Funkcja niestandardowych szablonów wiadomości e-mail w aplikacji Adobe Sign jest dostępna wyłącznie w przypadku usług na poziomie usług świadczonym przedsiębiorstwom.

Opis funkcji

Całkowicie dostosuj wygląd i ton wiadomości wysłanych przez aplikację Adobe Sign.

Używaj własnej, znanej marki, schematu kolorów, obrazów i tekstu, dowolnego formatowania w celu dostarczania następujących wiadomości e-mail:

  • Podpisz
  • Podpisano i zarchiwizowano
  • Przypomnienia
  • Anulowano transakcje

Jeśli korzystasz z planu usług dla przedsiębiorstw, możesz podjąć współpracę z naszym zespołem ds. usług profesjonalnych, aby stosowanie do potrzeb stworzyć idealny szablon wiadomości e-mail dla konta jako całości lub oddzielnie dla każdej grupy powiązanej z kontem. Może się to wiązać z dodatkową opłatą.

new image


Korzystanie

Po przystąpieniu do programu członkowie zespołu ds. usług profesjonalnych podejmą współpracę z administratorem Twojego konta w celu utworzenia szablonów, które zastąpią istniejący układ domyślny.

Istnieją cztery typy szablonów, które można dostosować:

  • początkowa wiadomość e-mail „Podpisz”;
  • ostateczna wiadomość e-mail „Podpisano i zarchiwizowano”;
  • wiadomość e-mail z przypomnieniem;
  • wiadomość e-mail dotycząca anulowania transakcji.

Każdy z tych szablonów ma kilka wersji. Po jednej dla każdego obsługiwanego języka (lub lokalizacji).

Szablony te są dostępne dla całego konta. Wszystkie grupy otrzymują szablony z konta, a wszyscy użytkownicy otrzymują szablony z grupy: Konto > Grupa > Użytkownik

Zmiana szablonu na poziomie konta powoduje jego zmianę na poziomie wszystkich grup. W efekcie szablon niestandardowy otrzymują także wszyscy użytkownicy (z odpowiednich grup).

Jeśli niestandardowy szablon wiadomości e-mail zostanie wprowadzony na poziomie grupy, ciąg zostanie zerwany i wszyscy użytkownicy w danej grupie otrzymają szablon grupowy. Pozostałe grupy będą wciąż otrzymywać szablon utworzony na poziomie konta.

Jeśli konto Adobe obejmuje np. grupę Photoshop, wiadomości e-mail można skonfigurować tak, aby trafiały w gust użytkowników programu Photoshop.

Zespół prawny może mieć inne wymagania, w związku z czym może tworzyć szablony wiadomości e-mail zgodnie z własnymi preferencjami.

 

Użytkownicy i administratorzy

Po utworzeniu szablonów wiadomości e-mail użytkownicy i administratorzy nie muszą nic robić.  Szablony wiadomości e-mail zostaną zastosowane automatycznie.


Włączanie i wyłączanie

Funkcjonalność niestandardowego szablonu e-mail może zostać włączona i skonfigurowana w systemie tylko przez zespół ds. usług profesjonalnych Adobe Sign. Jeśli chcesz włączyć tę funkcję, skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta, aby określić zakres prac i dodatkowe koszty.

Klienci mogą skrócić czas realizacji i obniżyć koszty usług, projektując własne szablony przy użyciu tego przewodnika.

Szablony można konfigurować na poziomie konta lub grupy dla każdej lokalizacji.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online