Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z narzędzi adnotacji i znaczników rysunkowych w celu dodawania komentarzy w dokumentach PDF

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Dodawaj komentarze do plików PDF za pomocą podkreśleń, notatek, narzędzia do rysowania odręcznego i narzędzi oznaczania.

Obejrzyj krótki samouczek wideo i zaczynaj

Dodawanie komentarzy podczas wyświetlania dokumentu PDF

Za pomocą szybkich operacji na ruchomym pasku narzędziowym można teraz dodawać komentarze podczas wyświetlania pliku PDF. Aby uzyskać dostęp do tych działań, nie trzeba otwierać narzędzia komentowania. Na podstawie wyboru w pliku PDF dostępne są następujące szybkie działania do komentowania:

Uwaga:

Jeśli nie widzisz tych opcji, zaktualizuj program Acrobat do najnowszej wersji.

 • Działania przy zaznaczaniu tekstu: możesz podświetlać tekst, podkreślać tekst, przekreślać tekst, kopiować tekst oraz edytować tekst i obrazy.
Działania przy zaznaczaniu tekstu

 • Działania przy zaznaczaniu obrazów: po wybraniu obrazu można wykonać działania takie jak Dodaj notatkę, Podświetl tekst, Edytuj tekst i obrazy oraz Kopiuj obraz.
Działania przy zaznaczaniu obrazów

 • Działania przy zaznaczeniu podświetlenia: po zaznaczeniu istniejącego podświetlonego komentarza w pliku PDF można zobaczyć szybkie działania Dodaj notatkę, Zmień kolor lub Usuń komentarz.
Działania przy zaznaczeniu podświetlenia

Przegląd narzędzi do dodawania adnotacji i znaczników rysunkowych

Uwaga: w programie Acrobat Reader pełen zestaw narzędzi do komentowania jest dostępny wyłącznie w plikach PDF z włączoną funkcją komentowania.

W celu dodawania komentarzy można korzystać z narzędzi adnotacji oraz znaczników rysunkowych. Narzędzia komentowania są dostępne w dodatkowym pasku narzędziowym funkcji Skomentuj. Komentarze to uwagi i rysunki dotyczące zawartości pliku PDF. Uwagę tekstową można dodać, korzystając z narzędzia Notatka. Można także skorzystać z narzędzia rysowania, aby utworzyć linię, okrąg lub inny kształt, a następnie wpisać uwagę w wyskakującym okienku. Narzędzia edycji tekstu umożliwiają dodawanie znaczników edycji oznaczających zmiany, które mają zostać wprowadzone w dokumencie źródłowym. Większość narzędzi komentowania i znaczników nie pojawi się na pasku, dopóki funkcja Komentowanie nie zostanie włączona.

Uwaga:

W programie Acrobat Pro do komentarzy można dodawać znaczniki, ułatwiające osobom słabowidzącym lub upośledzonym ruchowo odczytanie komentarza za pomocą technologii wspomagających.

Wyświetlanie narzędzi adnotacji i znaczników rysunkowych

Narzędzia adnotacji i znaczników rysunkowych nie są domyślnie wyświetlane, z wyjątkiem sytuacji, w której otwarto plik PDF w ramach recenzji zarządzanej.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj, aby otworzyć pasek narzędzi Skomentuj. Komentarze dodawane do dokumentu są wyświetlane w panelu po prawej stronie.

  Pasek narzędzi Skomentuj w programie Acrobat
  Pasek narzędzi Skomentuj

  Uwaga:

  Aby wyświetlić etykiety obok ikon narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Skomentuj i wybierz opcję Pokaż wszystkie etykiety.

 2. Narzędzia znaczników rysunkowych zgrupowane są w menu Narzędzia rysowania. Kliknij ikonę Narzędzia rysowania na pasku narzędziowym, a następnie wybierz opcję Rozwiń narzędzia rysowania, aby dodać narzędzia rysowania do dodatkowego paska narzędzi.

  Narzędzia rysowania w programie Acrobat
  Menu narzędzi rysowania

Wybór narzędzia do dodawania adnotacji lub znacznika rysunkowego

 • Otwórz pasek narzędzi Skomentuj i zaznacz żądane narzędzie adnotacji.
 • Aby zaznaczyć narzędzie znaczników rysunkowych, otwórz pasek narzędzi Skomentuj i kliknij ikonę Narzędzia rysowania . Wybierz żądane narzędzie z menu Narzędzia rysowania.
Uwaga:

Po wprowadzeniu wstępnego komentarza narzędzie zmienia się z powrotem w narzędzie Zaznaczanie. Dzięki temu można przenosić i edytować komentarz, a także zmieniać jego rozmiar. (Narzędzia Ołówek i Podświetl tekst pozostaną wybrane).

Utrzymywanie narzędzia do dodawania adnotacji zaznaczonym

Kolejne komentarze można dodawać bez ponownego wybierania narzędzia.

 1. Na pasku narzędzi Skomentuj zaznacz narzędzie, którego chcesz użyć (ale nie używaj go jeszcze).

 2. Kliknij ikonę Pozostaw narzędzie zaznaczone .

Dodawanie notatki

Uwaga:

W programie Acrobat Reader pełen zestaw narzędzi do komentowania jest dostępny wyłącznie w plikach PDF z włączoną funkcją komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Najczęstszym typem komentarza jest notatka. Notatka jest oznaczana na stronie za pomocą ikony, a jej tekst jest wyświetlana w wyskakującym okienku. Notatkę można dodać w dowolnym miejscu na stronie lub w obszarze dokumentu.

Notatka w programie Acrobat
Narzędzie Notatka służące do umieszczania tekstu w wyskakującym okienku.

Dodawanie komentarza w notatce

 1. Wybierz narzędzie Notatka na pasku narzędzi Skomentuj i kliknij miejsce, w którym chcesz dodać notatkę.

 2. Wpisz tekst notatki w wyskakującym okienku. Tekst można również skopiować z dokumentu PDF za pomocą narzędzia Zaznaczanie , a następnie wkleić go w okienku notatki.

  Uwaga:

  Po zamknięciu wyskakującego okienka komentarza jego tekst pozostanie na ekranie.

Edycja notatki

 1. Kliknij lub dwukrotnie kliknij ikonę notatki.
 2. Wprowadź niezbędne zmiany:
  • Aby zmienić rozmiar wyskakującego okienka komunikatu, przeciągnij jeden z jego dolnych narożników.

  • Aby zmienić formatowane tekstu, kliknij ikonę Właściwości tekstowe na pasku narzędzi Skomentuj i zaznacz tekst, a następnie wybierz żądaną właściwość na pasku narzędzi.

  Uwaga:

  Korzystając z panelu komentarzy w oknie dialogowym Preferencje, zmień rozmiar czcionki, domyślny sposób wyskakiwania okienek oraz inne ustawienia dotyczące tworzenia i przeglądania komentarzy.

  Po wprowadzaniu zmian kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu wyskakującego okienka komunikatu lub gdziekolwiek poza nim.

Kopiowanie części tekstu w notatce

 1. Kliknij lub dwukrotnie kliknij ikonę notatki.
 2. Zaznacz tekst, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i skopiuj tekst.

Usuwanie notatki

 1. Zaznacz narzędzie Notatka , narzędzie Rączka  lub narzędzie Zaznaczanie .

 2. Zaznacz ikonę notatki i naciśnij klawisz Delete.

  Możesz również dwukrotnie kliknąć na ikonę notatki i wybrać polecenie Usuń z menu Opcje w wyskakującym okienku.

Dodawanie komentarza tekstowego

Użyj narzędzia Dodaj komentarz tekstowy , aby wpisać tekst w dowolnym miejscu strony PDF. Narzędzie Dodaj komentarz tekstowy jest podobne do narzędzia Dodaj pole tekstowe.

 1. Wybierz narzędzie Dodaj komentarz tekstowy na pasku narzędzi Skomentuj.

 2. Kliknij stronę, aby umieścić kursor.

 3. Aby zmienić formatowane tekstu, kliknij ikonę Właściwości tekstowe na pasku narzędzi Skomentuj i zaznacz tekst, a następnie wybierz żądaną właściwość na pasku narzędzi.

Zmienianie nazwy autora komentarzy

Po dodaniu komentarza do pliku PDF domyślnie nazwa użytkownika jest używana jako nazwa autora komentarza. Aby zmienić nazwę autora, zobacz Zmienianie nazwy autora komentarzy.

Dodawanie linii, strzałki lub kształtu

Uwaga:

W programie Acrobat  Reader  narzędzia do rysowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Wybierając narzędzie do rysowania, należy mieć na uwadze zamierzony wynik.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj. Na pasku narzędzi Skomentuj kliknij ikonę Narzędzia rysowania i wybierz narzędzie znaczników rysunkowych:

  • Narzędzia Prostokąt , Owal , Strzałka  i Linia  pozwalają tworzyć proste kształty.

  • Narzędzie Chmurka i narzędzie Wielokąt pozwalają utworzyć zamknięty, wielosegmentowy kształt. Narzędzie Linia łamana pozwala utworzyć wielosegmentowy kształt otwarty.

  • Narzędzie Ołówek  umożliwia rysowanie dowolnych kształtów, a narzędzie Gumka ołówkowa  służy do usuwania znaczników wprowadzonych ołówkiem.

  Uwaga:

  Aby przed rysowaniem określić grubość i kolor linii oraz inne właściwości, zaznacz żądane narzędzie i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+E, aby otworzyć pasek narzędziowy właściwości. Ustaw żądane opcje na pasku Właściwości.

 2. Narysuj obiekt w pliku PDF:
  • Aby narysować kształt chmurki lub wielokąta, kliknij, aby utworzyć punkt początkowy. Przesuń wskaźnik i kliknij, aby utworzyć kolejne segmenty. Aby zakończyć rysowanie kształtu, kliknij punkt początkowy lub kliknij kształt prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Zakończ. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć linię łamaną.

  • Aby narysować linię, strzałkę lub prostokąt, przeciągnij wskaźnikiem po obszarze do oznaczenia albo dwa razy kliknij: raz w celu określenia punktu początkowego i drugi raz w celu określenia punktu końcowego.

  • Aby narysować kwadrat, okrąg, linie poziomą, linię pionową lub linię nachyloną pod kątem 45 stopni, podczas rysowania naciśnij klawisz Shift.

  • Aby rysować dowolne linie za pomocą narzędzia Ołówek , przeciągnij kursor do punktu początkowego linii. Rysując, można zwolnić na chwilę przycisk myszy, przesunąć kursor nieco dalej i wznowić rysowanie. Aby usunąć część rysunku zaznacz narzędzie Gumka ołówkowa  i przeciągnij po obszarach do usunięcia.

 3. Aby zmienić rozmiary lub edytować znacznik, zaznacz go i przeciągnij jeden z uchwytów.
 4. Aby dodać do znacznika wyskakujące okienko komentarza, zaznacz narzędzie Rączka i kliknij dwukrotnie na znacznik.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk do zamykania w wyskakującym okienku. Po prawej stronie znacznika pojawi się ikona notatki, wskazująca, że w wyskakującym okienku znajduje się tekst.

  Uwaga:

  Aby usunąć znacznik rysunkowy, należy go zaznaczyć i nacisnąć klawisz Delete.

Można również edytować dokumenty PDF za pomocą komentarzy w trybie online. Nasz internetowy edytor plików PDF umożliwia łatwe dodawanie tekstu, notatek, podświetleń, rysunków itp. do plików PDF.

Grupowanie i rozgrupowywanie znaczników

Znaczniki można łączyć w grupy, tak aby funkcjonowały jako pojedynczy komentarz. Grupować można też na chwilę, aby przenieść znaczniki w inne miejsce lub zmodyfikować właściwości wszystkich na raz. Grupowanie ułatwia również rozróżnienie znaczników różnych recenzentów.

Uwaga:

Nie można grupować znaczników modyfikacji tekstu.

Grupowanie znaczników

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie lub Rączka i zaznacz znacznik.
 2. Kliknij przytrzymując klawisz Ctrl lub Command, aby zaznaczyć znaczniki do zgrupowania.
 3. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Grupuj.

Rozgrupowywanie znaczników

 1. Kliknij zaznaczenie grupy prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Rozgrupuj.

Dodawanie komentarzy do pola tekstowego lub dymku

Uwaga:

W programie Acrobat Reader narzędzia komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Za pomocą narzędzia Pole tekstowe można tworzyć pola zawierające tekst. Pole takie można umieścić w dowolnym miejscu na stronie i nadać mu dowolną wielkość. Pola takie są zawsze widoczne na stronach dokumentu, co odróżnia je od uwag (chowanych i wysuwanych).

Czcionka i rozmiar tekstu są zgodne z domyślnymi ustawieniami systemu.

Dodawanie komentarza do pola tekstowego lub dymku

Uwaga:

Narzędzie Pole tekstowe pozwala dodawać komentarze do dokumentów w języku chińskim, japońskim i koreańskim. Wymaga to jednak uprzedniego zainstalowania plików obsługujących te języki. Tekst w polach tekstowych musi mieć orientację poziomą.

Za pomocą narzędzia Dymek  można tworzyć pola tekstowe z dymkami. Pola tekstowe z dymkami są szczególnie przydatne do wyróżniania obszarów dokumentu bez zasłaniania ich. Pola tekstowe z dymkami zawierają trzy części: pole tekstowe, łącznik i linię końcową. Rozmiar każdej części można zmieniać, przeciągając uchwyt. Łącznik można skalować tylko w jednym kierunku: łączniki poziome tylko w poziomie, a pionowe tylko w pionie. Pole tekstowe rozszerza się w pionie po wpisaniu tekstu, tak aby cały był widoczny.

Pole tekstowe można przesuwać osobno lub wraz z linią końcową. Pole tekstowe można przenosić wokół stacjonarnego punktu kontrolnego — strzałki na linii końcowej — tworzonego w momencie pierwszego kliknięcia w pliku PDF. Wygląd i kolor pola tekstowego można zmieniać. Można również dodawać strzałki lub znaki wiodące do linii końcowej.

Dodawanie pola tekstowego

 1. Wybierz narzędzie Dodaj pole tekstowe na pasku narzędzi Skomentuj.

 2. Kliknij w pliku PDF.
 3. Wybierz ikonę Właściwości tekstowe na pasku narzędzi Skomentuj, a następnie wybierz kolor, wyrównanie i atrybuty czcionek w tekście.

 4. Wpisz tekst.

  Tekst jest automatycznie zawijany na krawędzi pola.

 5. (Opcjonalnie) Aby wprowadzić dalsze zmiany w polu tekstowym:
  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie lub narzędzie Pole tekstowe. Kliknij krawędź pola, aby je zaznaczyć. Przeciągnij narożnik, aby zmienić rozmiar pola. Za pomocą paska narzędziowego Właściwości zmień opcje krawędzi i wypełnienia.

  • Kliknij dwukrotnie pole tekstowe, aby dokonać edycji tekstu lub zmienić jego atrybuty. Zaznacz tekst za pomocą przeciągania, a następnie wybierz odpowiednie opcje z paska narzędziowego Właściwości.

 6. Aby usunąć pole tekstowe, zaznacz je, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga:

  Chcąc wkleić blok tekstu, można również zaznaczyć i skopiować go w aplikacji, zaznaczyć narzędzie Rączka w programie Acrobat i wybrać polecenie Edycja > Wklej.

Dodawanie dymku

 1. Na pasku narzędzi Skomentuj kliknij ikonę Narzędzia rysowania i wybierz narzędzie Dodaj dymek tekstowy .

 2. Kliknij raz, aby określić położenie punktu końcowego. Kliknij ponownie, aby określić położenie pola.
 3. Wybierz ikonę Właściwości tekstowe na pasku narzędzi Skomentuj, a następnie wybierz kolor, wyrównanie i atrybuty czcionek w tekście.

 4. Wpisz tekst.

  Tekst jest automatycznie zawijany na krawędzi pola.

 5. (Opcjonalnie) Aby wprowadzić dalsze zmiany w polu tekstowym:
  • Aby zmienić rozmiar dymka, zaznacz go i przeciągnij jeden z uchwytów.

  • Aby przenieść pole tekstowe, kliknij wewnątrz pola i przeciągnij je.

  • Aby przenieść cały dymek, kliknij linię końcową lub krawędź pola tekstowego i przeciągnij.

  • Aby zmienić kolor, krycie lub właściwości linii, wybierz narzędzie Zaznaczanie, kliknij dymek prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Właściwości i zaznacz odpowiednie opcje.

Dodawanie komentarza dźwiękowego

Uwaga:

W programie Acrobat Reader narzędzia komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Narzędzie Nagrywanie komentarza dźwiękowego umożliwia dodawanie do dokumentów komentarzy w postaci gotowych, tj. już nagranych, plików dźwiękowych WAV i AIFF, a także nagrywanie nowych komentarzy dźwiękowych i umieszczanie ich w dokumentach. Załączniki dźwiękowe są wyświetlane na liście Komentarze. Można je odtwarzać na dowolnej platformie. Niemniej ich poprawne odtwarzanie wymaga zainstalowania w systemie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

Dodawanie gotowego komentarza dźwiękowego

 1. Wybierz narzędzie Nagraj dźwięk na pasku narzędzi Skomentuj.

 2. W pliku PDF kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić komentarz dźwiękowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rejestrator dźwięku.

  Dodawanie komentarza dźwiękowego w programie Acrobat
  Okno dialogowe Rejestrator dźwięku bez przycisku nagrywania.

  Uwaga:

  Powyższe okno dialogowe jest wyświetlane, jeśli na komputerze nie skonfigurowano urządzenia do nagrywania.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS) i wybierz plik dźwiękowy.

 4. (Opcjonalnie) Aby odsłuchać komentarz, kliknij przycisk Odtwarzaj . Po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk Zatrzymaj , a potem przycisk OK.

 5. Określ odpowiednie opcje w oknie dialogowym Określ właściwości załącznika, a następnie kliknij przycisk OK.

Nagrywanie komentarza dźwiękowego

Uwaga:

Przed nagraniem komentarza dźwiękowego należy upewnić się, że na komputerze zostało zainstalowane i skonfigurowane urządzenie do nagrywania.

 1. Wybierz narzędzie Nagraj dźwięk na pasku narzędzi Skomentuj.

 2. W pliku PDF kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić komentarz dźwiękowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rejestrator dźwięku.

  Okno dialogowe rejestratora dźwięku
  Okno dialogowe Rejestrator dźwięku z przyciskiem nagrywania.

  Uwaga:

  Powyższe okno dialogowe jest wyświetlane, jeżeli na komputerze skonfigurowano urządzenie do nagrywania.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Nagrywaj . Wygłoś komentarz do mikrofonu. Po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk Zatrzymaj , a potem przycisk OK.

 4. Określ odpowiednie opcje w oknie dialogowym Właściwości załącznika dźwiękowego, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie komentarzy w załączonym pliku

Uwaga:

W programie Acrobat Reader narzędzia komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Użyj polecenia Dołącz plik, aby osadzić wybrany plik w wybranym miejscu w pliku PDF, tak aby osoba czytająca mogła go wyświetlić. Dodając załączniki jako komentarze, można przywoływać dłuższe dokumenty, których nie dałoby się wkleić do wyskakującego okienka ani pola tekstowego. Gdy dokument PDF zostanie przeniesiony w inne miejsce, osadzony plik nadal będzie w nim dostępny. Aby czytający mógł otworzyć ten załącznik, musi dysponować odpowiednią aplikacją.

