Feilsøke feil, programmet fryser | Reader | Windows

Merk: Gå til Adobe Reader Help and Support page for hjelp med problemer.

Dette beskrives

Begynnende feilsøking

Mellomliggende feilsøking

avansert feilsøking

Dette dokumentet kan hjelpe deg med å løse systemfeil som kan oppstå når du bruker Adobe Reader på Windows 2000 eller XP. Systemfeil kan arte seg som en tom eller blinkende dialogboks, en fastlåst markør eller skjerm eller en av følgende feil:

-- En tom eller blinkende dialogboks

-- En fastlåst markør eller skjerm

-- En blå skjerm

-- En uventet omstart

-- En feil som en av følgende:

En STOPP-feil

"Uopprettelig systemfeil."

"Programfeil"

"Reader forårsaket en generell beskyttelsesfeil i modulen [filnavn]."

"Reader forårsaket en ugyldig side-feil i modulen [filnavn]."

"Det har oppstått et problem, og Reader må lukkes."

"Instruksjonen i [minneadresse] refererte minne ved adressen [minneadresse]. Minnet kunne ikke være lest."

"[Filnavn] har generert feil og vil bli lukket av Windows."

Forskjellige faktorer kan forårsake systemfeil, blant annet konflikter mellom enhetsdrivere, programvare og maskinvare og skadede elementer i filer. Selv om en systemfeil bare oppstår når du arbeider i Adobe Reader , er det ikke sikkert at Adobe Reader er årsaken, det kan være at det er det eneste programmet som bruker nok minne eller prosessorsykluser til å utløse problemet.

Utfør oppgavene i rekkefølge for å få mest mulig ut av dette dokumentet. Hold oversikten over oppgavene du utfører og resultatet av hver oppgave, inkludert feil eller andre problemer. Adobe teknisk støtte kan bruke denne informasjonen til å gi deg bedre hjelp dersom du får behov for å ringe.

Begynnende feilsøking

Oppgavene i denne seksjonen kan hjelpe deg med å løse de mest vanlige systemfeilene. Start alltid datamaskinen på nytt etter at en systemfeil har oppstått, slik at du oppdaterer minnet. Hvis du fortsetter å arbeide uten å starte datamaskinen på nytt, kan du gjøre problemet verre.

Merk: Noen av disse oppgavene krever at du finner skjulte filer eller mapper eller filer ut i fra deres fulle navn, som inkludere forlengelser (for eksempel filnavn.ini). Som standard viser ikke Windows Explorer skjulte filer, skulte mapper og filnavnforlengelser som det gjenkjenner.

For å vise skjulte filer, skjulte mapper og alle filnavnforlengelsene i Windows Explorer:

1. I Windows Explorer, velg Verktøy > Mappeverktøy.

2. Klikk på Vis-kategorien i Valg-dialogboksen.

3. Velg Vis skjulte filer og mapper.

4. Fravelg Skjul filforlengelser for kjente filtyper.

5. Klikk OK.

1. Kontroller at systemet oppfyller minimumskravene for Adobe Reader.

Adobe Reader 8 vil kanskje ikke kjøre riktig hvis systemet ikke oppfyller følgende krav:

-- Intel Pentium prosessor

-- Microsoft Windows XP Professional eller Home Edition (Service Pack 1 eller 2), Windows 2000 (Service Pack 2), Windows XP Tablet PC Edition, Windows Server 2003 eller Windows NT (Service Pack 6 eller 6a)

-- 128 MB RAM (256 MB anbefales)

Opp til 90 MB tilgjengelig harddiskplass

-- Microsoft Internet Explorer 5.5 (eller høyere), Netscape 7.1 (eller 8.0), Firefox 1.0 eller Mozilla 1.7

2. Installer den siste versjoner av Adobe Reader.

Den nyeste versjonen av Adobe Reader kan være mer kompatibel med operativsystemet og maskinvaredriverne. Før du installerer en oppdatering eller oppgradering, bør du sørge for at systemet oppfyller kravene.

Gratisversjonen av Adobe Reader er tilgjengelig på Adobes nettsted på http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

3. Kjør Adobe Reader mens ingen programmer kjører i bakgrunnen.

Enkelte programmer som kjører i bakgrunnen kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjøres samtidig med Adobe Reader. Du kan identifisere disse programmene og deaktivere dem før du starter Adobe Reader. For å identifisere problematiske programmer som kjører i bakgrunnen, må du fjerne programmer fra Oppstart-mappen og lukke de som er spesifisert i mappen til å starte automatisk.

-- For å deaktivere oppstartselementer og tjenester (Windows XP):

1. Avslutt alle programmer.

2. Velg Start > Kjør, skriv msconfig i Åpne-tekstboksen, og klikk OK.

3. Klikk på Oppstart-kategorien og Tjenester-kategorien. Registrer alle elementer som ikke er valgte.

4. Klikk på fliken Generelt og velg Selektiv oppstart.

5. Fravelg Last oppstartselementer. Verifiser at Behandle System.ini Fil, Behandle WIN.INI-fil og Last Systemtjenester er valgt.

6. Klikk på Tjenester-kategorien, og velg Skjul alle Microsoft-tjenester

7. Klikk Deaktiver alle.

8. Klikk OK og start Windows på nytt.

9. Høyreklikk ikoner i meldingsområdet (det såkalte Systemstatusfeltet i tidligere versjoner av Windows) for å lukke eller deaktivere alle oppstartelementer som fremdeles måtte være aktive.

Merk: Etter oppstart vil du bli informert om at Systemkonfigurasjons hjelperedskap har foretatt endringer i den måten Windows starter opp. Klikk OK, og når Systemkonfigurasjonsverktøyet vises klikker du Avbryt.

Prøv så å gjenskape problemet:

--Hvis problemet ikke oppstår, er ett av oppstartselementene i konflikt med Adobe Reader. Reaktiver oppstartelementene ett av gangen og test hver gang inntil du finner ut hvilket element som forårsaker konflikten. Kontakt så dette elementets utvikler for en oppdatering hvis en slik er tilgjengelig.

--Hvis problemet oppstår på nytt, er ikke oppstartselementer årsaken og du kan aktivere oppstartelementer og tjenester på nytt.

--For å aktivere oppstartelementer og tjenester (Windows XP):

1. Velg start > Kjør, skriv msconfig, og klikk OK.

2. Velg Normal oppstart på Generelt-kategorien, klikk OK, og start datamaskinen på nytt.

Merk: Du må fravelge alle registrerte elementer som ikke er valgt etter at du velger Normal oppstart.

--For å deaktivere oppstartselementer og prosesser (Windows 2000):

Merk:Windows 2000 har ikke MSConfig-verktøyet for å deaktivere startelementer. Du kan deaktivere dem manuelt.

1. Avslutt alle programmer.

2. I Windows Explorer flytter du alle ikoner og snarveier fra følgende mapper til en annen mappe:

-- Dokumenter og Innstillinger/Alle brukere/Startmeny/Programmer/Oppstart

-- Dokumenter og Innstillinger/[brukerprofil]/Startmeny/Programmer/Oppstart

3. Start Windows på nytt.

4. Høyreklikk oppgavelinjen og velg Oppgavebehandler fra hurtigmenyen.

Merk: Den enkleste metoden for å slå av alle gjenværende programmer er å deaktivere prosesser som ikke er nødvendige for at systemet skal kjøre. Uten en god forståelse av Windows 20000-oppbygningen kan du typisk redusere antall prosesser ned til 19. Hvis prosessen ikke er på listen over nødvendige prosesser, kan du deaktivere prosessen ved å bruke trinnene nedenfor.

5. Klikk på Prosesser-kategorien.

6. Velg en prosess, klikk avslutt prosess, velg Ja.

Viktig: Ikke deaktiver følgende nødvendige prosesser: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE

Merk: Du må deaktivere disse prosessene hver gang du må starte datamaskinen på nytt.

Prøv så å gjenskape problemet:

--Hvis problemet ikke oppstår på nytt, kan du flytte ikonene og snarveiene tilbake til Oppstart-mappen én om gangen og starte datamaskinen på nytt til du finner ut hvilket element som forårsaker konflikten. Kontakt så dette elementets utvikler for en oppdatering hvis en slik er tilgjengelig.

-- Hvis problemet oppstår på nytt, er ikke oppstartelementene årsaken og du kan aktivere dem igjen.

-- For å aktivere oppstartselementene på nytt når du er ferdig (Windows 2000): Flytt ikonene og snarveiene tilbake til sine respektive Oppstart-mapper og start datamaskinen på nytt.

4. Feilsøking av plug-ins-konflikter i Adobe Reader-plug-ins-mappen.

Fastslå om problemet forårsakes av plug-ins.

Feilsøke plug-ins-konflikter:

1. Start Adobe Reader uten at noen plug-ins kjører.

a. Dobbelklikk på Adobe Reader-snarveien på Skrivebordet.

b. Trykk og hold venstre Shift-tast nede på tastaturet umiddelbart etter at du har dobbelklikket.

-- Hvis Kommentar-menyen ikke er tilstede, lukker du Reader og gjentar trinn 1.

-- Hvis Kommentar-menyen er tilstede, går du videre til trinn 2.

2. Prøv å gjenskape feilen.

-- Hvis problemet forsvinner, gå videre til trinn 3.

--Hvis problemet vedvarer, gå videre til trinn 5.

3. Lukk Adobe Reader.

4: Fjern tredjeparts-plug-ins fra Reader-plug-ins-mappen. Standardplasseringen for Reader-plug-ins-mappen er Programfiler\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\Plug_ins.

5. Start Adobe Reader og prøv å gjenskape feilen.

--Hvis problemet ikke oppstår, går du videre til trinn 8.

--Hvis problemet oppstår på nytt, går du videre til trinn 6. Utelat tredjeparts-plug-ins fra Adobe Reader-plug-ins-mappen.

6. Flytt alle gjenværende plug-ins til en ny mappe.

7. Gjenopprett én Adobe Reader-plug-in om gangen og prøv å gjenskape feilen.

--Hvis problemet oppstår på nytt, registrer plug-in-navnet, flytt plugen tilbake til den nye mappen og gjenta trinn 6. Etter at du har testet alle Adobe Reader-plug-ins, går du videre til trinn 9.

--Hvis problemet ikke oppstår, gjenta trinn 6 med den neste plug-in.

8. flytt tredjeparts plug-ins tilbake til plug-ins-mappen og prøv å reprodusere feilen.

--Hvis problemet ikke oppstår, gjenta trinn 8 med en annen tredjeparts plug-in.

--Hvis problemet oppstår på nytt, kontakter du utvikleren av plug-inen for hjelp med deres plug-in.

9. Kjør en finn-og-reparer-prosedyre på Adobe Reader med de skadede Reader-plug-insene fjernet fra Reader-mappen.

a. Fjern alle skadede plug-ins som ble registrert i trinn 7 fra Reader-plug-ins-mappen.

b. Velg start > Kontrollpanel, og dobbelklikk på Legg til eller fjern programmer.

c. Velg Adobe Reader og klikk Endre.

d. Når du blir bedt om det, bekrefter du at du ønsker å reparere Reader.

5.Gjenopprett Adobe Reader-innstillingsmappen.

Gjenopprett Adobe Reader-innstillingsmappen for å eliminere problemer som skadede innstillingsfiler kan skape.

Merk: Fargestyringsinnstillinger eller andre innstillinger vil bli påvirket av denne løsningen. De fleste Adobe Reader-innstillingene lagres i registeret.

