Lignende innhold kontra spam

Lær forskjellen mellom nyttige innholdsvariasjoner og innhold som anses som spam.

For å optimalisere fortjenestepotensialet hjelper det å ha mye innhold. Vi anbefaler imidlertid at du prioriterer kvalitet fremfor kvantitet, og at hver fil du sender inn, tilbyr kunden noe som er unikt. Lignende innhold er en av de vanligste grunnene til avvisning hos Adobe Stock. Spamming av bilder kan føre til at vi blokkerer eller sågar avslutter kontoen din. Følg retningslinjene under for å sikre at innholdet du sender inn, ikke oppfattes som spam.

Fotografier

Velg ut kun de beste bildene, og sørg for at hvert enkelt bilde har sin egen unike verdi for en potensiell kunde. På bildene nedenfor bruker fotografen de samme objektene. Ved å flytte rundt på objektene klarer fotografen imidlertid å skape nyttige variasjoner.  

Nyttige variasjoner av fotografier

Unngå å sende inn bilder der forskjellene mellom hvert bilde er minimale (f.eks. en liten endring i vinkel). Sjansene for å lykkes kommersielt med en fil er størst når du velger noen få versjoner av et motiv. Unngå å sende inn flere kopier av samme bilde bare med forskjellige etterbehandlingseffekter (f.eks. at du endrer bildet til svart/hvitt). Designere foretrekker å legge til effekter selv, slik at de passer til prosjektet. 

Ikke forsøk å skape variasjon ved å:

 • vende bildet
 • tilby ulike beskårne versjoner
 • tilby samme bilde med forskjellige eksponeringer
 • tilby bilder i svart-hvitt eller med spotfarge-effekter
 • endre bakgrunnsfargen
 • bruke bildefiltre

Vektorgrafikk

Målet vårt er å tilby kjøperne et stort og variert utvalg av vektorgrafikk. Innsendinger av flere filer avvises hvis den eneste variasjonen er ulike bakgrunnsfarger eller effekter. Kjøperne foretrekker å tilpasse ikoner og andre enkle objekter ut fra hva de trenger i prosjektene sine. Med mer kompleks vektorgrafikk anbefales det å sende inn noen variasjoner der du har gjort endringer i den samlede fargekomposisjonen eller byttet om på mønstre og objekter. Det er generelt i orden å sende inn opptil tre variasjoner av en fil.

Nedenfor har kunstneren endret stemningen i hvert bilde ved å velge andre farger. 

Nyttige vektorvariasjoner

Ikke forsøk å skape variasjon ved å:

 • vende bildet
 • endre strektype eller -tykkelse
 • variere bakgrunnsfargen
 • legge til skygge
 • bruke bildefiltre

Videoer

For videoer gjelder andre retningslinjer enn for øvrige innholdstyper. Ettersom filmredaktører gjerne trenger flere lignende klipp å jobbe med, blir lignende videofiler oftere akseptert. Stillbildene nedenfor viser samme subjekt i samme setting, men kameravinkel og fokalpunkt varierer.

Nyttige variasjoner av videoer

Du har lov til å skape variasjon ved å:

 • ramme inn et subjekt fra forskjellige vinkler
 • bruke forskjellige fokallengder (du kan f.eks. sende inn klipp som er tatt fra nært, middels langt og langt hold)
 • variere kamerabevegelsen ved for eksempel å panorere til høyre/venstre eller zoome inn/ut
 • vise ett og samme sted med ulike handlinger og/eller subjekter
 • portrettere samme subjekt i samme miljø som gjør ulike ting

Ikke forsøk å skape variasjon ved å:

 • sende inn klipp med samme rammeformat, de samme kamerabevegelsene og samme aktivitet på skjermen
 • bruke etterbehandlingseffekter som for eksempel filtre eller justering av hastighet 
Adobe-logoen

Logg på kontoen din