jakéhokoli dokumentu.

Služba Adobe Sign je integrována s řešením Workplace ve službě Facebook, čímž umožňuje společným zákazníkům bezproblémové zapojení do pracovního postupu elektronického podpisu přímo z prostředí Workplace. K dispozici na začátku roku 2019.


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4208150 Opravená neshoda časového pásma pro dohody Fill & Sign
4208214 Opraven problém se selháním automatické delegace v případě, že delegovaný uživatel již byl součástí dohody
4211047 Vylepšené formátování obsahu v polích měny
4213971 Opraven problém se synchronizací doby načítání v prohlížeči IE11 pro navigační šipku Start
4220788 Opraven problém s odesláním rozhraní API, kde paralelní příjemci, kteří obsahovali odesílatele, umístili odesílatele jako prvního příjemce mimo paralelní skupinu
4221170 Opraven problém, kdy metoda „GET /agreements“ vracela neplatnou dohodu pro uživatele, který není odesílatelem
4221360 Opraven problém s pokročilým sdílením účtů, když měly uživatelské účty stejné hodnoty pro zobrazovaný název
4222055 Opraven problém, kdy bylo možné delegovat psaný podpis po naplnění obsahu pole, což mělo za následek nahrazení prvního pole podpisu
4223110 Opravena chyba uživatelského rozhraní, kdy vytváření zobrazí dvě instance posledního účastníka v seznamu účastníků
4224522 Vylepšeno zpracování chyb pro volání rozhraní API, jež definujívisiblePages
4224704 Opraven problém s tím, když funkce Fill & Sign nemohla přidat text, když byla spuštěna z documents.adobe.com
4227806 Vylepšená e-mailová upozornění pro stažená data zprávy
4228506 Vylepšené rozhraní API REST v5 pro lepší zpracování dohod, když je vícekrát přidán tentýž příjemce
4228555 Opraven problém s rozhraním API, kde bylo vráceno nesprávné participantID, pokud byl účastník několikrát nahrazen
4229406 Vylepšené e-mailové upozornění pro dohody odeslané prostřednictvím vlastních pracovních postupů, když je dohoda zrušena
4229407 Opraven problém, kdy miniatura e-mailu zobrazovala nesprávný obrázek na titulní stránce pro příjemce, když byla aktivována omezená viditelnost dokumentu
4230601 Vylepšené zobrazení tlačítka Kliknutím podepište v aplikacích pro mobilní zařízení
4230764 Opraven problém, kdy dohody odeslané z documents.adobe.com v rámci pravidel biofarmacie nedovolí autorovi podpisu aplikovat podpis
4231703 Opraven problém, kdy bylo jméno prvního autora podpisu prezentováno na stránce pro správu, pokud byl druhý autor podpisu aktivní a následně delegovaný
4232121 Opraven problém s nedoručováním e-mailů Prosím podepište druhé instanci příjemce, pokud byly instance uvedeny po sobě ve frontě podpisů
4232237 Vylepšená funkce MegaSign pro zobrazení odkazu Exportovat data na úrovni kontejneru
4232310 Vylepšené vykreslování obsahu panelu Zobrazit stránky Správa pro malé obrazovky
4232604 Vylepšená aktualizace archivního e-mailu, pokud účet uživatele změní svoji e-mailovou adresu
4232764 Opraven problém, kdy vlastníci šablony nemohli upravovat šablonu a zobrazovala se jim chyba Dohodu nelze upravit
4233242 Vylepšena zpráva po podpisu pro widgety, které mají jen jednoho autora podpisu
4233352 Vylepšeno uživatelské rozhraní pro nastavení jazyka, aby se zobrazoval aktuálně zvolený jazyk
4233987 Opraven problém v návrháři pracovního postupu, který způsobil, že pokud bylo pole Kopie upraveno, stalo se povinným
4235089 Opraven problém, kdy redigovaní uživatelé nemohli podepisovat nové dohody
4235261 Opraven problém, kdy odesílatelé dostávali více připomínek pro odeslané dohody
4235725 Pole „Fax je kód“ bylo odebráno z profilu uživatele
4235743 Opraven problém, kdy se logo účtu autora podpisu načetlo, když byl stažen proces psaného podpisu
4235960 Vylepšená zpětná vazba uživatele při načítání stránek OAuth
4194228 Vylepšeno směrování napříč oddíly na stránky podpory v rámci aplikace
4232734 Vylepšeno ověřování podpisu pro interní autory podpisu v rámci pracovních postupů podepisování CFR
4232754 Opravena chyba délky zprávy, kdy zpětná volání selhala s chybou 411
4235002 Opraven problém, kdy použití volání PUT/formFields generovalo úvodní obrazovku „Dohoda upravena“
4235748 Vylepšen kód, který zobrazuje banner s přijetím používání souborů cookie pro vložené aplikace

Září 2018

Změny pracovních postupů

Správa souborů cookie v souladu s GDPR

Pravidla GDPR vyžadují, aby uživatelé z Evropské Unie udělili povolení před uložením všech souborů cookie, které nejsou výslovně potřebné pro provoz stránky.

Uživatelé z EU, kteří používají bezplatnou nebo individuální úroveň služby, musí před dalším používáním služby Adobe Sign toto ustanovení odsouhlasit.

Souhlas s umístěním souborů cookie stačí vyjádřit jednou (pro každé zařízení), poté se uživatelům tento požadavek již znovu nezobrazuje.

Jménem zákazníků na úrovni služby Team, Business nebo Enterprise vyjádří souhlas s umístěním souborů cookie jejich správce účtu, a to pro celý účet. Jednotlivým uživatelům se výzva k vyjádření souhlasu s umístěním souborů cookie zobrazí pouze v případě, že přistoupí do služby Adobe Sign dříve než jejich správce.

Autoři podpisů z rozsahů IP adres pocházejících z EU musí rovněž před otevřením dohod vyjádřit souhlas s umístěním souborů cookie.


Vylepšené rozhraní návrháře vlastního pracovního postupu

Pro zákazníky na úrovni Enterprise, kteří používají návrháře vlastního pracovního postupu, bude aktivováno vylepšené rozhraní tohoto návrháře.

Toto vylepšené rozhraní bude od prosincové verze jedinou možností, a proto doporučujeme, aby se správci i jejich uživatelé seznámili s novými funkcemi.

Zákazníci, kteří potřebují více času na přípravu svých uživatelů, se mohou až do prosincové verze následujícím způsobem vrátit do staršího prostředí rozhraní:

 • Přihlaste se jako správce účtu
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Odesílání vlastních pracovních postupů
 • Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit nové prostředí pro odesílání vlastních pracovních postupů
 • Klikněte na tlačítko Uložit


Vylepšení přístupnosti pro autory podpisů se zrakovým postižením

V této verzi se podařilo významně vylepšit dostupnost služby Adobe Sign.

Odebráním nepotřebných prvků byla provedena optimalizace rozvržení obrazovky pro programy pro čtení z obrazovky; ovládací prvky lze nyní okamžitě identifikovat a k dohodě se lze dostat přímo bez nutnosti stažení souboru PDF. Programy pro čtení z obrazovky nyní čtou dokument přímo z prohlížeče.

 


Výchozí zobrazení na celou obrazovku pro rozhraní Adobe Sign

Pro zvýšení pohodlí uživatelů menších zařízení a lepší čtení na počítačích přináší březnové vydání aplikace Adobe Sign flexibilnější uživatelské rozhraní Sign vycházející ze šířky prohlížeče. 

Toto bylo původně povoleno selektivně pro podnikové účty a obecně pro všechny individuální a týmové účty. 

V červenci se z tohoto stala výchozí konfigurace. Všichni noví uživatelé viděli uživatelské rozhraní webu přizpůsobené šířce stránky a shromážděné komponenty namísto jejich shluknutí, aby se vešly do úzké šířky. Stávajícím uživatelům zůstala možnost vrátit se zpět k předchozímu rozhraní.

