Tworzenie dokumentów PDF, konwertowanie na format programu Word i dostęp do innych usług online

Darmowa wersja programu Adobe Reader umożliwia wyświetlanie plików PDF, lecz do tworzenia plików PDF lub konwertowania ich na format programów Word lub Excel wymagana jest subskrypcja usług Adobe PDF. Aktywna subskrypcja umożliwia korzystanie z funkcji Utwórz plik PDF lub Eksportuj plik PDF z poziomu panelu narzędzi znajdującego się po prawej stronie programu Reader.

Konwersja dokumentu PDF na format Word lub Excel

Pliki PDF można konwertować na format programu Word za pomocą Adobe ExportPDF, internetowej usługi serwisu Acrobat.com. Więcej informacji na temat usługi Adobe Acrobat Export PDF można znaleźć na stronie Adobe Acrobat Export PDF.

 1. Uruchom program Adobe Reader, a następnie otwórz plik PDF, który chcesz eksportować do formatu programów Word lub Excel.

 2. Wybierz polecenie Widok > Narzędzia. Panel Narzędzia zostanie wyświetlony po prawej stronie okna aplikacji. W panelu Eksportuj PDF zostanie wyświetlony bieżący dokument przeznaczony do konwersji. Aby wybrać inny dokument PDF, kliknij przycisk Wybierz plik PDF.

  Eksportuj wybrany plik PDF

  Uwaga:

  Jeśli nie jesteś zalogowany(a), kliknij polecenie Zaloguj się w prawym górnym rogu panelu Narzędzia, a następnie zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła. Po zalogowaniu się zobaczysz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu panelu.

 3. Z menu Konwersja na wybierz format Microsoft Word, Rich Text Format lub Microsoft Excel.

 4. Jeśli dokument zawiera zeskanowany tekst w innym języku, kliknij przycisk Zmień i określ ten język w obszarze Ustawienia OCR, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Konwertuj. Plik zostanie przesłany i skonwertowany na wybrany format.

 6. Po wyświetleniu komunikatu Zakończono w panelu Narzędzia kliknij przycisk Pobierz skonwertowany plik.

  Pobierz skonwertowany plik

 7. W oknie dialogowym Zapisz jako przejdź do docelowego miejsca zapisu pliku, wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Sprawdzanie stanu subskrypcji

Aby sprawdzić stan subskrypcji usługi Adobe PDF:

 • Podpisz  się do  usług Adobe PDF na stronie https://cloud.acrobat.com/, używając identyfikatora Adobe ID oraz hasła. Kliknij Konto > Moje plany w prawej górnej części strony Usługi Adobe PDF.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto