Informacje o wydaniu usługi Adobe Sign są uporządkowane poniżej, rozpoczynając od bieżącej informacji na górze strony i przechodząc do coraz starszych w miarę przewijania w dół strony.

Najważniejsze informacje na temat wydania – maj 2019 r.

Aktualizacje interfejsu użytkownika

Formularze internetowe (wcześniej – widżety)

Nazwa strony Widżety” została zmieniona na „Formularze internetowe”. Wszystkie odniesienia do widżetów w interfejsie użytkownika zostały zmienione. Ogólna struktura i funkcje strony Formularze internetowe są takie same.

Kwiecień 2019 r. – Formularze internetowe

Strona główna (wcześniej – Pulpit nawigacyjny)

Nazwa strony „Pulpit nawigacyjny” została zmieniona na „Strona główna”. Wszystkie odniesienia do widżetów w interfejsie użytkownika zostały zmienione.

Kwiecień 2019 r. – karta Strona główna

Format strony głównej

Została utworzona nowa strona główna i jest ona dostępna opcjonalnie. Ta nowa strona główna została zaprojektowana w celu lepszego uwidocznienia najczęściej używanych funkcji i wyeliminowania zbędnych elementów, z których wielu użytkowników nie korzysta.

 • Pierwsze wdrożenie obejmuje wyłącznie poziomy usług indywidualnych i zespołowych.
  • Opcja korzystania z nowego formatu zostanie udostępniona dla dodatkowych poziomów usługi, ponieważ funkcjonalność jest nakładana na stronę w celu obsługi bardziej zaawansowanych funkcji.
 • Bezpłatne, indywidualne i zespołowe konta utworzone przed premierą oprogramowania będą miały możliwość przełączania między nowym a klasycznym formatem.
  • W nowych kontach dostępny jest tylko nowy format.

Więcej informacji na temat nowego formatu strony głównej można znaleźć tutaj >

Kwiecień 2019 – nowy format strony głównej

Format strony Zarządzaj

Została utworzona nowa strona Zarządzaj i jest ona dostępna opcjonalnie. Nowa strona Zarządzaj została zaprojektowana w celu lepszego pobierania i filtrowania zawartości użytkownika.

 • Nowy format strony Zarządzaj jest wprowadzany stopniowo. W tym wydaniu przedstawiono podstawowe funkcje. W kolejnych wydaniach dodamy kolejne funkcje. Elementy nieobsługiwane w fazie początkowej obejmują:
  • Udostępnianie konta
  • Szczegółowa recenzja formularza internetowego
  • Szczegółowa recenzja umowy Mega Sign
 • Konta indywidualne i zespołowe utworzone przed premierą oprogramowania będą miały możliwość przełączania między nowym a klasycznym formatem na początku czerwca. 
  • Klienci biznesowi i korporacyjni będą mieli dodatkowe opcje w interfejsie administratora, aby udostępnić nową stronę Zarządzaj. 
   • Elementy sterujące nowej strony Zarządzaj dla istniejących klientów będą dostępne na początku czerwca.
  • W nowych kontach dostępny jest tylko nowy format.

Więcej informacji na temat nowego formatu strony Zarządzaj można znaleźć tutaj >

Kwiecień 2019 r. – strona Zarządzaj

Strona Wyświetl umowę

„Nowa" strona Wyświetl umowę (wprowadzona w wydaniu z czerwca 2018 r.) stała się domyślną wartością dla nowych kont, a element sterowania w interfejsie administratora został usunięty. Konta, które chcą zmienić wersję strony Wyświetl umowę, mogą skontaktować się ze swoim menedżerem ds. sukcesów klienta, aby zmienić to ustawienie wewnętrznie.

 • Nowa strona Wyświetl umowę zostaje domyślnie włączona po włączeniu nowej strony Zarządzaj.

 

Ustawienia podpisu cyfrowego

Ustawienia administratora kontrolujące podpisy cyfrowe zostały przeniesione na własną kartę na liście ustawień administratora.

Kwiecień 2019 r. – karta Podpis cyfrowy


Ulepszone środowisko użytkownika

Zaktualizowane menu administratora

Dodano kilka aktualizacji w celu zwiększenia możliwości administratorów w zakresie zarządzania użytkownikami i kontroli dostępu do funkcji:

 • Ulepszone zarządzanie użytkownikami – administratorzy mogą bezpośrednio sterować elementami profilu użytkownika dla użytkowników z ich zakresu. Obejmuje to zmianę nazwy, firmy, tytułu oraz rozpoczęcie procesu zmiany adresu e-mail.

Więcej informacji na temat zarządzania użytkownikami można znaleźć tutaj >

Kwiecień 2019 r.
 • Kontrola konta/grupy nad szablonami Wypełnij i podpisz, Mega Sign, Formularze internetowe i Biblioteka – zaawansowane metody generowania dokumentów zostały dodane do elementów sterowania w interfejsie administratora, umożliwiając administratorom włączanie punktów dostępu dla formularzy internetowych, usługi Mega Sign, szablonów bibliotek oraz funkcji Wypełnij i podpisz z poziomu konta i/lub grupy.
  • Istniejące konta zostaną zaktualizowane w celu utrzymania tego samego sposobu działania (w zakresie dostępu), jak przed wydaniem.

Skorzystaj z poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej na następujące tematy:

Kwiecień 2019 r. – elementy sterowania dostępem

Pobieranie podzielonych dokumentów

Umowę utworzoną z wielu przesłanych plików można pobrać jako cały plik PDF lub poszczególne pliki ze strony Zarządzaj.

Kwiecień 2019 r.

Ulepszone wykrywanie pola

Funkcja automatycznego wykrywania pól została udoskonalona w celu lepszego zrozumienia pól znajdujących się w pobliżu pola podpisu i lepszego przewidywania charakteru tych pól. (Np. jeśli pole jest przewidywane w pobliżu pola podpisu i jest wyrównane za tekstem sugerującym, że ma znaleźć się tam data, zamiast prostego pola tekstowego zostanie umieszczone pole Data).

Więcej informacji na temat automatycznego wykrywania pola >

 

Rozszerzony zestaw funkcji

Poziomy usług poniżej poziomu przedsiębiorstwa zostały wzbogacone o niektóre dodatkowe funkcje:

 • Dla firm
  • Pole Płatność zostało udostępnione.
  • Rola Osoba wypełniająca została dodana do dostępnych ról odbiorców.
  • Tworzenie dokumentów jest domyślnie dostępne dla nowych kont. W przypadku istniejących kont obowiązywać będzie bieżące ustawienie.
 • Dla zespołów
  • Nowy format strony głównej jest włączony dla nowych kont; istniejące konta nadal będą miały klasyczny format. Zmiana funkcjonalności jest możliwa dla wszystkich kont.
  • Usługa Mega Sign została udostępniona dla wszystkich kont.
  • Formularze internetowe zostały udostępnione dla wszystkich kont.
  • Pole Płatność zostało udostępnione.
  • Zaawansowane pola formularza zostały udostępnione. Obejmuje to załączniki, pola obliczane i warunkowe, zaawansowane uwierzytelnianie oraz stemple/obrazy w wierszu.
  • Role Osoba zatwierdzająca i Osoba wypełniająca zostały dodane do dostępnych ról odbiorców.
  • Powiadomienia zostały udostępnione.
  • Tworzenie dokumentów jest domyślnie dostępne dla nowych kont. W przypadku istniejących kont obowiązywać będzie bieżące ustawienie.
 • Dla użytkowników indywidualnych
  • Nowy format strony głównej jest włączony dla nowych kont; istniejące konta nadal będą miały klasyczny format. Zmiana funkcjonalności jest możliwa dla wszystkich kont.
  • Wszyscy indywidualni użytkownicy logują się na Stronie głównej.
  • Tworzenie dokumentów jest domyślnie dostępne dla nowych kont. W przypadku istniejących kont obowiązywać będzie bieżące ustawienie.
  • Bezpłatne
  • Tworzenie dokumentów zostało włączone domyślnie dla wszystkich kont.

