תצוגה מקדימה ובדיקה של דפי אינטרנט בהתקנים מרובים

שילוב של Dreamweaver עם Edge Inspect מאפשר לך ליצור תצוגה מקדימה של עמודי האינטרנט שלך ולבדוק אותם בהתקנים מחוברים מרובים בו-זמנית בעזרת Google Chrome.

Edge Inspect הוא יישום של Adobe שניתן להוריד מ-Adobe Creative Cloud וחנויות היישומים ב-Apple ו-Android OS. לקבלת מידע נוסף על Edge Inspect, ראה שאלות נפוצות על Adobe Edge Inspect.

בגרסה ללא תשלום של Edge Inspect, באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה את העיצובים שלך בהתקן אחד בכל פעם.

 1. התקן את Adobe Edge Inspect בהתקנים כפי שמתואר במדריך ההתקנה של Adobe Edge Inspect.

 2. ב-Dreamweaver, צור אתר אינטרנט בשרת בדיקות. הוסף דפים לאתר האינטרנט שלך להצגה בתצוגה מקדימה בהתקנים מרובים.

 3. פתח את הדף שברצונך להציג בתצוגה מקדימה ב-Dreamweaver.

 4. בחר File‏ ‏> Preview In Browser‏ ‏> Preview In Edge Inspect.‏ Google Chrome נפתח ובו ניתן להציג את דפי האינטרנט שלך בתצוגה מקדימה.

 5. בהתקנים שבהם ברצונך להציג את הדף בתצוגה מקדימה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. ודא שכל ההתקנים מחוברים לרשת משותפת.
  2. ב-Google Chrome, לחץ על תוסף הסמל Adobe Inspect.
  3. פתח את Edge Inspect בכל אחד מההתקנים ולחץ על "+"
  4. הזן את כתובת ה-IP של המחשב שבו פתחת את דף התצוגה המקדימה.
  5. לחץ על Join. לאחר שהתאמת בהצלחה את ההתקנים, יש לך אפשרות לראות את הדף פתוח ב-Google Chrome גם בהתקנים המחוברים שלך.

  כאשר אתה בודק את אתר האינטרנט שלך ב-Google Chrome, השינויים משתקפים בהתקנים המחוברים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון