Informacje o wydaniu usługi Adobe Sign z 2018 r.

Informacje o wydaniu usługi Adobe Sign są uporządkowane poniżej, rozpoczynając od bieżącej informacji na górze strony i przechodząc do coraz starszych w miarę przewijania w dół strony.

Najważniejsze informacje na temat wydania z 2018 r.

Zaufane i bezpieczne wiodące rozwiązanie w branży

Kolejny krok w weryfikacji odbiorcy — połączenie uwierzytelniania za pomocą dokumentu tożsamości (paszportu / prawa jazdy / dowodu osobistego) z analizą zdjęcia odbiorcy w czasie rzeczywistym zapewnia silne uwierzytelnienie odbiorcy.

Za pomocą kilkudziesięciu zautomatyzowanych technik uwierzytelniania opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ocena struktury dokumentu oraz biometryczne porównanie strefy odczytu maszynowego (BIO-MRZ), uwierzytelnianiu w czasie rzeczywistym mogą zostać poddane tysiące dokumentów tożsamości z całego świata.

Zaawansowane algorytmy porównywania twarzy używane są do automatycznego porównywania portretu wyodrębnionego z dokumentu tożsamości ze zdjęciem typu „selfie” odbiorcy. Potwierdza się w ten sposób, że odbiorca przesyłający dokument tożsamości jest jego prawowitym właścicielem.

(Wersja kontrolowana — skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta).


Obsługa OAuth w przypadku partnerów CSC

Sygnatariusze mogą uzyskać dostęp do swojego cyfrowego podpisu TSP, korzystając z danych uwierzytelniających stron trzecich (Google, Facebook itp.) za pośrednictwem usługi uwierzytelniania OAuth, co eliminuje potrzebę ręcznego logowania się do TSP za każdym razem przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

Adobe Sign tworzy nowy oficjalny raport kontroli, który może zostać utworzony dopiero po zakończeniu obiegu pracy podpisu. „Raporty kontroli okresowych” będą dostępne przed oficjalnym raportem „Końcowym”.  Ten nowy raport będzie stopniowo wprowadzany u klientów niższego szczebla korzystających z tej wersji oraz u wszystkich klientów biznesowych i globalnych na początku 2019 roku.

W ramach tej zmiany znacznik czasu dla wszystkich zdarzeń zostanie ustawiony na format RRRR-MM-DD ze strefą czasową GMT.


Ulepszone środowisko użytkownika

W przypadku umów wysyłanych przy użyciu niestandardowych obiegów pracy będzie teraz można korzystać z jednego szablonu dokumentu i jednej definicji obiegu pracy z pominięciem opcjonalnych podpisów i pól umowy.

Na przykład szablon biblioteki utworzony dla dwóch zewnętrznych sygnatariuszy i jednego wewnętrznego kontrsygnatariusza można teraz wysłać do tylko jednego zewnętrznego sygnatariusza. Obieg pracy ominie pola przeznaczone dla drugiego sygnatariusza, żeby kontrsygnatariusz mógł wpisać swoje dane w odpowiednie miejsca.


Integracje

Dropbox dodaje do swojego internetowego interfejsu nowe narzędzie do przeprowadzania „operacji na plikach”, które umożliwia użytkownikom wybieranie pojedynczych plików w znajomym interfejsie Dropbox i wysyłanie wybranego pliku (dokument Word lub PDF) do podpisu za pośrednictwem Adobe Sign. Wymagany jest identyfikator Adobe ID.

Integracja Adobe Sign z MS Dynamics 365 zostaje rozszerzona o narzędzie Dynamics 365 dla Talent, więc dział HR i menedżerowie ds. rekrutacji mogą stosować podpisy elektroniczne w listach dostarczanych z wykorzystaniem Dynamics. 

Program Adobe Sign płynnie integruje się z aplikacjami HR Service Delivery i może być używany do dodawania zaufanych, prawnie wiążących podpisów elektronicznych do dowolnego dokumentu.

