Kategoria Ogólne zawiera m.in. opcję zezwalania firmie Adobe na wyświetlanie komunikatów marketingowych podczas pracy z programem. Użytkownik może sam zdecydować, czy chce otrzymywać komunikaty marketingowe.

Uwaga:

Nie można wyłączyć komunikatów o transakcjach usprawniających działanie usługi Adobe Online Service.

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje.

  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje.

  • (Mac OS) Wybierz polecenie Adobe Reader > Preferencje.

 2. W pozycji Kategorie wybierz Ogólne.

 3. W sekcji Komunikaty Adobe dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.

  Pokazuj komunikaty przy uruchamianiu programu Reader

  Zezwala na wyświetlanie komunikatów od firmy Adobe na ekranie powitalnym podczas uruchamiania aplikacji bez otwierania dokumentu. Kliknij wybrany komunikat, aby wyświetlić informacje dotyczące funkcji, uaktualnień lub usług online, bądź też aby otworzyć dany element w aplikacji, np. na pasku zadań. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zablokować wyświetlanie komunikatów marketingowych w produkcie.

  Nie pokazuj komunikatów podczas wyświetlania dokumentu

  Blokuje wyświetlanie komunikatów marketingowych od firmy w lewym dolnym rogu aplikacji. Kliknij przycisk zamykania, aby zamknąć komunikat. Komunikat zniknie samoczynnie, jeśli nie podejmiesz żadnej czynności. Aby włączyć komunikaty marketingowe, pozostaw pole wyboru niezaznaczone.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online