Slik gjenoppretter du Adobe Reader-innstillingsmappen:

1. Avslutt Reader.

2. I Windows Explorer, går du til Dokumenter og Innstillinger\[brukernavn]\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0-mappen og flytter Innstillingsmappen til en annen plassering (for eksempel, C:\Temp).

3. Start Adobe Reader. Adobe Reader oppretter en ny Innstillingsmappe.

Hvis problemet oppstår etter at du gjenoppretter Adobe Reader-innstillingsmappen, er ikke problemet tilknyttet Innstillingsmappen. For å gjenopprette tilpassede innstillinger, drar du filen du flyttet i trinn 2 tilbake til sin opprinnelige plassering og klikker Ja for å omplassere den nye Innstillingsmappen.

Mellomliggende feilsøking

Hvis oppgavene i den forrige delen ikke løser problemet, kan du prøve følgende mellomliggende feilsøkingsoppgaver.

6. Kjør Finn-og-Reparer mens ingen andre programmer kjører.

1. Avslutt alle programmer og start Windows på nytt.

2. Velg start > Kontrollpanel og dobbelklikk Legg til eller fjern programmer.

3. Velg Adobe Reader og klikk Endre.

4. Når du blir bedt om det, bekrefter du at du ønsker å reparere Reader.

5. etter at reparasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt.

7. Installer Adobe Reader på nytt i en forenklet Windows-modus.

Ettersom drivere kan forstyrre åpningen eller installasjonen av filer, må du starte Windows på nytt i en forenklet modus for å deaktivere enhetsdrivere og deretter installere Adobe Reader.

1. Deaktivere oppstartselementer og tjenester. (Se del 3 av dette dokumentet for mer informasjon.)

2. Installer Adobe Reader på nytt.

a. Velg start > Kontrollpanel, og dobbelklikk på Legg til eller fjern programmer.

b. Velg Adobe Reader og klikk Endre.

c. Når du blir bedt om det, bekrefter du at du ønsker å reparere Reader.

d. Start på nytt.

e. Last ned riktig versjon av Adobe Reader fra Adobes nettsted på http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

f. Kjør den nedlastede installasjonsfilen.

g. Verifiser at Adobe Reader fungerer riktig før du aktiverer oppstartselementer på nytt.

3. Deaktivere oppstartselementer og tjenester. (Se del 3 av dette dokumentet for mer informasjon.)

8. Oppdater videodriveren.

Mange produsenter av videovisningsadaptere oppdaterer programvaredriverne sine ofte. Hvis du ikke har oppdatert visningsadapteren nylig, kontakter du videokortprodusenten for en oppdatert driver, eller laster ned en fra produsentens nettsted. (For å finne produsenten av videokortet, kan du se på kortegenskapene i Enhetsbehandler.) Du kan ofte fastslå om videodriveren er utdatert ved å endre fargedybden og oppløsningen på videokortet eller ved å deaktivere grafikkmaskinvareakselerasjon.

Slik endrer du fargedybde og oppløsning på videokortet:

1. Velg Start > Kontrollpanel.

2. Dobbelklikk Vis og klikk Innstillinger-kategorien.

3. Endre fargedybde ved bruk av Fargekvalitetsmenyen.

Merk: Reader yter optimalt 16-biters farge. Øk eller minsk fargedybden avhengig av den nåværende innstillingen.

4. Endre oppløsningen ved bruk av glidebryteren for Skjermoppløsning.

Merk: Reader yter normalt 800 x 600. Øk eller minsk skjermoppløsningen avhengig av den nåværende innstillingen.

5. Klikk Bruk og deretter OK.

6. Start Windows og Adobe Reader på nytt. Hvis problemet ikke oppstår, kontakter du videokortforhandleren din for en oppdatert driver.

Slik deaktiverer du grafikkmaskinvareakselerasjon:

1. Velg Start > Kontrollpanel.

2. Dobbelklikk Vis, klikk Innstillinger-kategorien og klikk deretter Avansert.

3. Klikk Feilsøking-kategorien.

4. Flytt glidebryteren for Maskinvareakselerasjon til Null.

5. Klikk OK for å godta den nye innstillingen, og klikk OK for å velge vinduet for Visningsegenskaper.

6. start Windows og Adobe Reader på nytt.

7. Prøv å gjenskape problemet.

--Hvis problemet ikke oppstår på nytt, kontakter du videokortprodusenten for en oppdatert driver.

--Hvis problemet oppstår på nytt, går du videre til neste trinn, "Verifiser at enhetsdriverne er kompatible med Windows."

9. Verifiser at enhetsdriverne er kompatible med Windows.

Enhetsdrivere er filer som tillater Windows å kommunisere med enheter som skannere, videokort, museenheter og tastaturer. Kontakt enhetsprodusenten for å forsikre deg om at du har den siste driveren.

Slik kontrollerer du enheten for driverproblemer:

1. Velg Start > Kontrollpanel

2. Dobbelklikk System, klikk Maskinvare-kategorien og deretter Enhetsbehandler.

3. Klikk plusstegnet (+) til venstre for hver enhetstype.

4. Hvis en enhet vises med et svart utropstegn (!) i en gul sirkel, høyreklikker du denne enheten og velger Egenskaper fra hurtigmenyen.

5. Kontroller enhetens egenskaper:

--Kontroller enhetens statusfelt: Hvis enheten ikke fungerer som den skal, kan informasjonen i dette feltet hjelpe deg med å feilsøke problemet.

--Hvis Egenskaper-dialogboksen har en Driver-kategori klikker du på den. Hvis Driver-kategorien ikke viser driverleverandøren, klikker du Driver-detaljer. Hvis leverandøren er Microsoft, har du sannsynligvis en generisk driver og bør hente den siste driveren fra enhetsprodusenten.

10. Installer den siste Microsoft Windows-oppdateringen.

Oppdateringer for Windows (også kalt Service Packs) forbedrer dets ytelse og kompatibilitet med andre programmer. Selv om hver versjon av Adobe Reader krever en Service Pack, (se systemkravene i oppgave 1 i dette dokumentet) kan en nyere Service Pack forbedre ytelsen ytterligere. Service Packs inkluderer typisk oppdaterte enhetsdrivere og andre oppdaterte systemkomponenter. Du kan hente Service Packs fra Microsoft-nettstedet på www.microsoft.com . For hjelp med å installere en Service Pack, kontakter du Microsoft Teknisk støtte.

Hvis du installerer et program eller Windows etter at du har installert den siste Service Pack, må du installere Service Pack på nytt. Enkelte programmer installerer generelt brukte systemfiler, og overskriver de oppdaterte versjonene som er installert av Service Pack.

11. Deaktiver Diskkomprimering.

Deaktiver harddiskkomprimering, som kan forstyrre når Reader prøver å lagre og få tilgang til filer og ressurser. For mer informasjon kan du se dokumentasjonen for komprimeringsprogramvare, eller se Windows-dokumentasjonen for komprimering som er inkludert i Windows.

12.Optimer behandling av midlertidige filer av Windows.

Windows og programmer lagrer arbeidende data i midlertidige (.tmp)-filer som de oppretter på harddisken. Overflødige eller utdaterte midlertidige filer kan forstyrre ytelsen til Windows eller programmer. Slett midlertidige filer og sørg for at minst 50 MB ledig plass er tilgjengelig på harddisken som midlertidige filer skal skrives til.

For å sørge for at minst 50 MB ledig plass er tilgjengelig på harddisken som midlertidige filer skal skrives til:

1. Avslutt alle programmer.

2. Velg Start > Kontrollpanel > System.

3. Klikk på Avansert-kategorien og klikk deretter Miljøvariabler.

4. I Brukervariablene for[brukerprofil]-delen, må du finne TEMP i Variabel-kolonnen og merke deg mappen som er listet i Verdi-kolonnen. Hvis det fullstendige banenavnet for mappen ikke er synlig, dobbelklikker du TEMP i Variabel-kolonnen og merker deg mappenavnet i Variabel Verdi-boksen.

Merk: Hvis en TEMP-variabel ikke finnes, kontakter du systemadministrator for hjelp.

5. I Windows Explorer verifiserer du at mappen du merket deg i trinn 4 finnes på en ukomprimert diskpartisjon som har minst 50 MB ledig plass:

-- Hvis mappen ikke finnes, oppretter du den: Høyreklikk på stasjonen, velg Ny mappe fra menyen og skriv inn mappenavnet du merket deg i trinn 4 (for eksempel Temp).

-- Hvis disken ikke har nok ledig plass, kan du opprette mer ledig plass ved å fjerne unødvendige filer. For å fastslå mengden ledig plass, høyreklikker du på stasjonen og velger Egenskaper fra menyen.

Slik sletter du midlertidige filer:

Merk: Gjenta denne prosedyren jevnlig. Windows sletter midlertidige filer når Windows og programmer lukkes på vanlig måte. Når Windows og programmer krasjer, kan midlertidige filer samles opp på harddisken.

1. Velg Start > Kjør, og skriv cmd (Windows XP, 2000) eller command(Windows 98) i Åpne-tekstboksen. Klikk OK.

2. Skriv følgende kommandoer og trykk Enter etter hver kommando:

c:

cd\

cd "C:\Windows\Temp"

Viktig: Verifiser at kommandoen er C:\Windows\Temp før du skriver inn neste kommando. Ved å starte denne kommandoen på andre harddiskplasseringer kan du skade Operativsystemet ditt. Adobe gir denne informasjonen kun som hjelp, og er ikke ansvarlig for problemer som kan oppstå hvis denne kommandoen kjøres på feil plassering.

del *.* /s /q

3. Microsoft Windows sletter alle ubeskyttede filer fra Windows temporary-registeret og går deretter tilbake til en blinkende kommandoanmodning. Når det har gått tilbake til den blinkende kommandoanmodningen, skriver du følgende kommandoer og trykker Enter etter hver kommando:

cd\

cd %temp%

Viktig: Verifiser at kommandoanmodningen er C:\Dokumenter og Innstillinger\Brukernavn\Lokale Innstillinger\Temp før du skriver inn neste kommando. Ved å starte denne kommandoen på andre harddiskplasseringer kan du skade Operativsystemet ditt. Adobe gir denne informasjonen kun som hjelp, og er ikke ansvarlig for problemer som kan oppstå hvis denne kommandoen kjøres på feil plassering.

del *.* /s /q

4. Skriv avslutt for å lukke Command.com-vinduet.

13.Kontroller skriftproblemer.

For å fastslå om en skrift forårsaker problemet, reduserer du antall aktive skrifter ved å flytte skriftfilene til en annen plassering:

Merk: Ikke fjern skrifter som er installert av Windows. For detaljer kan du se Microsoft-nettsiden.

1. Opprett en ny mappe (for eksempel C:/TrueType).

2. Gå til skriftmappen.

-- På Windows XP: Åpne Windows/skrifter-mappen.

-- På Windows 2000: Åpne Winnt/Skrifter-mappen.

3. Flytt skriftmapper, utelat de som er installerte av Windows, fra Skrifter-mappen til mappen du opprettet i trinn 1.

4. Flytt noen få av mappene fra trinn 3 tilbake til Winnt/skrifter-mappen.

5. Start Adobe Reader og prøv å gjenskape problemet:

--Hvis problemet oppstår på nytt, kan en av skriftene som du flyttet i trinn 4 være årsaken. Fjern disse skriftene fra Skrifter-mappen, og gjenta trinn 4-6, men denne gangen legge du til én skrift i gangen. Når problemet oppstår på nytt, fjerner du skriftene ved bruk av et skriftverktøy, fjern skriften og installer den på nytt fra det opprinnelige mediet eller kontakt skrift-produsenten for å få en oppdatert versjon av skriften.

-- Hvis problemet ikke oppstår på nytt, gjentar du trinn 4-5 og tester forskjellige skrifter.

14.Kjør Adobe Readeri en annen brukerkonto.

Opprett en ny brukerkonto som har samme tillatelser som kontoen du bruker når problemet oppstår. Hvis problemet ikke oppstår på nytt, kan det hende at den opprinnelige brukerkontoen er skadet. For informasjon om hvordan du setter opp en brukerkonto, kan du se dokumentasjonen for Windows 2000 eller Windows XP eller kontakte nettverksadministratoren din.

15.Reparer og defragmenter harddisker.

Det kan oppstå systemfeil hvis harddisker inneholder skadede områder eller fragmenterte filer. Reparer og defragmenter harddisker ved bruk av enten Feilsøkingsverktøy og Diskdefragmenteringsverktøy som er inkludert i Windows eller fra en tredjepart som Symantec Norton. Du bør kjøre slike verktøy på hver harddiskpartisjon.

Feilsøkingsverktøyet reparerer skadede områder, mistede tildelinger og filfragmenter, krysskoblede filer og ugyldige filnavn. For å få tilgang til feilsøkingsverktøyet, dobbelklikker du Min datamaskin, høyreklikker på den ønskede harddisken og velger Egenskaper fra hurtigmenyen. I dialogboksen for Lokale Diskegenskaper klikker du Verktøy-kategorien og deretter Søk nå i Feilsøkingsdelen.

Disk-defragmenter omorganiserer filene og ledig plass på datamaskinen slik at filer lagres i sammenhengende enheter og ledig plass konsolideres i én sammenhengende blokk. For å få tilgang til Disk Defragmenteringsverktøyet, velger du Start > Programmer > Tilbehør > systemverktøy > Diskdefragmentering.

For mer informasjon om tredjeparts diskverktøy, se verktøyets dokumentasjon.

16. Søk gjennom systemet etter virus.

Bruk oppdatert anti-virusprogramvare, som Norton AntiVirus eller McAfee VirusScan for å sjekke systemet for virus. Virusinfeksjonen kan skade programvare og forårsake systemfeil. For mer informasjon kan du se informasjonen for anti-virus-programvaren.

17. Vis systemloggen for å identifisere programvarekonflikter.

Ved oppstart legger Windows til oppføringer til Systemloggen, som inneholder informasjon om programmer, sikkerhetsinnstillinger og systeminformasjon. Du kan vise Systemloggen for å identifisere programvarekonflikter. Hvis du identifiserer en programvarekonflikt, installerer programvaren på nytt eller oppdaterer den.

For å vise systemloggen:

1. Klikk på Start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Administrative verktøy.

2. Dobbelklikk Hendelsesviser, velg Systemlogg i Hendelsesviservinduet, og merk deg følgende:

-- En hvit "x" i en rød sirkel indikerer at en tjeneste eller driver er stoppet (dvs. at den ikke startet eller ble lastet).

-- Et svart utropstegn i en gul trekant advarer om et mulig fremtidig problem, som liten diskplass.

Merk: Du kan ignorere advarsler som indikerer at en ny skriverdriver ble installert.

3. For mer informasjon om en oppføring, høyreklikk den og velg Egenskaper fra hurtigmenyen og les Beskrivelsesdelen. Hvis du ikke kan fastslå hvilke hendelser som er tilknyttet problemet, kan du gjenskape systemloggen:

a. Åpne Henselsesviser, høyreklikk systemloggen og velg Slett alle hendelser fra hurtigmenyen. For å lagre den nåværende Systemloggen, klikker du Ja når Windows viser meldingen "Vil du lagre systemlogg før du sletter den?"

b. Lukk hendelsesviser og prøv å gjenskape problemet.

c. Etter at problemet oppstår på nytt, åpner du Hendelsesviser og viser systemloggen.

4. Merk deg beskrivelsen, kilden og HendelsesID, og søk etter en løsning på feilen på Microsofts nettsted på http://support.microsoft.com, eller kontakt Microsoft eller maskinvareforhandleren for hjelp.

18. Identifiser filen eller programmet som forårsaker problemet.

Hvis en feil indikerer hvilket program som forårsaker problemet, installerer du programmet på nytt. Hvis en fil er skadet og forårsaker problemer i Adobe Reader, kan det løse problemet hvis du installerer programmet på nytt. Hvis en feil indikerer en Windows-fil, kan du installere Windows over seg selv. Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste oppgave.

Avansert feilsøking

Hvis oppgavene i den forrige delen ikke løste problemet, kan problemet skyldes at maskinvare er i konflikt med Adobe Reader.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe støtter ikke maskinvare og oppgir disse oppgavene kan som hjelp. For videre assistanse kontakter du maskinvareprodusenten eller en autorisert videreforhandler. Hvis du feilsøker maskinvareproblemer selv, kan det hende at garantien på datamaskinen din ugyldiggjøres.

Merk: Før du fjerner eller omorganiserer maskinvare, må du slå av strømmen på datamaskinen og periferutstyr.

19. Reformater harddisken og installer kun Windows eller Reader.

Reformater harddisken og installer kun Windows og Reader fra det originale installasjonemediet. Reformatering av en harddisk sletter alle filene den inneholder, så du må sørge for å sikkerhetskopiere alle filene først. Sørg også for at du har alle program- og systemdisker.

Merk: Ikke installer tilleggsprogramvare eller -maskinvare før problemet er løst. Ikke sikkerhetskopier harddisken og gjenopprett Windows og Reader istedet for å installere dem på nytt; hvis problemet er forårsaket av et program eller Windows, og gjenopprettes istedet for å installeres på nytt, kan problemet oppstå igjen.

Etter at du reformaterer harddisken og installerer Windows på nytt, må du prøve å gjenskape problemet:

-- Hvis problemet ikke lenger oppstår, installerer du andre programmer, en i gangen, og prøver å gjenskape problemet etter hver installasjon. Hvis problemet oppstår etter en installasjon, kan det nylig installerte programmet være årsaken.

-- Hvis problemet oppstår kun når Windows og Reader er installert, er årsaken maskinvarerelatert, og du bør kontakte maskinvareprodusenten eller en autorisert forhandler for hjelp. Før du kontakter produsenten eller forhandleren, kan du prøve én eller flere oppgaver i den følgende delen.

20.Sjekk etter problemer med RAM SIMMs eller DIMMs.

Kontroller at RAM SIMMs eller DIMMs er installert riktig og ikke er årsaken ved å utføre en eller flere av følgende oppgaver:

--Endre rekkefølgen på de installerte SIMMs eller DIMMs.

--Fjern alle bortsett fra minimumsantallet SIMMs eller DIMMs som er nødvendig for å kjøre Windows og Reader og test for å se om problemet vedvarer. Hvis det gjør det kan du bytte ut SIMMs eller DIMMs som du flyttet og fjerne de andre, teste på nytt igjen for å se om problemet vedvarer. Hvis problemet ikke oppstår på nytt, er en eller flere av de fjernede SIMMs eller DIMMs årsaken. Kontakt RAM SIMM eller DIMM-produsenten for hjelp.

Tilleggsinformasjon

333213 : Feilsøking av systemfeil eller låsing i Acrobat (8.x på Windows 2000 og XP)

Adobe-logoen

Logg på kontoen din