Adobe Sign zostaje zintegrowany z usługą Workplace serwisu Facebook, dzięki czemu klienci mogą korzystać z podpisów elektronicznych bezpośrednio w środowisku Workplace. Dostępne na początku 2019 roku.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4208150 Skorygowano niedopasowanie strefy czasowej w umowach usługi Wypełnij i podpisz.
4208214 Naprawiono problem z automatyczną delegacją, który występował, jeśli osoba delegująca była już częścią umowy.
4211047 Ulepszono formatowanie treści w polach Waluta.
4213971 Naprawiono problem synchronizacji czasu wczytywania w IE11 w przypadku korzystania ze strzałki Start.
4220788 Naprawiono problem wysyłania dokumentów z interfejsu API, który występował w sytuacji, gdy nadawca znajdował się na liście odbiorców równoległych i był umieszczany na pierwszym miejscu poza grupą odbiorców równoległych.
4221170 Skorygowano problem, w wyniku którego metoda „GET /agreements” zwracała nieprawidłową umowę użytkownikowi niebędącemu nadawcą.
4221360 Naprawiono problem z zaawansowanym współużytkowaniem kont, gdy konta użytkowników miały identyczne wartości wyświetlanych nazw.
4222055 Naprawiono problem polegający na tym, że podpis odręczny był przekazywany po automatycznym wypełnieniu zawartości pola, co skutkowało przesunięciem pola pierwszego podpisu.
4223110 Naprawiono błąd interfejsu użytkownika polegający na wyświetlaniu dwóch instancji ostatniego uczestnika na liście uczestników.
4224522 Poprawiono obsługę błędów dla wywołań API, które definiują parametr visiblePages.
4224704 Naprawiono problem polegający na tym, że w przypadku wywołania funkcji Wypełnij i podpisz ze strony documents.adobe.com dodawanie tekstu było niemożliwe.
4227806 Ulepszono powiadomienia e-mailowe o pobranych danych raportu.
4228506 Udoskonalono interfejs API REST w wersji 5, aby lepiej obsługiwał umowy, w których ten sam adresat jest dodawany wiele razy.
4228555 Naprawiono błąd interfejsu API, który zwracał niepoprawny parametr participantID, jeśli uczestnik został wymieniony wiele razy.
4229406 Ulepszono powiadomienia e-mail o umowach wysyłanych za pośrednictwem niestandardowych obiegów pracy po anulowaniu umowy.
4229407 Rozwiązano problem polegający na tym, że miniatura e-maila wyświetlała odbiorcom nieprawidłowy obraz strony tytułowej, gdy włączona była ograniczona widoczność dokumentu.
4230601 Poprawiono widoczność przycisku Kliknij, aby podpisać w aplikacjach mobilnych.
4230764 Rozwiązano problem polegający na tym, że w umowach wysłanych ze strony documents.adobe.com w ramach zasad Bio-Pharma sygnatariusz nie mógł dodać podpisu.
4231703 Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli drugi sygnatariusz był aktywny, na stronie Zarządzaj było wyświetlane nazwisko pierwszego sygnatariusza, które następnie było delegowane.
4232121 Naprawiono problem polegający na tym, że e-maile z prośbą o podpisanie nie były dostarczane do odbiorców drugiej instancji odbiorcy wymienionych jeden po drugim w stosie podpisów.
4232237 Udoskonalono funkcję MegaSign, aby uwidocznić link Eksport danych na poziomie kontenera.
4232310 Ulepszono renderowanie panelu Widok strony Zarządzaj na małych ekranach.
4232604 Poprawiono sposób archiwizacji e-maili w sytuacjach, gdy użytkownik zmienił adres e-mail na koncie.
4232764 Naprawiono błąd, przez który właściciele szablonów nie mogli edytować szablonu wyświetlającego błąd „Nie można zmodyfikować umowy”.
4233242 Poprawiono wiadomość wysyłaną po podpisaniu umowy w przypadku widżetów z jednym sygnatariuszem.
4233352 Poprawiono interfejs użytkownika dla ustawień językowych, aby wyświetlał wybrany język.
4233987 Naprawiono problem w narzędziu Projektowanie obiegu pracy, który wymagał wypełnienia pola CC, jeśli było edytowane.
4235089 Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy, których dane poprawiono, nie mogli podpisywać nowych umów.
4235261 Naprawiono problem polegający na tym, że nadawcy otrzymywali wielokrotne przypomnienia o wysłanych umowach.
4235725 Pole faksu i kodu zostało usunięte z profilu użytkownika.
4235743 Naprawiono problem polegający na tym, że logo konta sygnatariusza było wczytywane po pobraniu Podpisu odręcznego.
4235960 Poprawiono opinie użytkowników podczas wczytywania stron OAuth.
4194228 Ulepszono obieg kont współdzielonych, umożliwiając obsługę stron z poziomu aplikacji.
4232734 Udoskonalono uwierzytelnianie podpisu w przypadku wewnętrznych sygnatariuszy w ramach obiegu podpisywania CFR.
4232754 Poprawiono błąd długości komunikatu, gdy wywołanie kończyło się niepowodzeniem z błędem 411.
4235002 Poprawiono problem polegający na tym, że wywołanie parametru PUT/formFields powodowało wyświetlenie ekranu „Umowa została zmieniona”.
4235748 Poprawiono kod wyświetlający baner akceptacji plików cookie dla wbudowanych aplikacji.

Zmiany dotyczące użytkowania

Zarządzanie plikami cookie według RODO

Zgodnie z RODO użytkownicy z Unii Europejskiej przed zapisaniem jakichkolwiek plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do działania strony, najpierw muszą wyrazić na to zgodę.

W celu dalszego używania usługi Adobe Sign użytkownicy z UE, którzy korzystają z bezpłatnego lub indywidualnego planu usługi, muszą wyrazić na to zgodę.

Zgodę na umieszczanie plików cookie wystarczy wyrazić jeden raz (dla każdego urządzenia). Później użytkownicy nie są już o to proszeni.

Zgodę na umieszczanie plików cookie dla całego konta wyraża w imieniu klientów pracujących w ramach planu dla zespołu, firmy lub przedsiębiorstwa administrator konta. Pojedynczy użytkownicy będą monitowani o zaakceptowanie umieszczania plików cookie tylko, jeśli uzyskają dostęp do usługi Adobe Sign, zanim zrobi to administrator.

Sygnatariusze korzystający z europejskich adresów IP również będą musieli zaakceptować umieszczanie plików cookie przed otworzeniem umowy.


Ulepszony interfejs narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy

Dla klientów używających planu dla przedsiębiorstw, którzy korzystają z narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy, włączony zostanie ulepszony interfejs projektowania.

Ulepszony interfejs stanie się jedyną opcją w wydaniu grudniowym, dlatego zachęcamy administratorów i użytkowników do zapoznania się z nowymi funkcjami.

Klienci, którzy wciąż potrzebują czasu na przygotowanie swoich użytkowników, mogą przywrócić swój interfejs do starszej wersji do czasu wydania grudniowej wersji oprogramowania:

 • Zaloguj się jako administrator konta.
 • Przejdź do opcji Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Niestandardowy obieg pracy wysyłania
 • Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz nowy Niestandardowy obieg pracy wysyłania
 • Kliknij przycisk Zapisz


Poprawiona dostępności dla osób niedowidzących

W tym wydaniu zrobiono duży krok na przód pod kątem zaangażowania zespołu Adobe Sign w poprawę dostępności.

Układ strony na czytnikach ekranowych został zoptymalizowany poprzez usunięcie nieporządku na ekranie czytnika, co pozwala na natychmiastową identyfikację elementów sterujących, a także możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do umowy bez konieczności pobierania pliku PDF. Czytniki ekranowe mogą teraz czytać dokument bezpośrednio z przeglądarki.

 


Domyślny tryb pełnoekranowy dla interfejsu użytkownika usługi Adobe Sign

W celu poprawy korzystania z usługi na mniejszych urządzeniach i zapewnienia lepszego odczytu na komputerze marcowe wydanie Adobe Sign zapewnia elastyczniejszy interfejs użytkownika oparty o szerokość przeglądarki. 

Początkowo funkcję tę włączono dla wybranych kont w planie dla przedsiębiorstw i ogólnie dla wszystkich kont użytkowników indywidualnych i zespołowych. 

W lipcu stało się to domyślną konfiguracją. Wszyscy nowi użytkownicy mogli zobaczyć internetowy interfejs użytkownika dostosowany do szerokości strony i elementów stosu, zamiast zmniejszać je w celu dopasowania do wąskiej szerokości. Istniejący użytkownicy mogli nadal korzystać ze starszego interfejsu.

W wydaniu wrześniowym wszystkich użytkowników przeniesiono do nowego interfejsu z funkcją ponownego wlewania tekstu, a elementy sterujące umożliwiające przełączenie na starszą wersję interfejsu zostały usunięte.


Doświadcz innowacji

Popraw wydajność widżetu, wypełniając wstępnie pola danymi z adresu URL widżetu. Wyeliminuj konieczność zarządzania wieloma widżetami w przypadku niemal identycznych formularzy.  Ułatw pracę sygnatariuszom, wypełniając wstępnie pola, których nie muszą uzupełniać.  Daj klientom możliwość utworzenia jednego widżetu, ale nadal segmentuj/kieruj odpowiedzi do osób zainteresowanych lub analityków danych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj>


Ustawienia HIPAA dla klientów usługi Document Cloud

Do dyspozycji użytkowników korzystających z programu Adobe Sign przez interfejs usługi Document Cloud i wymagających zgodności z postanowieniami HIPAA jest pole wyboru zgodności z postanowieniami HIPAA.

 • Zaloguj się bezpośrednio do programu Adobe Sign jako administrator konta Adobe Sign
 • Wybierz kolejno opcje Konto > Ustawienia konta > Ustawienia HIPAA.
 • Zaznacz pole wyboru Moja organizacja wymaga zgodności z postanowieniami HIPAA
 • Kliknij przycisk Zapisz

To ustawienie blokuje powiadomienia za pośrednictwem interfejsu usługi Document Cloud.

Klienci, którzy logują się bezpośrednio do programu Adobe Sign, nie muszą włączać tego ustawienia.

Do dyspozycji użytkowników korzystających z programu Adobe Sign przez interfejs usługi Document Cloud i wymagających zgodności z postanowieniami HIPAA jest pole wyboru zgodności z postanowieniami HIPAA.

 • Zaloguj się bezpośrednio do programu Adobe Sign jako administrator konta Adobe Sign
 • Wybierz kolejno opcje Konto > Ustawienia konta > Ustawienia HIPAA.
 • Zaznacz pole wyboru Moja organizacja wymaga zgodności z postanowieniami HIPAA
 • Kliknij przycisk Zapisz

To ustawienie blokuje powiadomienia za pośrednictwem interfejsu usługi Document Cloud.