Uwaga:

Należy pamiętać o korzystaniu z narzędzia dołączania podczas dołączania plików do recenzji dokumentu. Załączniki plikowe na poziomie dokumentu, które dołącza się za pomocą narzędzia Dołącz plik z menu Narzędzia > Edytuj PDF > Więcej nie podlegają śledzeniu wraz z innymi komentarzami w obiegu pracy recenzji, co może spowodować utratę załączonych komentarzy.

 1. Wybierz narzędzie Dołącz plik na pasku narzędzi Skomentuj.

 2. W pliku PDF kliknij miejsce, w którym ma się pojawić załącznik.
 3. Wybierz plik, który chcesz załączyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Jeżeli załączasz plik PDF, możesz podświetlić jego interesujące fragmenty za pomocą opcji komentarzy.

 4. W oknie dialogowym Właściwości załącznika określ ustawienia ikony pliku wyświetlanej w dokumencie PDF.

  Załącznik komentarza wyświetli się także na karcie Załączniki (w panelu nawigacyjnym po lewej stronie) wraz z numerem strony informującym o jego lokalizacji.

  Uwaga:

  Aby usunąć załącznik, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dołączonego komentarza, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Wklejanie obrazów jako komentarzy

Uwaga:

W programie Acrobat Reader narzędzia komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Za pomocą narzędzia Wklej obraz ze schowka jako stempel można dodawać obrazy do plików PDF. Kopiować można większość formatów aplikacji rysunkowych i graficznych, takich jak Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Jeżeli dany obraz ma być często dodawany do pliku PDF, warto utworzyć z niego własny stempel.

Uwaga:

Narzędzie Wklej obraz ze schowka jako stempel jest niedostępne, dopóki nie skopiuje się jakiegoś obrazu.

 1. Skopiuj obraz jedną z następujących metod:
  • W programie Acrobat wybierz polecenie Edycja > Wykonaj  zdjęcie   lub  wybierz obraz z pliku PDF. 

  • W innej aplikacji: zaznacz obraz i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.

 2. Otwórz plik PDF.
 3. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj. Na pasku narzędzi Skomentuj kliknij narzędzie Dodaj stempel i wybierz opcję Wklej obraz ze schowka jako narzędzie Stempel.

 4. Kliknij w dokumencie w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony obraz.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść obraz, przeciągnij go.

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, zaznacz go i przeciągnij jeden z uchwytów. Aby podczas zmiany rozmiaru zachować oryginalne proporcje obrazu, przytrzymuj klawisz Shift.

  • Aby zmienić właściwości obrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

  • Aby usunąć obraz, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Preferencje komentarzy

Preferencje komentarzy dotyczą zarówno wyglądu, jak i sposobu wyświetlania adnotacji i znaczników w plikach PDF.

Uwaga:

Recenzent może dodawać komentarze w dowolnym miejscu w ramce dokumentu. W związku z tym czasami trzeba przewinąć dokument lub zmniejszyć go, aby zobaczyć komentarze umieszczone poza stroną.

W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz pozycję Komentowanie.

Wyświetlanie komentarzy

Czcionka, Rozmiar czcionki

W systemie Windows można ustawić w czcionkę i rozmiar tekstu w wyskakujących oknach. W systemie Mac OS do wyboru są tylko następujące ustawienia czcionek: Duża, Średnia i Mała. Ustawienie to obowiązuje dla wszystkich nowych i istniejących komentarzy.

Przezroczystość tekstu wyskakującego

Określa wartość krycia wyskakujących okienek w zakresie od 1 do 100. Gdy wyskakujące okienko jest otwarte, ale nie jest zaznaczone, wartość 100 czyni je całkowicie nieprzejrzystym, a wartości niższe czynią go częściowo przezroczystym.

