מסך הפתיחה מופיע בכל הפעלה

בעיה

מסך הפתיחה מופיע בכל פעם שאתה מפעיל את Dreamweaver, גם לאחר שבחרת את האפשרות Don't Show Again ('אל תציג זאת שוב').

פתרון

בעיה זו מתרחשת אם לא השבתת אפשרות זו גם בתיבת הדו-שיח של ההעדפות. ודא שהשבתת את מסך הפתיחה בתיבת הדו-שיח של Preferences ('העדפות').

  1. לחץ על Dreamweaver > Preferences‏ (Dreamweaver > העדפות) (Mac OS), או Edit > Preferences (עריכה > העדפות) (Windows OS).

  2. תחת General ('כללי'), בטל את הסימון באפשרות Show Welcome Screen ('הצגת מסך פתיחה').  

  3. בחלונית השמאלית, בחר Sync Settings ('סנכרון הגדרות').

  4. לחץ על Sync Settings Now ('סנכרן הגדרות כעת').

    הערה:

    אם תיבת הדו-שיח של סנכרון ההגדרות מוצגת לאחר שפתחת את Dreamweaver לאחר שינויים אלו, לחץ על Sync Local ('סנכרן באופן מקומי') בתיבת הדו-שיח.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?