 


Zaufane i bezpieczne wiodące rozwiązania w branży

Raport tożsamości sygnatariusza

W przypadku użycia dokumentu tożsamości zostanie wprowadzony nowy obiekt dokumentu, który będzie przechwytywał informacje o tożsamości sygnatariusza.  Ten dokument jest przechowywany i otwierany osobno za pośrednictwem wywołania API.

Raporty tożsamości sygnatariusza są przechowywane w systemie Adobe Sign wraz z innymi danymi transakcji do momentu ich usunięcia przez zakończenie okresu przechowywania lub podjęcie działania w ramach RODO.

Zapoznaj się z dokumentacją interfejsu API tutaj >

 

Udoskonalenia obsługi podpisów cyfrowych

 • Usprawnione działania sygnatariusza – funkcja podpisywania została usprawniona w celu zmniejszenia liczby okien dialogowych, z którymi sygnatariusz ma do czynienia.
 • Indywidualne kontrole podpisów „w chmurze” i „lokalnych” – administratorzy na poziomie konta lub grupy mogą zezwalać lub nie zezwalać na korzystanie z certyfikatów podpisów „w chmurze” i/lub „lokalnych” podczas stosowania podpisu cyfrowego przez odbiorców.
  • W istniejących kontach włączone są oba ustawienia, aby zapewnić spójność usług po aktualizacji.
Kwiecień 2019 r. – zezwalanie na lokalne podpisanie certyfikatu
 • Preferowany partner CSC – odbiorcy widzą łącze umożliwiające utworzenie nowego podpisu cyfrowego w interfejsie podpisywania podczas procesu składania podpisu. Administratorzy mogą wstawić własny adres URL pod niniejszym łączem, które przekierowuje do posiadanej przez nich strony niestandardowej. Ta strona może być używana do kierowania sygnatariuszy w procesie tworzenia certyfikatu cyfrowego do preferowanego dostawcy (lub innych instrukcji/treści, które mają zostać przedstawione).
  • W razie potrzeby można podać odbiorcom wewnętrznym inny adres URL.
Kwiecień 2019 r. – niestandardowy adres URL identyfikatora podpisu cyfrowego


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4182083 Zaktualizowano zdarzenie dziennika inspekcji. Po otwarciu wiadomości e-mail pojawi się komunikat „Wiadomość e-mail wyświetlona przez [odbiorca]”
4208271 Rozwiązano problem, który powodował, że kliknięcie łącza Dodaj mnie wstawiało nieprawidłowy ciąg
4215863 Poprawiono błąd tekstowy, który powodował zwrócenie błędnej nazwy kraju:
podczas wysyłania umowy, formularza internetowego lub delegowania umowy za pomocą interfejsu API REST w modelu pojawi się nowe pole – „countryIsoCode”. Znajduje się ono w polu „phoneInfo” i wraz z polem „countryCode” pomaga określić wybór kraju w celu korzystania z uwierzytelnienia przez telefon (dwa kraje mogą mieć tę samą wartość wpisaną w pole countryCode, np. USA i Kanada; dlatego w celu rozróżnienia ich korzysta się z wartości z pola countryIsoCode US dla USA oraz CA dla Kanady).
4224881 Rozwiązano problem renderowania pustych umów ze Strony głównej
4229971 Naprawiono stan, w którym umowy zawierające obraz w wierszu nie wysyłały do nadawcy wiadomości e-mail o podpisaniu i wypełnieniu
4232573 Poprawiono sytuację, w której wskaźnik „Wymagane” dla pola nie znikał po wypełnieniu pola
4233694 Naprawiono stan, w którym umowa była kierowana do nieprawidłowej sekcji strony Zarządzaj po pomyślnym zakończeniu transakcji
4234320 Rozwiązano problem w wersji 5 REST, w przypadku którego umowy z funkcją Tylko ja podpisuję oraz Wypełnij i podpisz nie zwracały identyfikatorów umów
4234694 W przypadku modyfikacji istniejącej umowy funkcja rozpoznawania pól będzie dostępna, jeśli użytkownik zdecyduje się przejść do strony tworzenia dokumentu. Funkcja rozpoznawania pól zostanie uruchomiona przy założeniu, że funkcja rozpoznawania pól jest włączona/dostępna dla użytkownika.
4235050 Rozwiązano problem z grafiką powodujący inne wyświetlanie obramowania pól formularza na stronie podpisywania
4235155 Poprawiono nawigację dotyczącą flagi „Następne pole” w celu lepszego zarządzania typami pól obrazów.
4235452 Poprawiono raportowanie w celu lepszego odzwierciedlenia statusu umów w stanie wstępnego wypełnienia.
4235732 Rozwiązano problem, który powodował, że wersja 5 REST nie zawsze zwracała nazwę dokumentu za pomocą polecenia GET/agreements/{agreementID}/documents
4236359 Rozwiązano problem, w którym wiadomości e-mail Podpisano i Wypełniono zostały wysyłane, ale nie otrzymywane, jeśli włączona była funkcja ochrony hasłem
4236644 Rozwiązano problem, który powodował, że format daty ustawiony na US mógł być przyczyną uszkodzenia tekstu daty
4237182 Usprawniono zarządzanie sesjami dla użytkowników centrum danych, aby zapewnić prawidłowe otwieranie zawartości (a nie pustych stron)
4238264 Po wybraniu polecenia GET/agreements/{AgreementId} wersji 5 REST w polu opisu zdarzenia zwracana jest wartość <firstname lastname (email)> zamiast <firstname lastname>
4239679 Rozwiązano problem z wyświetlaniem podczas korzystania z zaawansowanego udostępniania konta, gdy zawartość należąca do przełączonego użytkownika jest udostępniana przez stronę trzecią
4239688 Poprawiono problem, w wyniku którego opcja przesyłania podpisanej kopii nie była dostępna dla niestandardowych przepływów pracy, które obejmowały delegowanie sygnatariuszy
4239704 Rozwiązano problem uniemożliwiający użytkownikom eksportowanie danych raportu
4239823 Poprawiono rzadko występujący błąd występujący podczas wyszukiwania adresu e-mail na karcie prywatności
4240803 Rozwiązano problem ze stanem umowy, który nie aktualizował się prawidłowo po oddelegowaniu
4240809 Ustawione informacje o nazwie powiązane z zestawem Tylko nadawca zostaną zachowane i będą zwracane w kolejnych wywołaniach interfejsu API. Ponadto przepływ pracy nie będzie już traktowany jako Nadawca podpisuje pierwszy i niestandardowe zachowania procesu Nadawca podpisuje pierwszy, takie jak przejście do strony eSign po wysłaniu, brak wiadomości e-mail Podpisano itd.  nie będą już powiązane.
4240919 Poprawiono dokumentację dotyczącą sekcji „MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS” podczas aktualizacji użytkownika
4241489 Rozwiązano problem, który powodował, że użytkownicy dodani za pośrednictwem konsoli administratora nie otrzymywali wiadomości e-mail o konfliktach w przypadku napotkania przeniesienia na miejsce
4241493 Rozwiązano problem, w którym podpisy lokalne nie były wyświetlane jako opcja dla niektórych podpisów cyfrowych. Począwszy od wersji 10.3 klienci mogą konfigurować umowy wysłane z grupy w celu stosowania podpisów cyfrowych, pobierając i podpisując dokumenty tylko za pomocą programu Acrobat, a nie korzystając z podpisów cyfrowych opartych na chmurze
4242208 Poprawiono pole Data, aby umożliwić jednemu odbiorcy przypisanie wielu różnych dat do tej samej umowy
4243893 Rozwiązano problem, który powodował, że użytkownicy wewnętrzni nie wyświetlali odpowiedniej wiadomości e-mail w raporcie kontroli
4243953 Przy tworzeniu umowy z polami podpisu cyfrowego używane są obecnie spójne domyślne wymiary pola podpisu cyfrowego (szerokość i wysokość), niezależnie od sposobu umieszczenia pola (znacznik tekstowy lub przeciągnięcie i upuszczenie)
4244195 Poprawiono zmianę czasu (w sekundach) w znaczniku czasowym na podpisanym dokumencie i raporcie kontroli po włączeniu powodu podpisania
4244712 Rozwiązano problem uniemożliwiający użytkownikom wysyłanie umów za pomocą Google Team Drive
4244858 Poprawiono rzadko występujący stan, który mógł spowodować dostarczenie dużej liczby wiadomości e-mail o podpisaniu i wypełnieniu do tego samego odbiorcy
4245053 Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy delegowany sygnatariusz próbował zastosować podpis pisemny, możliwość podpisania dokumentu przez pierwotnego sygnatariusza była blokowana
4245178 Rozwiązano problem polegający na tym, że podpisy cyfrowe wykorzystujące powód podpisania zasłaniały datę podpisu  
4247378 Rozwiązano problem polegający na tym, że aktywny obszar strzałki nawigacji sterowanej wychodził poza ikonę

Uwaga:

Nowe funkcje zawarte w tym wydaniu nie będą miały wpływu na istniejące konta klientów, ustawienia i dane personalizacji. Większość nowych funkcji wprowadzonych dla kont będzie dostępna dla administratora konta. Administratorzy kont mogą stopniowo wprowadzać nowe funkcje na koncie po zakończeniu odpowiedniego uwierzytelnienia i testów.


Poprzednie wersje

Kwiecień 2019 r.

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4227560 Rozwiązano problem powodujący nieprawidłowe działanie adresu URL autoryzacji (dla procesów OAuth) w przypadku, gdy tryb SAML był ustawiony na Obowiązkowy
4232039 Naprawiono opóźnienie w zapełnianiu listy wyboru obiegów pracy danymi nowych obiegów pracy.
4243078 Rozwiązano problem z podpisami opartymi na obrazach ze znacznikiem godziny/daty w interfejsie podpisywania
4243910 Rozwiązano problem w interfejsie API v5, w wyniku którego przypomnienia nie były wywoływane dla transakcji Mega Sign
4243918 Rozwiązano problem powodujący nieprawidłowe działanie funkcji Rozsuń palce, aby przybliżyć na tabletach z systemem Android
4244022 Ulepszono system zgłoszeń, tak aby płynniej zarządzał zmianami adresów e-mail użytkowników

Marzec 2019 r.

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4207768

Naprawiono problem z interfejsem użytkownika, powodujący nieprawidłowe wyświetlanie ekranów PIN i OTP na urządzeniach przenośnych.

4223649

Ulepszono opis ikon pomocy dla opcji Anuluj i Usuń umowę

4236140

Naprawiono format daty dla weryfikacji pól

4236147

Rozwiązano problem z sekcją Plik, powodujący nieprawidłowe wyświetlanie w interfejsie użytkownika Nowego niestandardowego obiegu pracy.

4238650

Rozwiązano problem z niektórymi kontami, w wyniku którego funkcja Dozwolone role odbiorców nie była wyświetlana

4238855

Rozwiązano problem, w wyniku którego dodawanie pól formularza za pomocą interfejsu API v6 do umowy z dwoma równoległymi osobami zatwierdzającymi i jednym sygnatariuszem powodowało dodanie bloku podpisu dla sygnatariusza

4239831

Rozwiązano problem, w wyniku którego wiadomości wysyłanych przy użyciu języka koreańskiego nie można było podpisać za pomocą opcji Urządzenia przenośne.

4240827

Rozwiązano problem, w wyniku którego dokumenty w kolejce Anulowane/Odrzucone generowały błąd „W tym momencie nie można wyświetlić szczegółów tej umowy”.

4240995

Rozwiązano problem, w wyniku którego odbiorca nie otrzymywał wiadomości SMS podczas korzystania z opcji podpisu Urządzenia mobilne.

4241012

Rozwiązano problem, w wyniku którego wywołanie parametru PUT /agreements/{agreementId}/formFields z wartościami null generowało ogólny błąd (błąd 500 serwera)

4241062

Rozwiązano problem, w wyniku którego utworzenie punktu końcowego interfejsu API parametru PUT /agreements/{agreementId}/state cyklicznie generowało błąd MISC_SERVER_ERROR”

4241374

Naprawiono błąd, w wyniku którego szerokość i wysokość pól w formularzu nie były zapisywane

4241381

Rozwiązano problem powodujący wysyłanie nieprawidłowych „Wiadomość e-mail weryfikacji widżetu” do sygnatariuszy widżetu.

4241723

Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem telefonicznym z osadzonej strony Wyślij w integracji narzędzia Ariba

4242529

Rozwiązano problem wywołujący błędy BAD_REQUEST podczas wywołań POST/Widżety i POST/Umowy za pomocą aplikacji REST Swagger

4243026

Naprawiono sytuację, która dopuszczała automatyczne wprowadzenie adresu e-mail nadawcy do pola nazwy umowy podczas korzystania z przeglądarki Chrome

4243046

Naprawiono błąd generowany po kliknięciu umów DigSig obejmujących wiele plików, podpisanych przy włączonej opcji pobierania wielu plików

4243067

Rozwiązano problem nieprawidłowego działania funkcji postSign redirectUrl w POST/megaSign

4243073

Rozwiązano problem z limitem czasu podczas wywoływania interfejsu API parametru GET agreements/agreementId/documents

4243184

Rozwiązano problem, w wyniku którego funkcja „Ostatnie logowanie” w „Ustawieniach użytkownika” wyświetlała czas logowania administratora, a nie użytkownika.

4243252

Naprawiono problem, w wyniku którego użycie KBA/PhoneAuth nie było aktualizowane w SOUP.

4243285

Rozwiązano problem, w wyniku którego nadawca zajmował wiele miejsc przeznaczonych dla odbiorców w jednej transakcji

4243366

Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe renderowanie w przeglądarce widżetów bez wspólnego prefiksu

4243589

Rozwiązano problem, w wyniku którego działanie przycisku Akceptuj dla umów wygenerowanych przy użyciu funkcji Live Sign było opóźnione w przypadku uzyskiwania dostępu na urządzeniach przenośnych

4244192

Zmieniono tłumaczenie w języku czeskim ze Smluvu na Souhlas w wiadomościach e-mail w języku czeskim

4245162

Rozwiązano cykliczny błąd zawieszania programu Acrobat, gdy usługa znacznika czasowego nie jest dostępna

Luty 2019 r.

Niezmienne raporty kontroli

W tej wersji nowy obowiązujący raport kontroli opracowano na wszystkich poziomach usługi.

W ramach tej zmiany znacznik czasu dla wszystkich zdarzeń jest ustawiony na format RRRR-MM-DD ze strefą czasową GMT.

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4036211 Ulepszono funkcje filtrowania podczas wyszukiwania na stronie Zarządzaj.
4193226 Rozwiązano problem znaczników tekstowych w transakcji Mega Sign, które zwracały błąd, nie identyfikując pól Signer2 podczas przesyłania.
4194228 Rozwiązano problem powodujący, że prośby o pomoc dotyczące niektórych kart przekierowywały użytkownika na stronę logowania.
4212732 Rozwiązano problem polegający na tym, że w przypadku zdarzenia „onlyShowLatestEvent”: true zwracane były starsze zdarzenia.
4215910 Rozwiązano problem, który powodował, że zastąpieni odbiorcy uwierzytelniani przy użyciu telefonu generowali błędy po delegacji.
4227813 Poprawiono blok podpisu, aby uwzględnić długie adresy e-mail.
4231847 Naprawiono konflikt między użytkownikami, którzy skonfigurowali opcję Wyświetl e-mail i pola podpisu cyfrowego.
4232304 Rozwiązano problem polegający na tym, że pola tylko do odczytu nie były uwzględniane w danych formularza podczas eksportowania danych pola.
4233232 Naprawiono konflikt pól występujący, gdy biblioteki I-9 i W-9 były wysyłane w jednej transakcji.
4235332 Ulepszono aplikację mobilną, aby lepiej zarządzać nagłówkami i paskami przewijania.
4235631 Rozwiązano problem, który blokował uwierzytelnianie SAML podczas korzystania z Google G-Suite jako IdP.
4235739 Rozwiązano problem polegający na tym, że opcje nawigacji były widoczne w przypadku zdarzenia noChrome = true.
4237020 Naprawiono błąd pojawiający się, gdy użytkownik korzystający z udostępniania zaawansowanego próbował edytować datę wygaśnięcia.
4237283 Poprawiono tekst na stronie Zarządzaj dla języka holenderskiego.
4238201 Usunięto problem polegający na tym, że wstępnie wypełnione dane pola były nieprawidłowo eksportowane w raportach.
4238612 Rozwiązano problem, który powodował, że adres URL przekierowania nie był honorowany po wygaśnięciu strony okna dialogowego OAuth.
4238667 Naprawiono błąd, który powodował wyświetlenie monitu, gdy odbiorca był oddelegowany trzy razy.
4239560 Rozwiązano problem narzędzia do projektowania obiegu pracy, który powodował wyświetlenie komunikatu o błędzie, jeśli adres e-mail odbiorcy zawierał apostrof.
4239632 Rozwiązano problem, który powodował wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas przeglądania historii umowy na stronie zarządzania.
4239674 Rozwiązano problem, w wyniku którego szczegóły widżetu nie zawsze były widoczne na stronie zarządzania.
4239678 Ulepszono personalizację uwierzytelniania przez telefon.
4239823 Udoskonalono narzędzia RODO do obsługi starszych umów.
4239868 Zredukowano opóźnienie systemowe występujące podczas dołączania dokumentów na etapie wstępnego wypełniania w opcji zaawansowanego udostępniania konta.
4239872 Ulepszono obsługę błędów podczas podpisywania za pomocą widżetów.
4240303 Skrócono czas reakcji w przypadku korzystania z funkcji składania podpisu za pomocą urządzenia mobilnego.

Grudzień 2018 r.

Zaufane i bezpieczne wiodące rozwiązanie w branży

Kolejny krok w weryfikacji odbiorcy — połączenie uwierzytelniania za pomocą dokumentu tożsamości (paszportu / prawa jazdy / dowodu osobistego) z analizą zdjęcia odbiorcy w czasie rzeczywistym zapewnia silne uwierzytelnienie odbiorcy.

Za pomocą kilkudziesięciu zautomatyzowanych technik uwierzytelniania opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ocena struktury dokumentu oraz biometryczne porównanie strefy odczytu maszynowego (BIO-MRZ), uwierzytelnianiu w czasie rzeczywistym mogą zostać poddane tysiące dokumentów tożsamości z całego świata.

Zaawansowane algorytmy porównywania twarzy używane są do automatycznego porównywania portretu wyodrębnionego z dokumentu tożsamości ze zdjęciem typu „selfie” odbiorcy. Potwierdza się w ten sposób, że odbiorca przesyłający dokument tożsamości jest jego prawowitym właścicielem.

(Wersja kontrolowana — skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta).


Obsługa OAuth w przypadku partnerów CSC

Sygnatariusze mogą uzyskać dostęp do swojego cyfrowego podpisu TSP, korzystając z danych uwierzytelniających stron trzecich (Google, Facebook itp.) za pośrednictwem usługi uwierzytelniania OAuth, co eliminuje potrzebę ręcznego logowania się do TSP za każdym razem przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

Adobe Sign tworzy nowy oficjalny raport kontroli, który może zostać utworzony dopiero po zakończeniu obiegu pracy podpisu. „Raporty kontroli okresowych” będą dostępne przed oficjalnym raportem „Końcowym”.  Ten nowy raport będzie stopniowo wprowadzany u klientów niższego szczebla korzystających z tej wersji oraz u wszystkich klientów biznesowych i globalnych na początku 2019 roku.

W ramach tej zmiany znacznik czasu dla wszystkich zdarzeń zostanie ustawiony na format RRRR-MM-DD ze strefą czasową GMT.


Ulepszone środowisko użytkownika

W przypadku umów wysyłanych przy użyciu niestandardowych obiegów pracy będzie teraz można korzystać z jednego szablonu dokumentu i jednej definicji obiegu pracy z pominięciem opcjonalnych podpisów i pól umowy.

Na przykład szablon biblioteki utworzony dla dwóch zewnętrznych sygnatariuszy i jednego wewnętrznego kontrsygnatariusza można teraz wysłać do tylko jednego zewnętrznego sygnatariusza. Obieg pracy ominie pola przeznaczone dla drugiego sygnatariusza, żeby kontrsygnatariusz mógł wpisać swoje dane w odpowiednie miejsca.


Integracje

Dropbox dodaje do swojego internetowego interfejsu nowe narzędzie do przeprowadzania „operacji na plikach”, które umożliwia użytkownikom wybieranie pojedynczych plików w znajomym interfejsie Dropbox i wysyłanie wybranego pliku (dokument Word lub PDF) do podpisu za pośrednictwem Adobe Sign. Wymagany jest identyfikator Adobe ID.

Integracja Adobe Sign z MS Dynamics 365 zostaje rozszerzona o narzędzie Dynamics 365 dla Talent, więc dział HR i menedżerowie ds. rekrutacji mogą stosować podpisy elektroniczne w listach dostarczanych z wykorzystaniem Dynamics. 

Program Adobe Sign płynnie integruje się z aplikacjami HR Service Delivery i może być używany do dodawania zaufanych, prawnie wiążących podpisów elektronicznych do dowolnego dokumentu.

Adobe Sign zostaje zintegrowany z usługą Workplace serwisu Facebook, dzięki czemu klienci mogą korzystać z podpisów elektronicznych bezpośrednio w środowisku Workplace. Dostępne na początku 2019 roku.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4208150 Skorygowano niedopasowanie strefy czasowej w umowach usługi Wypełnij i podpisz.
4208214 Naprawiono problem z automatyczną delegacją, który występował, jeśli osoba delegująca była już częścią umowy.
4211047 Ulepszono formatowanie treści w polach Waluta.
4213971 Naprawiono problem synchronizacji czasu wczytywania w IE11 w przypadku korzystania ze strzałki Start.
4220788 Naprawiono problem wysyłania dokumentów z interfejsu API, który występował w sytuacji, gdy nadawca znajdował się na liście odbiorców równoległych i był umieszczany na pierwszym miejscu poza grupą odbiorców równoległych.
4221170 Skorygowano problem, w wyniku którego metoda „GET /agreements” zwracała nieprawidłową umowę użytkownikowi niebędącemu nadawcą.
4221360 Naprawiono problem z zaawansowanym współużytkowaniem kont, gdy konta użytkowników miały identyczne wartości wyświetlanych nazw.
4222055 Naprawiono problem polegający na tym, że podpis odręczny był przekazywany po automatycznym wypełnieniu zawartości pola, co skutkowało przesunięciem pola pierwszego podpisu.
4223110 Naprawiono błąd interfejsu użytkownika polegający na wyświetlaniu dwóch instancji ostatniego uczestnika na liście uczestników.
4224522 Poprawiono obsługę błędów dla wywołań API, które definiują parametrvisiblePages.
4224704 Naprawiono problem polegający na tym, że w przypadku wywołania funkcji Wypełnij i podpisz ze strony documents.adobe.com dodawanie tekstu było niemożliwe.
4227806 Ulepszono powiadomienia e-mailowe o pobranych danych raportu.
4228506 Udoskonalono interfejs API REST w wersji 5, aby lepiej obsługiwał umowy, w których ten sam adresat jest dodawany wiele razy.
4228555 Naprawiono błąd interfejsu API, który zwracał niepoprawny parametrparticipantID,jeśli uczestnik został wymieniony wiele razy.
4229406 Ulepszono powiadomienia e-mail o umowach wysyłanych za pośrednictwem niestandardowych obiegów pracy po anulowaniu umowy.
4229407 Rozwiązano problem polegający na tym, że miniatura e-maila wyświetlała odbiorcom nieprawidłowy obraz strony tytułowej, gdy włączona była ograniczona widoczność dokumentu.
4230601 Poprawiono widoczność przycisku Kliknij, aby podpisać w aplikacjach mobilnych.
4230764 Rozwiązano problem polegający na tym, że w umowach wysłanych ze strony documents.adobe.com w ramach zasad Bio-Pharma sygnatariusz nie mógł dodać podpisu.
4231703 Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli drugi sygnatariusz był aktywny, na stronie Zarządzaj było wyświetlane nazwisko pierwszego sygnatariusza, które następnie było delegowane.
4232121 Naprawiono problem polegający na tym, że e-maile z prośbą o podpisanie nie były dostarczane do odbiorców drugiej instancji odbiorcy wymienionych jeden po drugim w stosie podpisów.
4232237 Udoskonalono funkcję MegaSign, aby uwidocznić link Eksport danych na poziomie kontenera.
4232310 Ulepszono renderowanie panelu Widok strony Zarządzaj na małych ekranach.
4232604 Poprawiono sposób archiwizacji e-maili w sytuacjach, gdy użytkownik zmienił adres e-mail na koncie.
4232764 Naprawiono błąd, przez który właściciele szablonów nie mogli edytować szablonu wyświetlającego błąd „Nie można zmodyfikować umowy”.
4233242 Poprawiono wiadomość wysyłaną po podpisaniu umowy w przypadku widżetów z jednym sygnatariuszem.
4233352 Poprawiono interfejs użytkownika dla ustawień językowych, aby wyświetlał wybrany język.
4233987 Naprawiono problem w narzędziu Projektowanie obiegu pracy, który wymagał wypełnienia pola CC, jeśli było edytowane.
4235089 Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy, których dane poprawiono, nie mogli podpisywać nowych umów.
4235261 Naprawiono problem polegający na tym, że nadawcy otrzymywali wielokrotne przypomnienia o wysłanych umowach.
4235725 Pole faksu i kodu zostało usunięte z profilu użytkownika.
4235743 Naprawiono problem polegający na tym, że logo konta sygnatariusza było wczytywane po pobraniu Podpisu odręcznego.
4235960 Poprawiono opinie użytkowników podczas wczytywania stron OAuth.
4194228 Ulepszono obieg kont współdzielonych, umożliwiając obsługę stron z poziomu aplikacji.
4232734 Udoskonalono uwierzytelnianie podpisu w przypadku wewnętrznych sygnatariuszy w ramach obiegu podpisywania CFR.
4232754 Poprawiono błąd długości komunikatu, gdy wywołanie kończyło się niepowodzeniem z błędem 411.
4235002 Poprawiono problem polegający na tym, że wywołanie parametru PUT/formFields powodowało wyświetlenie ekranu „Umowa została zmieniona”.
4235748 Poprawiono kod wyświetlający baner akceptacji plików cookie dla wbudowanych aplikacji.

Wrzesień 2018 r.

Zmiany dotyczące użytkowania

Zarządzanie plikami cookie według RODO

Zgodnie z RODO użytkownicy z Unii Europejskiej przed zapisaniem jakichkolwiek plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do działania strony, najpierw muszą wyrazić na to zgodę.

W celu dalszego używania usługi Adobe Sign użytkownicy z UE, którzy korzystają z bezpłatnego lub indywidualnego planu usługi, muszą wyrazić na to zgodę.

Zgodę na umieszczanie plików cookie wystarczy wyrazić jeden raz (dla każdego urządzenia). Później użytkownicy nie są już o to proszeni.

Zgodę na umieszczanie plików cookie dla całego konta wyraża w imieniu klientów pracujących w ramach planu dla zespołu, firmy lub przedsiębiorstwa administrator konta. Pojedynczy użytkownicy będą monitowani o zaakceptowanie umieszczania plików cookie tylko, jeśli uzyskają dostęp do usługi Adobe Sign, zanim zrobi to administrator.

Sygnatariusze korzystający z europejskich adresów IP również będą musieli zaakceptować umieszczanie plików cookie przed otworzeniem umowy.


Ulepszony interfejs narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy

Dla klientów używających planu dla przedsiębiorstw, którzy korzystają z narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy, włączony zostanie ulepszony interfejs projektowania.

Ulepszony interfejs stanie się jedyną opcją w wydaniu grudniowym, dlatego zachęcamy administratorów i użytkowników do zapoznania się z nowymi funkcjami.

Klienci, którzy wciąż potrzebują czasu na przygotowanie swoich użytkowników, mogą przywrócić swój interfejs do starszej wersji do czasu wydania grudniowej wersji oprogramowania:

 • Zaloguj się jako administrator konta.
 • Przejdź do opcji Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Niestandardowy obieg pracy wysyłania
 • Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz nowy Niestandardowy obieg pracy wysyłania
 • Kliknij przycisk Zapisz


Poprawiona dostępności dla osób niedowidzących

W tym wydaniu zrobiono duży krok na przód pod kątem zaangażowania zespołu Adobe Sign w poprawę dostępności.

Układ strony na czytnikach ekranowych został zoptymalizowany poprzez usunięcie nieporządku na ekranie czytnika, co pozwala na natychmiastową identyfikację elementów sterujących, a także możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do umowy bez konieczności pobierania pliku PDF. Czytniki ekranowe mogą teraz czytać dokument bezpośrednio z przeglądarki.

 


Domyślny tryb pełnoekranowy dla interfejsu użytkownika usługi Adobe Sign

W celu poprawy korzystania z usługi na mniejszych urządzeniach i zapewnienia lepszego odczytu na komputerze marcowe wydanie Adobe Sign zapewnia elastyczniejszy interfejs użytkownika oparty o szerokość przeglądarki. 

Początkowo funkcję tę włączono dla wybranych kont w planie dla przedsiębiorstw i ogólnie dla wszystkich kont użytkowników indywidualnych i zespołowych. 

W lipcu stało się to domyślną konfiguracją. Wszyscy nowi użytkownicy mogli zobaczyć internetowy interfejs użytkownika dostosowany do szerokości strony i elementów stosu, zamiast zmniejszać je w celu dopasowania do wąskiej szerokości. Istniejący użytkownicy mogli nadal korzystać ze starszego interfejsu.

W wydaniu wrześniowym wszystkich użytkowników przeniesiono do nowego interfejsu z funkcją ponownego wlewania tekstu, a elementy sterujące umożliwiające przełączenie na starszą wersję interfejsu zostały usunięte.


Doświadcz innowacji

Popraw wydajność widżetu, wypełniając wstępnie pola danymi z adresu URL widżetu. Wyeliminuj konieczność zarządzania wieloma widżetami w przypadku niemal identycznych formularzy.  Ułatw pracę sygnatariuszom, wypełniając wstępnie pola, których nie muszą uzupełniać.  Daj klientom możliwość utworzenia jednego widżetu, ale nadal segmentuj/kieruj odpowiedzi do osób zainteresowanych lub analityków danych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj>


Ustawienia HIPAA dla klientów usługi Document Cloud

Do dyspozycji użytkowników korzystających z programu Adobe Sign przez interfejs usługi Document Cloud i wymagających zgodności z postanowieniami HIPAA jest pole wyboru zgodności z postanowieniami HIPAA.

 • Zaloguj się bezpośrednio do programu Adobe Sign jako administrator konta Adobe Sign
 • Wybierz kolejno opcje Konto > Ustawienia konta > Ustawienia HIPAA.
 • Zaznacz pole wyboru Moja organizacja wymaga zgodności z postanowieniami HIPAA
 • Kliknij przycisk Zapisz

To ustawienie blokuje powiadomienia za pośrednictwem interfejsu usługi Document Cloud.

Klienci, którzy logują się bezpośrednio do programu Adobe Sign, nie muszą włączać tego ustawienia.

Do dyspozycji użytkowników korzystających z programu Adobe Sign przez interfejs usługi Document Cloud i wymagających zgodności z postanowieniami HIPAA jest pole wyboru zgodności z postanowieniami HIPAA.

 • Zaloguj się bezpośrednio do programu Adobe Sign jako administrator konta Adobe Sign
 • Wybierz kolejno opcje Konto > Ustawienia konta > Ustawienia HIPAA.
 • Zaznacz pole wyboru Moja organizacja wymaga zgodności z postanowieniami HIPAA
 • Kliknij przycisk Zapisz

To ustawienie blokuje powiadomienia za pośrednictwem interfejsu usługi Document Cloud.

Klienci, którzy logują się bezpośrednio do programu Adobe Sign, nie muszą włączać tego ustawienia.

Zwiększ poziom szczegółowości podczas konfigurowania powiadomień-przypomnień dotyczących podpisywania. Oprócz codziennych lub cotygodniowych przypomnień możesz skonfigurować przypomnienia wysyłane co drugi dzień, co dzień roboczy, co trzeci dzień i co piąty dzień!

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat przypomnień>


Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia*

Zarządzanie plikami cookie według RODO Wszystkie 6 września 2018 r.
Ulepszony interfejs narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy Enterprise 6 września 2018 r.
Widżety – wypełnianie parametrami URL Business i Enterprise 6 września 2018 r.
Zgodność z postanowieniami HIPAA na kontach Document Cloud Wszystkie 6 września 2018 r.
Rozszerzone opcje przypomnień Wszystkie 6 września 2018 r.
Ulepszona dostępność Wszystkie 6 września 2018 r.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4175944 Błąd „Autor wywołania API nie ma uprawnień do wykonania tej operacji” występujący podczas używania metody GET /libraryDocuments/ID w przypadku udostępnionego szablonu
4193231 Kolumna „Opcja zabezpieczenia odbiorcy” nie jest wyświetlana podczas tworzenia raportu z procesu back-end
4199103 „Tabowanie” (naciskanie klawisza TAB lub DALEJ) nie działa prawidłowo w formularzu Adobe Sign (pola formularza)
4201566 Konkretna umowa jest widoczna jako pusta dla drugiego odbiorcy
4203106 Adres URL w ustawieniu Wiadomości sygnatariusza nie jest przekształcany na hiperłącze
4210091 Zmiana parametrów raportu w raporcie zmienia sekwencję kolorów na pulpicie dla wskaźnika „średni czas do zakończenia”
4212595 Szybkie kliknięcie pola wyboru „Muszę podpisać” na stronie wysyłania MegaSign sprawia, że pole jest zaznaczone, ale nie egzekwuje tego ustawienia
4219812 Anulowana wiadomość e-mail nie zostaje wysłana do zastąpionego sygnatariusza
4220682 Pole pierwszego odbiorcy zostaje uzupełnione adresem e-mail nadawcy
4223594 Strona wyświetlania umowy nie powinna pozwalać na przeglądanie usuniętych umów
4223667 Czasami podczas wysyłania z integracji innej firmy pojawia się błąd transakcji
4223756 Sekcja „Instrukcje dla nadawcy” w obiegu pracy nie rozpoznaje komendy Enter (łamanie wiersza)
4223856 Sekcja „Edytowane przez” w Historii procesu back-end jest pusta, jeśli zmiana została dokonana przez użytkownika klienta
4223902 Użytkownik DW nie może pobrać codziennych wiadomości e-mail z przypomnieniem
4223991 Sygnatariusze otrzymują wiele podpisanych i zarchiwizowanych kopii
4224477 Nie można zmienić metody weryfikacji sygnatariusza po wysłaniu
4224769 Użytkownicy z WYŁĄCZONĄ funkcją wysyłania nie mogą wysyłać wiadomości podczas udostępniania kontom z WŁĄCZONĄ funkcją wysyłania
4224783 Klientowi pojawia się błąd przy próbie uzyskania dostępu do karty Historia na stronie Zarządzaj
4224835 Brakujące pola podpisu pojawiają się na stronie tworzenia, nawet jeśli są przypisane do sygnatariuszy(z adresem e-mail klienta)
4227764 Zbadanie problemu dotyczącego zgłaszania kanadyjskiego numeru telefonu komórkowego jako stacjonarnego
4227839 Zastosowanie nazwy firmy do wszystkich ustawień użytkowników nie powoduje zastosowania tej nazwy
4227871 Konkretny numer telefonu komórkowego powoduje błąd podczas używania opcji podpisu za pomocą urządzenia mobilnego
4227886 Pola wyboru „Muszę podpisać” w MegaSign pozostaje zaznaczone
4227894 Obiegi pracy nie rozpoznają odbiorców DW oddzielonych spacją ani szablonów bibliotek
4227959 Badanie problemu klienta z Norwegii dotyczącego nieotrzymywania wiadomości tekstowej umożliwiającej złożenie podpisu za pomocą urządzenia mobilnego
4228335 REST API w wersji 6 – jeśli nadawca jest taki sam jak sygnatariusz, wiadomość e-mail wymagająca podpisu nie zostaje wysłana
4228555 Jeśli komenda MULTI_ACTION_ENABLED jest prawdziwa, wywołanie get/agreements/id nie zwraca identyfikatora uczestnika, a ten sam sygnatariusz jest zastępowany więcej niż jeden raz.
4229533 Zaawansowany pasek wyszukiwania na stronie Zarządzaj pozostaje wyszarzony przez kilka minut, a użytkownik nie może wyszukać umów.

Czerwiec 2018 r.

Doświadcz innowacji

Większa wydajność dzięki automatyzacji obiegu pracy

Usprawnij procesy biznesowe tworzone za pomocą narzędzia Projektowanie obiegu pracy programu Adobe Sign. Nowy widok funkcji Niestandardowy obieg pracy wysyłania poprawia jakość wysyłania dzięki nowoczesnej funkcji ponownego wlewania tekstu, dostosowanej do funkcji wysyłania. 

Dowiedz się więcej na temat usprawnień narzędzia Projektowanie obiegu pracy >

 

Zwróć uwagę, że nowy widok różni się od funkcji wysyłania, ponieważ niestandardowy obieg pracy umożliwia wstawianie instrukcji dotyczących sposobu konfiguracji funkcji wysyłania.  W nowym widoku funkcji Niestandardowy obieg pracy wysyłania instrukcje te są umieszczone w górnej części strony, w odróżnieniu od widoku klasycznego, w którym znajdowały się one obok parametrów wysyłania.

Dodatkowo po włączeniu nowego interfejsu za pomocą narzędzia do projektowania obiegu pracy można korzystać z następujących nowych funkcji:

 • korzystanie z Szablonów biblioteki wymagających od sygnatariuszy używania podpisów cyfrowych;
 • konfiguracja odbiorców w celu uwierzytelniania za pomocą kodu PIN otrzymywanego przez telefon;
 • konfiguracja grup odbiorców określanych na stronie Wyślij;
 • załączanie plików z dowolnego dozwolonego źródła na stronie Wyślij.

 


Podpisywanie prostych formularzy za pomocą identyfikatora cyfrowego

Użyj narzędzia Wypełnij i podpisz do podpisywania dokumentów lub formularzy za pomocą podpisu cyfrowego opartego na chmurze, niezależnie od formatu dokumentu.  Wystarczy przesłać umowę i złożyć podpis.  

Oczywiście wszystkie poprzednie możliwości produktu Wypełnij i podpisz będą nadal dostępne.   Prościej się nie da!

Więcej informacji na temat funkcji Wypełnij i podpisz >

 

 

Dostosowywanie uwierzytelnienia za pomocą wiadomości SMS

Zmień ustawienia procesu uwierzytelnienia za pomocą wiadomości SMS na niestandardowe, uwzględniające nazwę Twojej firmy, aby odbiorca miał świadomość, że numer PIN pochodzi z Twojej firmy.

Dowiedz się więcej na temat tej nowej funkcji >

 

 

Rozszerzona zgodność

RODO

Administratorzy kont klientów mogą zachować pełną zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO) dzięki bezpośredniej kontroli nad informacjami zbieranymi od sygnatariuszy. Administratorzy danych osobowych są upoważnieni do usunięcia informacji użytkownika pracownika z systemu, jak również do usunięcia umów od sygnatariuszy, którzy nie są już wymagani do operacji biznesowych.

Omówienie dyrektywy RODO można znaleźć tutaj >

 

Do wspierania RODO dostępne są trzy narzędzia:

 • Usuwanie umów – administratorzy danych osobowych są upoważnieni do wyszukiwania adresu e-mail odbiorcy, przeglądania wyszukanych umów oraz usuwania wszelkich nieistotnych już danych.
 • Usuwanie użytkowników – administratorzy danych osobowych są upoważnieni do pełnego usunięcia dowolnego użytkownika na koncie.

 

 

Usprawnienia Bio-Pharma

Umożliwiają zachowanie zgodności z 11 częścią Tytułu 21 kodeksu CFR dla każdego niestandardowego obiegu pracy na danym koncie. 

Narzędzie Projektowanie obiegu pracy obsługuje teraz podpisy cyfrowe.

Jeśli opcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości jest włączona, odbiorca musi dodatkowo potwierdzić swoją tożsamość po kliknięciu przycisku Kliknij, aby podpisać.

 • To ostateczne uwierzytelnienie może zostać usunięte na żądanie przez menedżera ds. sukcesów klienta.

 

Metoda Uwierzytelnianie Adobe Sign domyślnie wstawia adres e-mail odbiorcy do panelu uwierzytelniania.

 • Menedżer ds. sukcesów klienta może skonfigurować domyślne działanie, tak aby pole adresu e-mail pozostawało puste.

 

Omówienie standardu Bio-Pharma można znaleźć tutaj >

 

 

FedRAMP Tailored

Program Adobe Sign jest w pełni zgodny z wymogami certyfikatu FedRAMP Tailored dla wszystkich użytkowników, na wszystkich poziomach usług.

 

 

Zalety podpisów w chmurze

Ulepszone elementy sterowania podpisami opartymi na chmurze

Po dodaniu większego poziomu szczegółowości do funkcji wstępnego wyboru podpisu opartego na chmurze administratorzy zyskują kontrolę nad dostawcami identyfikatorów cyfrowych widocznymi dla sygnatariuszy w zależności od tego, czy są oni sygnatariuszami wewnętrznymi czy zewnętrznymi względem swojej organizacji Adobe Sign.

Klienci mający powiązania z objętym ograniczeniami dostawcą identyfikatorów cyfrowych (np. BankID) muszą podać temu dostawcy swój identyfikator konta, aby umożliwić dostęp do dostawcy identyfikatorów cyfrowych. Identyfikator konta można znaleźć bezpośrednio w opcjach dla zewnętrznych sygnatariuszy.

Dowiedz się więcej na temat wyboru dostawcy identyfikatorów tutaj >

 

 

Obsługa RSA-PSS

Obsługa bezpieczniejszego algorytmu podpisu. Spełnia obowiązujące w Niemczech wymogi dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

 

 

Zalety podpisów w chmurze

Integruj z REST API w wersji 6 i elementami webhook

Zintegruj program Adobe Sign szybciej i zyskaj nowe korzyści dzięki narzędziom API nowej generacji, w tym zupełnie nowym opcjom dla administratorów elementów webhook, aby tworzyć powiadomienia push, które mogą być wykorzystywane do aktualizacji pulpitów i uruchamiania kolejnych procesów.

 


Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics CRM w wersji 7

Wyposaż swoje zespoły sprzedaży w narzędzia umożliwiające szybsze zamykanie umów dzięki zupełnie nowemu interfejsowi użytkownika oraz danym kontaktowym klienta z serwisu LinkedIn. Dodatkowo zautomatyzuj proces od wyceny do uzyskania gotówki, osadzając program Adobe Sign w obiegach pracy Microsoft Dynamics.

Wszystkie przewodniki są wymienione na stronie integracji programu Dynamics >

 

 

Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Usprawnienia dotyczące automatyzacji obiegu pracy Enterprise 11 czerwca
Podpisywanie prostych formularzy za pomocą identyfikatora cyfrowego Wszystkie 11 czerwca
Dostosowanie wiadomości SMS Business i Enterprise 11 czerwca
RODO Wszystkie 11 czerwca
Usprawnienia Bio-Pharma Enterprise 11 czerwca
FedRAMP Tailored Wszystkie 11 czerwca
Ulepszone elementy sterowania podpisami opartymi na chmurze Business i Enterprise 11 czerwca
Obsługa RSA-PSS Wszystkie 11 czerwca
Interfejs API REST w wersji 6 i elementy webhook Enterprise 11 czerwca
Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics CRM w wersji 7 Enterprise 11 czerwca

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4022024 Ulepszono proces podpisywania w zakładce Zarządzanie, gdy użytkownicy pracują z tą samą umową wiele razy
4181842 Naprawiono problem, w wyniku którego umowa dla odbiorcy nie była wyświetlana na karcie Zarządzanie, jeśli odbiorca był w grupie odbiorców
4181927 Naprawiono problem, w wyniku którego automatyczna delegacja nie wysyłała umowy prawidłowo, jeśli osoba delegująca została umieszczona na liście odbiorców więcej niż jeden raz
4183019 Ulepszono pomoc techniczną dla urządzeń Apple podczas interakcji z Widżetami, bez plików cookie
4196244 Ulepszono opcję „zastępowania sygnatariusza” umożliwiającą wyświetlenie istniejących odbiorców na liście więcej niż raz
4198442 Naprawiono błąd, który mógł powodować odpowiedź Błędne żądanie na POST/umowę interfejsu API REST
4201635 Ulepszono obsługę lokalizacji GPS
4202778 Naprawiono problem, w wyniku którego domyślne dane pola mogły zostać przesłane do dokumentu po przesunięciu pola
4204328 Naprawiono problem, w wyniku którego pliki z bardzo długimi nazwami mogły uniemożliwiać usuwanie z nowego szablonu umowy
4207846 Rozwiązano problem, w wyniku którego znaki z akcentami były od czasu do czasu zgłaszane jako nieznane znaki.
4208002 Rozwiązano problem z konfiguracją, który mógł uniemożliwiać aktualizację przyczyn odrzucenia umowy w raportach
4209645 Naprawiono problem, w wyniku którego podpisy biometryczne w obiekcie Podpis cyfrowy mogły powodować zawieszanie się procesu
4210095 Dodano znak wodny do strony transakcji, aby wskazać transakcję przykładową
4210491 Naprawiono problem z biblioteką, w wyniku którego załączony dokument biblioteki mógł powodować nieprawidłowe uruchamianie obiegu pracy
4211295 Rozwiązano problem blokowania podpisów w funkcji Wypełnij i podpisz, jeśli podpisy odręczne lub w formie obrazu były niedozwolone
4211537 Naprawiono problem, w wyniku którego widżety nie zapisywały ustawień roli dla pól
4211656 Ulepszono daty wygasania, tak aby były powiązane z czasem utworzenia umowy
4212722 Rozwiązano problem, w wyniku którego przyczyny odrzucenia nie zawsze były wymagane, gdy odrzucenia dokonano ze strony zarządzania
4213328 Wprowadzono ułatwienia dostępu dla osób korzystających z czytników ekranowych podczas podpisywania
4215256 Ulepszono sposób dostępu czytników ekranowych do zawartości wyskakujących okienek podczas podpisywania dokumentów
4215416 Ujednoznaczniono tłumaczenie wiadomości e-mail Podpisz na język portugalski
4215419 Ulepszono sposób wyświetlania etykiet dla pól o dłuższej zawartości do wyświetlenia
4215906 Naprawiono sytuację, w której anulowane widżety mogły zostać przywrócone do stanu Wysłane do podpisania, gdy pierwotny sygnatariusz potwierdził podpis po anulowaniu
4216325 Ulepszono opcję dla administratorów grup, tak aby można było dodawać użytkowników zbiorczo poprzez plik CSV
4217578 Naprawiono problem z przekierowywaniem po podpisaniu w taki sposób, że podpisy cyfrowe w przekierowaniu są stosowane z 0-sekundowym opóźnieniem
4218427 Naprawiono problem, w wyniku którego widżety nie wysyłały kopii z zewnętrznego archiwum, jeśli wiadomość e-mail została zmieniona od czasu opublikowania widżetu.

Kwiecień 2018 r.