Klienci, którzy logują się bezpośrednio do programu Adobe Sign, nie muszą włączać tego ustawienia.

Zwiększ poziom szczegółowości podczas konfigurowania powiadomień-przypomnień dotyczących podpisywania. Oprócz codziennych lub cotygodniowych przypomnień możesz skonfigurować przypomnienia wysyłane co drugi dzień, co dzień roboczy, co trzeci dzień i co piąty dzień!

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat przypomnień>


Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia*

Zarządzanie plikami cookie według RODO

Wszystkie

6 września 2018 r.

Ulepszony interfejs narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy

Enterprise

6 września 2018 r.

Widżety – wypełnianie parametrami URL

Business i Enterprise

6 września 2018 r.

Zgodność z postanowieniami HIPAA na kontach Document Cloud

Wszystkie

6 września 2018 r.

Rozszerzone opcje przypomnień

Wszystkie

6 września 2018 r.

Ulepszona dostępność

Wszystkie

6 września 2018 r.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4175944 Błąd „Autor wywołania API nie ma uprawnień do wykonania tej operacji” występujący podczas używania metody GET /libraryDocuments/ID w przypadku udostępnionego szablonu
4193231 Kolumna „Opcja zabezpieczenia odbiorcy” nie jest wyświetlana podczas tworzenia raportu z procesu back-end
4199103 „Tabowanie” (naciskanie klawisza TAB lub DALEJ) nie działa prawidłowo w formularzu Adobe Sign (pola formularza)
4201566 Konkretna umowa jest widoczna jako pusta dla drugiego odbiorcy
4203106 Adres URL w ustawieniu Wiadomości sygnatariusza nie jest przekształcany na hiperłącze
4210091 Zmiana parametrów raportu w raporcie zmienia sekwencję kolorów na pulpicie dla wskaźnika „średni czas do zakończenia”
4212595 Szybkie kliknięcie pola wyboru „Muszę podpisać” na stronie wysyłania MegaSign sprawia, że pole jest zaznaczone, ale nie egzekwuje tego ustawienia
4219812 Anulowana wiadomość e-mail nie zostaje wysłana do zastąpionego sygnatariusza
4220682 Pole pierwszego odbiorcy zostaje uzupełnione adresem e-mail nadawcy
4223594 Strona wyświetlania umowy nie powinna pozwalać na przeglądanie usuniętych umów
4223667 Czasami podczas wysyłania z integracji innej firmy pojawia się błąd transakcji
4223756 Sekcja „Instrukcje dla nadawcy” w obiegu pracy nie rozpoznaje komendy Enter (łamanie wiersza)
4223856 Sekcja „Edytowane przez” w Historii procesu back-end jest pusta, jeśli zmiana została dokonana przez użytkownika klienta
4223902 Użytkownik DW nie może pobrać codziennych wiadomości e-mail z przypomnieniem
4223991 Sygnatariusze otrzymują wiele podpisanych i zarchiwizowanych kopii
4224477 Nie można zmienić metody weryfikacji sygnatariusza po wysłaniu
4224769 Użytkownicy z WYŁĄCZONĄ funkcją wysyłania nie mogą wysyłać wiadomości podczas udostępniania kontom z WŁĄCZONĄ funkcją wysyłania
4224783 Klientowi pojawia się błąd przy próbie uzyskania dostępu do karty Historia na stronie Zarządzaj
4224835 Brakujące pola podpisu pojawiają się na stronie tworzenia, nawet jeśli są przypisane do sygnatariuszy(z adresem e-mail klienta)
4227764 Zbadanie problemu dotyczącego zgłaszania kanadyjskiego numeru telefonu komórkowego jako stacjonarnego
4227839 Zastosowanie nazwy firmy do wszystkich ustawień użytkowników nie powoduje zastosowania tej nazwy
4227871 Konkretny numer telefonu komórkowego powoduje błąd podczas używania opcji podpisu za pomocą urządzenia mobilnego
4227886 Pola wyboru „Muszę podpisać” w MegaSign pozostaje zaznaczone
4227894 Obiegi pracy nie rozpoznają odbiorców DW oddzielonych spacją ani szablonów bibliotek
4227959 Badanie problemu klienta z Norwegii dotyczącego nieotrzymywania wiadomości tekstowej umożliwiającej złożenie podpisu za pomocą urządzenia mobilnego
4228335 REST API w wersji 6 – jeśli nadawca jest taki sam jak sygnatariusz, wiadomość e-mail wymagająca podpisu nie zostaje wysłana
4228555 Jeśli komenda MULTI_ACTION_ENABLED jest prawdziwa, wywołanie get/agreements/id nie zwraca identyfikatora uczestnika, a ten sam sygnatariusz jest zastępowany więcej niż jeden raz.
4229533 Zaawansowany pasek wyszukiwania na stronie Zarządzaj pozostaje wyszarzony przez kilka minut, a użytkownik nie może wyszukać umów.

