Wyświetlanie obrazów, obiektów lub modeli 3D

Uwaga:

Informacje na temat kopiowania konkretnych obrazów lub zdjęć obszarów stron można znaleźć w temacie Kopiowanie zawartości z dokumentów PDF.

Obrazy w pliku PDF są niewidoczne

  1. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Preferencje wyświetlania strony.

  2. Wybierz polecenie Pokaż duże obrazy.

Uwaga:

Cofnięcie zaznaczenia powyższej opcji spowoduje, że duże pliki będą wyświetlane w programie Reader jako szare pola, co przyśpieszy wyświetlanie i przewijanie dokumentu.

Przenoszenie i obracanie modeli 3D

Po kliknięciu modelu 3D wyświetlany jest pasek narzędziowy 3D. Kliknij strzałkę obok narzędzia Obróć, aby wyświetlić wszystkie trójwymiarowe narzędzia nawigacji dostępne w programie Reader.

Analiza obiektów, pomiarów lub danych geograficznych

Program Reader zawiera opcje analizy, które umożliwiają wyświetlenie metadanych dla konkretnych obiektów, wykonywanie pomiarów lub pracę z danymi geograficznymi. Aby uzyskać dostęp do tych opcji, kliknij pozycję Rozszerzone w prawym górnym rogu okna.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących tematach pomocy do programu Acrobat:

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?