Wstępnie skonfiguruj ustawienia podpisu, aby egzekwować złożenie podpisu odręcznego na urządzeniach mobilnych. Na urządzenia mobilne sygnatariuszy zostaną wysłane wiadomości tekstowe umożliwiające złożenie podpisu za pomocą palca lub rysika.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4192638 Naprawiono problem, w wyniku którego warunkowe pola załączników nie zezwalały na ich przesyłanie w przeglądarce Safari
4196239 Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja Mega Sign nieprawidłowo identyfikowała pola podpisów rozmieszczone w szablonach
4197658 Ulepszono adresy URL logowania i wylogowania SAML pod kątem obsługi dodatkowych parametrów
4204151 Skorygowano rzadki stan, w którym pola formularza były przenoszone o jedną stronę po dodaniu kilku szablonów
4207445 Ulepszono powiadamianie o anulowaniu umów w przypadku, gdy strona anulująca jest częścią hybrydowego obiegu pracy
4208213 Ulepszono podpisywanie za pomocą widżetu w przeglądarce Safari po wyłączeniu plików cookie
4208237 Ulepszono opcje pobierania dokumentów uzupełniających
4208421 Ulepszono przekształcanie dokumentów Excel w pliki PDF
4209132 Skorygowano problem, w wyniku którego formatowanie pól daty nie było uwzględniane w niektórych transakcjach API
4209983 Rozwiązano problem, w wyniku którego warunkowe pola wyboru nie odczytywały poprawnie wartości domyślnych pól tekstowych
4212432 Skorygowano stan, w którym ustawienia regionalne nie były uwzględniane dla wywołań REST API w pewnych okolicznościach
4215323 Skorygowano problem, w wyniku którego pola sygnatariusza nie były poprawnie renderowane w rzadkich okolicznościach
4215324 Skorygowano problem, w wyniku którego zewnętrzni użytkownicy archiwum nie otrzymywali ostatecznej wersji dokumentu PDF
4215418 Skorygowano konflikt widoczności, na którego skutek udostępniane dokumenty o ograniczonej widoczności nie był widoczne dla użytkownika, któremu je udostępniono
4215420 Skorygowano problem z czcionką, w wyniku którego pola tekstowe były umieszczone w tym samym miejscu w dokumencie, co pola podpisu

Marzec 2018 r.

Zapewnienie zgodności dla branży nauk przyrodniczych

Zgodność z przyjętym na całym świecie rozporządzeniem FDA 21 CFR część 11 w sprawie rejestrów i podpisów elektronicznych w branży biofarmaceutycznej. Obecnie zachowanie zgodności z rozporządzeniem CFR21 jest możliwe tylko w przypadku użycia podpisów cyfrowych. To wydanie rozszerza dostępne opcje, umożliwiając zachowanie zgodności z rozporządzeniem CFR21-11 przy użyciu następujących funkcji:

phone_auth_-_9_3

 

 • Powody podpisania w celu wprowadzenia własnego tekstu lub dokonania wyboru z wstępnie zdefiniowanej listy wyboru:
reason_pick-list-93
 • Wymuś lokalny znacznik czasowy — wyświetla czas podpisania w formie elementu graficznego pola podpisu, korzystając z lokalnej strefy czasowej. Czas zostanie zapisany w dokumencie i odnotowany w rejestrze kontrolnym.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association to standard cyfrowej tożsamości i podpisów cyfrowych dla globalnych branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i opieki zdrowotnej. Adobe Sign to certyfikowany produkt spełniający wszystkie wymagania certyfikacji SAFE-BioPharma Product and Services. To rozwiązanie zapewnia również zgodność z rozporządzeniem FDA 21 CFR część 11 przy użyciu podpisów cyfrowych podczas korzystania z uwierzytelniania opartego na certyfikatach wydanych przez dostawców takich jak TransSped.


Formularze

Łatwo i bezpiecznie otrzymuj płatności takie jak opłaty z umów, darowizny i opłaty za zamówienia online, umożliwiając odbiorcom wypełnianie i podpisywanie formularzy. Wymagane konto handlowca Braintree.

Dostępne dla kont klientów w centrach danych NA, EU oraz AU.

calculated_field-93

Funkcja Wypełnij i podpisz zapewnia więcej możliwości. Teraz możliwe jest nie tylko wypełnianie i podpisywanie dokumentów przesłanych przez inne osoby, ale także wypełnianie formularza bez dodawania podpisu.

sender_-_manage_page-93


Zalety podpisów w chmurze

Zapewnij spójność i zgodność ze standardami firmowymi, dokonując wstępnego wyboru jednego lub większej liczby opartych na chmurze dostawców identyfikatorów cyfrowych w menu Konto: Administrator.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Kontrola grupy nad podpisami cyfrowymi

Administratorzy grupy mogą teraz kontrolować preferencje dotyczące podpisów cyfrowych dla określonych procesów biznesowych. Wybierz opcje wyświetlania lub ukrywania pól podpisu cyfrowego w formularzu podczas tworzenia, wymagania dodania powodu podpisania przez sygnatariusza itp.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


Podpisywanie przy użyciu identyfikatora bankowego w Szwecji

Z łatwością uzyskuj podpisy od klientów i partnerów w Szwecji. Ponad 6,5 mln osób w Szwecji może składać bezpieczne podpisy przy użyciu cyfrowej tożsamości zapewnianej przez bank. Bez zapisywania się i pobierania.

bank_id_authentication-93

W marcu i kwietniu zostaną udostępnione identyfikatory cyfrowe kilku dostawców, którzy zostali wcześniej zapowiedziani.

Używaj hasła Adobe Sign jako drugiego składnika uwierzytelniania. Jest to idealne rozwiązanie dla wewnętrznych sygnatariuszy, którzy mają konto Adobe Sign.


Doświadcz innowacji

Pobieraj pliki z magazynu Microsoft OneDrive. Nadawcy mogą przesyłać pliki podczas wysyłania do podpisania. Sygnatariusze mogą uzyskać dostęp do usługi OneDrive w celu przesłania obrazów, które mają być wyświetlane w dokumencie, takich jak obrazy, stemple lub licencje.

add_files_-_9_3

Usługa Adobe Sign jest cały czas ulepszana pod kątem nadawców, którzy używają ekranów o różnych rozmiarach. W tym wydaniu zoptymalizowano ekran główny i ekran Zarządzaj, aby bezproblemowo wyświetlały się na wyświetlaczach o dowolnej wielkości.

wide_manage_-_9_3

Opcje dostosowywania wiadomości e-mail zostały rozszerzone o dwa nowe szablony. Teraz można uzyskać pełną kontrolę nad szablonami e-mail używanymi do wysyłania przypomnień do osób, które nie podpisały dokumentów lub anulowały prośbę o podpisanie. Stanowi to uzupełnienie istniejących opcji dostosowywania w zakresie proszenia o podpisanie i potwierdzania podpisów. Dostosowywanie jest zapewniane przez zespół firmy Adobe ds. usług profesjonalnych.


Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Zapewnienie zgodności dla branży nauk przyrodniczych

Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą 
Płatności online Business i Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą
Wypełnianie tylko za pomocą funkcji Wypełnij i podpisz Wszystkie 16 marca
Wstępny wybór dostawców podpisów w chmurze Business i Enterprise 16 marca
Kontrola grupy nad podpisami cyfrowymi Business i Enterprise 16 marca
Podpisywanie przy użyciu identyfikatora bankowego w Szwecji Business i Enterprise 16 marca
Integracja z usługą OneDrive Wszystkie 16 marca
Adaptacja na potrzeby ekranów o różnych rozmiarach Wszystkie 16 marca
Rozszerzone opcje dostosowywania wiadomości e-mail Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą
Uwierzytelnianie Adobe Sign Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4189092 Poprawiono format daty dla klientów w UE w sekcji Zarchiwizowane na stronie Zarządzaj.
4194130 Rozwiązano problem, w przypadku którego pozostające w konflikcie metody uwierzytelniania powodowały wyświetlenie pustej listy rozwijanej Uwierzytelnianie dla obiegów pracy.
4195998 Naprawiono stan, który mógł powodować zgłaszanie błędu serwera przez szablony pól formularza.
4198332 Ulepszono układ projektanta obiegów pracy w zakresie wielkości i odstępów pól.
4198567 Ulepszono umieszczanie przycisku opcji.
4198771 Naprawiono stan, w którym administratorzy grupy nie mogli zaktualizować adresu e-mail dla użytkowników w grupie.
4202918 Naprawiono stan, który uniemożliwiał użytkownikom edycję wartości nazwy, jeśli włączono funkcję SAML.
4204219 Rozwiązano problem, w przypadku którego właściwość pola Comb nie była respektowana przez weryfikację pola przy użyciu wyrażeń regularnych.
4205020 Rozwiązano problem z szablonami obiektów pracy podczas usuwania wszystkich pól dla dowolnego uczestnika.
4207981 Rozwiązano problem, w przypadku którego użytkownicy z udziałem AU1 nie mogli używać pojedynczego logowania OAuth.
4209279 Zaktualizowano formularz W-9 w Bibliotece Adobe Sign.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online