Funkcja niestandardowych szablonów wiadomości e-mail w aplikacji Adobe Sign jest dostępna wyłącznie w przypadku usług na poziomie usług świadczonym przedsiębiorstwom.

Opis funkcji

Całkowicie dostosuj wygląd i ton wiadomości wysłanych przez aplikację Adobe Sign.

Używaj własnej, znanej marki, schematu kolorów, obrazów i tekstu, dowolnego formatowania w celu dostarczania następujących wiadomości e-mail:

  • Podpisz
  • Podpisano i zarchiwizowano
  • Przypomnienia
  • Anulowano transakcje

Jeśli korzystasz z planu usług dla przedsiębiorstw, możesz podjąć współpracę z naszym zespołem ds. usług profesjonalnych, aby stosowanie do potrzeb stworzyć idealny szablon wiadomości e-mail dla konta jako całości lub oddzielnie dla każdej grupy powiązanej z kontem. Może się to wiązać z dodatkową opłatą.

new image


Korzystanie

Po przystąpieniu do programu członkowie zespołu ds. usług profesjonalnych podejmą współpracę z administratorem Twojego konta w celu utworzenia szablonów, które zastąpią istniejący układ domyślny.

Istnieją cztery typy szablonów, które można dostosować:

  • początkowa wiadomość e-mail „Podpisz”;
  • ostateczna wiadomość e-mail „Podpisano i zarchiwizowano”;
  • wiadomość e-mail z przypomnieniem;
  • wiadomość e-mail dotycząca anulowania transakcji.

Każdy z tych szablonów ma kilka wersji. Po jednej dla każdego obsługiwanego języka (lub lokalizacji).

Szablony te są dostępne dla całego konta. Wszystkie grupy otrzymują szablony z konta, a wszyscy użytkownicy otrzymują szablony z grupy: Konto > Grupa > Użytkownik

Zmiana szablonu na poziomie konta powoduje jego zmianę na poziomie wszystkich grup. W efekcie szablon niestandardowy otrzymują także wszyscy użytkownicy (z odpowiednich grup).

Jeśli niestandardowy szablon wiadomości e-mail zostanie wprowadzony na poziomie grupy, ciąg zostanie zerwany i wszyscy użytkownicy w danej grupie otrzymają szablon grupowy. Pozostałe grupy będą wciąż otrzymywać szablon utworzony na poziomie konta.

Jeśli konto Adobe obejmuje np. grupę Photoshop, wiadomości e-mail można skonfigurować tak, aby trafiały w gust użytkowników programu Photoshop.

Zespół prawny może mieć inne wymagania, w związku z czym może tworzyć szablony wiadomości e-mail zgodnie z własnymi preferencjami.

 

Użytkownicy i administratorzy

Po utworzeniu szablonów wiadomości e-mail użytkownicy i administratorzy nie muszą nic robić.  Szablony wiadomości e-mail zostaną zastosowane automatycznie.


Włączanie i wyłączanie

Funkcjonalność niestandardowego szablonu e-mail może zostać włączona i skonfigurowana w systemie tylko przez zespół ds. usług profesjonalnych Adobe Sign. Jeśli chcesz włączyć tę funkcję, skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta, aby określić zakres prac i dodatkowe koszty.

Szablony można konfigurować na poziomie konta lub grupy dla każdej lokalizacji.

Klienci mogą skrócić czas realizacji i obniżyć koszty usług, projektując własne szablony przy użyciu poniższego przewodnika:

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online