Począwszy od wersji 9.3, funkcja Wypełnij i podpisz (na karcie Pulpit) nie wymaga już składania podpisu przez użytkownika.

Wypełnienie formularza wymaga tylko kliknięcia w formularzu, w którym należy dodać tekst, a następnie wpisania tego tekstu.

Co najmniej jedno pole musi być zastosowane w dokumencie, gdyż w przeciwnym razie zostanie wygenerowany błąd.

fill_and_sign_interface

 


Po zakończeniu dodawania zawartości pola należy kliknąć przycisk Gotowe w prawym górnym rogu okna.

Jeśli podpis nie został dołączony, pojawi się monit o potwierdzenie, że podpis nie jest wymagany.

verification_message

 

Po wybraniu opcji Kontynuuj zostanie wyświetlona strona po wypełnieniu, która zapewnia kilka opcji działań:

  • Wyślij kopię — zostaje przedstawiona opcja wysłania dokumentu na jeden lub więcej adresów e-mail (rozdzielonych przecinkami).
  • Pobierz kopię — plik PDF z wypełnionym dokumentem zostaje pobrany do systemu lokalnego.
  • Zarządzaj tym dokumentem — przełącza widok na kartę Zarządzaj.
  • Podpisz inny dokument — otwiera nową (pustą) stronę Wypełnij i podpisz w celu rozpoczęcia nowego dokumentu.
fill_and_sign_postfillpage

 

Wypełniony dokument można znaleźć na karcie Zarządzaj w sekcji Wypełnione. Ta sekcja zawiera tylko wypełnione formularze bez podpisów.

Dokument ma stan Wypełniony (a nie Podpisany, gdy złożono podpis).

filled_form_on_themanagetab

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online