חבר את ההתקנים שלך ליישום שולחן העבודה של Dreamweaver כדי להציג דפי אינטרנט בתצוגה מקדימה, לבדוק אותם, לבחון אותם ולאתר בהם באגים בהתקנים שונים.
תצוגה מקדימה ובדיקה של דפי אינטרנט

כעת Dreamweaver מאפשר לך לבדוק במקביל את דפי האינטרנט שלך המוכנים לייצור בהתקנים מרובים בו-זמנית. באפשרותך לראות כיצד דף האינטרנט שלך מוזרם מחדש בגורמי צורה שונים, ולבדוק את התכונות האינטראקטיביות בדפים שלך. וכל זה ללא צורך בהתקנה של אף יישום לנייד או צורך לחבר את ההתקנים למחשב השולחני שלך באופן פיזי! פשוט סרוק באמצעות ההתקנים שלך את קוד ה-QR שנוצר באופן אוטומטי, ותראה תצוגה מקדימה של דפי האינטרנט שלך בהתקנים אלה.

בדיקה בזמן אמת, כאשר מופעלת בשולחן העבודה, משקפת את כל ההתקנים המחוברים ועוזרת לך לבדוק רכיבים שונים ולשנות את העיצוב לפי הצורך.

דרישות מקדימות

ודא כי סורק קוד QR מותקן בהתקנים שלך.
ודא שהמחשב השולחני וההתקנים הניידים שלך מחוברים לאינטרנט ונמצאים באותה רשת.
ודא כי יש לך אישורי Adobe ID בהישג יד. כדי להיכנס להתקנים במהלך התצוגה המקדימה, אתה זקוק לאותו Adobe ID שבו השתמשת עבור Dreamweaver במחשב השולחני שלך.
אם אתה לקוח ארגוני, בדוק אם יש לך את ההרשאות הדרושות לגישה לשירות Device Preview.
בהתקנים, ודא כי JavaScript וקובצי Cookie מופעלים בהגדרות הדפדפן.

התקנים נתמכים

כל התקני Android ו-iOS

תצוגה מקדימה של דפי אינטרנט בהתקנים

 1. במחשב השולחני, הפעל את Dreamweaver ופתח את דף האינטרנט שברצונך להציג בתצוגה מקדימה בהתקנים.

 2. לחץ על הסמל Real-time Preview בסרגל הכלים של המסמך.

  תצוגה מקדימה בזמן אמת במכשיר
  תצוגה מקדימה בזמן אמת במכשיר

  החלון הקופץ של Device Preview מופיע עם קוד QR וכתובת URL קצרה.

   

 3. סרוק את קוד ה- QR עם ההתקן הנייד שבו ברצונך להציג תצוגה מקדימה של מסמך האינטרנט. כדי לחבר התקנים מרובים, סרוק את קוד ה-QR עם כל אחד מההתקנים האלה.

 4. בהתקנים, מופיע מסך הכניסה. היכנס באמצעות אישורי Adobe ID שלך. הקפד להשתמש באותו Adobe ID שבו אתה משתמש עבור Dreamweaver/Creative Cloud.

  מסך הכניסה בהתקנים
  מסך הכניסה בהתקנים

 5. לאחר שאתה מצליח להיכנס, שמות ההתקנים המחוברים מופיעים בחלון הקופץ Device Preview. כמו כן, תראה תצוגה מקדימה של דף האינטרנט שלך בהתקנים המחוברים.

  החלון הקופץ Device Preview מציג התקנים מחוברים
  החלון הקופץ Device Preview מציג התקנים מחוברים

הערה:

כדי למפות את שמות ההתקנים בחלון הקופץ עם ההתקן בפועל, העבר את העכבר מעל שמות ההתקנים. בהתקן הרלוונטי, מופיע מסך משוב.

בדיקה של דפי אינטרנט בהתקנים

כדי לבדוק את דף האינטרנט בכל ההתקנים המחוברים, לחץ על סמל Inspect בסרגל הכלים של Dreamweaver.

האפשרות Inspect בסרגל הכלים
האפשרות Inspect בסרגל הכלים

כדי לבדוק את דף האינטרנט בהתקן ספציפי, לחץ על סמל Inspect שתואם לשם ההתקן בחלון הקופץ Device Preview. אזור התצוגה ב-Dreamweaver מוגדר להתאים לאזור התצוגה בהתקן הרלוונטי, ו-Inspect מופעל בהתקן האמור וב-Dreamweaver.

לחץ על סמל Inspect ב- Dreamweaver פעם נוספת כדי לצאת ממצב Inspect.

כל שינויי העריכה שאתה מבצע בדף האינטרנט שלך במחשב השולחני משתקפים באופן מיידי בהתקנים לאחר שמירתם.

פתרון בעיות עם Device Preview

אם אתה נתקל בבעיות במהלך חיבור ההתקנים שלך או הצגת דפי אינטרנט בתצוגה מקדימה בהתקנים שונים, עיין במידע הכלול במאמר Device Preview - פתרון בעיות.