Zapisywanie plików PDF

Jeśli autor dokumentu PDF zezwolił na zapisywanie go na komputer lokalny, możesz zapisać jego kopię jako plik PDF lub jako portfolio PDF.

Aplikacja Reader lub przeglądarka internetowa

 • Aby zapisać dokument PDF, kliknij ikonę dysku  na pasku narzędziowym w lewym górnym rogu okna.

Tylko aplikacja Reader

 • Aby utworzyć kopię pliku, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.

 • Aby zapisać plik PDF jako tekst dostępny, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > Tekst.

Dlaczego nie mogę zapisać pliku PDF?

Autor PDF nie zezwolił na zapisywanie pliku na komputerze lokalnych ze względów bezpieczeństwa, ochrony praw autorskich lub z innych powodów.

Jeśli chcesz zapisać ten plik PDF, skontaktuj się z autorem i poproś go o umożliwienie zapisywania pliku na komputerze lokalnym. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zezwalanie użytkownikom programu Reader na zapisywanie danych formularza w pomocy programu Acrobat.

Wyświetlanie dokumentu PDF i nawigacja

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Aby powiększyć lub zmniejszyć stronę, użyj opcji powiększenia i dopasowywania widocznych na pasku narzędziowym na górze okna.
Opcje powiększenia i dopasowywania na pasku narzędziowym
 • Aby przywołać stronę o konkretnym numerze, wprowadź ten numer w polu po prawej stronie przycisków Pokaż poprzednią stronę  i Pokaż następną stronę  na pasku narzędziowym.

 • Aby poruszać się po dokumencie w sposób wizualny, kliknij ikonę Miniaturki stron  w lewym górnym rogu okna.

 • Aby przejść do najbardziej interesujących obszarów, kliknij ikonę Zakładki  w lewym górnym rogu okna.

Poniższe opcje usprawniają nawigację
 • Aby ustawić opcje przewijania oraz podglądu wielu stron, w programie Reader wybierz polecenie Widok > Wyświetlanie stron. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem pasek narzędziowy Reader i wybierz opcję Wyświetlanie stron.

Zobacz również artykuł Wyświetlanie obrazów, obiektów i modeli 3D. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Nawigowanie po stronach pliku PDF Pomocy programu Acrobat.

Powiększenie konkretnego obszaru

 • Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Powiększanie ramki zaznaczenia z menu wyskakującego. Przeciągnij kursor przez obszar, który chcesz powiększyć.

 • (Tylko aplikacja Reader – nie dotyczy przeglądarki internetowej) Z menu Widok > Powiększenie wybierz polecenie Powiększenie dynamiczne, Przesunięcie i powiększenie lub Narzędzie Lupa. Więcej informacji na temat każdej opcji można znaleźć w sekcji Dostosowywanie widoków PDF w pomocy programu Acrobat.

Wyszukiwanie informacji w pliku PDF

Aby przeszukać zawartość strony, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Znajdź z menu wyskakującego. Wprowadź szukane hasło w prawym górnym rogu okna programu, a następnie klikaj strzałki, aby przechodzić między wyszukanymi instancjami.
Aby wyświetlić pole wyszukiwania, kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Znajdź.
 • Aby przeprowadzić bardziej złożone wyszukiwanie całych słów, wyrażeń, komentarzy lub innych opcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przeglądarce internetowej – kliknij ikonę lornetki  widoczną po lewej stronie okna.

  • W aplikacji Reader wybierz polecenie Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane.

  Aby zwiększyć dokładność wyszukiwania, kliknij pozycję Pokaż więcej opcji na dole panelu wyszukiwania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zaawansowane opcje wyszukiwania w pomocy programu Acrobat.

Wyświetlanie i wyszukiwanie w portfolio PDF

Portfolio PDF to kolekcja plików różnych formatów, utworzonych w różnych aplikacjach. W celu wyszukania informacji w portfolio PDF można skorzystać z narzędzi wyszukiwania programu Reader. Wpisz wyszukiwany tekst w polu Szukaj na pasku narzędziowym portfolio PDF. Wyniki wyszukiwania obejmują wszystkie pliki, w których znaleziono szukany tekst.

 • Aby zobaczyć wyniki dotyczące plików PDF w kontekście, rozwiń listę. Kliknij wynik wyszukiwania, aby przejść do położenia tekstu w pliku PDF.

 • W przypadku innych typów plików kliknij polecenie Otwórz, a następnie wyszukaj plik.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online