Od září byli všichni uživatelé přesunuti na nové zalamovatelné rozhraní a možnost návratu na předchozí rozhraní byla odebrána.


Inovace prostředí

Vylepšení efektivity widgetu předvyplněním hodnot polí daty z adresy URL widgetu. Eliminace nutnosti spravovat více widgetů pro téměř identické formuláře.  Lepší prostředí pro autory podpisů, protože pole, za která nejsou zodpovědní, jsou již předvyplněná.  Zákazníci mají možnost vytvořit jeden widget a segmentovat či předávat odpovědi příslušným zodpovědným osobám nebo analytikům.

Další podrobnosti se dozvíte zde >


Nastavení HIPAA pro klienty služby Document Cloud

Uživatelé, kteří pracují se službou Adobe Sign prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud a kteří vyžadují soulad se zákonem HIPAA, musí zaškrtnout políčko Soulad se zákonem HIPAA.

 • Přihlaste se do služby Adobe Sign přímo jako správce účtu ve službě Adobe Sign
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení HIPAA
 • Zaškrtněte políčko vedle možnosti Moje organizace vyžaduje soulad se zákonem HIPAA
 • Klikněte na tlačítko Uložit

Toto nastavení potlačuje upozornění vydávaná prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud.

Zákazníci, kteří se přihlašují do služby Adobe Sign přímo, nemusí toto nastavení povolit.

Uživatelé, kteří pracují se službou Adobe Sign prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud a kteří vyžadují soulad se zákonem HIPAA, musí zaškrtnout políčko Soulad se zákonem HIPAA.

 • Přihlaste se do služby Adobe Sign přímo jako správce účtu ve službě Adobe Sign
 • Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení HIPAA
 • Zaškrtněte políčko vedle možnosti Moje organizace vyžaduje soulad se zákonem HIPAA
 • Klikněte na tlačítko Uložit

Toto nastavení potlačuje upozornění vydávaná prostřednictvím rozhraní služby Document Cloud.

Zákazníci, kteří se přihlašují do služby Adobe Sign přímo, nemusí toto nastavení povolit.

Podrobnější konfigurace rozesílání připomenutí podpisu. Připomenutí můžete nakonfigurovat nejen na každý den nebo týden, ale rovněž na každý druhý den, na každý pracovní den, na každý třetí den a na každý pátý den!

Další informace o připomenutích získáte kliknutím sem >


Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum*

Správa souborů cookie v souladu s GDPR Vše 6. září 2018
Vylepšené rozhraní návrháře vlastního pracovního postupu Enterprise 6. září 2018
Widgety – vyplnění pomocí adresy URL Business a Enterprise 6. září 2018
Soulad se zákonem HIPAA pro účty ve službě Document Cloud Vše 6. září 2018
Rozšířené možnosti připomenutí Vše 6. září 2018
Vylepšená přístupnost Vše 6. září 2018