Włączanie wskaźników tekstowych i podpowiedzi

Wyświetla podpowiedź po umieszczeniu wskaźnika nad komentarzem, który zawiera wyskakującą notatkę. Podpowiedź zawiera nazwę autora, stan komentarza oraz dwie linijki tekstu. Domyślnie zaznaczona.

Drukuj notatki i okna wysuwane

Wskazuje, że wyskakujące notatki powiązane z komentarzami oraz ikony notatek, dźwięków i załączników mają być drukowane tak, jak są wyświetlane na stronie.

Zamiast zaznaczać tę opcję można wydrukować tekst komentarza w różnych układach (za pomocą polecenia Plik > Drukuj) i kliknąć przycisk Podsumuj komentarze. Więcej informacji można uzyskać w dokumencie na temat drukowania komentarzy.

Pokaż łączniki znaczników komentarzy z ich wyskakującymi oknami przy najeździe myszą

Po umieszczeniu wskaźnika nad znacznikiem komentarza (np. podświetleniem lub ikoną notatki) zostanie wyświetlona cieniowana linia łącząca. Domyślnie zaznaczona.

Upewnij się, że wyskakujące okienka są widoczne po przewinięciu dokumentu

Podczas przewijania dokumentu PDF, wyskakujące komentarze na danej stronie przemieszczają się, tak aby pozostały widoczne w panelu dokumentu. Domyślnie zaznaczona.

Zachowanie wyskakujących komentarzy

Automatycznie otwieraj okna innych komentarzy niż uwagi

Po utworzeniu komentarza za pomocą narzędzia do rysowania, narzędzia Stempel lub narzędzia Ołówek wyświetlane jest wyskakujące okienko.

Ukryj wyskakujące okienka komentarzy, gdy lista Komentarze jest otwarta

Dzięki zaznaczeniu tej opcji strony zawierające wiele komentarzy stają się bardziej przejrzyste. Domyślnie zaznaczona.

Automatycznie otwieraj wyskakujące okienko przy najeździe myszą

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że po ustawieniu kursora nad dowolnym komentarzem (w tym również stemplami i rysunkami) otwiera się wyskakujące okienko.

Tworzenie komentarzy

Jako nazwy autora używaj zawsze nazwy loginu

Opcja określa, jakie imię/nazwisko jest wyświetlane w wyskakującym oknie komentarza-uwagi. Jeśli opcja jest zaznaczona, pojawia się nazwa użytkownika określona w panelu Tożsamość okna dialogowego Preferencje. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, pojawia się domyślna nazwa określona w polu Autor w oknie dialogowym właściwości komentarzy. Domyślnie zaznaczona.

Utwórz nowe okienko wyskakujące wyrównane do krawędzi dokumentu

Gdy opcja ta jest zaznaczona, wyskakujące okienka są wyrównywane do prawej krawędzi okna dokumentu, niezależnie od tego, gdzie dodano znacznik komentarza (np. ikonę uwagi). Gdy opcja nie jest zaznaczona, wyskakujące okienko pojawia się obok znacznika komentarza. Domyślnie zaznaczona.

Zezwalaj na zagnieżdżone odpowiedzi do notatek (wymagane ponowne uruchomienie)

Zezwala na odpowiadanie na notatki w formie konwersacji. Gdy opcja ta jest zaznaczona, każda adnotacja jest wyświetlana jak rozmowa, a wszystkie odpowiedzi są grupowane w pojedynczym wątku.

Włącz zaznaczanie tekstu dla funkcji podświetlania, przekreślania i podkreślania

Umożliwia wybór i skopiowanie tekstu do wyróżnionych, przekreślonych i podkreślonych komentarzy

Pokazuj pole wyboru

Wyświetla pole wyboru konsekwentnie dla wszystkich komentarzy.

Tworzenie komentarzy (dla programu Acrobat)

Kopiuj otoczony tekst do wyskakujących okienek komentarzy

Gdy opcja ta jest zaznaczona, tekst obrysowany narzędziem rysowania jest kopiowany do wyskakującego okienka komentarza.

Kopiuj zaznaczony tekst do wyskakujących komentarzy Podświetlenia, Przekreślenia i Podkreślenia

Gdy opcja ta jest zaznaczona, zaznaczony tekst jest kopiowany do wyskakującego okienka związanego ze znacznikami korektorskimi, np. utworzonymi narzędziem Podświetlanie tekstu.

Zmiana wyglądu komentarzy

Uwaga:

W programie Acrobat Reader pełen zestaw narzędzi do komentowania jest dostępny wyłącznie w plikach PDF z włączoną funkcją komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Wygląd i kolor komentarzy oraz znaczników można zmienić przed lub po utworzeniu komentarzy. Można też ustawić nowy wygląd jako domyślny dla danego narzędzia.

Uwaga:

Aby zmienić sposób wyświetlania swojej nazwy w komentarzach, otwórz okno dialogowe Preferencje, wybierz pozycję Komentowanie, a następnie usuń zaznaczenie opcji „Dla nazwy autora używaj zawsze nazwy loginu”.

W przypadku wybranego narzędzia można korzystać z ikon Próbnik kolorów i Właściwości tekstowe, które znajdują się na pasku narzędzi Skomentuj.

Próbnik kolorów
Narzędzie Próbnik kolorów na pasku Skomentuj

Narzędzie formatowania tekstu
Narzędzie formatowania tekstu na pasku Skomentuj

Można także wybrać pozycję Właściwości w menu kontekstowym prawego przycisku myszy, a następnie zaznaczyć odpowiednie opcje.

Właściwości
Właściwości z zaznaczoną ikoną uwagi

Z wyskakującym tekstem i opcjami formatowania
Z wyskakującym tekstem i opcjami formatowania

Zmiana wyglądu komentarza i ustawienie go jako wyglądu domyślnego

 1. Po utworzeniu komentarza kliknij prawym przyciskiem myszy komentarz lub jego ikonę, a następnie wybierz pozycję Właściwości w menu kontekstowym prawego przycisku myszy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości wykonaj dowolną z poniższych czynności i kliknij przycisk OK:

  • Aby zmienić takie opcje, jak typ i kolor ikony, kliknij zakładkę Wygląd. O tym, które opcje są dostępne, decyduje typ zaznaczonego komentarza.

  • Aby zmienić nazwisko autora i temat komentarza, kliknij zakładkę Ogólne.

  • Aby obejrzeć historię zmian stanu komentarza wprowadzanych przez różne osoby, kliknij zakładkę Historia recenzji.

  • Aby uniemożliwić edycję lub usunięcie komentarza, należy zaznaczyć opcję Zablokowany, dostępną w dolnej części okna dialogowego Właściwości.

  • Aby wybrane właściwości były stosowane do wszystkich kolejnych komentarzy tego typu, zaznacz opcję Ustaw bieżące właściwości jako domyślne w dolnej części okna dialogowego Właściwości.

Określanie domyślnego wyglądu narzędzia

 1. Po utworzeniu komentarza kliknij komentarz prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

 2. Ustaw odpowiednio właściwości i kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij komentarz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz bieżące właściwości jako domyślne.

  Wszystkie komentarze tworzone przy użyciu tego narzędzia będą wyświetlać określone przez użytkownika właściwości. Wygląd istniejących komentarzy, w tym wygląd tekstu w wyskakujących okienkach, pozostanie bez zmian.

Zwracanie uwagi recenzenta na komentarz

Użyj @wzmianek, aby zwrócić na siebie uwagę recenzentów.

Uwaga:

W przypadku użycia @wzmianki w swoich osobistych notatkach w pliku PDF tryb recenzji zostanie włączony. Recenzenci otrzymają wiadomość e-mail z łączem do recenzji pliku udostępnionego w Document Cloud.

 1. W tekście komentarza kliknij symbol @.

  @ wspominanie recenzentów, aby przyciągnąć uwagę

 2. Pojawi się menu kontekstowe z listą recenzentów. Wybierz recenzenta, którego chcesz wspomnieć.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto