Funkcje dostępności

Klawiaturowe zamienniki operacji wykonywanych myszą

Programy Reader i Acrobat korzystają z tego samego zestawu skrótów klawiaturowych. Pełną listę można znaleźć w sekcji Skróty klawiaturowe w Pomocy programu Acrobat.

Korzystanie z programów do odczytywania lub powiększania zawartości ekranu

Aby skonfigurować program Reader do korzystania z czytnika ekranu lub oprogramowania powiększającego, należy skorzystać z narzędzia Asystent konfiguracji dostępności.

  • Wybierz polecenie Edycja > Dostępność > Asystent ustawiania, a następnie wybierz żądane opcje na każdym z ekranów asystenta.

Używanie narzędzia Odczytywanie na głos bazującego na procesie syntezy mowy (ang. Text-to-Speech)

Odczytywanie na głos to narzędzie bazujące na procesie syntezy mowy (ang. Text-to-Speech, TTS). Jest ono częścią programu Adobe Reader. Odczytuje tekst zawarty w oknie dokumentu.  

Aby skorzystać z narzędzia Odczytywanie na głos, potrzebny jest program Adobe Reader oraz mechanizm syntezy mowy zainstalowany w systemie. Trzeba mieć też umożliwiony dostęp do dokumentu. W przeciwnym razie narzędzie może odczytać tekst w nieodpowiedniej kolejności lub wcale.

Aby aktywować narzędzie Odczytywanie na głos:

  1. W menu Widok wybierz opcję Odczytaj na głos > Uaktywnij Odczytywanie na głos.
  2. Ponownie przejdź do menu Widok > Odczytaj na głos, a następnie wybierz odpowiednią opcję czytania:
    • Aby przeczytać bieżącą stronę, wybierz opcję Czytaj tylko tę stronę.
    • Aby przeczytać cały dokument, wybierz opcję Czytaj do końca dokumentu.

Ponowne wlanie tekstu w dokumencie PDF

Ponowne wlanie tekstu w pliku PDF pozwala na tymczasowe przedstawienie go w formie pojedynczej kolumny o szerokości panelu dokumentu. Widok ten ułatwia czytanie dokumentu.

  • Aby wlać tekst ponownie, wybierz polecenie Widok > Powiększanie > Wlej tekst ponownie.

W większości przypadków, w widoku ponownego wlania tekstu widoczny jest tylko tekst do czytania. Tekstu nie da się wlać ponownie w formularzach, komentarzach, polach zawierających podpis cyfrowy oraz tzw. „artefaktach” na stronie, takich jak numery stron, nagłówki i stopki. Na stronach zawierających zarówno tekst do odczytu, jak i pola formularza lub podpisu cyfrowego nie można zastosować funkcji ponownego wlewania tekstu. Teksty pionowe są zawijane w poziomie.

Uwaga:

Dokument w widoku ponownego wlania tekstu nie może być zapisywany, edytowany ani drukowany.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?