האופן שבו אתה בונה קובץ Adobe Illustrator עשוי להשפיע ישירות על המראה שלו במסך ועל ההדפסה. ייתכן של-Illustrator יידרש זמן רב יותר להציג ולהדפיס קבצים מורכבים (או לא להדפיסם בכלל). גם גורמים כזיכרון ה-RAM של המדפסת והרזולוציה משפיעים על קובצי Illustrator. עם זאת, הדרך הטובה ביותר לוודא ש-Illustrator יציג וידפיס את קבציך במהירות היא ליצור קובץ Illustrator יעיל.

יצירת קבצים יעילים של Adobe Illustrator

כדי ליצור קובצי Adobe Illustrator יעילים בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • שמור קובצי תמונת רסטר מיובאים ברזולוציה שעברה אופטימיזציה לרזולוציית ההדפסה המיועדת. ודא שרזולוציית הקבצים בפיקסלים לאינץ' (ppi) או דגימות לאינץ' (spi) היא פי שתיים ממספר השורות לאינץ' (lpi) של המדפסת. (כלומר lpi‏ x ‏2 = ppi‏ או spi.)
 • השתמש בהגדרות הרזולוציה האופטימלית לאפקטים ולאובייקטים בעלי גרפיקת רסטר על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • כדי לקבוע הגדרות שקיפות בחר File ‏> Print, ולאחר מכן בחר Advanced בתפריט שבצד שמאל. קבע הגדרה לאפשרות Line Art And Text Resolution Option מתוך הגדרת שקיפות שנקבעה מראש או מתוך הגדרת שקיפות מותאמת אישית שמשקפת את רזולוציית המדפסת.
  • כדי לקבוע רזולוציה לאפקט רסטר, בחר Effect ‏> Document Raster Effects Settings ואז קבע רזולוציה של ‎72 ppi. לפני הדפסת מסמך, קבע רזולוציה שמשקפת את רזולוציית המדפסת.
 • בעת הדפסת הפרדות, קבע את הגדרות המסך המתאימות להפקת 256 רמות של אפור. כדי לקבוע את הגדרות המסך ב-Illustrator בחר File ‏> Print, ולאחר מכן בחר Output בתפריט שבצד שמאל.
 • הגבל את מספר טרנספורמציות הטקסט, ההקלדה לאורך נתיב והשינויים בצורת הגופן.
 • מחק או הזז אובייקטים המוסתרים מאחורי רכיבים אחרים לשכבה שאינה מודפסת.
 • העתק והדבק רכיבי Illustrator בין מסמכים במקום למקם אותם כקובצי EPS.
 • השתמש במילויים של מעברי צבע או במיזוגים בעת הדפסת להתקן PostScript רמה 2.  הערה: אם אתה מדפיס להתקן PostScript רמה 1 או להתקן תואם-PostScript,
   בחר File ‏> Print ‏> Graphics ובחר Compatible Gradient Printing. התקנים תואמי-PostScript לדוגמה: Apple Personal LaserWriter NT ומדפסת Hewlett-Packard סדרה II או III המשתמשת במחסנית PostScript רמה 1. התקנים תואמי-PostScript (המכונים גם שיבוטים) כוללים, למשל, מדפסות QMS.

   

 • בעת יצירת מיזוג השתמש במספר השלבים המינימלי.
 • בטל קיבוץ רכיבים וקבוצות מקוננות.
 • פשט נתיבים על-ידי שימוש במספר הנקודות המזערי הנדרש לציור הנתיב.
 • פצל נתיבים ארוכים ומורכבים למקטעי שורה קצרים יותר באמצעות כלי המספריים. לפני שתפצל נתיבים, שקול לשמור עותק של הקובץ; פעולה זו תאפשר לך להשתמש בקובץ המקורי, הלא מפוצל, אם יהיה צורך בכך.
 • השתמש בפקודה Object ‏> Path ‏> Simplify כדי להסיר נקודות עיגון לא נחוצות מאובייקטים מורכבים.
 • שנה (כלומר סובב, שנה קנה-מידה והטה) או חתוך קובצי תמונה עם גרפיקת רסטר ביישום עריכת תמונה (כגון Adobe Photoshop) לפני שתייבא אותם.
 • צמצם את השימוש בנתיבי חיתוך (מסכות) ובנתיבים מורכבים.
 • השתמש ברכיבים משוכפלים במקום במילויי תבניות, או הרחב אובייקטים עם מילויי תבניות לפני ההדפסה. (לפני שתרחיב אובייקטים, שקול לשמור עותק של הקובץ; פעולה זו תאפשר לך להשתמש באובייקטים המקוריים, שלא הורחבו, אם יהיה צורך בכך.)
 • היפטר מתבניות, צבעי ספוט, מעברי צבע, מברשות, סמלים וסגנונות שלא נעשה בהם שימוש.
 • הגבל את מספר הרכיבים המורכבים במסמך. לקבלת מידע עיין בסעיף "רכיבים מורכבים" להלן.
 • השתמש בפקודה Cleanup כדי למחוק נקודות מקריות, אובייקטים שלא נצבעו ונתיבי טקסט ריקים מהמסמך.
 • בכל פעם שניתן, קשר קובצי תמונת רסטר במקום להטביע אותם.
 • השתמש בסמלים עבור רכיבים חוזרים כדי לוודא ש-illustrator ישמור רק הגדרה אחת וישתמש בה, כדי לשפר את ביצועי הציור.
 • החל גרפיקת רסטר על נתיבים של מברשות Bristle ‏(CS5) כדי להפחית את המורכבות והמספר של נתיבי מברשות ה-Bristle. בחר את הנתיבים של מברשת Bristle ובחר Object ‏> Rasterize.

קצר את זמן ההדפסה בעת הדפסת קובצי Adobe Illustrator

כדי לקצר את הזמן שנדרש להדפסת מסמך Illustrator בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • אם אתה מתכנן למקם תמונת EPS במסמך Illustrator, שמור את התמונה בתבנית בינארית במקום בתבנית ASCII (הקסדצימלית).
 • הגדל את ערך השטיחות על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • הגדר רזולוציית פלט נמוכה יותר למסמך ה-Illustrator. (שימוש ברזולוציית פלט נמוכה יותר יוצר עקומות פחות מדויקות אך משפר את ביצועי ההדפסה.) בחר File ‏> Print ואז בחר Graphics. לאחר מכן הסט את המחוון Flatness Quality/Speed ימינה.
  • הגדר ערך שטיחות גבוה יותר במדפסת.
 • השתמש בגופנים שזמינים במדפסת (כלומר שקיימים בדיסק הקשיח או בזיכרון ה-ROM של המדפסת). אם אתה משתמש בגופנים שקיימים במדפסת, בחר באפשרות None, כדי לא להוריד אף גופן, בחלונית Graphics של תיבת הדו-שיח Print.
 • ציין את גודל הנייר הקטן ביותר הנדרש. בחר File ‏> Print וציין גודל עמוד. עמודים גדולים יותר מגדילים את נפח הזיכרון שנדרש לצורך הדמיית העמוד במדפסת.
 • הדפסה באמצעות חיבורי Ethernet.
 • הדפסה למדפסת PostScript רמה 2 או 3.
 • הדפסה להתקן עם יותר RAM.
 • הדפסה ברזולוציה נמוכה יותר.
 • ודא שאתה משתמש במנהל המדפסת העדכני ביותר שקיים עבור המדפסת שלך. פנה ליצרן המדפסת לקבלת מידע על מנהל המדפסת שבו יש להשתמש, או לקבלת מנהל התקן עדכני.
 • אם אתה מדפיס במדפסת PostScript, ודא שאתה משתמש בקובץ ה-PostScript Printer Description ‏(PPD) הנכון או השתמש בקובץ PPD כללי. פנה ליצרן המדפסת לקבלת מידע על קובץ ה-PPD שבו יש להשתמש.
 • אם אתה מדפיס במדפסת שאינה PostScript, ומנהל המדפסת שלך כולל אפשרות אופטימיזציית צבע (למשל Vivid Color‏, Intelligent Color), השבת אפשרות זו. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד של מנהל המדפסת.
 • הזז את המחוון Quality/Speed שמאלה עד הסוף כדי לשטח את כל היצירות השקופות בגרפיקת רסטר במקום בגרפיקה וקטורית. בחר File ‏> Print ואז בחר Advanced בתפריט. בחר באפשרות Custom שמימין לתפריט Preset והעבר את המחוון Raster/Vector שמאלה עד הסוף.

רכיבים מורכבים במסמך Illustrator

ככל שמספר או שילוב הרכיבים המפורטים להלן גדול יותר, כך תגבר דרישת הזיכרון של מסמך ה-Illustrator. דוגמאות לאפקטים ורכיבים שעשויים להגביר את דרישת הזיכרון או מורכבותו:

 • נתיבים מורכבים (למשל טקסט שהומר בנתיבים)
 • מילויי תבניות
 • מילויי מעברי צבע
 • שקיפות ואפקטי רסטר
 • אפקטי תלת-ממד (Illustrator CS ואילך)
 • סמלים
 • מסיכות
 • נתיבים בעלי נקודות או עקומות רבות
 • טרנספורמציות
 • טקסט על נתיב
 • טקסט עם תנועת מכחול
 • טקסט שבו הוחלו שינויי קנה-מידה אופקיים, מעקב או צימוד אותיות
 • עמודים גדולים
 • גופנים הניתנים להורדה
 • הדפסה ברזולוציה גבוהה
 • תמונות רסטר מקושרות או מוטבעות
 • אובייקטי Mesh
 • אובייקטי Live Trace ‏(Illustrator CS2 ואילך)
 • מברשות Bristle (‏Illustrator CS5 ואילך)

מידע נוסף