כאשר אתה לוחץ על תפריט כלשהו, כגון 'קובץ', 'עריכה', 'אובייקט' וכולי בסביבת העבודה של Illustrator על מחשב Windows, התפריט נעלם באופן לא צפוי.

פתרונות

1. שנה את תוכן התיקייה CEP HTML Engine

 1. העבר את התוכן מהתיקייה CEPHTMLEngine למקום אחר כלשהו לצורך גיבוי (למשל לתיקייה על שולחן העבודה שלך). ראה את הנתיב למטה כדי למצוא את התיקייה.

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows

 2. אחרי יצירת העותק, מחק את התוכן של התיקייה המקורית.

 3. הורד את CEPHTMLEngine.zip למחשב שלך:

  הורד

 4. חלץ את התוכן של תיקיית ה-zip שהורדת בשלב 3 לתיקייה הבאה (תוכן זהה לזה שגיבית ומחקת בשלב הקודם):

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows

2. הפעל את הפקודה: netsh Winsock reset

 1. סגור את כל היישומים.

 2. בחר 'התחל' והקלד CMD כדי להפעיל את שורת הפקודה.

 3. הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה: netsh Winsock reset

 4. הקש על Enter.

 5. סגור את חלון שורת הפקודה.

 6. הפעל מחדש את המחשב.

 7. הפעל את Adobe Illustrator CC.

3. הסר את התקנת Lavasoft Ad-Aware

בעיה זו יכולה להיגרם גם אם תוכנת Lavasoft Ad-Aware מותקנת במחשב Windows שלך.תוכנה זו עשויה להיות מותקנת כהרחבה לדפדפן או כחלק מחבילת תוכנה אחרת (למשל תוכנת ManyCam).

 • כדי לפתור בעיה זו, הסר את ההתקנה של תוכנת Lavasoft (או השבת אותה) ו/או את התוכנה שהיא מקושרת אליה (למשל תוכנת ManyCam).

ראה את אתר האינטרנט של Lavasoft להוראות להסרת התוכנה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת