Informacje o wydaniu usługi Adobe Sign są uporządkowane poniżej, rozpoczynając od bieżącej informacji na górze strony i przechodząc do coraz starszych w miarę przewijania w dół strony.

Najważniejsze informacje na temat wydania — grudzień 2018 r.

Zaufane i bezpieczne wiodące rozwiązanie w branży

Kolejny krok naprzód w dziedzinie weryfikacji odbiorcy — uwierzytelnianie za pomocą dokumentu tożsamości — to metoda, która wykorzystuje wydany przez organ państwowy dokument (paszport lub prawo jazdy/dowód osobisty w połączeniu z aktualnym zdjęciem odbiorcy), aby zapewnić wiarygodną weryfikację odbiorcy.

Treść dostarczonego dokumentu jest porównywana z bazami danych administracji publicznej w celu potwierdzenia jego ważności.

W przypadku prawa jazdy i dowodu osobistego zdjęcie z dokumentu jest porównywane ze zdjęciem przesłanym przez użytkownika, aby potwierdzić, że jest on właścicielem dokumentu.

(Wersja kontrolowana — skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta).

gov_id_verificationinprocess


Obsługa OAuth w przypadku partnerów CSC

Sygnatariusze mogą uzyskać dostęp do swojego cyfrowego podpisu TSP, korzystając z danych uwierzytelniających stron trzecich (Google, Facebook itp.) za pośrednictwem usługi uwierzytelniania OAuth, co eliminuje potrzebę ręcznego logowania się do TSP za każdym razem przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

Adobe Sign tworzy nowy oficjalny raport kontroli, który może zostać utworzony dopiero po zakończeniu obiegu pracy podpisu. „Raporty kontroli okresowych” będą dostępne przed oficjalnym raportem „Końcowym”.  Ten nowy raport będzie stopniowo wprowadzany u klientów niższego szczebla korzystających z tej wersji oraz u wszystkich klientów biznesowych i globalnych na początku 2019 roku.

W ramach tej zmiany znacznik czasu dla wszystkich zdarzeń zostanie ustawiony na format RRRR-MM-DD ze strefą czasową GMT.

release_notes


Ulepszone środowisko użytkownika

W przypadku umów wysyłanych przy użyciu niestandardowych obiegów pracy będzie teraz można korzystać z jednego szablonu dokumentu i jednej definicji obiegu pracy z pominięciem opcjonalnych podpisów i pól umowy.

Na przykład szablon biblioteki utworzony dla dwóch zewnętrznych sygnatariuszy i jednego wewnętrznego kontrsygnatariusza można teraz wysłać do tylko jednego zewnętrznego sygnatariusza. Obieg pracy ominie pola przeznaczone dla drugiego sygnatariusza, żeby kontrsygnatariusz mógł wpisać swoje dane w odpowiednie miejsca.

optional_signersinworkflow


Integracje

Dropbox dodaje do swojego internetowego interfejsu nowe narzędzie do przeprowadzania „operacji na plikach”, które umożliwia użytkownikom wybieranie pojedynczych plików w znajomym interfejsie Dropbox i wysyłanie wybranego pliku (dokument Word lub PDF) do podpisu za pośrednictwem Adobe Sign.

Integracja Adobe Sign z MS Dynamics 365 została rozszerzona o narzędzie Dynamics 365 dla Talent, więc dział HR i menedżerowie ds. rekrutacji mogą stosować podpisy elektroniczne w listach dostarczanych z wykorzystaniem Dynamics.

talent_365

Program Adobe Sign płynnie integruje się z aplikacjami HR Service Delivery i może być używany do dodawania zaufanych, prawnie wiążących podpisów elektronicznych do dowolnego dokumentu.

ServiceNowAdobeSignNew3

Adobe Sign jest teraz zintegrowany z usługą Workplace serwisu Facebook, dzięki czemu klienci mogą korzystać z podpisów elektronicznych bezpośrednio w środowisku Workplace.

get_sarted_link


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4208150 Skorygowano niedopasowanie strefy czasowej w umowach usługi Wypełnij i podpisz.
4208214 Naprawiono problem z automatyczną delegacją, który występował, jeśli osoba delegująca była już częścią umowy.
4211047 Ulepszono formatowanie treści w polach Waluta.
4213971 Naprawiono problem synchronizacji czasu wczytywania w IE11 w przypadku korzystania ze strzałki Start.
4220788 Naprawiono problem wysyłania dokumentów z interfejsu API, który występował w sytuacji, gdy nadawca znajdował się na liście odbiorców równoległych i był umieszczany na pierwszym miejscu poza grupą odbiorców równoległych.
4221170 Skorygowano problem, w wyniku którego metoda „GET /agreements” zwracała nieprawidłową umowę użytkownikowi niebędącemu nadawcą.
4221360 Naprawiono problem z zaawansowanym współużytkowaniem kont, gdy konta użytkowników miały identyczne wartości wyświetlanych nazw.
4222055 Naprawiono problem polegający na tym, że podpis odręczny był przekazywany po automatycznym wypełnieniu zawartości pola, co skutkowało przesunięciem pola pierwszego podpisu.
4223110 Naprawiono błąd interfejsu użytkownika polegający na wyświetlaniu dwóch instancji ostatniego uczestnika na liście uczestników.
4224522 Poprawiono obsługę błędów dla wywołań API, które definiują parametrvisiblePages.
4224704 Naprawiono problem polegający na tym, że w przypadku wywołania funkcji Wypełnij i podpisz ze strony documents.adobe.com dodawanie tekstu było niemożliwe.
4227806 Ulepszono powiadomienia e-mailowe o pobranych danych raportu.
4228506 Udoskonalono interfejs API REST w wersji 5, aby lepiej obsługiwał umowy, w których ten sam adresat jest dodawany wiele razy.
4228555 Naprawiono błąd interfejsu API, który zwracał niepoprawny parametrparticipantID,jeśli uczestnik został wymieniony wiele razy.
4229406 Ulepszono powiadomienia e-mail o umowach wysyłanych za pośrednictwem niestandardowych obiegów pracy po anulowaniu umowy.
4229407 Rozwiązano problem polegający na tym, że miniatura e-maila wyświetlała odbiorcom nieprawidłowy obraz strony tytułowej, gdy włączona była ograniczona widoczność dokumentu.
4230601 Poprawiono widoczność przycisku Kliknij, aby podpisać w aplikacjach mobilnych.
4230764 Rozwiązano problem polegający na tym, że w umowach wysłanych ze strony documents.adobe.com w ramach zasad Bio-Pharma sygnatariusz nie mógł dodać podpisu.
4231703 Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli drugi sygnatariusz był aktywny, na stronie Zarządzaj było wyświetlane nazwisko pierwszego sygnatariusza, które następnie było delegowane.
4232121 Naprawiono problem polegający na tym, że e-maile z prośbą o podpisanie nie były dostarczane do odbiorców drugiej instancji odbiorcy wymienionych jeden po drugim w stosie podpisów.
4232237 Udoskonalono funkcję MegaSign, aby uwidocznić link Eksport danych na poziomie kontenera.
4232310 Ulepszono renderowanie panelu Widok strony Zarządzaj na małych ekranach.
4232604 Poprawiono sposób archiwizacji e-maili w sytuacjach, gdy użytkownik zmienił adres e-mail na koncie.
4232764 Naprawiono błąd, przez który właściciele szablonów nie mogli edytować szablonu wyświetlającego błąd „Nie można zmodyfikować umowy”.
4233242 Poprawiono wiadomość wysyłaną po podpisaniu umowy w przypadku widżetów z jednym sygnatariuszem.
4233352 Poprawiono interfejs użytkownika dla ustawień językowych, aby wyświetlał wybrany język.
4233987 Naprawiono problem w narzędziu Projektowanie obiegu pracy, który wymagał wypełnienia pola CC, jeśli było edytowane.
4235089 Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy, których dane poprawiono, nie mogli podpisywać nowych umów.
4235261 Naprawiono problem polegający na tym, że nadawcy otrzymywali wielokrotne przypomnienia o wysłanych umowach.
4235725 Pole faksu i kodu zostało usunięte z profilu użytkownika.
4235743 Naprawiono problem polegający na tym, że logo konta sygnatariusza było wczytywane po pobraniu Podpisu odręcznego.
4235960 Poprawiono opinie użytkowników podczas wczytywania stron OAuth.
4194228 Ulepszono obieg kont współdzielonych, umożliwiając obsługę stron z poziomu aplikacji.
4232734 Udoskonalono uwierzytelnianie podpisu w przypadku wewnętrznych sygnatariuszy w ramach obiegu podpisywania CFR.
4232754 Poprawiono błąd długości komunikatu, gdy wywołanie kończyło się niepowodzeniem z błędem 411.
4235002 Poprawiono problem polegający na tym, że wywołanie parametru PUT/formFields powodowało wyświetlenie ekranu „Umowa została zmieniona”.
4235748 Poprawiono kod wyświetlający baner akceptacji plików cookie dla wbudowanych aplikacji.

Uwaga:

Nowe funkcje zawarte w tym wydaniu nie będą miały wpływu na istniejące konta klientów, ustawienia i dane personalizacji. Większość nowych funkcji wprowadzonych dla kont będzie dostępna dla administratora konta. Administratorzy kont mogą stopniowo wprowadzać nowe funkcje na koncie po zakończeniu odpowiedniego uwierzytelnienia i testów.


Poprzednie wersje

Wrzesień 2018 r.

Zmiany dotyczące użytkowania

Zarządzanie plikami cookie według RODO

Zgodnie z RODO użytkownicy z Unii Europejskiej przed zapisaniem jakichkolwiek plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do działania strony, najpierw muszą wyrazić na to zgodę.

W celu dalszego używania usługi Adobe Sign użytkownicy z UE, którzy korzystają z bezpłatnego lub indywidualnego planu usługi, muszą wyrazić na to zgodę.

Zgodę na umieszczanie plików cookie wystarczy wyrazić jeden raz (dla każdego urządzenia). Później użytkownicy nie są już o to proszeni.

Zgodę na umieszczanie plików cookie dla całego konta wyraża w imieniu klientów pracujących w ramach planu dla zespołu, firmy lub przedsiębiorstwa administrator konta. Pojedynczy użytkownicy będą monitowani o zaakceptowanie umieszczania plików cookie tylko, jeśli uzyskają dostęp do usługi Adobe Sign, zanim zrobi to administrator.

Sygnatariusze korzystający z europejskich adresów IP również będą musieli zaakceptować umieszczanie plików cookie przed otworzeniem umowy.


Ulepszony interfejs narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy

Dla klientów używających planu dla przedsiębiorstw, którzy korzystają z narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy, włączony zostanie ulepszony interfejs projektowania.

Ulepszony interfejs stanie się jedyną opcją w wydaniu grudniowym, dlatego zachęcamy administratorów i użytkowników do zapoznania się z nowymi funkcjami.

Klienci, którzy wciąż potrzebują czasu na przygotowanie swoich użytkowników, mogą przywrócić swój interfejs do starszej wersji do czasu wydania grudniowej wersji oprogramowania:

 • Zaloguj się jako administrator konta.
 • Przejdź do opcji Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Niestandardowy obieg pracy wysyłania
 • Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz nowy Niestandardowy obieg pracy wysyłania
 • Kliknij przycisk Zapisz


Poprawiona dostępności dla osób niedowidzących

W tym wydaniu zrobiono duży krok na przód pod kątem zaangażowania zespołu Adobe Sign w poprawę dostępności.

Układ strony na czytnikach ekranowych został zoptymalizowany poprzez usunięcie nieporządku na ekranie czytnika, co pozwala na natychmiastową identyfikację elementów sterujących, a także możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do umowy bez konieczności pobierania pliku PDF. Czytniki ekranowe mogą teraz czytać dokument bezpośrednio z przeglądarki.

 


Domyślny tryb pełnoekranowy dla interfejsu użytkownika usługi Adobe Sign

W celu poprawy korzystania z usługi na mniejszych urządzeniach i zapewnienia lepszego odczytu na komputerze marcowe wydanie Adobe Sign zapewnia elastyczniejszy interfejs użytkownika oparty o szerokość przeglądarki. 

Początkowo funkcję tę włączono dla wybranych kont w planie dla przedsiębiorstw i ogólnie dla wszystkich kont użytkowników indywidualnych i zespołowych. 

W lipcu stało się to domyślną konfiguracją. Wszyscy nowi użytkownicy mogli zobaczyć internetowy interfejs użytkownika dostosowany do szerokości strony i elementów stosu, zamiast zmniejszać je w celu dopasowania do wąskiej szerokości. Istniejący użytkownicy mogli nadal korzystać ze starszego interfejsu.

W wydaniu wrześniowym wszystkich użytkowników przeniesiono do nowego interfejsu z funkcją ponownego wlewania tekstu, a elementy sterujące umożliwiające przełączenie na starszą wersję interfejsu zostały usunięte.


Doświadcz innowacji

Popraw wydajność widżetu, wypełniając wstępnie pola danymi z adresu URL widżetu. Wyeliminuj konieczność zarządzania wieloma widżetami w przypadku niemal identycznych formularzy.  Ułatw pracę sygnatariuszom, wypełniając wstępnie pola, których nie muszą uzupełniać.  Daj klientom możliwość utworzenia jednego widżetu, ale nadal segmentuj/kieruj odpowiedzi do osób zainteresowanych lub analityków danych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj>


Ustawienia HIPAA dla klientów usługi Document Cloud

Do dyspozycji użytkowników korzystających z programu Adobe Sign przez interfejs usługi Document Cloud i wymagających zgodności z postanowieniami HIPAA jest pole wyboru zgodności z postanowieniami HIPAA.

 • Zaloguj się bezpośrednio do programu Adobe Sign jako administrator konta Adobe Sign
 • Wybierz kolejno opcje Konto > Ustawienia konta > Ustawienia HIPAA.
 • Zaznacz pole wyboru Moja organizacja wymaga zgodności z postanowieniami HIPAA
 • Kliknij przycisk Zapisz

To ustawienie blokuje powiadomienia za pośrednictwem interfejsu usługi Document Cloud.

Klienci, którzy logują się bezpośrednio do programu Adobe Sign, nie muszą włączać tego ustawienia.

Do dyspozycji użytkowników korzystających z programu Adobe Sign przez interfejs usługi Document Cloud i wymagających zgodności z postanowieniami HIPAA jest pole wyboru zgodności z postanowieniami HIPAA.

 • Zaloguj się bezpośrednio do programu Adobe Sign jako administrator konta Adobe Sign
 • Wybierz kolejno opcje Konto > Ustawienia konta > Ustawienia HIPAA.
 • Zaznacz pole wyboru Moja organizacja wymaga zgodności z postanowieniami HIPAA
 • Kliknij przycisk Zapisz

To ustawienie blokuje powiadomienia za pośrednictwem interfejsu usługi Document Cloud.

Klienci, którzy logują się bezpośrednio do programu Adobe Sign, nie muszą włączać tego ustawienia.

Zwiększ poziom szczegółowości podczas konfigurowania powiadomień-przypomnień dotyczących podpisywania. Oprócz codziennych lub cotygodniowych przypomnień możesz skonfigurować przypomnienia wysyłane co drugi dzień, co dzień roboczy, co trzeci dzień i co piąty dzień!

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat przypomnień>


Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia*

Zarządzanie plikami cookie według RODO Wszystkie 6 września 2018 r.
Ulepszony interfejs narzędzia Projektowanie niestandardowego obiegu pracy Enterprise 6 września 2018 r.
Widżety – wypełnianie parametrami URL Business i Enterprise 6 września 2018 r.
Zgodność z postanowieniami HIPAA na kontach Document Cloud Wszystkie 6 września 2018 r.
Rozszerzone opcje przypomnień Wszystkie 6 września 2018 r.
Ulepszona dostępność Wszystkie 6 września 2018 r.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4175944 Błąd „Autor wywołania API nie ma uprawnień do wykonania tej operacji” występujący podczas używania metody GET /libraryDocuments/ID w przypadku udostępnionego szablonu
4193231 Kolumna „Opcja zabezpieczenia odbiorcy” nie jest wyświetlana podczas tworzenia raportu z procesu back-end
4199103 „Tabowanie” (naciskanie klawisza TAB lub DALEJ) nie działa prawidłowo w formularzu Adobe Sign (pola formularza)
4201566 Konkretna umowa jest widoczna jako pusta dla drugiego odbiorcy
4203106 Adres URL w ustawieniu Wiadomości sygnatariusza nie jest przekształcany na hiperłącze
4210091 Zmiana parametrów raportu w raporcie zmienia sekwencję kolorów na pulpicie dla wskaźnika „średni czas do zakończenia”
4212595 Szybkie kliknięcie pola wyboru „Muszę podpisać” na stronie wysyłania MegaSign sprawia, że pole jest zaznaczone, ale nie egzekwuje tego ustawienia
4219812 Anulowana wiadomość e-mail nie zostaje wysłana do zastąpionego sygnatariusza
4220682 Pole pierwszego odbiorcy zostaje uzupełnione adresem e-mail nadawcy
4223594 Strona wyświetlania umowy nie powinna pozwalać na przeglądanie usuniętych umów
4223667 Czasami podczas wysyłania z integracji innej firmy pojawia się błąd transakcji
4223756 Sekcja „Instrukcje dla nadawcy” w obiegu pracy nie rozpoznaje komendy Enter (łamanie wiersza)
4223856 Sekcja „Edytowane przez” w Historii procesu back-end jest pusta, jeśli zmiana została dokonana przez użytkownika klienta
4223902 Użytkownik DW nie może pobrać codziennych wiadomości e-mail z przypomnieniem
4223991 Sygnatariusze otrzymują wiele podpisanych i zarchiwizowanych kopii
4224477 Nie można zmienić metody weryfikacji sygnatariusza po wysłaniu
4224769 Użytkownicy z WYŁĄCZONĄ funkcją wysyłania nie mogą wysyłać wiadomości podczas udostępniania kontom z WŁĄCZONĄ funkcją wysyłania
4224783 Klientowi pojawia się błąd przy próbie uzyskania dostępu do karty Historia na stronie Zarządzaj
4224835 Brakujące pola podpisu pojawiają się na stronie tworzenia, nawet jeśli są przypisane do sygnatariuszy(z adresem e-mail klienta)
4227764 Zbadanie problemu dotyczącego zgłaszania kanadyjskiego numeru telefonu komórkowego jako stacjonarnego
4227839 Zastosowanie nazwy firmy do wszystkich ustawień użytkowników nie powoduje zastosowania tej nazwy
4227871 Konkretny numer telefonu komórkowego powoduje błąd podczas używania opcji podpisu za pomocą urządzenia mobilnego
4227886 Pola wyboru „Muszę podpisać” w MegaSign pozostaje zaznaczone
4227894 Obiegi pracy nie rozpoznają odbiorców DW oddzielonych spacją ani szablonów bibliotek
4227959 Badanie problemu klienta z Norwegii dotyczącego nieotrzymywania wiadomości tekstowej umożliwiającej złożenie podpisu za pomocą urządzenia mobilnego
4228335 REST API w wersji 6 – jeśli nadawca jest taki sam jak sygnatariusz, wiadomość e-mail wymagająca podpisu nie zostaje wysłana
4228555 Jeśli komenda MULTI_ACTION_ENABLED jest prawdziwa, wywołanie get/agreements/id nie zwraca identyfikatora uczestnika, a ten sam sygnatariusz jest zastępowany więcej niż jeden raz.
4229533 Zaawansowany pasek wyszukiwania na stronie Zarządzaj pozostaje wyszarzony przez kilka minut, a użytkownik nie może wyszukać umów.

Czerwiec 2018 r.

Doświadcz innowacji

Większa wydajność dzięki automatyzacji obiegu pracy

Usprawnij procesy biznesowe tworzone za pomocą narzędzia Projektowanie obiegu pracy programu Adobe Sign. Nowy widok funkcji Niestandardowy obieg pracy wysyłania poprawia jakość wysyłania dzięki nowoczesnej funkcji ponownego wlewania tekstu, dostosowanej do funkcji wysyłania. 

Dowiedz się więcej na temat usprawnień narzędzia Projektowanie obiegu pracy >

 

Zwróć uwagę, że nowy widok różni się od funkcji wysyłania, ponieważ niestandardowy obieg pracy umożliwia wstawianie instrukcji dotyczących sposobu konfiguracji funkcji wysyłania.  W nowym widoku funkcji Niestandardowy obieg pracy wysyłania instrukcje te są umieszczone w górnej części strony, w odróżnieniu od widoku klasycznego, w którym znajdowały się one obok parametrów wysyłania.

Dodatkowo po włączeniu nowego interfejsu za pomocą narzędzia do projektowania obiegu pracy można korzystać z następujących nowych funkcji:

 • korzystanie z Szablonów biblioteki wymagających od sygnatariuszy używania podpisów cyfrowych;
 • konfiguracja odbiorców w celu uwierzytelniania za pomocą kodu PIN otrzymywanego przez telefon;
 • konfiguracja grup odbiorców określanych na stronie Wyślij;
 • załączanie plików z dowolnego dozwolonego źródła na stronie Wyślij.

 


Podpisywanie prostych formularzy za pomocą identyfikatora cyfrowego

Użyj narzędzia Wypełnij i podpisz do podpisywania dokumentów lub formularzy za pomocą podpisu cyfrowego opartego na chmurze, niezależnie od formatu dokumentu.  Wystarczy przesłać umowę i złożyć podpis.  

Oczywiście wszystkie poprzednie możliwości produktu Wypełnij i podpisz będą nadal dostępne.   Prościej się nie da!

Więcej informacji na temat funkcji Wypełnij i podpisz >

 

 

Dostosowywanie uwierzytelnienia za pomocą wiadomości SMS

Zmień ustawienia procesu uwierzytelnienia za pomocą wiadomości SMS na niestandardowe, uwzględniające nazwę Twojej firmy, aby odbiorca miał świadomość, że numer PIN pochodzi z Twojej firmy.

Dowiedz się więcej na temat tej nowej funkcji >

 

 

Rozszerzona zgodność

RODO

Administratorzy kont klientów mogą zachować pełną zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO) dzięki bezpośredniej kontroli nad informacjami zbieranymi od sygnatariuszy. Administratorzy danych osobowych są upoważnieni do usunięcia informacji użytkownika pracownika z systemu, jak również do usunięcia umów od sygnatariuszy, którzy nie są już wymagani do operacji biznesowych.

Omówienie dyrektywy RODO można znaleźć tutaj >

 

Do wspierania RODO dostępne są trzy narzędzia:

 • Usuwanie umów – administratorzy danych osobowych są upoważnieni do wyszukiwania adresu e-mail odbiorcy, przeglądania wyszukanych umów oraz usuwania wszelkich nieistotnych już danych.
 • Usuwanie użytkowników – administratorzy danych osobowych są upoważnieni do pełnego usunięcia dowolnego użytkownika na koncie.

 

 

Usprawnienia Bio-Pharma

Umożliwiają zachowanie zgodności z 11 częścią Tytułu 21 kodeksu CFR dla każdego niestandardowego obiegu pracy na danym koncie. 

Narzędzie Projektowanie obiegu pracy obsługuje teraz podpisy cyfrowe.

Jeśli opcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości jest włączona, odbiorca musi dodatkowo potwierdzić swoją tożsamość po kliknięciu przycisku Kliknij, aby podpisać.

 • To ostateczne uwierzytelnienie może zostać usunięte na żądanie przez menedżera ds. sukcesów klienta.

 

Metoda Uwierzytelnianie Adobe Sign domyślnie wstawia adres e-mail odbiorcy do panelu uwierzytelniania.

 • Menedżer ds. sukcesów klienta może skonfigurować domyślne działanie, tak aby pole adresu e-mail pozostawało puste.

 

Omówienie standardu Bio-Pharma można znaleźć tutaj >

 

 

FedRAMP Tailored

Program Adobe Sign jest w pełni zgodny z wymogami certyfikatu FedRAMP Tailored dla wszystkich użytkowników, na wszystkich poziomach usług.

 

 

Zalety podpisów w chmurze

Ulepszone elementy sterowania podpisami opartymi na chmurze

Po dodaniu większego poziomu szczegółowości do funkcji wstępnego wyboru podpisu opartego na chmurze administratorzy zyskują kontrolę nad dostawcami identyfikatorów cyfrowych widocznymi dla sygnatariuszy w zależności od tego, czy są oni sygnatariuszami wewnętrznymi czy zewnętrznymi względem swojej organizacji Adobe Sign.

Klienci mający powiązania z objętym ograniczeniami dostawcą identyfikatorów cyfrowych (np. BankID) muszą podać temu dostawcy swój identyfikator konta, aby umożliwić dostęp do dostawcy identyfikatorów cyfrowych. Identyfikator konta można znaleźć bezpośrednio w opcjach dla zewnętrznych sygnatariuszy.

Dowiedz się więcej na temat wyboru dostawcy identyfikatorów tutaj >

 

 

Obsługa RSA-PSS

Obsługa bezpieczniejszego algorytmu podpisu. Spełnia obowiązujące w Niemczech wymogi dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

 

 

Zalety podpisów w chmurze

Integruj z REST API w wersji 6 i elementami webhook

Zintegruj program Adobe Sign szybciej i zyskaj nowe korzyści dzięki narzędziom API nowej generacji, w tym zupełnie nowym opcjom dla administratorów elementów webhook, aby tworzyć powiadomienia push, które mogą być wykorzystywane do aktualizacji pulpitów i uruchamiania kolejnych procesów.

 


Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics CRM w wersji 7

Wyposaż swoje zespoły sprzedaży w narzędzia umożliwiające szybsze zamykanie umów dzięki zupełnie nowemu interfejsowi użytkownika oraz danym kontaktowym klienta z serwisu LinkedIn. Dodatkowo zautomatyzuj proces od wyceny do uzyskania gotówki, osadzając program Adobe Sign w obiegach pracy Microsoft Dynamics.

Wszystkie przewodniki są wymienione na stronie integracji programu Dynamics >

 

 

Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Usprawnienia dotyczące automatyzacji obiegu pracy Enterprise 11 czerwca
Podpisywanie prostych formularzy za pomocą identyfikatora cyfrowego Wszystkie 11 czerwca
Dostosowanie wiadomości SMS Business i Enterprise 11 czerwca
RODO Wszystkie 11 czerwca
Usprawnienia Bio-Pharma Enterprise 11 czerwca
FedRAMP Tailored Wszystkie 11 czerwca
Ulepszone elementy sterowania podpisami opartymi na chmurze Business i Enterprise 11 czerwca
Obsługa RSA-PSS Wszystkie 11 czerwca
Interfejs API REST w wersji 6 i elementy webhook Enterprise 11 czerwca
Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics CRM w wersji 7 Enterprise 11 czerwca

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4022024 Ulepszono proces podpisywania w zakładce Zarządzanie, gdy użytkownicy pracują z tą samą umową wiele razy
4181842 Naprawiono problem, w wyniku którego umowa dla odbiorcy nie była wyświetlana na karcie Zarządzanie, jeśli odbiorca był w grupie odbiorców
4181927 Naprawiono problem, w wyniku którego automatyczna delegacja nie wysyłała umowy prawidłowo, jeśli osoba delegująca została umieszczona na liście odbiorców więcej niż jeden raz
4183019 Ulepszono pomoc techniczną dla urządzeń Apple podczas interakcji z Widżetami, bez plików cookie
4196244 Ulepszono opcję „zastępowania sygnatariusza” umożliwiającą wyświetlenie istniejących odbiorców na liście więcej niż raz
4198442 Naprawiono błąd, który mógł powodować odpowiedź Błędne żądanie na POST/umowę interfejsu API REST
4201635 Ulepszono obsługę lokalizacji GPS
4202778 Naprawiono problem, w wyniku którego domyślne dane pola mogły zostać przesłane do dokumentu po przesunięciu pola
4204328 Naprawiono problem, w wyniku którego pliki z bardzo długimi nazwami mogły uniemożliwiać usuwanie z nowego szablonu umowy
4207846 Rozwiązano problem, w wyniku którego znaki z akcentami były od czasu do czasu zgłaszane jako nieznane znaki.
4208002 Rozwiązano problem z konfiguracją, który mógł uniemożliwiać aktualizację przyczyn odrzucenia umowy w raportach
4209645 Naprawiono problem, w wyniku którego podpisy biometryczne w obiekcie Podpis cyfrowy mogły powodować zawieszanie się procesu
4210095 Dodano znak wodny do strony transakcji, aby wskazać transakcję przykładową
4210491 Naprawiono problem z biblioteką, w wyniku którego załączony dokument biblioteki mógł powodować nieprawidłowe uruchamianie obiegu pracy
4211295 Rozwiązano problem blokowania podpisów w funkcji Wypełnij i podpisz, jeśli podpisy odręczne lub w formie obrazu były niedozwolone
4211537 Naprawiono problem, w wyniku którego widżety nie zapisywały ustawień roli dla pól
4211656 Ulepszono daty wygasania, tak aby były powiązane z czasem utworzenia umowy
4212722 Rozwiązano problem, w wyniku którego przyczyny odrzucenia nie zawsze były wymagane, gdy odrzucenia dokonano ze strony zarządzania
4213328 Wprowadzono ułatwienia dostępu dla osób korzystających z czytników ekranowych podczas podpisywania
4215256 Ulepszono sposób dostępu czytników ekranowych do zawartości wyskakujących okienek podczas podpisywania dokumentów
4215416 Ujednoznaczniono tłumaczenie wiadomości e-mail Podpisz na język portugalski
4215419 Ulepszono sposób wyświetlania etykiet dla pól o dłuższej zawartości do wyświetlenia
4215906 Naprawiono sytuację, w której anulowane widżety mogły zostać przywrócone do stanu Wysłane do podpisania, gdy pierwotny sygnatariusz potwierdził podpis po anulowaniu
4216325 Ulepszono opcję dla administratorów grup, tak aby można było dodawać użytkowników zbiorczo poprzez plik CSV
4217578 Naprawiono problem z przekierowywaniem po podpisaniu w taki sposób, że podpisy cyfrowe w przekierowaniu są stosowane z 0-sekundowym opóźnieniem
4218427 Naprawiono problem, w wyniku którego widżety nie wysyłały kopii z zewnętrznego archiwum, jeśli wiadomość e-mail została zmieniona od czasu opublikowania widżetu.

Kwiecień 2018 r.

Wstępnie skonfiguruj ustawienia podpisu, aby egzekwować złożenie podpisu odręcznego na urządzeniach mobilnych. Na urządzenia mobilne sygnatariuszy zostaną wysłane wiadomości tekstowe umożliwiające złożenie podpisu za pomocą palca lub rysika.


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4192638 Naprawiono problem, w wyniku którego warunkowe pola załączników nie zezwalały na ich przesyłanie w przeglądarce Safari
4196239 Naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja Mega Sign nieprawidłowo identyfikowała pola podpisów rozmieszczone w szablonach
4197658 Ulepszono adresy URL logowania i wylogowania SAML pod kątem obsługi dodatkowych parametrów
4204151 Skorygowano rzadki stan, w którym pola formularza były przenoszone o jedną stronę po dodaniu kilku szablonów
4207445 Ulepszono powiadamianie o anulowaniu umów w przypadku, gdy strona anulująca jest częścią hybrydowego obiegu pracy
4208213 Ulepszono podpisywanie za pomocą widżetu w przeglądarce Safari po wyłączeniu plików cookie
4208237 Ulepszono opcje pobierania dokumentów uzupełniających
4208421 Ulepszono przekształcanie dokumentów Excel w pliki PDF
4209132 Skorygowano problem, w wyniku którego formatowanie pól daty nie było uwzględniane w niektórych transakcjach API
4209983 Rozwiązano problem, w wyniku którego warunkowe pola wyboru nie odczytywały poprawnie wartości domyślnych pól tekstowych
4212432 Skorygowano stan, w którym ustawienia regionalne nie były uwzględniane dla wywołań REST API w pewnych okolicznościach
4215323 Skorygowano problem, w wyniku którego pola sygnatariusza nie były poprawnie renderowane w rzadkich okolicznościach
4215324 Skorygowano problem, w wyniku którego zewnętrzni użytkownicy archiwum nie otrzymywali ostatecznej wersji dokumentu PDF
4215418 Skorygowano konflikt widoczności, na którego skutek udostępniane dokumenty o ograniczonej widoczności nie był widoczne dla użytkownika, któremu je udostępniono
4215420 Skorygowano problem z czcionką, w wyniku którego pola tekstowe były umieszczone w tym samym miejscu w dokumencie, co pola podpisu

Marzec 2018 r.

Zapewnienie zgodności dla branży nauk przyrodniczych

Zgodność z przyjętym na całym świecie rozporządzeniem FDA 21 CFR część 11 w sprawie rejestrów i podpisów elektronicznych w branży biofarmaceutycznej. Obecnie zachowanie zgodności z rozporządzeniem CFR21 jest możliwe tylko w przypadku użycia podpisów cyfrowych. To wydanie rozszerza dostępne opcje, umożliwiając zachowanie zgodności z rozporządzeniem CFR21-11 przy użyciu następujących funkcji:

phone_auth_-_9_3

 

 • Powody podpisania w celu wprowadzenia własnego tekstu lub dokonania wyboru z wstępnie zdefiniowanej listy wyboru:
reason_pick-list-93
 • Wymuś lokalny znacznik czasowy — wyświetla czas podpisania w formie elementu graficznego pola podpisu, korzystając z lokalnej strefy czasowej. Czas zostanie zapisany w dokumencie i odnotowany w rejestrze kontrolnym.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association to standard cyfrowej tożsamości i podpisów cyfrowych dla globalnych branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i opieki zdrowotnej. Adobe Sign to certyfikowany produkt spełniający wszystkie wymagania certyfikacji SAFE-BioPharma Product and Services. To rozwiązanie zapewnia również zgodność z rozporządzeniem FDA 21 CFR część 11 przy użyciu podpisów cyfrowych podczas korzystania z uwierzytelniania opartego na certyfikatach wydanych przez dostawców takich jak TransSped.


Formularze

Łatwo i bezpiecznie otrzymuj płatności takie jak opłaty z umów, darowizny i opłaty za zamówienia online, umożliwiając odbiorcom wypełnianie i podpisywanie formularzy. Wymagane konto handlowca Braintree.

Dostępne dla kont klientów w centrach danych NA, EU oraz AU.

calculated_field-93

Funkcja Wypełnij i podpisz zapewnia więcej możliwości. Teraz możliwe jest nie tylko wypełnianie i podpisywanie dokumentów przesłanych przez inne osoby, ale także wypełnianie formularza bez dodawania podpisu.

sender_-_manage_page-93


Zalety podpisów w chmurze

Zapewnij spójność i zgodność ze standardami firmowymi, dokonując wstępnego wyboru jednego lub większej liczby opartych na chmurze dostawców identyfikatorów cyfrowych w menu Konto: Administrator.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Kontrola grupy nad podpisami cyfrowymi

Administratorzy grupy mogą teraz kontrolować preferencje dotyczące podpisów cyfrowych dla określonych procesów biznesowych. Wybierz opcje wyświetlania lub ukrywania pól podpisu cyfrowego w formularzu podczas tworzenia, wymagania dodania powodu podpisania przez sygnatariusza itp.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


Podpisywanie przy użyciu identyfikatora bankowego w Szwecji

Z łatwością uzyskuj podpisy od klientów i partnerów w Szwecji. Ponad 6,5 mln osób w Szwecji może składać bezpieczne podpisy przy użyciu cyfrowej tożsamości zapewnianej przez bank. Bez zapisywania się i pobierania.

bank_id_authentication-93

W marcu i kwietniu zostaną udostępnione identyfikatory cyfrowe kilku dostawców, którzy zostali wcześniej zapowiedziani.

Używaj hasła Adobe Sign jako drugiego składnika uwierzytelniania. Jest to idealne rozwiązanie dla wewnętrznych sygnatariuszy, którzy mają konto Adobe Sign.


Doświadcz innowacji

Pobieraj pliki z magazynu Microsoft OneDrive. Nadawcy mogą przesyłać pliki podczas wysyłania do podpisania. Sygnatariusze mogą uzyskać dostęp do usługi OneDrive w celu przesłania obrazów, które mają być wyświetlane w dokumencie, takich jak obrazy, stemple lub licencje.

add_files_-_9_3

Usługa Adobe Sign jest cały czas ulepszana pod kątem nadawców, którzy używają ekranów o różnych rozmiarach. W tym wydaniu zoptymalizowano ekran główny i ekran Zarządzaj, aby bezproblemowo wyświetlały się na wyświetlaczach o dowolnej wielkości.

wide_manage_-_9_3

Opcje dostosowywania wiadomości e-mail zostały rozszerzone o dwa nowe szablony. Teraz można uzyskać pełną kontrolę nad szablonami e-mail używanymi do wysyłania przypomnień do osób, które nie podpisały dokumentów lub anulowały prośbę o podpisanie. Stanowi to uzupełnienie istniejących opcji dostosowywania w zakresie proszenia o podpisanie i potwierdzania podpisów. Dostosowywanie jest zapewniane przez zespół firmy Adobe ds. usług profesjonalnych.


Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Zapewnienie zgodności dla branży nauk przyrodniczych

Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą 
Płatności online Business i Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą
Wypełnianie tylko za pomocą funkcji Wypełnij i podpisz Wszystkie 16 marca
Wstępny wybór dostawców podpisów w chmurze Business i Enterprise 16 marca
Kontrola grupy nad podpisami cyfrowymi Business i Enterprise 16 marca
Podpisywanie przy użyciu identyfikatora bankowego w Szwecji Business i Enterprise 16 marca
Integracja z usługą OneDrive Wszystkie 16 marca
Adaptacja na potrzeby ekranów o różnych rozmiarach Wszystkie 16 marca
Rozszerzone opcje dostosowywania wiadomości e-mail Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą
Uwierzytelnianie Adobe Sign Enterprise 16 marca — zgodnie z prośbą


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4189092 Poprawiono format daty dla klientów w UE w sekcji Zarchiwizowane na stronie Zarządzaj.
4194130 Rozwiązano problem, w przypadku którego pozostające w konflikcie metody uwierzytelniania powodowały wyświetlenie pustej listy rozwijanej Uwierzytelnianie dla obiegów pracy.
4195998 Naprawiono stan, który mógł powodować zgłaszanie błędu serwera przez szablony pól formularza.
4198332 Ulepszono układ projektanta obiegów pracy w zakresie wielkości i odstępów pól.
4198567 Ulepszono umieszczanie przycisku opcji.
4198771 Naprawiono stan, w którym administratorzy grupy nie mogli zaktualizować adresu e-mail dla użytkowników w grupie.
4202918 Naprawiono stan, który uniemożliwiał użytkownikom edycję wartości nazwy, jeśli włączono funkcję SAML.
4204219 Rozwiązano problem, w przypadku którego właściwość pola Comb nie była respektowana przez weryfikację pola przy użyciu wyrażeń regularnych.
4205020 Rozwiązano problem z szablonami obiektów pracy podczas usuwania wszystkich pól dla dowolnego uczestnika.
4207981 Rozwiązano problem, w przypadku którego użytkownicy z udziałem AU1 nie mogli używać pojedynczego logowania OAuth.
4209279 Zaktualizowano formularz W-9 w Bibliotece Adobe Sign.

Listopad 2017 r.

Funkcja jest już dostępna dla planów Business i Enterprise we wszystkich centrach danych. Aplikacja Adobe Sign automatycznie rozpoznaje prawdopodobne pola formularza, dzięki czemu możesz łatwo dodać je do swojego dokumentu i zakończyć pracę w zaledwie kilku krokach.

Candidate Field Flag-Sept

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4203690 Rozwiązano problem, przez który do jednej transakcji nie można było dołączyć 3 lub większej liczby szablonów.
4202659 Poprawiono rozmiar czcionki w polach załączników opatrzonych etykietą o długości krótszej niż 10 znaków.
4202630 Rozwiązano problem, w wyniku którego nie odpowiadały adresy URL wywoływania zwrotnego niezakończone ukośnikiem.
4200277 Rozwiązano problem, w wyniku którego pobierane osobno rejestry kontrolne generowały raport o wystąpieniu błędu 500.
4199264 Rozwiązano problem, w wyniku którego nowi użytkownicy SAML kierowani byli do niewłaściwej instancji, co skutkowało wyświetleniem komunikatu o błędzie.
4198517 Rozwiązano problem z widżetami polegający na tym, że nazwa i firma twórcy widżetu były wyświetlane na karcie Zarządzaj zamiast na karcie Sygnatariusz.
4194226 Zaktualizowano formularz I-9 w Bibliotece Adobe Sign.
4187044 Rozwiązano problem z nieprawidłowym zapisem nowych obiegów pracy.

Wrzesień 2017 r.


Większa zgodność

Zgodność z najbardziej rygorystycznymi przepisami eIDAS w Unii Europejskiej dzięki rozwiązaniu kwalifikowanego znacznika czasowego Adobe zaliczonego do EU Trusted Lists (EUTL). Adobe Sign w Europie dodaje kwalifikowane znaczniki czasowe do dokumentów podpisanych cyfrowo, zapewniając długotrwałą ważność nawet przez dziesięć lat.

e-IDAS cert

Spełnij wymagania związane z długotrwałym przechowywaniem dokumentów w każdym miejscu na świecie. Aplikację Adobe Sign można skonfigurować tak, aby działała z innymi dostawcami znaczników czasowych. Dostawcy podlegają akceptacji firmy Adobe. 

Enabled Custom Time Stamp

Uwierzytelniaj sygnatariuszy z zachowaniem wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Teraz możesz wybierać spośród trzech dostawców identyfikatorów cyfrowych: InfoCert, Intesi Group i Trans Sped. Witamy również nowego partnera w Japonii — firmę Seiko.

Nowe centrum danych w Indiach (IN1)

Spełnij wymagania zarządzania danymi internetowymi w Indiach. Nowe konta Adobe Sign w Indiach umożliwiają teraz zarządzanie danymi całkowicie w granicach kraju.

Spełnij wymagania rygorystycznych przepisów dotyczących podpisów cyfrowych w Indiach. Posiadacze nowego konta Adobe Sign w Indiach mogą umożliwić użytkownikom bezpieczne składanie podpisów za pomocą ich numeru identyfikacyjnego Aadhaar wydanego przez rząd. Bez zapisywania się i pobierania.

Aadhaar ID Panel


Zapewniaj użytkownikom lepsze wrażenia

Szybko i bezproblemowo twórz formularze. Teraz formularze i pola podpisów przypisane do każdego odbiorcy mają swój kolor, co umożliwia błyskawiczne sprawdzenie poprawności układu.

Release Notes Image

Szybciej przygotowuj dokumenty i formularze. Funkcja jest już dostępna dla planów Business i Enterprise we wszystkich centrach danych oprócz NA1. Aplikacja Adobe Sign automatycznie rozpoznaje prawdopodobne pola formularza, dzięki czemu możesz łatwo dodać je do swojego dokumentu i zakończyć pracę w zaledwie kilku krokach.

Candidate Field Flag-Sept

Wybieraj spośród sześciu różnych czcionek pól formularza, aby lepiej dopasować je do układu dokumentu podczas tworzenia lub edycji tekstowych pól formularzy w środowisku tworzenia. Teraz także trzy nowe czcionki: Roboto, Lato, Slabo13Px. 

~ Release Notes

Zaoszczędź czas w przypadku określenia nieprawidłowej osoby. Nadawcy mogą teraz dodać nowego odbiorcę, zachowując początkowego, lub wybrać zupełnie nowego odbiorcę.

Nav to Setting in Account2

Zmiany notatek

Wspólne wsparcie SSL dla powiadomień o umowach

Zwiększ ochronę prywatności usług finansowych i innych ważnych transakcji przekazywanych przez powiadomienia. Szyfruj transakcje za pomocą prywatnego klucza organizacji zamiast klucza zarządzanego przez Adobe. 

Zgodnie z majowym ogłoszeniem klasyczna strona wysyłania została zastąpiona nową stroną, która jest teraz standardem dla wszystkich kont.

V2-V3 together-9-2 Release Notes

Dzięki nowej standardowej stronie wysyłania obieg pisemny oficjalnie zastępuje obieg z użyciem faksu jako metodę uzyskiwania fizycznych podpisów dla wszystkich kont.

Three Steps


Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Znaczniki czasowe zgodne z eIDAS

Wszystkie plany — tylko europejskie konta współdzielone

23/09/2017

Usługi konfigurowanych znaczników czasowych

Tylko w planie Enterprise

Dostępne na żądanie. Dostawcy podlegają akceptacji firmy Adobe.

Zwiększona liczba dostawców tożsamości dla podpisów cyfrowych opartych na chmurze

Wszystkie plany

23/09/2017

Podpisywanie za pomocą Aadhaar

Tylko w planie Enterprise — tylko indyjskie konta współdzielone — wymaga dodatkowej umowy

23/09/2017

Pola odbiorców oznaczone kolorami

Wszystkie plany

23/09/2017

Nowe czcionki pól formularza

Wszystkie plany

23/09/2017

Ulepszenie funkcji zmiany bieżącego odbiorcy

Wszystkie plany

23/09/2017

Automatyczne wykrywanie pola formularza

Wszystkie plany — oprócz NA1

23/09/2017

Wszyscy użytkownicy przechodzą na nowe funkcje wysyłania i tworzenia

Wszystkie plany

23/09/2017

Obieg pracy z podpisami pisemnymi

Wszystkie plany

23/09/2017


Integracja

Wysyłaj umowy bezpośrednio z programu Outlook lub skorzystaj z funkcji Wypełnij i podpisz, aby samodzielnie podpisywać otrzymane dokumenty bez konieczności ręcznego przenoszenia ich do aplikacji Adobe Sign. Dostępna jest także funkcja, która umożliwia sprawdzanie stanu ostatnich dziesięciu wysłanych umów.

14Email as a template

Otwórz dowolny dokument programu Word lub PowerPoint i wyślij go jako umowę bezpośrednio z widoku dokumentu. Dokument jest automatycznie dołączany, wystarczy dodać odbiorców w dodatkowym panelu i wysłać do podpisania.

RHP Docs

Użytkownicy oprogramowania Microsoft Teams mogą wysyłać umowy przez konto Adobe Sign bezpośrednio z interfejsu programu Teams. Bot Adobe Sign umożliwia także dostęp do ostatnich działań związanych z umowami.

teams_release_notes

Aplikacja Adobe Sign zapewnia dwanaście działań, z których mogą korzystać użytkownicy oprogramowania Flow do automatyzacji zarządzania dokumentami, procesami podpisywania i powiadomieniami na podstawie wyzwalaczy z aplikacji takich jak Dropbox, OneDrive i SharePoint.

Release notes - Rebranded

Najnowsza wersja integracji popularnego systemu Dynamics wprowadza znaczne usprawnienia do sposobów wykorzystywania szablonów do automatyzacji konfiguracji umów oraz opcję automatycznego wysyłania umowy bez żadnego działania ze strony użytkownika!

1Contact Menu part

Integracja Adobe Sign dla serwera Microsoft SharePoint zapewnia wydajne rozwiązanie do tworzenia, wysyłania, śledzenia i zarządzania podpisami elektronicznymi bezpośrednio z poziomu bibliotek lub list serwera SharePoint. 

- Release Notes version

Nowy pakiet integracji spełniający wysokie zapotrzebowanie — administratorzy ServiceNow mogą zainstalować i konfigurować funkcję Adobe Sign za pośrednictwem niestandardowych elementów katalogów i obiegów pracy.

Release Notes version


Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4156581 Naprawiono problem, przez który dostosowanie koloru hiperłączy nie było trwałe we wszystkich przeglądarkach.
4168220, 4168908 Poprawiono duńską lokalizację podczas procesu podpisywania
4173394 Naprawiono problem z przekierowywaniem niektórych użytkowników podczas łączenia z obsługą techniczną
4180230, 4188110 Naprawiono problem, który powodował pobieranie raportów ze zlokalizowanymi nazwami bez odpowiedniego rozszerzenia pliku
4180337 Naprawiono problem, przez który nazwy w wiadomościach SMS zmieniały apostrofy na znaki specjalne
4182419 Poprawiono dostępność przy korzystaniu wyłącznie z klawiatury
4182759 Naprawiono problem, przez który funkcja Mega Sign mogła zmieniać pola Uczestnika 1 na wstępne wypełnienie podczas wysyłania
4183975 Poprawiono rezultaty REST API dla umów ze zwróconymi wiadomościami e-mail
4185619 Naprawiono problem z warunkowo wyświetlanymi polami i wieloma przyciskami opcji
4185655 Ulepszono działanie Modulo w przypadku bardzo dużych liczb
4186116 Poprawiono czas rozwiązania wywołań REST API
4187633 Dodano Arabię Saudyjską (+966) do listy numerów kierunkowych do celów uwierzytelniania telefonicznego
4187756 Naprawiono problem związany z wybieraniem raportów za pomocą rozszerzonego zestawu danych
4188541 Usprawnione przetwarzanie znaczników tekstowych od prawej do lewej strony
4189462 Naprawiono problem z przetwarzaniem szablonów wiadomości oraz z kilkoma podwójnymi cudzysłowami
4189478 Naprawiono problem z przetwarzaniem haseł zabezpieczających PDF z apostrofami
4189917 Poprawiono francuską lokalizację
4189940 Rozwiązano problem z nakładaniem się codziennej wiadomości e-mail z przypomnieniem z wiadomością e-mail z prośbą o podpisanie
4190842 Poprawiono podpowiedź wyświetlaną po najechaniu myszą na wykresy słupkowe raportów
4191274 Poprawiono komunikaty wyświetlane podczas próby pobrania umowy, która została usunięta zgodnie z zasadami przechowywanie danych
4191314 Poprawiono lokalizację strony raportów
4191373 Poprawiono problem z ułożeniem pola załączania pliku względem obrazu
4191803 Naprawiono problem, przez który widżety z wieloma sygnatariuszami oznaczały wszystkie pola jako Sygnatariusz widżetu
4192092 Naprawiono problem, przez który niektóre wartości waluty wpływały na warunkowo widoczne pola
4192179 Naprawiono problem z ułożeniem pól w przypadku uwzględnienia nadawcy w obiegu pracy z wieloma równoległymi sygnatariuszami
4192951 Usprawniono proces powiadomień e-mail w przypadku edycji widżetów
4193318 Poprawiono format znaczników czasowych w raportach CSV
4194298 Naprawiono błąd przetwarzania znaczników tekstowych z nieprawidłowymi dyrektywami
4195286 Poprawiono wygaśnięcie umów Mega Sign
4195474 Poprawiono sytuację, w której anulowanie udostępnionej umowy powodowało wystąpienie nieobsłużonego błędu
4196191 Naprawiono problem, przez który obliczone daty powodowały zmianę formatowania
4196390 Naprawiono problem, przez który w wiadomościach e-mail używane był standardowe miniatury pomimo włączenia miniatur dokumentu
4196742 Ulepszono funkcję wyszukiwania na stronie zarządzania
4197158 Ulepszono działanie pobierania bardzo starych miniatur dokumentów przez API
4197357 Naprawiono problem w adresach URL przekierowywania API, przez który symbol „&” zmieniał się na „&”
4199335 Naprawiono problem, przez który umowa wysyłała dwie wiadomości e-mail z powiadomieniem zamiast jednej

Lipiec 2017 r.


Aktualizacja dostępności funkcji w majowym wydaniu

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Przechwytywanie podpisów między urządzeniami

Wszystkie

Dostępne

Podpisy cyfrowe oparte na chmurze

Wszystkie

Włączone na żądanie

Konfigurowalne szablony e-mail

Adobe Sign – Enterprise

Na żądanie

Nowe role odbiorców

Adobe Sign – Enterprise

Dostępne

Nowy obieg podpisywania pisemnego

Wszystkie

Dostępne

Wypełnij i podpisz

Wszystkie

Dostępne

Obrazy w wierszu

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Dostępne

Stemple

Wszystkie

Dostępne

Nowa funkcja wysyłania dla osadzonej integracji

Adobe Sign – Enterprise

Dostępne

Zwiększenie użyteczności w ramach funkcji tworzenia

Wszystkie

Dostępne

Automatyczne wykrywanie pól formularza w ramach funkcji tworzenia

Wszystkie

Dostępne dla wszystkich

Adobe Sign Business i Enterprise w instancji NA1
na żądanie

Nowa funkcja tworzenia szablonów

Wszystkie

Dostępne

Usprawnienia związane z tworzeniem widżetów

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Dostępne

Wymuszona weryfikacja warunków użytkowania i warunków ujawnienia danych klienta

Wszystkie

Dostępne

Ukrycie opcji wspomagających podpisywanie

Adobe Sign – Enterprise

Dostępne

Skanowanie i podpisywanie

Wszystkie

Dostępne

Ulepszony panel śledzenia i zarządzania

Wszystkie

Dostępne

Tryb czytania w systemie iOS

Wszystkie

Dostępne

Widżet śledzenia mobilnego dla urządzeń z systemem iOS

Wszystkie

Dostępne

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4187757

Naprawiono problem, w wyniku którego podpisy w formie stempla nie zawierały tytułu ani firmy ostatniego sygnatariusza.
4189255 Dodano kod, który lepiej obsługuje obliczone wartości z więcej niż jedną liczbą po przecinku.
4189548 Ulepszono dynamiczne uaktualnianie opcji strony w ramach jednej sesji.
4189895 Usunięto problem, w wyniku którego aktualizacja za pośrednictwem CSV nie przypisywała poprawnie administratora konta do użytkowników w przypadku oznaczenia.
4191249 Poprawiono komunikaty dotyczące załączonych dokumentów w sytuacjach, gdy odbiorca załącza plik, lecz opóźnia proces złożenia podpisu o ponad 90 dni
4191265 Usprawniono uwierzytelnianie SAML dla odbiorców, gdy umowy wysyłane są między instancjami.
4191323 Usprawniono proces dzielenia dużej liczby plików załączonych do wiadomości e-mail o podpisaniu i zarchiwizowaniu.
4191424 Poprawiono komunikowanie odbiorców o statusie „Osoba delegująca” po delegacji.
4191994 Rozwiązano problem, w wyniku którego pole podpisu nie zakrywało poprawnie tekstu znacznika we wszystkich przypadkach.
4192346 Rozwiązano problem z polami obliczeniowymi, który występował w przypadku przypisania wartości „Dowolny uczestnik” do pola roli odbiorcy.
4193031 Usprawniono interakcję z wstępnie wypełnionymi polami, gdy włączona jest ograniczona widoczność dokumentu.
4194140 Rozwiązano problem, w wyniku którego treść wiadomości była przywracana do domyślnej po załączeniu pliku do umowy.

Maj 2017 r.

Odkryj nowe sposoby automatyzacji procesów biznesowych dzięki nowy wydajnym opcjom zwiększającym wachlarz zastosowań w Twojej organizacji.

Uzyskaj szczegółową kontrolę nad obiegiem dokumentów, korzystając z nowych ról odbiorców. Ta aktualizacja wprowadza trzy nowe role: osoba akceptująca, certyfikowany odbiorca i osoba wypełniająca (każda z towarzyszącą rolą osoby delegującej)

Signer Option

Wyjdź poza standardowe wypełnianie i podpisywanie. Pozwól uczestnikom zatwierdzać i akceptować dokumenty, wypełniać formularze bez podpisywania lub oddelegowywać zadania innym osobom. Opcje konfiguracji obejmują także dodawanie odbiorców DW.

CreateAWidgetReleaseNotes

Pozwól uczestnikom dodawać do dokumentów lub formularzy widoczne obrazy, takie jak zdjęcie profilowe lub prawo jazdy. Autorzy formularzy mogą łatwo dodawać do dokumentów elementy zastępcze obrazów o edytowalnym rozmiarze. Sygnatariusze przesyłają obraz, którego rozmiar zostaje dynamicznie dostosowany do miejsca. Obrazy w wierszu można wyodrębnić, aby wspomóc procesy biznesowe wymagające gromadzenia obrazów.

Placed Image

Skróć czas przygotowywania dokumentów. Po włączeniu środowisko tworzenia automatycznie rozpoznaje i dodaje pola formularzy do dokumentów. W razie potrzeby autorzy mogą akceptować lub zmieniać pola, a także przypisywać odbiorców.

Candidate Field Flag

Zwiększenie użyteczności w ramach funkcji tworzenia

Środowisko tworzenia jest doskonalone w celu lepszego zrozumienia funkcji pól w kontekście odbiorców, a także umożliwienia zmiany rodzajów pól (Podpis, Data, Tytuł itp.) we właściwościach pola.

AuthoringImprovments9_1


Spełnij najsurowsze wymagania w zakresie uwierzytelnienia tożsamości i zgodności z przepisami. Zapewnij sobie elastyczność i kontrolę nad tworzeniem procesów podpisywania i zatwierdzania spełniających rygorystyczne wymagania.

Zaoferuj wygodną w obsłudze i bezpieczną usługę podpisywania online lub z poziomu urządzenia mobilnego dzięki otwartym i opartym na standardach identyfikatorom spełniającym najbardziej rygorystyczne normy. Sygnatariusze wybierają identyfikatory oparte na certyfikacie w ramach natywnego interfejsu podpisywania.

RCS Choice9_1

Zachowaj zgodność z procesami biznesowymi, które wymagają stempli biznesowych, takich jak stempel „Otrzymane”, pieczęć firmowa lub japoński stempel Hanko.  Nowe pole stempla jest alternatywą dla pola podpisu. Można go używać razem ze zwykłym podpisem lub zamiast niego. Wystarczy, że podczas podpisywania odbiorca prześle obraz jeden raz, a zostanie on automatycznie skopiowany do wszystkich pól stempla w dokumencie. 

Stamps pre-post placment-new

Zyskaj dokładność i możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych dzięki podpisom odręcznym. Pozwól sygnatariuszom wypełniać, drukować, podpisywać, skanować i zwracać dokumenty bez użycia faksu. Wszystko jest zapisywane i zarządzane elektronicznie, dzięki czemu otrzymujesz czytelny tekst oraz dane pozwalające na weryfikację sygnatariusza w rejestrze kontrolnym.

Three Steps

Wymuszona weryfikacja jest rozszerzeniem funkcji wyraźnej zgody. Pozwala uzyskać od odbiorcy świadomą zgodę, ponieważ wymaga otwarcia treści warunków użytkowania i warunków ujawnienia danych klienta przed podpisaniem.

Forced Review Accepted

Aplikacja Adobe Sign domyślnie zawiera opcje wspomagające podpisywanie, które wskazują sygnatariuszowi pola wymagające wypełnienia.  Aby zrezygnować z tej funkcji, można wyłączyć wspomniane opcje.

Hide Navigation small


Zapewnianie klientom i pracownikom wyjątkowych doświadczeń z obsługi na różnych urządzeniach. Pozwól im swobodnie przełączać się między komputerem, tabletem i smartfonem, aby zapewnić ciągłość biznesową.

Podczas podpisywania dokumentu na komputerze wyślij żądanie do urządzenia przenośnego, na którym możesz utworzyć obraz podpisu za pomocą rysika lub palca, a następnie umieścić go na umowie jednym dotknięciem.

phone

Nowoczesny interfejs

Wersja majowa to okazja do premiery nowego interfejsu. Użytkownicy wszystkich planów otrzymają nowy domyślny wygląd aplikacji Adobe Sign oraz paneli Wyślij i Stwórz.

Wygląd strony tworzenia szablonów został zmodernizowany, aby ułatwić użytkownikom tworzenie szablonów na różnych urządzeniach i ekranach o różnej wielkości.

CreatTemplateUI 9_1

Funkcja Tylko ja podpisuję zostaje zastąpiona nowy narzędziem: Wypełnij i podpisz. Nowy układ obejmuje strukturę z funkcją wlewania tekstu, dzięki czemu obsługuje szerszą gamę urządzeń i ekranów. Nowa funkcja pozwala m.in. na przesłanie i wypełnienie danych formularza, wysyłanie kopii dokumentu innej osobie i zaraportowanie zaktualizowanej zawartości pól.

Complete form

Klienci korzystający z API/integracji, którzy osadzili stronę wysyłania jako część aplikacji, otrzymają nową stronę wysyłania zamiast strony klasycznej. Wiele nowych funkcji wprowadzonych w najnowszych wersjach zależy od architektury nowej strony wysyłania, dlatego aktualizacja strony przez API zapewnia nową funkcję klientom korzystającym już z API.

release notes

Popraw wizerunek marki dzięki samodzielnie przygotowanym wiadomościom z prośbą o podpisanie lub potwierdzającym podpisanie i zarchiwizowanie. Uzupełnij je banerami, własnym tekstem i innymi ozdobnikami. Może się to wiązać z dodatkową opłatą za usługi profesjonalne.


Aplikacja mobilna Adobe Sign

Pozwól członkom zespołu pracować wydajniej na urządzeniach mobilnych. Skróć czas realizacji zadań dzięki nowatorskim opcjom dostępnym w aplikacji Adobe Sign.

Skanowanie i podpisywanie Android || iOS

Rekordowo szybki czas przejścia od dokumentu papierowego do podpisanego elektronicznie.  Szybkie skanowanie dowolnych dokumentów papierowych do pliku PDF i wysyłanie do szybkiego podpisywania elektronicznego.

Łatwe odczytywanie drobnego druku przed podpisaniem przez ponowne wlanie tekstu jednym dotknięciem w trybie czytania. Zbliżanie i oddalanie w celu zmiany wielkości tekstu

Poprawiony panel śledzenia i zarządzania Android || iOS

Monitoruj obieg dokumentów i zarządzaj nimi niezależnie od miejsca. Nowy ulepszony interfejs użytkownika zapewnia lepszy podgląd statusu umów i w razie potrzeby pozwala szybko wysyłać powiadomienia.

Monitoruj najważniejsze informacje i zarządzaj nimi bez otwierania aplikacji mobilnej Adobe Sign. Dodaj widżet do ekranu głównego, aby mieć podgląd statusu umowy lub wysłać żądanie podpisania nowego dokumentu.


Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Data udostępnienia

Przechwytywanie podpisów między urządzeniami

Wszystkie

Połowa czerwca

Podpisy cyfrowe oparte na chmurze

Wszystkie — włączenie na żądanie

Połowa czerwca

Konfigurowalne szablony e-mail

Adobe Sign – Enterprise

Na żądanie

Nowe role odbiorców

Adobe Sign – Enterprise

Dostępne

Nowy obieg podpisywania pisemnego

Wszystkie

W dniu premiery

Wypełnij i podpisz

Wszystkie

Połowa czerwca

Obrazy w wierszu

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

W dniu premiery

Stemple

Wszystkie

W dniu premiery

Nowa funkcja wysyłania dla osadzonej integracji

Adobe Sign – Enterprise

W dniu premiery

Zwiększenie użyteczności w ramach funkcji tworzenia

Wszystkie

W dniu premiery

Automatyczne wykrywanie pól formularza w ramach funkcji tworzenia

Domyślnie w wersjach Individual i Team

Dostępne na żądanie w wersjach Business i Enterprise

Połowa czerwca

Nowy wygląd strony tworzenia szablonów

Wszystkie

W dniu premiery

Usprawnienia związane z tworzeniem widżetów

Adobe Sign – Enterprise: osoba zatwierdzająca, osoba akceptująca, osoba wypełniająca, osoba delegująca i odbiorca DW

Adobe Sign – Business: tylko osoba zatwierdzająca i odbiorca DW

W dniu premiery

Wymuszona weryfikacja warunków użytkowania i warunków ujawnienia danych klienta

Wszystkie

W dniu premiery

Ukrycie opcji wspomagających podpisywanie

Adobe Sign – Enterprise

W dniu premiery

Skanowanie i podpisywanie

Wszystkie

Dostępne

Ulepszony panel śledzenia i zarządzania

Wszystkie

Dostępne

Tryb czytania w systemie iOS

Wszystkie

Dostępne

Widżet śledzenia mobilnego dla urządzeń z systemem iOS

Wszystkie

Dostępne

Daty premiery produktów wg instancji

Instancja Data premiery
NA1 23 maja 2017 r.
NA2 24 maja 2017 r.
EU1 25 maja 2017 r.
JP1 24 maja 2017 r.
AU1 24 maja 2017 r.

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4111915

Rozwiązano problem w przeglądarce Safari, przez który część zawartości wypełnianej automatycznie nie była zachowywana w polach wartości.

4141349

Rozwiązano problem powodujący nieprawidłowe kopiowanie znacznika tekstowego transactionID w polach.

4155962

Rozwiązano problem powodujący utratę zawartości w niektórych polach wielowierszowych podczas ponownego przesyłania gotowego dokumentu do nowego procesu podpisywania.

4172366

Usprawniono mechanizm logiczny rejestracji dla kont próbnych.

4173477

Usprawniono funkcję zmiany rozmiaru tworzonych pól.

4174052

Rozwiązano problem, przez który pola wyboru nie wyświetlały prawidłowo podpowiedzi.

4174226

Usprawniono rejestrację kont próbnych dla adresów e-mail zawierających znaki specjalne.

4174645

Usprawniono raportowanie dla dokumentów anulowanych w trakcie procesu.

4174659

Ulepszono ustawienia domyślne pól uczestnictwa w funkcji tworzenia, gdy nadawca jest pierwszym odbiorcą.

4174822

Bardziej czytelny raport inspekcji dla odbiorców, którzy nie są powiadamiani przez e-mail.

4175542

Usprawniono interakcję pól obliczeniowych z właściwościami pól wielowierszowych.

4177235

Naprawiono błąd interfejsu użytkownika występujący podczas określania grup hybrydowych w obiegu równoległym.

4180649

Rozwiązano problem, przez który podpisy cyfrowe blokowały wczytywanie dużych miniatur.

4181643

Rozwiązano problem powodujący, że osoby delegujące mogły otrzymywać dodatkową korespondencję e-mail dotyczącą procesu podpisywania.

4181855

Rozwiązano problem powodujący wysyłanie przypomnień dla zakończonych transakcji.

4181885

Poprawiono interfejs użytkownika w portugalskiej wersji językowej.

4181890

Rozwiązano problem, przez który metody uwierzytelniania nie resetowały się do uwierzytelniania przez e-mail (ustaw. domyśln.), jeśli uwierzytelnianie zostało wyłączone.

4182419

Poprawiono dostępność dla czytników ekranów.

4182577

Poprawiono komunikaty o błędach dla administratorów podczas dodawania użytkownika do konta.

4183019

Usprawniono działanie osadzonych widżetów po wyłączeniu plików cookie stron trzecich.

4183977

Poprawiono komunikaty o błędach dotyczące pól wymaganych w narzędziu Projektowanie obiegu pracy.

4184102

Zwiększono spójność wyświetlania podpisów między sygnatariuszami zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi.

4184217

Poprawiono komunikaty o błędach dotyczące wygaśnięciem tokenu API.

4184258

Poprawiono formatowanie tekstu w raportach inspekcji.

4184506

Poprawiono rozpoznawanie wielkości znaków w adresach e-mail.

4184722

Poprawiono analizowanie 256-bitowego szyfru AES dla przesłanych plików PDF.

4184814

Rozwiązano problem z japońskim kontem współdzielonym, przez który niezarejestrowani użytkownicy otrzymywali powitalną korespondencję e-mail po japońsku bez względu na ustawienia językowe konta.

4184975

Poprawiono łącze na stronie aplikacji API, które kierowało do nieprawidłowego adresu URL.

4185134

Poprawiono wychwytywanie błędów w postaci ciągów znaków niealfanumerycznych.

4185268

Poprawiono instrukcję w aplikacji związaną z rozmiarami obrazów nagłówka i stopki.

4185844

Poprawiono wyświetlanie logo w widżetach.

4185944

Poprawiono funkcję rysowanych podpisów przez zwiększenie liczby punktów danych wymaganych do utworzenia dokładniejszego obrazu podpisu.

4186438

Rozwiązano problem powodujący wyświetlanie nieprawidłowych propozycji językowych w warunkach ujawnienia danych klienta w przypadku niektórych transakcji.

4186518

Rozwiązano problem powodujący nieprawidłową lokalizację tekstu w polu Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.

4186539

Rozwiązano problem z interfejsem użytkownika, przez który obrazy nagłówka i stopki w korespondencji e-mail nie były skalowane w dół do widoku.

4186540

Rozwiązano problem, przez który przeglądarka Edge wyświetlała monit o wprowadzenie nazwy, mimo że nazwa została już prawidłowo wprowadzona.

4186542

Rozwiązano problem, przez który raporty bez zapisanej nazwy generowały błąd.

4186795

Rozwiązano problem, przez który funkcja zastępowania sygnatariusza nie była dostępna dla niektórych członków hybrydowej grupy podpisywania.

4187114

Rozwiązano problem powodujący nieprawidłowe wyświetlanie widżetów automatycznie oddelegowanych kontrsygnatariuszy na karcie Zarządzaj.

4187287

Usprawniono elementy sterowania dostępem dla administratorów grup.

4187633

Dodano numer kierunkowy Arabii Saudyjskiej do listy uwierzytelniania za pomocą SMS.

4188388

Poprawiono tekst alternatywny dla obrazów loga.

4188852

Poprawiono błędy na stronie uwierzytelniania telefonicznego.

4189263

Poprawiono kontrast tekstu warunków użytkowania i warunków ujawnienia danych klienta podczas podpisywania.

4189919

Poprawiono błąd powodujący załączanie dokumentów uzupełniających w nieprawidłowej kolejności.

4190049

Rozwiązano problem, przez który dostęp administratora grupy nie był uznawany

4179080, 4177224

Poprawiono formatowanie pól oznaczonych jako „Waluta”.

4181120, 4180484

Rozwiązano problem z łączami do zlokalizowanych stron pomocy.

4186779, 4145443

Poprawiono błąd generowany podczas pierwszego logowania użytkownika SAML.

4188389, 4185077

Usprawniono interfejs REST API dla dokumentów z ograniczoną widocznością

4189531, 4177631

Rozwiązano problem z wykrywaniem wielkości znaków podczas analizowania adresów e-mail.

Marzec 2017 r.

Uzyskaj szczegółową kontrolę nad obiegiem dokumentów, korzystając z nowych ról odbiorców. Ta aktualizacja wprowadza trzy nowe role: osoba akceptująca, certyfikowany odbiorca i osoba wypełniająca (każda z towarzyszącą rolą osoby delegującej)

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących funkcji nowych ról skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta.

Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Dostępność w Ameryce Północnej

Dostępność w Unii Europejskiej

Dostępność w Japonii i Australii

Rozszerzone role dla odbiorców

Adobe Sign – Enterprise
09/03/2017 09/03/2017 09/03/2017

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4184847

Rozwiązano problem z raportowaniem zwróconych wiadomości e-mail.

4184227

Poprawiono nagłówki szablonów MegaSign dla nazwy grupy.

4184195

Rozwiązano problem z widżetami wyświetlającymi pola obliczeniowe.

4182568

Rozwiązano problem z nieprawidłową weryfikacją pola roli w MegaSign.

4183651 Rozwiązano problem z nieprawidłowym renderowaniem znaczników czasowych rejestru kontrolnego.

4181996

Zwiększono spójność w wywołaniach API, które próbują pobrać zawartość pustego pola.

4181853

Poprawiono zaznaczanie kart na widżetach podczas korzystania z załączników.

4180649

Rozwiązano problem, przez który odbiorcy uwierzytelniający się hasłem nie mogli uzyskać dostępu do umowy po złożeniu podpisu cyfrowego.

4177620

Poprawiono zapisywanie oddelegowań w dzienniku ostatnich wydarzeń.

4175853

Poprawiono funkcję SAML SLO.

4145443

Rozwiązano problem z importowaniem użytkowników oczekujących przez SAML.

4109043

Usprawniono zarządzanie załącznikami, gdy na koncie włączona jest ograniczona widoczność dokumentów.

Styczeń 2017 r.

Podczas korzystania z nowej funkcji wysyłania nadawcy otrzymują listę sugestii adresów e-mail na podstawie wpisywanego adresu.  Lista jest generowana na podstawie umów wczytywanych na kartę Zarządzaj konta nadawcy po zalogowaniu do aplikacji po raz pierwszy.

Uwaga:

Po zainstalowaniu funkcji przewidywania adresów e-mail nowe funkcje wysyłania i tworzenia są kompletne i wejdą w skład standardowej wersji aplikacji wiosną 2017 r. 

Aby włączyć nową funkcję Wyślij dla konta, wybierz kolejno: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Nowa funkcja Wyślij

Aby włączyć nową funkcję Tworzenia, wybierz kolejno: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Nowy sposób podglądu i tworzenia

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących migracji do nowej funkcji wysyłania skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta.

Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja

Plan usługi Adobe Sign

Dostępność w Ameryce Północnej

Dostępność w Unii Europejskiej

Dostępność w Japonii i Australii

Przewidywanie adresów e-mail

Wszystkie 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

4181926

Rozwiązano problem, przez który niektóre raporty nie importowały rekordów.

4181266

Usprawniono sposób wprowadzania pustych rekordów umowy na stronie Zarządzaj.

4180296

Rozwiązano problem powodujący nieprawidłowe interpretowanie stopek wiadomości e-mail na poziomie grupy jako wyłączone na poziomie konta.

4179580

Rozwiązano problem, przez który umowy Salesforce mogły wysyłać powiadomienia do poprzednich sygnatariuszy.

4178398

Usunięto nadmiarowe białe pola wokół wyodrębnionych widżetów.

4177412

Dodano nową strefę czasową dla Australii (Brisbane).

4177236

Rozwiązano problem z polami obliczeniowymi przypisanymi do dowolnej osoby.

4176547

Rozwiązano problem, przez który nadawca otrzymywał dwa powiadomienia e-mail, jeśli był również automatyczną stroną DW.

4175352

Rozwiązano problem z przypomnieniami dla kontrsygnatariuszy korzystających z widżetów.

4175129

Poprawiono tekst przycisku podczas modyfikacji umowy.

4174851

Poprawiono komunikat ostrzegawczy wyświetlany podczas automatycznego oddelegowywania do siebie za pośrednictwem DW widżetu.

4174681

Rozwiązano problem, przez który uwierzytelnienia telefonicznego nie można było przekazać na nowy numer telefonu.

4173793

Rozwiązano problem, przez który spacje w adresach URL były nieprawidłowo interpretowane w niektórych wersjach przeglądarki.

4168050

Poprawiono tekst alertów zdarzeń dotyczących niepodpisania.

4159688

Rozwiązano problem, przez który rozwijane pola nie pozwalały niektórym sygnatariuszom na wprowadzenie pustej wartości.

4158728

Rozwiązano problem w systemie iOS powodujący użycie nieprawidłowej strefy czasowej w polach daty/godziny.

4155424

Rozwiązano problem z otwieraniem adresów URL podpisywania w przeglądarce Internet Explorer 11

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online