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4175944 Výskyt chyby „Volání API nemají oprávnění ke spuštění této operace“ při používání metody GET /libraryDocuments/ID pro sdílenou šablonu
4193231 Při spuštění sestavy ze systému back-end se nezobrazí sloupec „Volba zabezpečení příjemce“
4199103 Ovládání pomocí tabulátoru (stisknutím klávesy TAB nebo tlačítka DALŠÍ) nefunguje ve formulářích (polích formulářů) služby Adobe Sign správně
4201566 Určitá dohoda se druhému příjemci zobrazí jako prázdná
4203106 Adresa URL v nastavení odesílání zpráv autora podpisu se nepřevádí na hypertextový odkaz.
4210091 Změna parametrů sestavy změní pořadí barev na stupnici „střední čas dokončení“ řídicího panelu.
4212595 Při rychlém klikání na políčko Potřebuji podepsat na stránce odeslání MegaSign dojde k zaškrtnutí tohoto políčka, ale příslušné nastavení se neprojeví
4219812 Zrušené e-maily se neodešlou nahrazenému autorovi podpisu
4220682 Do prvního pole příjemce se doplní e-mailová adresa odesílatele
4223594 Stránka zobrazení dohody by neměla umožnit zobrazení odstraněných dohod
4223667 Při odeslání z integrací třetích stran někdy dojde k chybám transakcí
4223756 Část „Pokyny pro odesílatele“ nerozpozná klávesu Enter (zalomení řádku).
4223856 Pokud uživatel zákazníka provedl změnu, je pole „Upravil“ v historii systému back-end prázdné
4223902 Uživatel uvedený v kopii nedostává e-maily s každodenním připomenutím.
4223991 Autoři podpisů dostávají několik podepsaných a archivovaných kopií
4224477 Po odeslání nelze změnit způsob ověření autora podpisu.
4224769 Uživatelé s vypnutým odesíláním nemohou odesílat, pokud sdílejí s účtem, pro který je odesílání zapnuté
4224783 Při pokusu o přístup na kartu Historie na stránce Správa se zákazníkům zobrazuje chyba
4224835 Pole Chybějící podpis se zobrazuje na stránce vytváření, i když jsou pole podpisů přiřazena autorům podpisů.(s e-mailovou adresou zákazníka)
4227764 Prozkoumat problém, když se kanadské mobilní číslo zobrazuje jako pevná linka
4227839 Použít název společnosti na všechna uživatelská nastavení, která si neuchovávají svoji hodnotu
4227871 Určité mobilní číslo vyvolá chybu při použití možnosti Mobilní podepsání
4227886 MegaSign – zaškrtávací políčko Potřebuji podepsat je stále zaškrtnuté
4227894 V pracovních postupech nejsou rozpoznáni uživatelé uvedení v kopii a oddělení mezerou a šablony knihoven
4227959 Prozkoumat problém zákazníka z Norska – nebyla přijata textová zpráva mobilního podepsání
4228335 REST API v6 – e-mail vyžadovaný pro podpis nebyl odeslán, pokud byla odesílající osoba stejná osoba jako první autor podpisu
4228555 Pokud má proměnná MULTI_ACTION_ENABLED hodnotu true, nevrací volání get/agreements/id hodnotu participantid. Stejný autor podpisu je nahrazen více než jednou
4229533 Pole pro rozšířené hledání na stránce Správa je na několik minut neaktivní a uživatel nemůže hledat dohody.

Červen 2018

Inovace prostředí

Díky automatizaci pracovních postupů stihnete více práce

Vylepšení obchodních procesů vytvořených v Návrháři pracovního postupu služby Adobe Sign. Nové prostředí pro odesílání vlastních pracovních postupů má modernější zalamovatelný design, který je sladěn s rozhraním odesílání. 

Další informace o vylepšeních Návrháře pracovního postupu >

 

Upozorňujeme, že se toto prostředí v některých ohledech od rozhraní odesílání liší, protože funkce vlastních pracovních postupů umožňuje vkládat pokyny ke konfiguraci rozhraní odesílání.  Nové prostředí pro odesílání pracovních postupů umisťuje tyto pokyny v horní části stránky na rozdíl od klasického prostředí, ve kterém se nacházely vedle parametrů odesílání.

Kromě toho budou po aktivaci nového prostředí prostřednictvím návrháře pracovního postupu dostupné tyto nové funkce:

 • Použití šablon knihovny vyžadující, aby autoři podpisů používali digitální podpisy
 • Konfigurace ověření příjemců prostřednictvím kódu PIN v telefonu
 • Konfigurace definice skupin příjemců na stránce Odeslat
 • Připojování souborů z jakéhokoliv povoleného zdroje na stránce Odeslat

 


Podepisování jednoduchých formulářů pomocí digitálního ID

Pomocí nástroje Fill & Sign můžete podepisovat dokumenty nebo formuláře cloudovým digitálním podpisem bez ohledu na formát dokumentu.  Stačí nahrát dohodu a umístit podpis.  

Všechny předchozí funkce produktu Fill & Sign budou samozřejmě nadále k dispozici.   Snazší už to být nemůže!

Další informace o nástroji Fill & Sign >

 

 

Přizpůsobení ověření pomocí SMS

Ověřovací proces pomocí SMS si můžete přizpůsobit názvem společnosti a zajistit tak, že příjemci budou vědět, že číslo PIN pochází z vaší společnosti.

Další informace o této nové funkci >

 

 

Rozšířené dodržování předpisů

GDPR

Správci zákaznických účtů mohou zajistit naprostý soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie prostřednictvím přímé kontroly nad údaji shromažďovanými od autorů podpisů. Správci soukromí jsou oprávněni odebírat informace o uživatelích z řad zaměstnanců ze systému a rovněž odstraňovat dohody od autorů podpisů, kteří již nejsou potřební pro obchodní operace.

Přehled souladu s nařízením GDPR naleznete zde >

 

K dispozici jsou tři nástroje, které poskytují podporu pro nařízení GDPR:

 • Odstranění dohody – správci soukromí jsou oprávněni vyhledat e-mail příjemce, zkontrolovat nalezené dohody a odstranit ty, které již nemají žádnou hodnotu

 

 

Vylepšení pro biofarmacii

Dodržování požadavků předpisu 21 CFR Part 11 u každého zákaznického pracovního postupu ve vašem účtu. 

Návrhář pracovního postupu nyní podporuje digitální podpisy.

Pokud je aktivní funkce Vynucené ověření identity, je nutné, aby uživatel po kliknutí na tlačítko Kliknutím podepsat provedl ověření.  

 • Konečné ověření může na vyžádání odebrat manažer pro úspěch zákazníků

 

Metoda Ověřování službou Adobe Sign ve výchozím nastavení vloží e-mailovou adresu příjemce do panelu ověření.

 • Manažer pro úspěch zákazníků může výchozí akci nakonfigurovat tak, aby pole s e-mailem zůstalo prázdné

 

Přehled biofarmacie naleznete zde >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign je plně v souladu s požadavky programu FedRAMP Tailored pro všechny uživatele a úrovně služeb.

 

 

Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Vylepšené ovládání cloudových podpisů

Dodatečná granularita funkce předběžného výběru cloudového podpisu. Správci získají kontrolu nad tím, které poskytovatele digitálního ID autoři podpisu uvidí na základě toho, zda jsou internisté nebo externisté organizace využívající službu Adobe Sign.

Zákazníci ve vztahu s omezeným poskytovatelem (např. bankovní ID) musí takovému poskytovateli doručit ID účtu, aby mohli získat přístup k poskytovateli digitálního ID. ID účtu naleznou externí autoři podpisu v části Možnosti.

Další informace o výběru poskytovatele ID získáte zde >

 

 

Podpora RSA-PSS

Podpora bezpečnějšího algoritmu podpisu. Soulad s německými požadavky na kvalifikovaný elektronický podpis.

 

 

Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Integrace s rozhraními API REST v6 a webhooky

Službu Adobe Sign lze nyní integrovat rychleji a získat nové funkce díky nástrojům API nové generace, včetně zcela nového prostředí pro správce webhooků, kde lze vytvářet nabízená oznámení, která lze používat k aktualizaci řídicích panelů a spouštění dalších procesů.

 


Adobe Sign pro Microsoft Dynamics CRM v7

Své prodejní týmy můžete vybavit zcela novým uživatelským prostředím, které jim umožní rychleji uzavírat obchody, a kontakty na zákazníky ze sítě LinkedIn. Dále můžete zcela automatizovat svůj proces od nabídky po platbu tím, že Adobe Sign vložíte do pracovních postupů Microsoft Dynamics.

Všechny příručky jsou uvedeny na stránce integrace s Dynamics >

 

 

Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Zlepšení automatizace pracovních postupů Enterprise 11. června
Podepisování jednoduchých formulářů pomocí digitálního ID Vše 11. června
Přizpůsobení SMS Business a Enterprise 11. června
GDPR Vše 11. června
Vylepšení pro biofarmacii Enterprise 11. června
FedRAMP Tailored Vše 11. června
Vylepšené ovládání cloudových podpisů Business a Enterprise 11. června
Podpora RSA-PSS Vše 11. června
REST API v6 s webhooky Enterprise 11. června
Adobe Sign pro Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise 11. června

Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4022024 Vylepšené prostředí přihlašování na kartě Správa, když uživatelé několikrát použijí stejnou dohodu
4181842 Opraven problém, kdy se dohoda pro příjemce nezobrazila na kartě Správa, pokud byla příjemcem skupina
4181927 Opraven problém, kdy automatická delegace správně nepřevedla dohodu delegující osoby, a ta se do seznamu příjemců zahrnula více než jednou
4183019 Lepší podpora bez souborů cookie pro zařízení Apple při interakci s ovládacími prvky
4196244 Vylepšená funkce „Nahradit autora podpisu“, která umožňuje uvedení stávajících příjemců více než jednou
4198442 Opravena chyba, která v rozhraní POST/Agreement REST API mohla způsobit reakci „nesprávný požadavek“
4201635 Vylepšeno zpracování polohy GPS
4202778 Opraven problém, kdy se výchozí data v poli mohla přenést do dokumentu, pokud se pole přesunulo
4204328 Opraven problém, kdy nebylo možné odebrat z nové šablony dohody soubory s velmi dlouhými názvy
4207846 Opraven problém, kdy se znaky s diakritickými znaménky občas nahlašovaly jako neznámé znaky
4208002 Opraven problém s konfigurací, který mohl mít za následek nevyplnění důvodů zamítnutí dohody ve zprávách
4209645 Opraven problém, kdy biometrické podpisy v objektu digitálního podpisu mohly způsobovat zablokování procesu podpisu
4210095 Přidán vodoznak na stránku transakce za účelem identifikace ukázkové transakce
4210491 Opraven problém s knihovnou, kdy připojený dokument z knihovny mohl způsobit nesprávné spuštění pracovního postupu
4211295 Opraven problém, který blokoval podpisy nástroje Fill & Sign, pokud byly zakázány ručně nakreslené a obrazové podpisy
4211537 Opraven problém, kdy ovládací prvky neuložily nastavení rolí pro pole
4211656 Vylepšena data ukončení platnosti, která jsou svázána s časem vytvoření dohody
4212722 Opraven problém, kdy nebyly vždy vynucovány důvody zamítnutí při zamítnutí ze stránky správy
4213328 Lepší přístup pro lidi, kteří při podepisování používají čtečky obrazovky
4215256 Vylepšení způsobu, jakým mohou čtečky obrazovky přistupovat k vyskakovacímu obsahu při podepisování dokumentů
4215416 Srozumitelnější překlad portugalštiny pro e-maily s výzvou k podpisu
4215419 Vylepšené zobrazení popisků u polí, která mají delší zobrazovaný obsah
4215906 Opravena podmínka, při které se mohly zrušené ovládací prvky vrátit do stavu Odesláno k podpisu, pokud původní autor podpisu po zrušení ověřil svůj podpis
4216325 Vylepšená funkce pro skupinové správce pro hromadné přidávání uživatelů prostřednictvím souboru CSV
4217578 Opraven problém s přesměrováním po podpisu, kdy se digitální podpisy aplikovaly v přesměrování se zpožděním 0 sekund
4218427 Opraven problém, kdy ovládací prvky nemohly odeslat externí kopii archivu, pokud se archivní e-mail změnil po publikování ovládacího prvku.

Duben 2018

Předem nakonfigurovat nastavení podpisu pro nařízení ručního podpisu na mobilních zařízeních. Podepisující obdrží na své mobilní zařízení textovou zprávu a mohou se podepsat prstem nebo stylusem.


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4192638 Opravena chyba, kdy podmínečná pole pro přílohu neumožňovala odeslání v prohlížeči Safari
4196239 Opravena chyba s nesprávnou identifikací umístěných polí podpisů Mega Sign v šablonách
4197658 Vylepšeny adresy URL pro přihlašování a odhlašování služby SAML, aby podporovaly další parametry
4204151 Opraven výjimečný problém, kdy pole formuláře přemístí jednu stránku, pokud je přidáno více šablon
4207445 Vylepšeno upozornění na zrušení dohody, pokud je zamítající strana součástí hybridního pracovního postupu
4208213 Vylepšeno podepisování pomocí widgetu v prohlížeči Safari, když nejsou povoleny soubory cookie
4208237 Vylepšeny možnosti stahování dokumentů podpory v původním formátu
4208421 Vylepšen převod dokumentů Excel do formátu PDF
4209132 Opraven problém, kdy bylo formátování polí dat pro některé transakce API nepřijatelné
4209983 Opraven problém, kdy podmíněná zaškrtávací políčka nesprávně načítala výchozí hodnoty pro textová pole
4212432 Opraven problém, kdy v určitých případech při volání REST API nebylo přijatelné místní nastavení
4215323 Opraven problém, kdy ve výjimečných případech nebyla správně vykreslena pole podepisujícího
4215324 Opraven problém, kdy externí uživatelé archivu neobdrželi konečný soubor PDF
4215418 Opraven konflikt viditelnosti, kdy nebyly sdílené dokumenty při omezených pravidlech viditelnosti viditelné pro příjemce
4215420 Opraven problém písma, kdy byla textová pole umístěna na stejné místo dokumentu jako pole podpisů

Březen 2018

Biologie – dodržování předpisů

Dodržování požadavků předpisu FDA 21 CFR Part 11, globálně používaného standardu týkajícího se elektronických záznamů a podpisů v biofarmaceutickém průmyslu. Dodržování požadavků CFR21 je dnes možné pouze pomocí digitálních podpisů. Tato verze rozšiřuje vaše možnosti tím, že umožňuje dodržování požadavků předpisu CFR21-11 pomocí následujících funkcí:

phone_auth_-_9_3

 

 • Důvody podepsání zahrnující vlastní vstup nebo výběr položky z předdefinovaného seznamu:
reason_pick-list-93
 • Vynutit místní časové razítko – Zobrazovat čas zabezpečeného podepsání jako vizuální komponentu bloku podpisu s použitím místního časového pásma. Odkaz na čas je uložen do dokumentu a zaznamenán v protokolu auditu.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association je standard digitální identity a digitálních podpisů určený pro globální farmaceutický a biotechnologický průmysl a zdravotnictví. Adobe Sign je certifikovaný produkt splňující všechny požadavky certifikace produktů a služeb SAFE-BioPharma. Toto řešení rovněž zajišťuje shodu s požadavky předpisu FDA 21 CFR Part 11, a to používáním digitálních podpisů společně s ověřováním založeným na certifikátech vydaných poskytovateli, jako např. TransSped.


Formuláře

Shromažďujte platby jednoduše a bezpečně – jako například smluvní poplatky, dary a online objednávky – zatímco příjemci vyplní a podepíší formuláře. Vyžaduje obchodní účet Braintree.

Dostupné pro zákaznické účty v datových centrech NA, EU a AU.

calculated_field-93

Další možnosti využití funkce Fill & Sign. Kromě vyplňování a podepisování dokumentů, které vám posílají jiní uživatelé, můžete nyní jednoduše vyplnit formulář, aniž byste do něho přidali podpis.

sender_-_manage_page-93


Pokroky v oblasti podepisování v cloudu

Shodu s firemními standardy zajistíte výběrem jednoho či několika cloudových poskytovatelů digitálních ID prostřednictvím nabídky Účet:Správce.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Řízení digitálních podpisů na úrovni skupiny

Správci skupin mohou nyní řídit předvolby digitálních podpisů pro své specifické firemní procesy. Zobrazujte nebo skrývejte v prostředí autorů podpisů pole formulářů s digitálními podpisy, požadujte po autorech podpisů uvedení důvodu podepsání a další.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


Podepisování pomocí bankovního ID ve Švédsku

Snadné získávání podpisů od zákazníků a partnerů ve Švédsku. Více než 6,5 milionu lidí ve Švédsku se může bezpečně podepisovat pomocí digitální identity přidělené jejich bankou. Registrace ani stahování nejsou nutné.

bank_id_authentication-93

V průběhu března a dubna začnou být dostupná digitální ID od několika již dříve oznámených partnerů.

Používejte svoje heslo do služby Adobe Sign jako druhotné ověření. Dokonalé řešení pro interní autory podpisů, kteří mají účet ve službě Adobe Sign.


Inovace prostředí

Získávejte soubory z úložiště Microsoft OneDrive. Odesílatelé mohou odeslat soubory při odeslání k podpisu. Autoři podpisů mohou přistupovat do služby OneDrive a odesílat obrázky, které se zobrazí v dokumentu jako obrázky, razítka nebo licence.

add_files_-_9_3

Aplikace Adobe Sign i nadále vylepšuje prostředí pro odesílatele používající různé velikosti obrazovek. V této verzi byla domovská stránka a obrazovka Správa optimalizovány pro plynulé přeformátování na obrazovkách libovolných velikostí.

wide_manage_-_9_3

Rozšiřte přizpůsobení e-mailu pomocí dvou nových šablon. Nyní máte kompletní kontrolu nad e-mailovými šablonami sloužícími k odesílání připomenutí lidem, kteří ještě nepřipojili svůj podpis nebo ke zrušení požadavku na podepsání. Jedná se o rozšíření stávajících možností přizpůsobení pro požadování a potvrzování podpisů. Přizpůsobení poskytované prostřednictvím profesionálních služeb Adobe.


Dostupnost funkcí na základě plánu služby Adobe Sign

Funkce

Plán služby Adobe Sign

Dostupné datum

Biologie – dodržování předpisů

Enterprise 16. března – na základě požadavku 
Online platby Business a Enterprise 16. března – na základě požadavku 
Prosté vyplnění s funkcí Fill & Sign Vše 16. března
Předvolba poskytovatele cloudového podpisu Business a Enterprise 16. března
Řízení digitálních podpisů na úrovni skupiny Business a Enterprise 16. března
Podepisování pomocí bankovního ID ve Švédsku Business a Enterprise 16. března
Integrace služby OneDrive Vše 16. března
Adaptivní prostředí stránky Vše 16. března
Rozšířené přizpůsobení e-mailu Enterprise 16. března – na základě požadavku
Ověřování službou Adobe Sign Enterprise 16. března – na základě požadavku


Vyřešené problémy

ID problému

Popis

4189092 Opraven formát data pro zákazníky v EU v části Archivováno stránky Správa
4194130 Opraven problém, při kterém vzájemně si odporující metody ověřování způsobily v pracovních postupech zobrazení prázdné rozevírací nabídky Ověření
4195998 Opraven stav, který mohl způsobit zobrazení chyby serveru šablonami polí formuláře
4198332 Vylepšeno rozvržení návrháře pracovního postupu v oblasti velikosti pole a rozestupů
4198567 Vylepšeno umístění přepínacího tlačítka
4198771 Opraven stav, kdy správci skupin nemohli aktualizovat e-mail pro uživatele ve svých skupinách
4202918 Opraven stav, do kterého mohli uživatelé přejít a který zablokoval úpravy hodnoty názvu v případě, že byla povolena služba SAML.
4204219 Opraven problém, kdy nebyla při ověření pole Regex respektována vlastnost hřebenového pole
4205020 Vyřešen problém se šablonami pracovních postupů v případě odebrání všech polí libovolného účastníka
4207981 Opraven problém, při kterém nemohli uživatelé v centru AU1 používat funkci jednotného přihlašování s protokolem OAuth
4209279 Aktualizován formulář W-9 v knihovně Adobe Sign

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online