Doświadcz innowacji

Większa wydajność dzięki automatyzacji obiegu pracy

Usprawnij procesy biznesowe tworzone za pomocą narzędzia Projektowanie obiegu pracy programu Adobe Sign. Nowy widok funkcji Niestandardowy obieg pracy wysyłania poprawia jakość wysyłania dzięki nowoczesnej funkcji ponownego wlewania tekstu, dostosowanej do funkcji wysyłania. 

Dowiedz się więcej na temat usprawnień narzędzia Projektowanie obiegu pracy >

 

Zwróć uwagę, że nowy widok różni się od funkcji wysyłania, ponieważ niestandardowy obieg pracy umożliwia wstawianie instrukcji dotyczących sposobu konfiguracji funkcji wysyłania.  W nowym widoku funkcji Niestandardowy obieg pracy wysyłania instrukcje te są umieszczone w górnej części strony, w odróżnieniu od widoku klasycznego, w którym znajdowały się one obok parametrów wysyłania.

Dodatkowo po włączeniu nowego interfejsu za pomocą narzędzia do projektowania obiegu pracy można korzystać z następujących nowych funkcji:

 • korzystanie z Szablonów biblioteki wymagających od sygnatariuszy używania podpisów cyfrowych;
 • konfiguracja odbiorców w celu uwierzytelniania za pomocą kodu PIN otrzymywanego przez telefon;
 • konfiguracja grup odbiorców określanych na stronie Wyślij;
 • załączanie plików z dowolnego dozwolonego źródła na stronie Wyślij.

 


Podpisywanie prostych formularzy za pomocą identyfikatora cyfrowego

Użyj narzędzia Wypełnij i podpisz do podpisywania dokumentów lub formularzy za pomocą podpisu cyfrowego opartego na chmurze, niezależnie od formatu dokumentu.  Wystarczy przesłać umowę i złożyć podpis.  

Oczywiście wszystkie poprzednie możliwości produktu Wypełnij i podpisz będą nadal dostępne.   Prościej się nie da!

Więcej informacji na temat funkcji Wypełnij i podpisz >

 

 

Dostosowywanie uwierzytelnienia za pomocą wiadomości SMS

Zmień ustawienia procesu uwierzytelnienia za pomocą wiadomości SMS na niestandardowe, uwzględniające nazwę Twojej firmy, aby odbiorca miał świadomość, że numer PIN pochodzi z Twojej firmy.

Dowiedz się więcej na temat tej nowej funkcji >

 

 

Rozszerzona zgodność

RODO

Administratorzy kont klientów mogą zachować pełną zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO) dzięki bezpośredniej kontroli nad informacjami zbieranymi od sygnatariuszy. Administratorzy danych osobowych są upoważnieni do usunięcia informacji użytkownika pracownika z systemu, jak również do usunięcia umów od sygnatariuszy, którzy nie są już wymagani do operacji biznesowych.

Omówienie dyrektywy RODO można znaleźć tutaj >

 

Do wspierania RODO dostępne są trzy narzędzia:

 • Usuwanie umów – administratorzy danych osobowych są upoważnieni do wyszukiwania adresu e-mail odbiorcy, przeglądania wyszukanych umów oraz usuwania wszelkich nieistotnych już danych.
 • Usuwanie użytkowników – administratorzy danych osobowych są upoważnieni do pełnego usunięcia dowolnego użytkownika na koncie.

 

 

Usprawnienia Bio-Pharma

Umożliwiają zachowanie zgodności z 11 częścią Tytułu 21 kodeksu CFR dla każdego niestandardowego obiegu pracy na danym koncie. 

Narzędzie Projektowanie obiegu pracy obsługuje teraz podpisy cyfrowe.

Jeśli opcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości jest włączona, odbiorca musi dodatkowo potwierdzić swoją tożsamość po kliknięciu przycisku Kliknij, aby podpisać.

 • To ostateczne uwierzytelnienie może zostać usunięte na żądanie przez menedżera ds. sukcesów klienta.

 

Metoda Uwierzytelnianie Adobe Sign domyślnie wstawia adres e-mail odbiorcy do panelu uwierzytelniania.

 • Menedżer ds. sukcesów klienta może skonfigurować domyślne działanie, tak aby pole adresu e-mail pozostawało puste.

 

Omówienie standardu Bio-Pharma można znaleźć tutaj >

 

 

FedRAMP Tailored

Program Adobe Sign jest w pełni zgodny z wymogami certyfikatu FedRAMP Tailored dla wszystkich użytkowników, na wszystkich poziomach usług.

 

 

Zalety podpisów w chmurze

Ulepszone elementy sterowania podpisami opartymi na chmurze

Po dodaniu większego poziomu szczegółowości do funkcji wstępnego wyboru podpisu opartego na chmurze administratorzy zyskują kontrolę nad dostawcami identyfikatorów cyfrowych widocznymi dla sygnatariuszy w zależności od tego, czy są oni sygnatariuszami wewnętrznymi czy zewnętrznymi względem swojej organizacji Adobe Sign.

Klienci mający powiązania z objętym ograniczeniami dostawcą identyfikatorów cyfrowych (np. BankID) muszą podać temu dostawcy swój identyfikator konta, aby umożliwić dostęp do dostawcy identyfikatorów cyfrowych. Identyfikator konta można znaleźć bezpośrednio w opcjach dla zewnętrznych sygnatariuszy.

Dowiedz się więcej na temat wyboru dostawcy identyfikatorów tutaj >

 

 

Obsługa RSA-PSS

Obsługa bezpieczniejszego algorytmu podpisu. Spełnia obowiązujące w Niemczech wymogi dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

 

 

Zalety podpisów w chmurze

Integruj z REST API w wersji 6 i elementami webhook

Zintegruj program Adobe Sign szybciej i zyskaj nowe korzyści dzięki narzędziom API nowej generacji, w tym zupełnie nowym opcjom dla administratorów elementów webhook, aby tworzyć powiadomienia push, które mogą być wykorzystywane do aktualizacji pulpitów i uruchamiania kolejnych procesów.

 


Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics CRM w wersji 7

Wyposaż swoje zespoły sprzedaży w narzędzia umożliwiające szybsze zamykanie umów dzięki zupełnie nowemu interfejsowi użytkownika oraz danym kontaktowym klienta z serwisu LinkedIn. Dodatkowo zautomatyzuj proces od wyceny do uzyskania gotówki, osadzając program Adobe Sign w obiegach pracy Microsoft Dynamics.

Wszystkie przewodniki są wymienione na stronie integracji programu Dynamics >

 

 

Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Usprawnienia dotyczące automatyzacji obiegu pracy Enterprise 11 czerwca
Podpisywanie prostych formularzy za pomocą identyfikatora cyfrowego Wszystkie 11 czerwca
Dostosowanie wiadomości SMS Business i Enterprise 11 czerwca
RODO Wszystkie 11 czerwca
Usprawnienia Bio-Pharma Enterprise 11 czerwca
FedRAMP Tailored Wszystkie 11 czerwca
Ulepszone elementy sterowania podpisami opartymi na chmurze Business i Enterprise 11 czerwca
Obsługa RSA-PSS Wszystkie 11 czerwca
Interfejs API REST w wersji 6 i elementy webhook Enterprise 11 czerwca
Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics CRM w wersji 7 Enterprise 11 czerwca

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4022024 Ulepszono proces podpisywania w zakładce Zarządzanie, gdy użytkownicy pracują z tą samą umową wiele razy
4181842 Naprawiono problem, w wyniku którego umowa dla odbiorcy nie była wyświetlana na karcie Zarządzanie, jeśli odbiorca był w grupie odbiorców
4181927 Naprawiono problem, w wyniku którego automatyczna delegacja nie wysyłała umowy prawidłowo, jeśli osoba delegująca została umieszczona na liście odbiorców więcej niż jeden raz
4183019 Ulepszono pomoc techniczną dla urządzeń Apple podczas interakcji z Widżetami, bez plików cookie
4196244 Ulepszono opcję „zastępowania sygnatariusza” umożliwiającą wyświetlenie istniejących odbiorców na liście więcej niż raz
4198442 Naprawiono błąd, który mógł powodować odpowiedź Błędne żądanie na POST/umowę interfejsu API REST
4201635 Ulepszono obsługę lokalizacji GPS
4202778 Naprawiono problem, w wyniku którego domyślne dane pola mogły zostać przesłane do dokumentu po przesunięciu pola
4204328 Naprawiono problem, w wyniku którego pliki z bardzo długimi nazwami mogły uniemożliwiać usuwanie z nowego szablonu umowy
4207846 Rozwiązano problem, w wyniku którego znaki z akcentami były od czasu do czasu zgłaszane jako nieznane znaki.
4208002 Rozwiązano problem z konfiguracją, który mógł uniemożliwiać aktualizację przyczyn odrzucenia umowy w raportach
4209645 Naprawiono problem, w wyniku którego podpisy biometryczne w obiekcie Podpis cyfrowy mogły powodować zawieszanie się procesu
4210095 Dodano znak wodny do strony transakcji, aby wskazać transakcję przykładową
4210491 Naprawiono problem z biblioteką, w wyniku którego załączony dokument biblioteki mógł powodować nieprawidłowe uruchamianie obiegu pracy
4211295 Rozwiązano problem blokowania podpisów w funkcji Wypełnij i podpisz, jeśli podpisy odręczne lub w formie obrazu były niedozwolone
4211537 Naprawiono problem, w wyniku którego widżety nie zapisywały ustawień roli dla pól
4211656 Ulepszono daty wygasania, tak aby były powiązane z czasem utworzenia umowy
4212722 Rozwiązano problem, w wyniku którego przyczyny odrzucenia nie zawsze były wymagane, gdy odrzucenia dokonano ze strony zarządzania
4213328 Wprowadzono ułatwienia dostępu dla osób korzystających z czytników ekranowych podczas podpisywania
4215256 Ulepszono sposób dostępu czytników ekranowych do zawartości wyskakujących okienek podczas podpisywania dokumentów
4215416 Ujednoznaczniono tłumaczenie wiadomości e-mail Podpisz na język portugalski
4215419 Ulepszono sposób wyświetlania etykiet dla pól o dłuższej zawartości do wyświetlenia
4215906 Naprawiono sytuację, w której anulowane widżety mogły zostać przywrócone do stanu Wysłane do podpisania, gdy pierwotny sygnatariusz potwierdził podpis po anulowaniu
4216325 Ulepszono opcję dla administratorów grup, tak aby można było dodawać użytkowników zbiorczo poprzez plik CSV
4217578 Naprawiono problem z przekierowywaniem po podpisaniu w taki sposób, że podpisy cyfrowe w przekierowaniu są stosowane z 0-sekundowym opóźnieniem
4218427 Naprawiono problem, w wyniku którego widżety nie wysyłały kopii z zewnętrznego archiwum, jeśli wiadomość e-mail została zmieniona od czasu opublikowania widżetu.

Wstępnie skonfiguruj ustawienia podpisu, aby egzekwować złożenie podpisu odręcznego na urządzeniach mobilnych. Na urządzenia mobilne sygnatariuszy zostaną wysłane wiadomości tekstowe umożliwiające złożenie podpisu za pomocą palca lub rysika.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4192638 Naprawiono problem, w wyniku którego warunkowe pola załączników nie zezwalały na ich przesyłanie w przeglądarce Safari
4196239 Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja Mega Sign nieprawidłowo identyfikowała pola podpisów rozmieszczone w szablonach
4197658 Ulepszono adresy URL logowania i wylogowania SAML pod kątem obsługi dodatkowych parametrów
4204151 Skorygowano rzadki stan, w którym pola formularza były przenoszone o jedną stronę po dodaniu kilku szablonów
4207445 Ulepszono powiadamianie o anulowaniu umów w przypadku, gdy strona anulująca jest częścią hybrydowego obiegu pracy
4208213 Ulepszono podpisywanie za pomocą widżetu w przeglądarce Safari po wyłączeniu plików cookie
4208237 Ulepszono opcje pobierania dokumentów uzupełniających
4208421 Ulepszono przekształcanie dokumentów Excel w pliki PDF
4209132 Skorygowano problem, w wyniku którego formatowanie pól daty nie było uwzględniane w niektórych transakcjach API
4209983 Rozwiązano problem, w wyniku którego warunkowe pola wyboru nie odczytywały poprawnie wartości domyślnych pól tekstowych
4212432 Skorygowano stan, w którym ustawienia regionalne nie były uwzględniane dla wywołań REST API w pewnych okolicznościach
4215323 Skorygowano problem, w wyniku którego pola sygnatariusza nie były poprawnie renderowane w rzadkich okolicznościach
4215324 Skorygowano problem, w wyniku którego zewnętrzni użytkownicy archiwum nie otrzymywali ostatecznej wersji dokumentu PDF
4215418 Skorygowano konflikt widoczności, na którego skutek udostępniane dokumenty o ograniczonej widoczności nie był widoczne dla  użytkownika, któremu je udostępniono
4215420 Skorygowano problem z czcionką, w wyniku którego pola tekstowe były umieszczone w tym samym miejscu w dokumencie, co pola podpisu

Zapewnienie zgodności dla branży nauk przyrodniczych

Zgodność z przyjętym na całym świecie rozporządzeniem FDA 21 CFR część 11 w sprawie rejestrów i podpisów elektronicznych w branży biofarmaceutycznej. Obecnie zachowanie zgodności z rozporządzeniem CFR21 jest możliwe tylko w przypadku użycia podpisów cyfrowych. To wydanie rozszerza dostępne opcje, umożliwiając zachowanie zgodności z rozporządzeniem CFR21-11 przy użyciu następujących funkcji:

 

 • Powody podpisania w celu wprowadzenia własnego tekstu lub dokonania wyboru z wstępnie zdefiniowanej listy wyboru:

 • Wymuś lokalny znacznik czasowy — wyświetla czas podpisania w formie elementu graficznego pola podpisu, korzystając z lokalnej strefy czasowej. Czas zostanie zapisany w dokumencie i odnotowany w rejestrze kontrolnym.

SAFE-BioPharma Association to standard cyfrowej tożsamości i podpisów cyfrowych dla globalnych branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i opieki zdrowotnej. Adobe Sign to certyfikowany produkt spełniający wszystkie wymagania certyfikacji SAFE-BioPharma Product and Services. To rozwiązanie zapewnia również zgodność z rozporządzeniem FDA 21 CFR część 11 przy użyciu podpisów cyfrowych podczas korzystania z uwierzytelniania opartego na certyfikatach wydanych przez dostawców takich jak TransSped.


Formularze

Łatwo i bezpiecznie otrzymuj płatności takie jak opłaty z umów, darowizny i opłaty za zamówienia online, umożliwiając odbiorcom wypełnianie i podpisywanie formularzy. Wymagane konto handlowca Braintree.

Dostępne dla kont klientów w centrach danych NA, EU oraz AU.

Funkcja Wypełnij i podpisz zapewnia więcej możliwości. Teraz możliwe jest nie tylko wypełnianie i podpisywanie dokumentów przesłanych przez inne osoby, ale także wypełnianie formularza bez dodawania podpisu.


Zalety podpisów w chmurze

Zapewnij spójność i zgodność ze standardami firmowymi, dokonując wstępnego wyboru jednego lub większej liczby opartych na chmurze dostawców identyfikatorów cyfrowych w menu Konto: Administrator.


Kontrola grupy nad podpisami cyfrowymi

Administratorzy grupy mogą teraz kontrolować preferencje dotyczące podpisów cyfrowych dla określonych procesów biznesowych. Wybierz opcje wyświetlania lub ukrywania pól podpisu cyfrowego w formularzu podczas tworzenia, wymagania dodania powodu podpisania przez sygnatariusza itp.


Podpisywanie przy użyciu identyfikatora bankowego w Szwecji

Z łatwością uzyskuj podpisy od klientów i partnerów w Szwecji. Ponad 6,5 mln osób w Szwecji może składać bezpieczne podpisy przy użyciu cyfrowej tożsamości zapewnianej przez bank. Bez zapisywania się i pobierania.

W marcu i kwietniu zostaną udostępnione identyfikatory cyfrowe kilku dostawców, którzy zostali wcześniej zapowiedziani.

Używaj hasła Adobe Sign jako drugiego składnika uwierzytelniania. Jest to idealne rozwiązanie dla wewnętrznych sygnatariuszy, którzy mają konto Adobe Sign.


Doświadcz innowacji

Pobieraj pliki z magazynu Microsoft OneDrive. Nadawcy mogą przesyłać pliki podczas wysyłania do podpisania. Sygnatariusze mogą uzyskać dostęp do usługi OneDrive w celu przesłania obrazów, które mają być wyświetlane w dokumencie, takich jak obrazy, stemple lub licencje.

Usługa Adobe Sign jest cały czas ulepszana pod kątem nadawców, którzy używają ekranów o różnych rozmiarach. W tym wydaniu zoptymalizowano ekran główny i ekran Zarządzaj, aby bezproblemowo wyświetlały się na wyświetlaczach o dowolnej wielkości.

Opcje dostosowywania wiadomości e-mail zostały rozszerzone o dwa nowe szablony. Teraz można uzyskać pełną kontrolę nad szablonami e-mail używanymi do wysyłania przypomnień do osób, które nie podpisały dokumentów lub anulowały prośbę o podpisanie. Stanowi to uzupełnienie istniejących opcji dostosowywania w zakresie proszenia o podpisanie i potwierdzania podpisów. Dostosowywanie jest zapewniane przez zespół firmy Adobe ds. usług profesjonalnych.


Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Zapewnienie zgodności dla branży nauk przyrodniczych

Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą 
Płatności online Business i Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą
Wypełnianie tylko za pomocą funkcji Wypełnij i podpisz Wszystkie 16 marca
Wstępny wybór dostawców podpisów w chmurze Business i Enterprise 16 marca
Kontrola grupy nad podpisami cyfrowymi Business i Enterprise 16 marca
Podpisywanie przy użyciu identyfikatora bankowego w Szwecji Business i Enterprise 16 marca
Integracja z usługą OneDrive Wszystkie 16 marca
Adaptacja na potrzeby ekranów o różnych rozmiarach Wszystkie 16 marca
Rozszerzone opcje dostosowywania wiadomości e-mail Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą
Uwierzytelnianie Adobe Sign Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4189092 Poprawiono format daty dla klientów w UE w sekcji Zarchiwizowane na stronie Zarządzaj.
4194130 Rozwiązano problem, w przypadku którego pozostające w konflikcie metody uwierzytelniania powodowały wyświetlenie pustej listy rozwijanej Uwierzytelnianie dla obiegów pracy.
4195998 Naprawiono stan, który mógł powodować zgłaszanie błędu serwera przez szablony pól formularza.
4198332 Ulepszono układ projektanta obiegów pracy w zakresie wielkości i odstępów pól.
4198567 Ulepszono umieszczanie przycisku opcji.
4198771 Naprawiono stan, w którym administratorzy grupy nie mogli zaktualizować adresu e-mail dla użytkowników w grupie.
4202918 Naprawiono stan, który uniemożliwiał użytkownikom edycję wartości nazwy, jeśli włączono funkcję SAML.
4204219 Rozwiązano problem, w przypadku którego właściwość pola Comb nie była respektowana przez weryfikację pola przy użyciu wyrażeń regularnych.
4205020 Rozwiązano problem z szablonami obiektów pracy podczas usuwania wszystkich pól dla dowolnego uczestnika.
4207981 Rozwiązano problem, w przypadku którego użytkownicy z udziałem AU1 nie mogli używać pojedynczego logowania OAuth.
4209279 Zaktualizowano formularz W-9 w Bibliotece Adobe Sign.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?